Internauttien jargon – sanastoa ja akronyymejä © Reima Mäkinen 1999 / PIRKO

access, käyttöoikeus, haku, pääsy, saanti.

ActiveX, Microsoftin vastaus Sunin kehittämälle Java-ohjelmointikielelle. ActiveX -komponenteista koostuvia ohjelmia on helppo ajaa internet-yhteyden aikana.

anonyymipalvelin, sähköpostin käsittelyohjelma joka salaa sen kautta lähetettävien sähköpostiviestien lähettäjien henkilöllisyyden. Palvelu on koettu tarpeelliseksi esim. poliittisesti tai seksuaalisesti ongelmallisista asioista keskusteltaessa. Myös www-surfauksessa on käytössä käyttäjän IP-osoitteen salaavia palveluita.

Anonymous FTP, Internetissä olevia palveluja, joista voi imuroida tiedostoja ilman käyttäjätunnusta (katso Download, FTP).

apply, apletti, plug-in, sovellus joka liitetään knäkymättömäksi osaksi WWW-selainta. plug-in ohjelma ajaa päätekoneella automaattisesti tietyntyyppisiä ohjelmia tai näyttää ääntä, videokuvaa tai matkii esim. puhelinta. Kullekin selaimelle on erikseen omat apletit. ks. viewer

bandwidth, kaistaleveys. Tiedonsiirto-linjan taajuusalueen ylä- ja alarajan erotus ilmaistuna hertseissä. Esim. normaalilla puhelinyhteydellä kaistaleveys on 3 100 Hz. Käytetään usein Internetissä ilmaisemaan linjojen siirtonopeutta. Nopea modeemi siirtää noin 30 000 -50 000 bittiä tai 1-2 täyteen kirjoitettua liuskaa tekstiä sekunnissa.

bookmark, kirjanmerkki. Netscapen WWW-selaimissa voi merkitä muistiin sivujen osoitteita, joihin haluaa palata tulevaisuudessa. Kirjanmerkit helpottavat selaamista Internetissä. Microsoftin selaimessa vastaava ominaisuus on nimeltään "favorites".

bittiraha, sähköraha, digitaalinen raha, jolla voi maksaa ostokset verkossa. Sähkörahasta alettiin puhua vuonna -95, mutta se toteutui vasta paljon myöhemmin. Merita käynnisti palvelun ensimmäisenä Suomessa.

browser, selain, selailuohjelma. Asiakas-ohjelma, jolla voi selata Internetissä tarjottavia palveluja. MS Explorer, Netscape Navigator ja Opera ovat tällä hetkellä käyttökelpoismmat selaimet. Lynx on puhtaasti tekstipohjainen selain, ja sitä käytetään edelleen paljon mm. yiopistoissa.

chat room, WWW-osoite, jossa voi käydä reaaliaikaisia keskusteluja toisten käyttäjien kanssa. Vuosina 1997-98 chatit yleistyivät nopeasti myös www-sivuilla.

cybercash, digicash, e-money, ks. bittiraha

cyberspace, virtuaaliavaruus, epäfyysinen tila tietoverkoissa.

cybermall, nettikauppa, Internetissä sijaitseva ostoskeskus. Tulevaisuuden anttila, johon pääsee vain verkon kautta. Nettikaupassa voi selata tuoteluetteloita, tehdä tilauksia ja maksaa ostoksensa luottokortilla tai pankkien lanseeramilla verkkoraharatkaisuilla. Luottokorttitietojen salassapito-ongelmat ovat ratkenneet SET standardin myötä. Suomen ensimmäinen virtuaalinen liikekeskus Megaforum avattiin marraskuussa-95. Vasta -99 ruotsalaisen levykauppa Boxmanin tulo "Suomeen" on tehnyt meillä nettikaupasta vakavastiotettavan bisneksen.

directory service, hakemistopalvelut. Eri alojen, palveluiden tai hakupalvelimien osoitteita sisältäviä luetteloja, jotka helpottavat tietojen löytämistä. Esim. Yahoo (http://www.yahoo.com/) oli ensimmäisiä hakemistopalveluita. Nykyään se on maailman suosituin portti (portal) internetiin.

