Graafinen suunnittelu Reima Mäkinen

JULKAISUN TAITTO (PRINTTI)

MITÄ TAITTAMINEN ON ?

Taittaminen on sisällön ja visuaalisten eli typografisten osatekijöiden yhdistämistä. Käytännössä se on sommitelmien rakentamista sommitelmiin.

Taiton, kuvan ja painotuotteen tyyli syntyy pintojen ja kuvien keskinäisestä suhteesta, typografiasta, väreistä, julkaisun formaatista, paperilaadusta ja näiden synteesistä.

Taiton tärkein tavoite on tiedon saattaminen lukijalle mahdollisimman tehokkaalla ja miellyttävällä tavalla.

 

MISTÄ ELEMENTEISTÄ TAITTO SYNTYY ?

Julkaisulle luotu perusmalli on hyvä pohja taittajalle, mutta sen tulee olla tarvittaessa luovasti sovellettavissa.

Taiton aktiiviset elementit esim:

- kuva ihmisestä, tuotteesta, tapahtumasta

- iso otsikko

Taiton passiiviset elementit esim:

- tyhjä tila

- leipäteksti (palstojen määrä ja leveys)

- huomaamattomat (sommittelu)linjat

- marginaalit

 

TAITON PERUSMALLI eli SOMMITELMA

Erilaiset peruslähtökohdat seuraaville:

Kirja (minkä tyyppinen?)

Esite (yritys-, tuote-)

Lehti (kenelle?)

Tuoteluettelo (varastoluettelo ,esite)

 

 

LEHDESSÄ

Keskussommittelun liiallinen käyttö tekee kokonaisuudesta yksitoikkoisen ja pysähtyneen oloisen.

Epäsymmetrisessä sommittelussa voidaan käyttää symmetrisiä elementtejä sellaisenaan tai korostamaan epäsymetrisyyttä.

 

VÄRIEN KÄYTTÖ

Väri on tehokas sommitteluelementti, jopa tehokkaampi kuin muoto.

Väreihin suhtaudutaan tunteenomaisesti ja niillä on symbolisia ominaisuuksia. Värillinen ja mv työ vaativat erilaisen sommitteluotteen.

 

© Reima Mäkinen 1999