ennaltaehkäisevä toimeentulotukitukiTOIMEENTULOTUKI

Ennaltaehkäisevän toimeentulotuen myöntämisperusteet

Vaihtelee kunnittain.


Huhtikuussa vuonna 2001 on tullut voimaan ehkäisevää toimeentulotukea koskevia lainmuutoksia, joiden tavoitteena on tehostaa toimeentulotukijärjestelmään niin, että se se voisi toimia joustavasti taloudellisissa vaikeuksissa olevien ihmisten auttamiseksi ja syrjäytymisen torjumiseksi. Ehkäisevän toimeentulotuen tarkoituksena (sosiaalityöntekijän aloitteesta - ei asiakkaan aloitteesta?) on henkilön ja perheen omatoimisen suoritumisen edistäminen sekä syrjäytymisen ja pitkäaikaisen toimeentulotukiriippuvuuden ehkäiseminen.

Valtion talousarviossa kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuksia on lisätty vuosista 2001 ja 2002  lukien sillä perusteella, että ehkäisevän toimeentulotuen käyttö kunnissa säädösmuutosten johdosta keskimäärin nelinkertaistuisi vuoden 2000 tilanteeseen nähden. Käytännössä tämä merkitse, että ehkäisevän  toimeentulotuen osuuden tulisi olla noin 3,3 prosenttia varsinaisen toimeentulotuen menoista.Juttu HeSa:ssa 21.11.08, haastattelussa Leila Palviainen:
"Ehkäisevän ja täydentävän tuen välillä on vähän eroa. EHKÄISEVÄN tavoitteena on auttaa, ettei asiakas edes joutuisi toimeentulotuen asiakkaaksi. Täydentävä tuki taas on erityistarpeisiin. Molemmista päätetään yksilöllisin perustein."SEINÄJOKI

Ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisen perusteista päätää kunta. Seuraavassa kotikaupunkini
Seinäjoen myöntämisperusteita:

Ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää muun muassa
 • Tuen saajan aktivointia tukeviin toimenpiteisiin
 • Asumisen turvaamiseksi
 • Ylivelkaantumisesta tai taloudellisen tilanteen äkillisestä heikentymisestä aiheutuvien vaikeuksien lieventämiseksi
 • Muihin tuen saajan omatoimista suoritumista edistäviin tarkoituksiin.

Seinäjoen perusturvalautakunta on päättänyt mm.
 • Ehkäisevää toimeentulotukea myönnetään pääsääntöisesti kertaluontoisena tai määräaikaisena avustuksena
 • Ehkäisevää toimeentulotukea käytetään osana suunnitelmallista sosiaalityötä.

Ehkäisevää toimeentulotukea voidaan Seinäjoella myöntää seuraaviin tarkoituksiin:

 • Äkillisen taloudellisen tilanteen heikentymisen aiheuttamien vaikeuksien lieventäminen
  • sairaus, kuolemantapaus tai muu onnettomuus perheessä
  • muu kriisitilanne ja lastensuojelun tarve
 • Ylivelkaantumisen estäminen tai katkaisu
  • terveydenhuollon menoja tai asumismenoja ylivelkaantuneille
  • velkajärjestelyohjelman maksun turvaaminen
 • Asumisen turvaaminen
  • ensisijaisesti lapsiperheiden asumismenoihin häädön estämiseksi
 • Tuen saajan aktivointi
  • pitkäaikaisen toimeentuloasiakkuuden ehkäisy
  • tuen saajan omatoimisuutta edistäviiin tarkoituksiin
  • syrjäytymisvaarassa olevien nuorten koulutuksen ja itsenäisen elämän tukeminen

Ehkäisevää toimeentulotukea myönnettäessä tulee päätöksestä käydä ilmi, millä tavoin ehkäisevän toimeentulotuen katsostaan edistävän asiakkaiden selviytymistä.

Ehkäisevää toimeentulotukea voidaan annetteujen ohjeiden mukaan myöntää sellaisissakin tapauksissa, jolloin varsinaista toimeentulolain 6 pykälän mukaista normierotusta ei synny.

Ehkäisevää toimeentulotukea ei peritä takaisin.

Näin on Seinäjoen perusturvalautakunta päättänyt 8.12.2004

Seinäjoen kaupunki - Sosiaali- ja terveysasioiden lomakkeita  linkki
Seinäjoki 2010  toimeentulotukiohjeisto
ennaltaehkäisevä toimeentulotukituki seinäjoella