Miten haen toimeentulotukeaTOIMEENTULOTUKI

Toimeentulotuella eläminen. Asiakkaan näkökulmia v. 2008-2014. Kela 2017

Toimeentulotuki on viimesijainen toimeentuloturvan muoto tilanteissa, joissa henkilön tai perheen tulot ja varat eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin (sos.-ja terveysministeriö).

Käytännössä - Kelan työttömälle maksamat peruspäiväraha tai työmarkkinatuki JA asumistuki eivät riitä tarvittaviin menoihin. On pakko hakea lisäksi toimeentulotukea.

Lisäys: Perustoimeentulotuki haetaan Kelasta vuonna 2017. Kuitenkin täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki haetaan yhä kunnasta 2017. (Kelan toimeentulotukea voi hakea jo joulukuussa 2016, 12.12. alkaen Kelan nettipalvelussa).
Sossun joulukuun (siis viimeinen) päätös liitetään Kelalta haettavaan toimeentulotukihakemukseen, kun etuutta haetaan ensimmäisen kerran Kelasta (tammikuussa) 2017.


TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN. ALKUNEUVOTTELU.
 • Hakemuslomake sosiaalitoimistosta. Kunnalla voi olla myös lomakkeita ladattavissa netissä.Vaadi tapaaminen oman sosiaalityöntekijäsi kanssa. Älä tyydy jättämään pelkkää paperinivaskaa! Tämä on tärkeää etenkin asiakkuuden alussa.
 • Toimeentulotukea haetaan kuukausittain. Yleensä.
 • Kaikki muut mahdolliset etuudet ja tulonlähteet katsotaan ennen kuin toimeentulotukea myönnetään. On olemassa myös harvoin myönnettävää ehkäisevää toimeentulotukea, joka vaihtelee kunnittain.

JOS ET OLE TYYTYVÄINEN - VAATIMUS PÄÄTÖKSEN MUUTTAMISESTA
 • Ota yhteyttä päätöksen tehneeseen virkailijaan - virkailija voi muuttaa päätöstä.
 • Toimeentulotukipäätöstä seuraa valitusosoite. Tee valitus. Osoite on kunnan yksilöhuoltojaosto / sosiaalilautakunta / perusturvajaosto tms. "Vaatimus viranhaltijan päätöksen muuttamisesta / oikaisuvaatimus" tms. Liitteitä voi antaa oman kantansa esilletuomiseksi. Aikaa vaatimuksen tekoon n. 2 vkoa.
 • Ota yhteys kunnan sosiaaliasiamieheen. Jokaisessa kunnassa oltava sosiaaliasiamies. Hän ei voi muuttaa päätöstä, mutta neuvoo.
 • Hallinto-oikeuteen valittaminen. Jos ei ole sosiaalilautakunnan (tms.) päätökseen tyytyväinen voi valittaa alueen hallinto-oikeuteen. Valitusaikaa on noin 30 pvää. Itse olen valittanut - hyvällä menestyksellä - ks. elatusvelasta vapauttaminen. Kannattaa perustella hyvin. Kunnan standardipäätökset ovat monesti hakijalle kielteisiä. Kysehän on rahasta. Älä tyydy virheelliseen toimeentulotukipäätökseen. Mutta pitää muistaa: Valitusprosessi kestää kuukausia. Hallinto-oikeuteen valittaminen on kuitenkin ehdottomasti kannattavaa. | Ongelmana toimeentulotuen takaisinperintä?

VIRANOMAISTEN VALVONTAA

HALUAN PAINOTTAA
Että valitustietä paremmin ja nopeammin saa asiansa sossussa hoidettua kun..
 • Pyrkii saamaan henkilökohtaisen tapaamisen virkailijan kanssa mahdollisimman usein [ainakin asiakkuuden alussa] mutta seuraavalla ehdolla: Tapaamiseen kannattaa mennä esitäytetty lomake mukana johon on itse merkinnyt ainakin menot. Tässä on se hyvä puoli, että jos vaikka etuuskäsittelijä on eri kuin yleensä, joku meno ei "unohdu" niin helposti. Eikä pidä luottaa suullisiin vakuutteluihin että ensi kuussa sitten niin ja näin. Olethan hakenut toimeentulotukea kuluvalle kuulle, vai? Puhelinkeskustelu on toiseksi paras. Sähköposti menettelee.
 • Yhteydenpito omaan sosiaalityöntekijään pelkästään hakemuslomakkeen kautta ei ole aina lopputuloksen kannalta paras. Kannattaa näyttää naamaansa toimistolla.
 • Antaa kaikki tarvittavat liitteet että päätös tulee nopeasti - viikossa tai heti, ja maksetaan seuraavana päivänä.
 • (Pitkäaikais)asiakkaan kannatta pyrkiä saamaan ehkaisevää toimeentulotukea rästivuokraan, lasten harrastuksiin, kotimaan lomamatkaan jne.

