RUB 4 / Kielioppi

viivasin.jpg (1816 bytes)

Infinitiivi j0078791.wmf (2294 bytes)
Indefiniittipronominit
Adjektiivin ja substantiivin
määräysmuodot
Relatiivilauseet
S-passiivi
Prepositioita

viivasin.jpg (1816 bytes)

INFINITIIVI ELI VERBIN PERUSMUOTO

 

böra bör borde   pitää, tulee
får fick fått saada
kunna kan kunde kunnat osata, voida
  lär     kuuluu, kerrotaan, sanotaan
  måste måste    
  ska/skall skulle   aikoa, pitää, -isi
vilja ville ville velat haluta, tahtoa
    torde   lienee

Infinitiivi att-partikkelin kanssa

 

 

 

 

 

viivasin.jpg (1816 bytes)

INDEFINIITTIPRONOMINIT

MAN, ENS, EN

esim. Man är lycklig.

2) Epämääräistä subjektia MAN ei tule vaihtaa esim. kesken virkettä toiseksi pronominiksi (esim. han, hon, vi yms.

esim. Om man är allergisk, måste man välja, vad man äter.

3) MAN-pronominilla on oma objektimuoto EN ja genetiivimuoto ENS, joita on tarvittaessa käytettävä. Eri muotojen merkitys selviää ehkä paremmin alla olevista esimerkeistä sekä taulukosta, jossa muotoja verrataan han-pronominin vastaaviin muotoihin.

perusmuoto man han
objekti ens hans
genetiivi en honom
poss.pron. sin, sitt, sina sin, sitt, sina

esim. Han är stolt över sina barn. Hans barn betyder så mycket för honom.

Man brukar vara stolt över sina barn. Ens barn betyder så mycket för en.

NÅGON, NÅGOT, NÅGRA, NÅGONTING

INGEN, INGET, INGA, INGENTING

Kaksiosaista muotoa on käytettävä seuraavissa tapauksissa:
 • sivulauseissa kieltosanan paikan takia (ellei pronomini ole lauseen subjektina)
  Han påstår att han
  inte såg någonting.
  Han påstod att
  ingen såg honom.
  (ingen on sivulauseen tekijänä!)
 • kun predikaatti on liittomuodossa (predikaatti koostuu useammasta osasta)
  Jag har
  inte sett något/någonting.
  Han såg
  inget/ingenting.
  (ei liittoaikamuotoa!)
 • kun predikaattiin liittyy prepositio
  Jag tycker
  inte om något utländskt band här.
  Jag gillar
  ingen utländsk artist.
  (ei prepositiota!)

MÅNGA, FLERA, DE FLESTA

FÅ, FÄRRE

ALL, ALLT, ALLA, ALLTING

ANNAN, ANNAT, ANDRA

DEN ENA - DEN ANDRA, NÅGRA - ANDRA, SOMLIGA - ANDRA, EN DEL

VARANNAN, VARTANNAT

VARJE, VAR OCH EN, VART OCH ETT, VARS OCH ENS, VAR, VART

SJÄLV, SJÄLVT, SJÄLVA

BÅDA, BÄGGE

HELA

viivasin.jpg (1816 bytes)

ADJEKTIIVIN JA SUBSTANTIIVIN MÄÄRÄYSMUODOT

viivasin.jpg (1816 bytes)

RELATIIVILAUSEET

SOM

VILKEN, VILKET, VILKA

VILKET, NÅGOT SOM

VARS, VILKAS

VAD

DÄR, DIT, DÅ

viivasin.jpg (1816 bytes)

S-PASSIIVI

viivasin.jpg (1816 bytes)

PREPOSITIOITA