Graafinen suunnittelu / Reima Mäkinen

JULKAISUN TAITTO (WEB)

PRINTIN JA WEBIN EROJA

TYPOGRAFISESTA NÄKÖKULMASTA

Printti voittaa webin

- selausnopeudessa

- typografian ja kuvien laadussa

-näkyvän alueen koossa/informaatioarvossa (Resoluutio)

- elementtien tarkemmassa sijoittelussa

Erot saattavat säilyä vielä vuosia ja ne ovat niin suuria, että suunnittelijan pitää ottaa toisenlainen lähestymistapa www-suunnitteluun kuin printti-taittoon.

 

Printti perustuu silmän harhailuun sivulla. Toisiaan selittävät taittoelementit muodostavat lukijalle kokonaiskuvan asiasta.

Printin käyttöliittymä on lukijalle tuttu. Selailu ja palaaminen sivulta toiselle, lopusta alkuun lukeminen yms. normaalia.

Webissä asiakokonaisuuksia ja sisältöjä ei " pienestä kurkistusikkunasta" hahmota. Webiä ei lueta sitä silmäillään. Sivuja ei käännellä vaan lukeminen on klikkailua ja scrollailua.

Webissä

- Lukija kontrolloi informaation hahmottumista kädenliikkeillään (scrollaus ja klikkaus)

- Lukija kärsimätön

 

>> Rajoituksia www-suunniteluun:

- vähemmän grafiikkaa

- pienempää grafiikkaa

- lyhyempiä tekstejä

- suuremmat rivivälit

- suurempi pistekoko lepätekstissä

- rajoituksia typografian suhteen (et voi tietää mitä fontteja lukija on asentanut)

- vähemmän kunnianhimoisia layoutteja

(Kaikki tämä, koska online-lukeminen on useimmista epämiellyttävää)

 

Orientaatiografiikka ja linkkien ulkoasu

- Miten kerrotaan mihin käyttäjä voi halutessaan mennä eli minne mikäkin linkki johtaa?

- Miten kerrotaan missä käyttäjä on?

- Miten kuvataan visuaalisesti koko saitin rakenne?

 

 

Harjoitustehtävä:

Suunnittele sähköisen lehden käyttöliittymä

 

WWW-SANASTO

© Reima Mäkinen 1999