Domain Name Server, (nimipalvelin), Lähiverkossa oleva kone, joka pitää kirjaa verkon numeerisia osoitteita vastaavista symbolisista nimistä (yrityksen sisäisistä www-osoitteista).

download, imuroida. Tiedoston hakeminen toisesta järjestelmästä käyttäjän koneelle tietoliikenneyhteyden välityksellä.

E-mail, sähköposti, meili. Internetin suosituin palvelu, joka mahdollistaa viestien lähettämisen käyttäjältä toiselle. Sähköpostin edut ovat nopeus ja halpuus. Tietoturvallisuutta ei kuitenkaa ole vielä automaattisesti sisällyetty sähköpostiohjelmiin.

E-mail address, sähköpostiosoite. Yrityksen, yhteisön tai yksityishenkilön osoite, johon verkossa kulkeva sähköposti ohjautuu. Sähköpostiosoitteen tunnistaa @ -merkistä.

encryption, salakirjoitus. kryptaus, Sanomien tai tiedostojen koodaminen niin, että niitä ei voi lukea ilman käyttäjätunnusta tai salasanaa.

FAQ (Frequently Asked Questions) UKK (usein kysytty kysymys), www-sivu tai tiedosto, joka auttaa etenkin aloittelijoita pääsemään alkuun Internetin käytössä.
FAQien ideana on se, että tavallisimmat ongelmat ja kysymykset kerätään yhteen tiedostoon, jonka käyttäjä voi hakea omalle koneelleen FTP-tiedonsiirtokäytännöllä (katso FTP). FAQit säästävät eri keskustelualueiden ylläpitäjiä turhalta työltä: kun kerran on koonnut tavallisimmat ongelmat, ei käyttäjiä tarvitse opastaa yksi kerrallaan. FAQ-listoja ylläpidetään myös (Usenet-news) uutisryhmissä.

finger, Unix-koneissa oleva apuohjelma joka kertoo tietoja (sähköpostiosoite, milloin käyttäjä on lukenut sähköpostinsa yms.) koneen käyttäjistä.

firewall, palomuuri, suojamuuri, tietoturvaan liittyvä järjestely, jonka avulla esteään ei-toivottu tietoliikenne yrityksen verkon ja Internetin välillä.

flame, fleimi, liekki, loukkaava viesti, joko online-palvelun tai sähköpostin välityksellä lähetetty. Flamewar on sanasota, joka syntyy loukkauksen seurauksena. Jokainen sähköpostin käyttöön tottumaton joutuu aluksi joskus ihmettelemään toisten "tylyä" kielenkäyttöä. Paras tapa välttää sanasota on olla mahdollisimman asiallinen tai olla kokonaan reagoimatta.

FTP (File Transfer Protocol), tiedonsiirtokäytäntö tiedostojen vastaanottamista tai lähettämistä varten Internetissä.

FUNET, (Finnish University and reseach NETwork) Suomen Yliopistojen, korkeakoulujen ja muiden tutkimuslaitosten tietoverkkopalveluja hoitava yhteisö, jokja tarjoaa jäsenilleen muun muassa Internet-palveluja. FUNETin Toimintaa rahoitetaan jädenmaksuilla ja Opetusmineisteriön varoista, sen kaupallinen käyttö on kielletty.

GIF, pakattu kuvaformaatti

freeware, ilmaisohjelma, jonka saa vapaasti noutaa itselleen verkosta ja käyttää maksutta.

hit, osuma, Kyttäjän tullessa www-sivulle palvelin rekisteröi jokaisen selaimen tekemän "pyynnön". Erillisiä pyyntöjä tulee sivun koodin (source) lisäksi myös kaikista kuvista. Hittien-määrää ei siis pidä sekoittaa sivulla tapahtuneiden vierailujen (visit) määrään. Palvelun tarjoajat antavat yleensä www-sivujen omistajille tilastoja käynneistä tai sitten käynnit on mahdollista reksiteröidä laskuriohjelman (counter) avulla. Palvelinkoneiden proxyt saattavat sotkea kävijämäärän mittausta.

