Riistanhoitoyhdistyksen no ja nimi: 603 Hyvinkään riistanhoitoyhdistys

TOIMINTA-AJATUS:


Riistanhoitoyhdistys on riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta anetussa laissa tarkoitetun riistanhoitomaksun maksaneiden metsästäjien omatoimisuuteen perustuva itsenäinen toimija, jolla on oma maantieteellinen toiminta-alue. Suomen riistakeskus ohjaa ja valvoo riistanhoitoyhdistysten toimintaa.

Riistanhoitoyhdistys vastaa kestävän riistatalouden edistämisestä toiminta-alueellaan, huolehtii metsästäjien vapaaehtoistoiminnan edistämisestä ja organisoinnista sekä hoitaa sille säädetyt julkiset hallintotehtävät.


Riistanhoitoyhdistyksen julkiset hallintotehtävät ja muut tehtävät määritellään riistahallintolain 14 §:ssä.


TOIMINNAN LÄHIVUOSIEN SUUNTAVIIVAT JA PAINOPISTEALUEET


Hyvinkään rhy:n alueella harjoitetaan nykyisen muotoista metsästystä ja riistanhoitoa, sekä siihen liittyvää SRVA toimintaa myös tulevina vuosina.

Hirven osalta on tavitteena päästä tasapainoiseen verotukseen siten, että kaadetuista eläimistä on puolet vasoja, ja puolet kaadetuista aikuisista on naaraita.

Valkohäntäpeuran verotustavoitteet ovat saman muotoiset kuin hirvellä, mutta valkohäntäpeuran osalta on viiden vuoden mittainen kausi, minkä aikana toteutetaan "mallin Wikström" mukaista valikointia sarvien perusteella. Tavoitteena on saada vh kantaan myös suurikokoisia uroksia. Valikoinnin toteutumista ja kannan kehittymistä seurataa kaadettujen urosten sarvista otetuilla valokuvilla. Suunnitellusta jaksosta on nyt kulunut neljä vuotta ja yksi on jäljellä.

Kuluvan vuoden merkittävin painopiste on ampumaradan melun vaimennuksen suunnittelu ja toteutus