Takaisin
`KH3-sivuille

`Reiman
sivuille

  - Kotomaahan kirjoitettuja paikkoja kartalla:

KOTOMAAN LÄHIHISTORIAA

Mustan härän majatalolta alkaneen liikehdinnän jälkeen tilanne on Kotomaan pohjoisosissa ollut edelleen jännittynyt. Poikkeuksellisen ankara talvi on tuonut vaikeuksiin oman lisänsä. Väkijoukon nouseminen lainlukijaa vastaan, ja hänen surmaamisensa, Mustan härän majatalolla, oli kuin kokoontumiskutsu kaikille Raudanheimon valtaan tyytymättömille. Välikohtaus tunnetaan nykyään yleisesti nimellä: Mustan härän majatalon kapina.
Raudanheimon tappiot jäivät kapinassa melko pieniksi, mutta tapahtumilla oli suuri symbolinen vaikutus. Vaikka vastarintaa on ollut aina, saivat majatalon tapahtumat nyt aikaan useiden uusien kapinallisryhmien syntymisen. Samalla tapaus todisti, että pienikin hetken mielijohteesta toimiva joukko voi voittaa Raudanheimon pelätyt sotilaat. Miekanheimon kunnia käsitykseen tapaus vetosi suuresti, siinä nähtiin alivoimaisen Miekanheimon joukon voittavan voimakkaan vihollisen sankarillisella toiminnalla. Tämä valoi uskoa ja uhoa Miekanheimon ryhmiin, jotka ovat tyytymättömiä Raudanheimon hallintoon. Tapahtumien myötä syntyneissä, ja uudelleen virkistyneissä kapinallisryhmissä, poikkeuksellista sään vaihtelua pidettiin lupaavana enteenä voimasuhteiden muutoksesta.

Kapinallisjoukkoihin liittyi paljon tyytymättömiä, lähinnä Miekanheimosta. Joukkojen jäsenet olivat joutuneet henkilökohtaisesti kärsimään Raudanheimon mielivallasta, satunnaisista ja suurista veroista, maan pakkolunastuksista ja sotimisen tuomista tuhoista. Aiheuttamiensa ongelmien vastapainoksi ei Raudanheimo ole kuitenkaan pystynyt ylläpitämään järjestystä. Se ei liioin ole välittänyt suojella alamaisiaan. Miekanheimon joidenkin jäsenten kunniantunnolle tämä tilanne on käynyt pahasti. He ovat kokeneet tulleensa epäoikeudenmukaisesti kohdelluiksi, ja huomanneet etteivät he ole pystyneet suojelemaan omia, eivätkä läheistensä oikeuksia. Monet ovat päättäneet laittaa lopun tälle kunniattomalle elämälle.

Kapinalliset eivät ole kuitenkaan toistaiseksi pystyneet avoimesti uhkaamaan Raudanheimon valtaa. Vastarinta on ilmennyt lähinnä yksittäisinä, hajanaisina iskuina Raudanheimon sotilaita ja muita jäseniä vastaan. Erityisesti kapinallisten toimista ovat joutuneet kärsimään ne Raudanheimon entiset sotilaat, joille on viljeltäväksi annettu miekanheimolaisilta pakkolunastettua maata. Kapinalliset ovat kuitenkin joutuneet aina lähtemään pakosalle Raudanheimon suuremman sotajoukon saapuessa paikalle. Sissitaktiikkaa käyttämällä ovat kapinalliset saaneet aikaan paljon harmia Raudanheimolle. Suuria, innostusta nostavia voittoja he eivät ole kuitenkaan vielä saavuttaneet. Uutta esimerkkiä menestyksestä kaivattaisiinkin kapinallisten keskuudessa. Muuten vaarallinen harrastus kapinointiin saattaa hiipua. Aika on Raudanheimon puolella. Innoittavien esimerkkien lisäksi kapinalliset tarvitsisivat johtajan yhdistämään eripuraiset ja hajanaiset ryhmät. Kaikkien kapinallisten hyväksymää suurta johtajaa ei ole vielä löytynyt, vaan kapinallisten keskuudessa käydään sisäistä valtataistelua. Kansannousua Mustan härän majatalolla johtaneista miekanheimolaisista joku olisi kelvannut hyvinkin kapinan johtoon. Ikävä kyllä kaikki kapinan johtohahmot kuolivat marttyyrikuoleman paikallisen lainpuhujan saavuttua selvittämään tapahtumia sotajoukkoineen. Kapinallisille voitollisten yhteenottojen esiintuomat johtajat näyttäisivät kuitenkin olevan ainoita, joilla olisi maineensa puolesta mahdollisuus nousta kaikkien kapinallisten yhteisesti tunnustamaksi johtajaksi.

Yksikään Miekanheimon suvuista ei ole avoimesti ilmoittanut tukevansa kapinaa, huhut kuitenkin kertovat monienkin sukujen johtajien salassa rahoittavan kapinaa. Kiltoja epäillään avoimesti kapinan tukemisesta, sillä juuri killat ovat kaikkein kyllästyneimpiä Raudanheimon mielivaltaan ja koviin veroihin, jotka haittaavat kaupankäyntiä. Ilman päteviä todisteita Raudanheimon johtajat eivät ole kuitenkaan halunneet riitaantua sukujen ja kiltojen kanssa, sillä juuri nyt he eivät halua lisää vihollisia. Avoin suku- ja kiltavastaisuus merkitsisi todennäköisesti niiden kaikkien liittymistä kapinan tukijoihin. Voimakkaimpiin vaikuttajiin halutaan Raudanheimon keskuudessa soveltaa sovittelevaa lähestymistapaa, kapinallisten kohtelu on mahdollisimman ankaraa.

Tulevalle kesälle on Kotomaassa kaikilla suuria odotuksia. Kapinalliset toivovat sen tuovan heille johtajan ja suuria, lopullisia voittoja. Raudanheimo taas uskoo voivansa kukistaa kapinalliset lopullisesti syksyyn mennessä. Eevan heimokin eläisi mieluiten entisen kaltaista "rauhallista" rinnakkaiseloa. Heidän kannaltaan avoin sotatila merkitsee sitä, että yhä useampi saattaa joutua kaapatuksi orjaksi tai tulla surmatuksi kapinallisjoukkojen tai Rautaherrojen toimesta.
Kapinalisten tärkeimpänä tavoitteena on pakottaa Raudanheimo neuvotteluihin ja saada se tunnustamaan kapinalliset tasavertaisiksi neuvottelukumppaneiksi. Neuvotteluissa ei pyrittäisi lopullisesti tuhoamaan Raudanheimon valtaa, vaan saamaan vakuudet lainlukijoiden ja ritareiden oikeudenmukaisemmasta käytöksestä ja mielivallan loppumisesta. Jatkuvan kapinanuhan toivottaisiin sen jälkeen pakottavan Raudanheimon noudattamaan sopimusta.
Killat ovat voimakkaasti tämän suunnitelman takana, sillä se johtaisi verotuksen keventymiseen. Raudanheimon vallan jatkuminen, takaisi kaupan turvallisuuden, mikä on kaikkia Kiltoja yhdistävä tavoite. Vähiten killoissa halutaan uutta vahvaa Miekanheimolaista hallitsijaa ja täysmittaista sisällissotaa. Se merkitsisi kaupan tyrehtymistä vuosiksi eteenpäin.

Luotu 8.3.2000