Send a message to Tero Yli-Koski

to...............: teroyk@nic.fi
from (real name).:
return address...:
subject..........:
---- message text ----

or
© tero yli-koski