Vaasan tulevan vaalikauden painopisteet

 • Uuden vaalikauden alun tärkein vaali on kaupunginjohtajan valinta. Kokoomuksella on mahdollisuus saada paikka takaisin, mutta silloin ehdokkaan tulee olla sellainen, jonka myös RKP voi hyväksyä. Olen jo parin vuoden ajan kartoittanut tilannetta. Varat.Markku Lumio on hyvä ehdokas, mutta ei ainoa.
  Katso kuva!

 • Vaasan talous on jälleen kiristymässä ja sen tasapainossa pitäminen vaatii taitoa. Veroprosentti tulee voida säilyttää nykyisenä 18 %:na, ettei kilpailukykyä menetetä. Kiinteistöveron nostovara on lähes käytetty. Yhteisöverotulo riippuu suhdanteista ja paikallisesta elinkeinoelämästä, mutta tuskin nousee nopeasti.

 • Tariffeja ja maksuja voidaan korottaa lähinnä inflaatiovauhdissa. Uutena maksuna voidaan ottaa ehkä terveyskeskusmaksu, mutta senkin fiskaalinen merkitys vähenee sen jälkeen kun säädettiin terveydenhoitomaksujen katto.

 • Koska tulopuolella ei ole merkittävää löysyyttä tiedossa, on kulut pidettävä kurissa. Se on mahdollista, koska kaupungin palvelutaso on hyvä eikä uusia merkittäviä paineita ole. Painopisteitä on kuitenkin tarkistettava tilanteiden mukaan. Esim. vanhusväestön osuuden kasvu edellyttää resurssien uudelleen suuntausta. Laitospaikkoja on kohtuullisesti. Avohoidon palveluja on kehitettävä. Samaten tulee selvittää palveluita tarjoavien "senioriasuntojen" rakentamismahdollisuudet myös yksityisin varoin ja omakustanteisina.

 • Terveydenhuollon taso on keskimäärin tyydyttävä. Kaupunginosien välisiä palvelutasoeroja tosin vielä on.

 • Kaavoitusasiat laahaavat perässä, koska suunnitteluvirasto ei kuuntele sen paremmin käyttäjiä kuin päättäjiäkään. Elinkeinoelämän tarpeet on tyydytettävä nopeasti. Asuntotontti-kaavoituksen tulee ottaa huomioon riittävästi myös vapaa- rahoitteinen rakentaminen ja mahdollisuudet korkeatasoisten asuntojen tekoon. Rantamaisemia on voitava hyödyntää rakentamisessa. Omakotitalojen rakentaminen reuna-alueille poikkeusluvin on sallittava aina, kun se ei kohtuuttomasti estä tulevaisuuden kaavoittamista.

 • Elinkeinopoliittiset julistukset eivät riitä. Tarvitaan tekoja. Akuutit toimitilatarpeet voidaan tyydyttää nopeasti - kysehän ei ole subventoinnista eikä yritysriskin ottamisesta vaan pelkästään toimeenpanosta.

 • Matkailuelinkeino on ongelmissa Merenkurkun liikenteen takia. Liikenne on turvattava, mutta siihen eivät Vaasan voimavarat yksin riitä. Valtioiden ja EU:n on turvattava laivaliikenne. Kiinteätä maayhteyttä tulen pitämään esillä jatkossakin vaikka tiedän, että toteutukseen menee vuosikymmeniä. Vaasaa voidaan kehittää kokous-, kongressi-, kulttuuri- yms. matkailun avulla.

 • Vaasa on koulutuskaupunki ja sellaisena se tulee pitää. Tärkeätä on, että opiskelijoille voidaan tarjota monipuolista, korkeatasoista opetusta. Lukkiutuneista asenteista johtuvista jäykistä organisaatioista voidaan luopua.

 • Ammattikorkeakoulun ylläpitäjänä kaupungin tulee huolehtia, että Amk:n ja tiedekorkeakoulujen työnjako on järkevä ja kokonaisuutta palveleva. Esim. di-koulutuksen saamiseksi tämä on elinehto.

 • VOASin tulee keskittyä opiskelija-asuntotuotantoon ja niiden hallintoon. Asuntokanta, joka ei opiskelijoille sovellu, tulee luovuttaa Pikipruukille.

 • Kaupungin tulee pitää järjestelmällisesti yhteyttä opiskelijoihin ja pyrkiä sitouttamaan heitä Vaasaan mm. kesätyöpaikkoja hankkimalla / välittämällä ja opintososiaalisia olosuhteita kehittämällä.

 • Kaupungin johtajan johdolla tulee kaikin voimin kehittää kaupungin, oppilaitosten, elinkeinoelämän ja naapurikuntien yhteistyötä siten, että kaikki osapuolet sitoutuvat vaasanseudun kehittämiseen ja hyvinvoinnin edistämiseen.

 • Yksittäisistä investointihankkeista uimahalli toteutetaan jo sovitun aikataulun mukaisesti. Musiikki- ja kongressikeskuksen valmisteluja jatketaan ja toteutukseen varaudutaan. Rakennuksesta on tehtävä, kun se kerran tehdään, kunnollinen. Esim. suuren salin on oltava vähintään 1000 hengelle mitoitettu.

 • Vaasan imagoa on kehitettävä myönteisellä markkinoinnilla, johon osallistuvat kaikki tahot. Myös urheilu, etenkin liigatasoinen, vaikuttaa menestyessään kiistatta kaupungin imagoon. Kaupungin tulee luoda edellytyksiä huippu-urheilulle. Suoranaisen taloudellisen tuen tulee kuitenkin pysyä järkevissä puitteissa.

 • Poliittisessa vaikuttamisessa tulee kaupungin ja kaupunkilaisten yhteinen ja yleinen etu olla ainoa tavoite. Moraali ja etiikka on palautettava arvojen joukkoon myös poliittisessa toiminnassa.

  Tarkista ehdokkaasi sopivuus myös Yleisradion vaalikoneesta! (Auki 23.9.2000 lähtien)