vieraskirja/palaute

 

 

 

 

  Päätöksiä tehtäessä otettava huomioon niin lapset, nuoret, erityistä tukea tarvitsevat, vanhukset omaishoitajat, yksinhuoltajat, lapsiperheet, ja pitkäaikaistyöttömät.


Jokaisella kuntalaisella on oikeus elämänarvoiseen elämään ja hyvään hoitoon.
Kaupungin talouden jyrkkä alamäki uhkaa raunioittaa kuntalaisten peruspalvelut. On ryhdyttävä päättäväisiin toimiin palveluiden ja talouden yhteensovittamiseksi.


Terveys, koulutus ja sosiaalinen hyvinvointi on asetettava investoinneissa ensisijaisiksi.

Sosiaali- ja terveyspolitiikan on painotuttava ennaltaehkäisevään toimintaan.
Terveydenhuolto on järjestettävä niin, että terveyspalvelut pystytään tuottamaan tehokkaasti ja kattavasti.
On aloitettava välittömästi riittävät toimet vanhuspalveluiden, hoidon ja hoivan järjestämiseen.
Perheiden kasvatustyötä on tuettava.
Kuntouttava työtoiminta on otettava laajemmin käyttöön.
Koulutus- ja kulttuuripolitiikka
Lapsille ja nuorille on järjestettävä hyvä koulu sekä turvallinen koulumatka.
Lasten ja nuorten aloitteet ja ideat on huomioitava kaupungin toiminnassa.
Ihminen ei elä pelkällä leivällä. Henkisesti rikkaaseen elämään kuuluvat kulttuuri ja vireä, luova yhteisö. Elävä, edistyksellinen kulttuuri lisäämään äänekoskelaisten ihmisten hyvinvointia