homepage, kotisivu. WWW:ssä sijaitseva hypertekstillä (katso HTML, hypertext) rakennettu sivukokonaisuus. Kotisivu voi olla yrityksen, yhteisön tai yksityishenkilön. Sivun osoite yleensä antaa vihjettä sen omistajasta. com-pääte on yritysten, fi- suomalaistyritysten tai yhteisöjen, net yhteisöjen, jne.

host, isäntäkone, serveri, palvelin. Verkossa oleva tietokone, joka välittää palveluja muille verkkoon kytketyille tietokoneille. Internet-verkon palveluja välittävät eri puolilla maailmaa sijaitsevat palvelinkoneet. Palvelimen käyttöjärjestelmänä on useimmiten joku Unix -versio tai Windows NT. Lisäksi palvelimessa tarvitaan palveliohjelma. Lista suomalaisista palvelimista löytyy osoittista www.fi ja www.cs.hut./suomi.html

hot spot, (imagemap-) kuvassa oleva "kuuma kohta" joka toimii linkkinä.

HTML (HyperText Markup Language), yksinkertainen laitteistoriippumaton ohjelmointikieli, jolla luodaan hypertekstisivuja Internetin WWW-järjestelmään. HTML-kieli mahdollistaa linkkien rakentamisen joko saman sivukokonaisuuden sisällä tai minne tahansa Internet-verkkoon. Linkeillä käyttäjä voi siirtyä haluamalleen WWW-sivulle klikkaamalla hiirellä tekstissä merkittyä värillistä kohtaa, kuvaa tai painiketta. HTML:n sivuntaitto-ominaisuudet ovat vielä paljon vaatimattomammat kuin printtimedian. Unix maailmasta peräisin oleva HTML-tiedostomuoto lyhenee vanhoissa 16 bittisissä PC-koneissa HTM:ksi.

HTTP (Hypertext Transfer Protocol), WWW:n protokolla hypertekstitiedostojen siirtoon (katso Protocol, URL).

hypertext, linkkejä sisältävä teksti. WWW-sivut ovat ns. hypertekstisivuja, jotka yleensä sisältävät linkkejä muille sivuille, joko saman sivukokonaisuuden sisällä tai toiselle palvelimelle missä tahansa maailmassa.

imagemap, kosketusherkkä kuva, kuvamenu, kuva jossa on useita kuumia kohtia, eli linkkejä.

Internet Protocol (IP), Internetin verkkoprotokolla. Jokaisella verkkoon liitetyllä työasemalla on IP-osoite, joka koostuu neljän luvun sarjasta. Esim. 193.66.16.1. Tätä osoitetta käyttävät koneet. Käyttäjiä varten on ns. DNS eli nimipalvelu, joka kääntää numerot helpommin hahmoteltavaan tekstimuotoon, esim. www.apu.fi

IRC (Internet Relay Chat), irkki. Suomalaisten kehittämä reaaliaikainen keskustelukanava. Käyttäjä näkee sekä omat että muiden käyttäjien kirjoittamat viestit reaaliajassa. IRC:ssä on tärkeä hallita netiketti (katso netiquette).

ISDN (Integrated Services Digital Network), digitaalinen puhelinstandardi, joka sallii 2-4 kertaa normaalia puhelinjaa nopeamman tiedonsiirron. ISDN-linjan välityksellä on mahdollista käydä esi-merkiksi kohtuullisen tasoisia video-neuvotteluja tai harrastaa modeemiyhteyttä nopeampaa verkkosurfailua ja puhua samaan aikaan puhelimessa.

Java, Sunin kehittämä interaktiivisuuden mahdollistava internetin WWW- laajennus. Uusi Netscape tukee Java-kielisiä HTML-dokumentteja. Javakielinen ohjelma tulkataan ja ajetaan päätekoneessa. Ohjelmoinnin kannalta yksinkertaisempi on Javasta kehitetty Javascript.

JPEG, JPG, pakattu kuvaformaatti (hävittää osan informaatiosta).

killer application, tietokonesovellus, jonka ansiosta kaikki yhtäkkiä haluavat käyttää tiettyä uutta teknologiaa, esim. World Wide Web tai Mosaic-verkkoselain.

link, linkki. Hypertekstisivuilla olevat (katso HTML, hyperteksti) "hot spotit", joita painamalla voi siirtyä sivulta toiselle joko saman sivukokonaisuuden sisällä tai muille sivuille. WWW:ssä linkit ovat yleensä väreillä merkittyjä tekstiosuuksia, painikkeita tai kuvia.

