Aikuisiän keskittymispulmia

Tämä testi mittaa aikuisiän keskittymispulmia ja niiden vaikeusastetta. Ota kantaa kaikkiin kysymyksiin!

Se, voiko aikuisiällä olla keskittymis- tai ylivilkkausongelmia, on kiistanalaista. Tutkimuksissa on kuitenkin todettu, että puolella lapsista, jotka ovat diagnosoitu ADHD-oireyhtymäksi, on vielä aikuisiälläkin tähän liittyviä oireita näkyvissä ja edelleen 11 % heistä oireet aiheuttavat heidän jokapäiväiseen elämäänsä pulmia.

Työpaikoilla olisi mm hyvä huomioida tällaisen henkilön erityistarpeita. Työn suunnitteluun voisi varata oma aikansa kalenterista. Kalenterin käyttö muutenkin olisi erittäin tärkeää koska ADHD-aikuiselle on hyvin strukturoitu ja suunniteltu päivä edellytys töitten onnistuneelle suoritukselle. Lisää tietoa löydät mm osoitteesta: http://www.help4adhd.org/en/about/irslistTakaisin perhesivun alkuun...