Maaseutukylä Mikkelin kaupungissa

Vanhamäki sijaitsee Mikkelin luoteiskulmalla Puulaveden äärellä yli 20 km keskustasta rajoittuen Kangasniemen ja Hirvensalmen kuntiin. Naapurikyliä oman kunnan puolella ovat Harjumaa, Puukonsaari ja Korpijärvi.Näkymä luoteeseen Ollanmäeltä
   Kuva: 13.10.2017 MM


Talouksia kylällä on 80 ja asukkaita alle 200, kesäaikaan asukasluku vähintäänkin kaksinkertaistuu loma-asutuksen takia.

Maastonkorkeudeltaan Vanhamäki on Mikkelin seudun katolla. Kylän keskellä kohoava Ollanmäki ulottuu yli 40 metriä Mikkelin Naisvuoren tornin huippua korkeammalle. Ylläoleva dronekuva on
otettu vielä 110 metriä Ollanmäen huippua ylempää luoteeseen. Vasemmalla lähinnä Hiislampi, oikealla Santara ja muu näkyvä vesi on Puulaa

Tieyhteydet eri suuntiin selviävät karttasivulta.


Olet vierailija numero 1.3.2002 jälkeen