Jyskeen logo

Sptsalibandyjoukkue Jyske

Etusivu

Joukkue

SM-sarja

Oikiat säännöt

Historiaa

PYÄRÄLAVITTASALIBANRIN KILIPAALUMÄÄRÄYKSET

1. Kelepuutettavat pelaajat
        Sähkööstäpyärälavittasalibanriä saa pelata kaikki jokapäivääsis touhuus sähkööstäpyärälavittaa käyttävät ihimiset.

2. Joukkueet ja joukkueen kapteeni
2.1 Jokaases joukkuees pelaa 4 kenttäpelaajaa ja maalivahti. Yhyrellä kenttäpelaajalla on oltava Tstikkimaila ja  maalivaharilla samanlaanen. Jokaasta 5 pelajaa kohoren saa olla 5 vaihtopelaajaa. Joukkueella on oltava kapteeni (C) ja varakapteeni (A)
2.2 Pelaajia voirahan vaihrella milloon tahansa ja kuinka monaasti tahansa, kuhan peli ei häiriinny. Peliä sähäläävästä vaihrosta erotuamari voi määrätä rangaastuksen. Vaihto suaritetahan ottamalla vaihrettava pelaaja ensin pois.

3. Peliaika ja aikalisä
3.1 Peliaika o 2 x 15 min., joiren välis huilatahan. Huiloon aikana vaihretahan   pualet. Kumpaaneenkin joukkue saa ottaa yhyren aikalisän pualiaikaa kohoren. Aikalisä on rajootettu yhtehen minuuttihin.
3.2 Peliaikaa jelepatahan, ku otetahan aikalisä, tuloo viivytys, pyärälavittavika, rangaastuslyänti tai erotuamari ni halajaa.

4. Pelikenttä
4.1         Pelikenttä on 24-30 meeteriä pitkä ja 14-18 meeteriä leviä kaukalo ja sen ympärillä pitää olla 20-50 cm korkia reunus.
4.2 Maalivaharin tontti eli maalialuet on pualiympyrä, jonka säre on 1,75m.  Pualiympyrä muorostetahan maaliviivan keskipisteestä. Maaliviiva on 2,5m etääsyyreltä takarajasta.
4.3 Rangaastusaluet on pelikentän levyynen ja se ulottuu takalairasta 7,5m keskipisteesehen päin. Rangaastusalueiren välis on  puolueeton  aluet.
4.4 Maali on sisämitooltansa 250cm leviä ja 20cm korkia. Rangaastuslyäntipiste on 5m maaliviivalta keskipisteehesehen päin.

5. Pelin alootus
Peli alootetahan keskeltä pelikenttää lyämällä pallo oman pualen toiselle pelaajalle. Toisen pualen pelaajien pitää pysyä keskiviivan omalla pualella, kunnes toinen aloottavan pualen pelaaja on koittanu pallohon.

6. Maalivahti
Vaan  maalivahti saa ajaa omalle maalivaharin tontille eli maalialueelle. Maalivahti saa poistua alueeltaan ja osallistua pelihin. Maalivaharilla pitää olla pyärälavittahan kiinnitetty maila. Maalivahti voirahan vaihtaa tavallisehen kenttäpelaajahan, joka ei saa mennä maalialuehelle.

7. Maali
Pallon pitää mennä maalitoloppien välitte ja yläriman alaatte, sekä ylittää maaliviiva kokonaansa. Jos pelin kulues maali liikkuu paikaltahansa ja pallo ylittää maaliviivan kokonaansa sekä erotuamarin mielestä pallo olis menny maalihin maalitoloppien välitte ja yläriman alaatte, hyväksytähän maali.

8.  Sääntöjenvastaasuuret ja seuraamukset
8.1 Vastustajan päälle ei saa tormata  eheroon taharoon eikä tahattomasti. Pualueettomalla aluehella tormoottamisesta seuraa vapaalyänti ja lisäksi jäähy, jos kysees on törkiämpi tapaus. Rangaastusaluehella tormoottamisesta seuraa vapaalyänti jos kysees on vahinko tai tormoostanu pelaaja on hyäkkäävästä joukkuehesta. Rangaastuslyänti seuraa, jos päinajanu pelaaja on puallustava joukkuehesta. Törkiämmiss tapauksis saattaa kyseehesehen tulla jäähy.
8.2 Pallua ei saa flänähyttää yli 20cm korkeurelle. Pualueettomalla aluehella korkiasta pallosta seuraa vapaalyänti. Rangaastusaluehella flänähyttämisestä seuraa  vapaalyänti tai rangaastuslyänti, jos pallua lyätihin liian korkialle maalin estämiseksi. Peli jatkuu samanlaasena, jos ei kyetä sanomahan kumpi sattu pallohon viimeks tai maila/pyärälavitta osuu pallohon niin, ettei korkiata palloa kyetä estämähän.
8.3 Kintuulla pallohon koskeminen (=kinttupeli) on kielletty. Pualueettomalla aluehella kinttupelistä seuraa vapaalyänti tai jäähy rikkomuksen toistues.  Rangaastusaluehella annetahan vapaalyänti maaliviivan takana tapahtuvasta kinttupelistä sekä hyäkkäävän pelaajan kinttupelistä.  Rangaastuslyänti  puallustavan pelajaan kinttupelistä.
8.4 Vastustajan mailasta ei saa hairata ja mailan nostaminen on kiellettyä,  samoon ku mailan sille pualelle koholaaminen, jolla palloa ei ole.  Pualueettomalla aluehella rikkomuksesta seuraa  vapaalyänti tai jäähy. Rangaastusaluehella vapaalyänti tai  rangaastuslyänti. Mailan nakkaaminen on eherottomasti kiellettyä.
8.5 Pelaajan ajaes omalle maalialuehelle vähintään yhyrellä pyärällä saa vastakkaanen joukkue rangaastuslyännin. Jos pelaaja ajaa vähintään yhyrellä pyärällä vastustajan maalialuehelle, saa  vastakkaanen joukkue maalilyännin. Maila saa mennä  maalialuehelle, jos se ei koske pallohon  eikä siitä ole joukkueelle hyätyä.
8.6 Maalia ei sovi pelin aikana siirtää paikaltahansa. Jos maali liikkuu paikaltahansa, pitää hoksata tapahtuuko retuuttaminen eheroon taharoon vai vahingos. Jos puallustavan joukkuehen pelaaja kietaasoo maalia eheroon taharoon, annetahan vastakkaaselle joukkuehelle rangaastuslyänti. Muutoon peli saa jatkua  ja erotuamarin  välittömästi reirakkohon maalin.

