KUULIEN EROISTA

Vapaa-ajan kuulien ja FIPJP:n hyväksymien ns. virallisten kuulien eroista.

Vapaa-ajan kuulat:

Markkinoilla on useitten eri kuulavalmistajien tekemiä vapaa-ajankuulia. Asiakkaalle kaikki näyttävät samalta; pyöreiltä teräksisiltä kappaleita. Sarjaan kuuluu useimmiten nailonkassissa tai puulaatikossa myytävät kuusi kuulaa. Myös kolmen kuulan pakkauksia on markkinoilla.  Erot eri kuulien välillä muodostuvat tekotavasta ja käytetyistä materiaaleista.

 

Ranska ( OBUT )

Ranskalaisen kuulatehtaan OBUT:n, virallisen kuulavalmistajan, valmistamat  WE3 vapaa-ajankuulat ovat lämpökäsiteltyjä kuulia, jolloin niiden kestävyysominaisuudet ovat  moninkertaiset merkittömiin vapaa-ajan kuuliin verrattuna. Kuulat ovat onttoja ja niillä on tietty halkaisija 74mm ja paino 700gr.  Kuulille annetaan yhden  vuoden tehdastakuu.

 

Kaukoitä

Kaukoidässä valmistettujen, merkittömien kuulien keskinäinen samanpainoisuus vaihtelee (ero sarjan sisällä saattaa olla jopa 200gr) sekä pintakromaus saattaa olla helposti särkyvää. Kuulat saattavat painon saavuttamiseksi sisältää vettä tai hiekkaa tai muuta vastaavaa, joten ne käyttäytyvät eri tavalla kuin sisältä ontot kuulat ja ovat osittain epätasapainoisia.

Useiden halpakuulien metallivaippa on n. 3mm vahvuinen kun se virallisissa kuulissa on lähes 8-9mm.

Myös kestävyydessä ja muodon säilyttämisessä on suuria eroja eikä näihin vapaa-ajankuuliin  yleensä myönnetä takuita.

Esimerkkejä  Kaukoidästä tuotetuista vapaa-ajan kuulista halkaistuina

Umpikuula. 

(Huomaa tyhjiökohta.)

Nestettä sisällä. 

Kuorivahvuus  n. 3mm.

Hiekkaa sisällä
Onttojakin kuulia löytyy.  Massan vahvuus vaihtelee kuoressa, näin ei  tasapainosta ole tietoakaan. Joissain kuulissa on sisällä painoa lisääviä palasia. Oheisen kuulan 2mm vaippa on muotoutunut voimakkaasti. Oheinen kuva kertoo kuinka hitsauksen sijasta kuulan rungon  ulkopuolinen käsittely pitää kuulan kasassa. 

Nämä kuulat käyttäytyvät omituisesti verrattuna kansainvälisen liiton hyväksymiin kuuliin eikä niille myönnetä  takuita.

Viralliset kuulat:

Kansainvälinen liitto FIPJP (Federation International de Pétanque et de Jeu Provencal) on myöntänyt vain tietyille kuulavalmistajille ja tietyille kuulatyypeille hyväksyntänsä virallisiksi kuuliksi. Hyväksynnästä on  merkkinä kansainvälisen liiton hyväksyntämerkki (kts. alla). Näiden kuulavalmistajien on käytettävä hyväksyttyjä valmistus- ja laaduntarkistusmenetelmiä.

Säännöt määrittelevät virallisten kuulien  painorajoiksi 650-800g  sekä halkaisijarajoiksi 70,5-80 mm. Samoin kuulille on annettu pintakovuusrajat jossa käytetyn materiaalin kovuus saa vaihdella. 

Virallisten kuulien tuotannossa ja valmistustekniikassa kiinnitetään huomiota erityisesti niiden tasapainoisuuteen, oikeaan painoon ja halkaisijaan sekä metalliseoksen laatuun.

Virallisia kuulia valmistetaan eri metalliseoksista ja eri tavoin pinnoitettuna. Materiaali vaikuttaa mm. heittäjän tuntumaan kuulaan: liukkauteen tai  pitoon. Erityisesti materiaalin ruostuvuus tai  ruostumattomuus vaikuttaa heittäjän tuntumaan kuulaan.

Virallisia kuulia saa  erilaisin raidoituksin varustettuna sekä kovuusasteeltaan erilaisina. Kuulat myydään kolmen keskenään samanlaisen kuulan sarjoina. Kullakin kuulasarjalla on oma, yksilöllinen rekisterinumeronsa. Kuuliin on myös kaiverrettu valmistajan nimi, kuulan merkki sekä paino.

Kuulan hintaan  vaikuttaa huolellinen tekotapa ja ennen kaikkea kuulan valmistusmateriaali.

Viralliset kuulat ovat kestäviä  ja niille annetaan  yleensä 3 vuoden tehdastakuu.

Puolikkaita FIPJP:n hyväksymiä kuulia:

OBUT kuula

VMS kuula

Kuva: Kansainvälisen liiton FIPJP hyväksyntämerkki virallisille kuulille

SPK:sta saatavilla olevia vapaa-ajan kuulia:

Kaukoidän tehtaitten lisäksi muutamat viralliset ranskalaiset kuulavalmistajat tekevät hyväksyttyjen kilpailukuulien lisäksi ns. vapaa-ajankuulia. 

Nämä poikkeavat muista vapaa-ajankuulista siinä, että ne tehdään samalla valmistusprosessilla kuin hyväksytyt pelikuulat. Ainoa poikkeus on kuulien materiaali, joka ei täytä kansainvälisen liiton viralliselle kuulalle asettamia vaatimuksia.

OBUT:n  valmistama kuulasarja WE3,  koko 74mm ja 700 gr. Kuulille annetaan yhden vuoden tehdastakuu.  Lisäksi  OBUT:n valmistama 6 kuulan sarja harrastelijoille. 

 

 

OBUT WE3 

 74mm/700g

Virallisen kokoiset, lämpökäsitellyt  epäviralliset kuulat 3 kpl

1 vuoden  takuu

OBUT BEL6PR 

Kuulat 6 kpl + maalipallo. Halkaisija n. 74mm ja paino n. 625g

JB  

Puulaatikko, kuulat 6 kpl + maalipallo.

 

Kiinassa  valmistettu kuulasarja, jossa on pyritty samanpainoisuuteen. Ei vastaa ranskalaisia pelikuulia mutta sarjalla voi ihan hyvin pelata. Kolme kirkasta ja kolme tummaa kuulaa.

6 kuulan sarja

Virallisen kuulan valmistusvaiheet

 

Virallisia  kansainvälisen liiton hyväksymiä kuulamerkkejä ja tyyppejä (lista):

Kv. liiton hyväksymistä kuulamerkeistä SPK edustaa OBUT, JB, LA BOULE NOIRE, INTEGRALE  JA VMS kuulamerkkejä. 

Suomen Pétanque-Koulu 
Askolantie 17B, 
00600 Helsinki,
Suomi-FINLANDE
puh. +358 (0)400-967467
Internet: www.petankki.com
e-mail.: info@petankki.com