ENNAKKOPÄÄTÖKSET
 • Yrittäjä X:llä ei ollut osoitettu olleen toimeentulotukea hakiessaan käytettävissään työttömyysturvaa eikä hänen tuloinaan ollut voitu ottaa huomioon laskennallista työttömyyspäivärahan määrää, joka ei ollut ollut hänen käytettävissään ollutta tuloa. KHO:n päätös. Finlex-linkki 1.  
Jos saat ensi kuussa tuloa, sitä ei voi laskea tämän kuun tuloksi toimeentulolaskelmassa. Koskee kaikkia, ei vain yrittäjiä. Tämä on minun tulkintani. Myös kaupunkini sosiaaliasiamies oli tätä mieltä.
 • Oikeus saada päätös uuden hakemuksen johdosta. Elikä päätös olisi saatava kirjallisena, että olisi mahdollisuus myös valittaa. Hakusanoja mm: Oikeus päätökseen - Hakemuksen ratkaisematta jättäminen. Finlex-linkki 2
Päätös saatava viranomaiselta kirjallisena. On se myönteinen tai kielteinen. On oltava oikeus valittaa virheellisestä päätöksestä, ks. Omia kokemuksia.

tietoa toimeentulotuestaMinun possuni on jo viety teuraaksi :) Ei ole säästöjä pahanpäivän varalle. Pahapäivä on päällä koko ajan, se ei anna hengähdystaukoa. Raha-asioissa pitää olla tolkuttoman tarkkana. Raha riittää aivan välttämättömimpään. Ulkomaanmatkat voi unohtaa.
Sisältö sivukartta
Tämän sivun nettiosoite  http://www.nic.fi/~jip
Sähköpostia kirjoittajalle ks.  palautelomake


toimeentulotukilaskuri
Laskuri  toimeentulotukilaskuri


Suomi24 -keskustelu  muut tuet ja avustukset
Säästövinkkejäni  jos tuloja ei voi lisätä
Sos.-ja terveysministeriö  toimeentulotuki
Wikipediassa  toimeentulotuesta
Toimeentulotukilaki  laki toimeentulotuesta
Avoimia työpaikkoja  duunia.net  monster.fi  mol.fi
Työttömyyskassa Nomit  tknomit.fi
Loimaan kassa  yleinen työt.kassa, myös yrittäjille
Ayt  Amm.harj. ja yrit.työt.kassa
Yrittäjälinja-lehti  konkurssi, lopettaminen
Fresh Start Oy  velkajärjestely, yr.saneeraus, velkasovinto
Kaski-ryhmä  ylivelkaantuneille, yrittäjille
Selvitys yrit.saadusta tulosta  kaikkiin kuntiin
Apua.info  talous
Suomi.fi -palvelu  toimeentulotuki
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (ent. Stakes) toimeentulotuki tilastoja
Toimeentulotuki-blogini  tekstit 2008-2011
Te-toimiston asiakkaana tyovoimatoimisto.blogspot.fi
seinäjoen te-toimisto

Sosiaaliportti  sosiaaliportti.fi
Sosiaalitieto-lehti  ent. Sosiaaliturva

uutisia toimeentulotuesta
uutislinkkejä (arkisto)Pdf-lukuohjelma  Adobe Reader

miten haen
        toimeentulotukea?

sivua päiv 2014. Kelainfoa 4.1.2017    suosikkeihin Ctrl + D

Makupalat ja dmoz ovat linkittäneet tänne. Linkitä sinäkin ja anna  linkkivaihtoehdotus

Tutustu blogiini   Toimeentulotuki. Muutoksenhaku ja ratkaisut  os.  toimeentulotuki.blogspot.com  toimeentulotuki blogi  (arkisto)


eXTReMe Tracker
Miten haen toimeentulotukea?