9.  Rangaastukset
9.1 Jäähy voi olla kestoltansa joko kaks´ tai viis´ minuuttia. Jäähy alakaa, ku peli jatkuu pelikatkon jäläkehen. Jäähy kattotahan suoritetuksi, jos vastuva joukkue teköö maalin kaharen jäähyminuutin aikana.
9.2 Maalivaharin saares jäähyn, voi kenttäpelaaja suarittaa sen. Maalivaharin itte suarittaes jäähyn, voi kenttäpelaaja olla maalivahtina (erellyttää Tstikkimailan).
9.3 Pelaaja voirahan poistaa pelistä kokonansa toistuviista sääntörikkehistä.
9.4 Erotuamarin tuloo antaa tuomiot siihen nähären, onko rikkomuksilla saatu aikaaseksi hyötyä vai ei. Tämä on ns.etusääntö.Tuamarin tarttoo olla oikianmoonen.

10.  Rangaastuslyänti
Maalivaharin täytyy olla 30cm:n pääs maaliviivasta, ku rangaastuslyänti annetahan. Maalivaharin tuloo olla liikkumatta paikallansa niin kaua ku pallo ei himmahra. Rangaastuslyänti on suara lyänti, lyäntiä ei saa keskeyttää maalivaharin hämäämiseksi, eikä sitä saa köörätä. Kaikkien muiren pelaajien, paitti maalivaharin ja rangaastuslyännin suarittajan, tuloo olla rangaastusaluehen ulukopualella  rangaastuslyäntiä annettaessa.  Rangaastuslyännin perästä peli jatkuu normaalisti.

11.  Kiistapallo
Kiistapallo syntyy pallon olless vähintänsä viis sekuntia pelaamattomis pyärälavittan alla. Kiistapallos on yks pelaaja molemmista joukkueesta. Erotuamari purottaa pallon 50 cm:n korkuurelta. Pallohon saa koskia vasta ku se on koskettanu lattiaa. Muiren pelaajien tarttoo olla vähintään kaharen meeterin pääs.

12.  Maalilyänti
Pallon pysähtyes maalialuehelle, annetahan maalilyänti. Maalilyänti annetahan maalialuehen rajalta. Pallon pitää syättää suorahan toiselle pelaajalle. Vastakkaasen pualen pelaajien tuloo olla vähintään kaharen meeterin pääs maalialuehesta.

13. Sivurajalyänti
Pallon mennes sivureunuksen ylitte, vihelletähän peli katki. Sivurajalyänti suoritetahan yhyren meeterin päästä reunuksen kohorasta, jossa pallo meni ylitte sivureunan. Sivurajalyännin saa joukkue, joka viimeksi ei sattunu pallohon. Pallon pitää syättää toiselle pelaajalle tai ampua suarahan maalihin.
    
14.  Vapaalyänti
Vapaalyänti  annetahan kohorasta, jossa rikkomus tapahtui. Pallo syätetähän toiselle pelaajalle tai lyärähän suorahan maalihin.

15.  Pyärälavittarajootukset
Sähkööstenpyärälavittojen suurin sallittu nopeus on kymmene kiloomeeteriä tunnis. Pallon täytyy päästä kulukemahan esteettä pyärälavittan alitte. Pyärälavittan tuloo olla sähköönen ja säähköösten moperien käyttö on kielletty.

16.  Pelivälinehet ja ketuumet
Käsimailoona sallitahan kaikenlaaset salibanri ja sähälymailat. Mailan varren tuloo olla suora ja lavan max. käyryys on 3cm. Pyärälavittamailan lapa saa olla korkeintaan 30cm pitkä ja 10cm korkia. Lavan etummaanen kohta saa olla korkeintaan 50cm etääsyyrellä  pyärälavittan etummaasesta kohorasta.
Jokaasella samanpualen joukkuehen jäsenellä pitää olla samanväriset ketuumet. Niiren pitää erottua vastaakkaaseen pualen ketuumista. Jokaasella joukkuehella pitää olla myös varaketuumet.