MIME (Multi Internet Mail Extension), Internet-sähköpostin laajennus, jonka avulla postina voidaan välittää myös kuva-, ääni- ja muita tiedostoja, sekä sandinaaviset merkit oikeassa asussaan.

MUD (Multi-user Dungeon), Internetissä toimiva merkkipohjainen seikkailupeliohjelma, jolla voi olla useita samanaikaisia käyttäjiä.

netiquette, netiketti, verkkosurfaajan käyttäytymissäännöstö. Internetin palveluihin, esim. uutisryhmiin ja IRC-keskusteluryhmiin osallistuvalta henkilöltä odotetaan, jopa vaaditaan usein tiettyjen normien noudattamista. Esim. mainosten levittäminen tai tuotteiden kauppaaminen uutisryhmissä on netiketin vastaista toimintaa, jonka seurauksena on usein kyseisen henkilön tai yhteisön joutuminen vihaisten sähköpostiviestien kohteeksi (katso Flame, IRC, Spam).

newbie, alokkas, tulokas, tottumatomaton käyttäjä joka on vasta tutustumassa tiettyyn järjestelmään tai palveluun.

news, newsgroup, uutisryhmä, nyyssit. Internetissä löytyy uutisryhmä aiheelle kuin aiheelle. Uutisryhmät ovat kaikille verkkotunnuksen omaaville käyttäjille avoin tekstipohjainen foorumi, jossa mielipiteitä voi vaihtaa kaikista asioista. Viestit leviävät news-palvelimien kautta ympäri maailmaa muutamassa tunnissa.

node, site, solmu, saitti. Tietoverkkoon kytketty laite, joka joko varastoi tai lähettää eteenpäin tietoa. ks. host.

online, avoin linja, reaaliaikainen, tosiaikainen. Jos Internetissä esim. lukee uutisryhmiä, kirjoittaa ja lähetää sähköpostia tai chattailee, niin että yhteys on auki, on kyseessä online-yhteys.

offline, Jos Internetissä esim. imuroi uutisryhmistä artikkeleita tai hakee sähköpostit kova-levylleen ja lukee ne vasta, kun on sulkenut linjan, on kyseessä offline-tila.

packet switching, pakettikytkentä. Internetin tietoliikenteessä datasta muodostetaan paketteja, jotka sisältävät tiedon lisäksi otsikon. Otsikon tietoja käytetään verkossa mm. paketin reititykseen ja virheiden paikantamiseen.

pakkaus, zippaus Suuret tiedostot pakataan niitä siirrettäessä ajan säästämiseksi erillisellä pakkausohjelmalla. Paketti saattaa olla itsepurkautuva (exe-muotoinen) tai sitten vastaanottaja purkaa sen omalla paketointiohjelmallaan.

palveluntarjoaja, access provider, yritys tai yhteisö joka myy/tarjoaa erilaisia internetin käyttöoikeuksia palvelimensa kautta. Suomessa suurimmat ovat Sonera, Saunalahden Serveri ja paikalliset puhelinyhtiöt.

PD, (Public Domain), yleisnimitys vapasti kopioitaville ohjelmille, joiden tekijät ovat luopuneet kaikista oikeuksistaan.

PGP, (Pretty Good Privacy) Vapaasti kopioitava salakirjoitusohjelma, joka perustuu kahden avaimen järjestelmään. Mahdollistaa digitaalisen allekirjoituksen, jolla varmistuu, että viesti on todellakin peräisin ilmoitetulta lähettäjältä.

PPP (Point-to-Point Protocol), etäyhteysprotokolla, jonka avulla tietokoneita tai verkkoja voidaan liittää toisiinsa esim. modeemiyhteydellä (katso SLIP, TCP/IP).

protocol, käytäntö, protokolla. Tietoliikenteessä käytetty "kieli", jolla laitteet keskustelevat keskenään. Esim. TCP/IP.

