Pentuja - Puppies

01.12.2006 14:30

Pentuja - Puppies updated 01.09.2004

ODOTETTAVISSA staffipentuja 2006 (vk. 49 + 52) ::
::Stafford litters to be expected DUE 2006 (week 49 + 52) ::

 

--------------------------------------------------------------------------------

Dream:ille suunnitteilla pentue 2007
ISÄ: nimi julkistetaan myöhemmin

Litter planned for Dream, in 2007.
Sire: name will be announce later!

--------------------------------------------------------------------------------

Tiedustelut / Information
hoppinghams(at)sci.fi
041 570 57 27
Ivan on tulevaisuudessa Hoppingham´s pentueessa isänä!
Ivan will be sire the Hoppingham´s litter in future!

Au CH
Powerpaws Beyond the Law "IVAN"
Lisää tietoa Ivanista/More information about Ivan