Real Audio, mahdollistaa reaaliaikaisen äänen lähettämisen internetissä.

script, skripti, palvelinkoneella suoritettava ohjelma joka antaa mahdollisuuden luoda www-sivulle interaktiivisuutta tai animaatiota. Esimerkkjä sovelluksista: hakurobotit, asiakaspalautteen kerääminen, pelit.

search engine (robot), hakupalvelu, hakurobotti. Internetin valtavasta tieto-määrästä olisi vaikeaa löytää haluamaansa paikkaan ilman hakupalvelutietokoneita, jotka annettujen hakusanojen avulla etsivät verkosta tietoa. Hakupalveluja ovat esim. suomalainen Ihmemaa www.fi ja Lycos www.lycos.com Hakupalvelut kehittyvät yhä tarkemmiksi ja käyttäjäystävällisemmiksi www.askjeeves.com

SH (Shareware), yleisnimitys vapasti kopioitavalle ohjelmalle. Ohjelman jatkuva käyttö edellyttää rekisteröintiä ja pientä korvausta tekijöille.

SGML, (Standard Generalized Mark up Language) ISO-standardin määrittelemä asiakirjojen kuvauskieli, joka erottaa asiakirjan sisällön sen muotoilusta. WWW:Sssä käytetty HTML on SGML:n erikoistapaus.

skandit, ääkköset, Skandinaaviset merkit aiheuttavat ongelmia, sekä vastaanottajan että lähettäjän sähköpostiohjelmissa tarvitaan MIME-tuki, mikäli halutaan että skandit toimivat.

spam, spammi, roskaposti, kaupallisessa tai häiritsemis-tarkoituksessa tehty massapostitus Internetin uutisryhmiin, postituslistoille tai yksittäisten käyttäjien sähköpostiosoitteisiin. Tuottaa yleensä palautteeksi valtavan määrän roskapostia muilta Internetin käyttäjiltä.

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol), tietoliikenteen tiedonsiirtokäytäntö Internetissä ja monissa lähiverkoissa.

uppload, upata, tiedoston siirtäminen omalta päätteeltä (www)palvelimelle, muiden nähtäväksi.

URL (Uniform Resource Locator), WWW:n osoitestandardi. Osoitteet ovat esim. muotoa: http://www.a-lehdet.fi

website, WWW-sivukokonaisuus, saitti, eli WWW-palvelu.

visit, visitor, vierailla, vierailija, kävijä. Jos käy jossakin Internetissä sijaitsevassa osoitteessa, on vierailulla. Monet WWW-palvelut rekisteröivät automaattisesti vierailijoiden lukumäärän.

viewer, WWW-selausohjelmaan asennettava erikseen käynnistettävä näyttöohjelma, joka esittää WWW-palvelimesta siirretyn tiedoston (esim. kuva, ääni, video tai PostScript-kielinen) käyttäjän kuvaruudulla. Erilliset näyttöohjelmat ovat tarpeen, koska WWW-järjestelmän tiedostotyyppejä ei ole standardoitu, vaan sivuilla voidaan käyttää mitä tahansa tiedostoja. Windows 3.1.n Mediaplayer on tyypillinen näyttöohjelma.

virus, Virus on ohjema, joka leviää "itsekseen" ja on suunniteltu aiheuttamaan harmia. Virukset tarttuvat koneesta toiseen levykkeiden tai verkosta siirrettyjen tiedostojen mukana. Nykyään useimmat virukset ovat ns. makroviruksia, MS Word ja Exel -ohjelmien makroja. Viruksilta voi suojautua käyttämällä tuoretta virustorjuntaohjelmaa ja varomalla epämääräisistä lähteistä peräisin olevia ohjelmia ja Word/Exel tiedostoja.

VRML, (Virtual Reality Modelling Language) HTML:n laajennus, joka mahdollistaa kolmiulotteisuuden selaimessa.

WWW, World Wide Web, maailmanlaajuinen laiteriippumaton järjestelmä, joka yhdistää hypertekstilinkeillä eri paikoissa sijaitsevia dokumentteja toisiinsa helppokäyttöiseksi kokonaisuudeksi.

© Reima Mäkinen 1997