Bodhisattvan 37 harjoitusta                                      Tulosta Word-tiedostona

 

Kirjoittanut munkki nimeltä Gyalse Togme Zangpo (Thogs.med bzang.po, 1295 -1369) asuessaan luolassa Ngülchu Rinchen -nimisen kylän lähellä Tiibetissä. Suomennos Ani Sherab. Kommentaari Chungpo Gyalton Rinpoche: The 37 Practises of a Bodhisattva, Helsinki 23.6.2007 Part 1  Part 2

 

Tekstin runko:

Alkusanat

Ohjeiden päämäärä

Osa 1: Esivalmistelu

 

Osa 2: Pääopetukset

Polun valottaminen

  • Ensinnäkin polku niille, joiden kyvyt ovat vähäiset.
  • Toiseksi polku niille, joiden kyvyt ovat keskinkertaiset.
  • Kolmanneksi polku niille, joilla on parhaat kyvyt: bodhimieli pyrkimyksenä, toiminnassa ja lupaukset (ks. alla)

 

1.      Bodhimieli pyrkimyksenä

 

2.      Bodhimieli toiminnassa

            I.       Suhteellinen bodhimieli

A.    Muiden ja itsen paikan vaihtamisen mietiskelyharjoitus

B.    Mietiskelyn jälkeinen harjoitus, jossa käytetään epäedullisia olosuhteita hyväksi

i. Miten henkisellä tiellä käytetään hyväksi neljää asiaa, joita emme itsellemme haluaisi.

a.   Miten käyttää menetystä hyväksi polulla.

b.   Miten käyttää kärsimystä hyväksi polulla.

c.   Miten käyttää epäsuosioon joutumista hyväksi polulla.

d.   Miten käyttää halveksituksi joutumista hyväksi polulla.

ii.  Miten henkisellä tiellä käytetään hyväksi kahta asiaa, joita on vaikea sietää.

a.   Ystävällisyys niitä kohtaan, jotka kohtelevat meitä vääryydellä.

b.   Kuinka otamme nöyryytyksen osaksi polkua.

                                       iii. Köyhyyden ja rikkauden hyväksi käyttäminen henkisellä tiellä.

a.   Miten köyhyyttä käytetään hyväksi polulla.

b.   Miten rikkautta käytetään hyväksi polulla.

                                       iv. Vihan ja halun hyväksi käyttäminen henkisellä tiellä.

a.   Miten vihan kohteita käytetään hyväksi polulla.

b.   Miten halun kohteita käytetään hyväksi polulla.

 

              II.   Absoluuttinen bodhimieli

 A.    Mietiskelyharjoitus, jossa pysytään tilassa ilman käsitteitä mihinkään takertumatta.

 B.     Mietiskelyn jälkeinen harjoitus, jossa hylätään kaikki uskomukset siitä, että haluttavat ja vastenmieliset esineet ja asiat olisivat todella olemassa.

    i.  Hylätään uskomus siihen, että haluttavat kohteet olisivat todella olemassa.

    ii.  Hylätään uskomus siihen, että vastenmieliset kohteet olisivat todella olemassa.

 

 3.      Lupaukset tehdä näitä harjoituksia

 

              I.       Kuuden tuonpuoleisen täydellisyyden harjoittaminen

         A.  Tuonpuoleinen anteliaisuus

         B.  Tuonpuoleinen itsekuri

         C.  Tuonpuoleinen kärsivällisyys

         D.  Tuonpuoleinen ahkeruus

         E.   Tuonpuoleinen mietiskely

         F.   Tuonpuoleinen viisaus

              II.   Sutrissa opetettujen neljän ohjeen harjoittaminen

                           A.   Omien virheiden tutkiminen ja niistä luopuminen.

                           B.   Bodhisattvojen virheistä puhumisen lopettaminen.

                           C.   Luopuminen kiintymyksestä taloudellisen tukijan omaisuuteen.

                           D.   Kovista sanoista luopuminen.

              III.   Kielteisistä tunteista erossa pysymisen harjoittelu.

              VI.   Muille hyödyksi olemisen harjoittelu tarkkaavaisena ja valppaana.

               V.   Henkisen ansion omistaminen täydelliselle valaistumiselle.

 

Päätössanat

1.      Miten ja kenelle tämä teksti kirjoitettiin.

2.      Näiden harjoitusten virheettömyys.

3.      Nöyrä anteeksipyyntö.

4.      Tämän tekstin kirjoittamisesta koituvan ansion omistaminen kaikille olennoille.

5.      Jälkikirjoitus.

 

(Tekstin rungon jaottelu perustuu Dilgo Khyentsen kirjaan The Heart of Compassion)

 

 

 

 

Bodhisattvan kolmekymmentäseitsemän  harjoitusta

 

 

 

Namo Lo-ke-shva-ra-ja

Tervehdys maailmankaikkeuden valtiaalle!

 

Gang-gi chö-kyn dro-ong me-zig-tsjang

Hän joka tietää, ettei mikään lähde eikä saavu

 

dro-wei dön-la cig-tu tsön-dse-pa

ja joka kumminkin koettaa auttaa kaikenlaisia olentoja,

 

la-ma chog-dang tsjen-re-zig gön-la

korkein opettajani, Chenrezigistä erottamaton olentojen suojelija,

 

tag-tu go-sum gy-pe tsja-tsal-lo.

osoitan sinulle jatkuvasti kunnioitusta kehoni, puheeni ja mieleni kautta.

 

 

Phen-dei dzjung-ne dsog-pei sang-dze-nam

Täydelliset buddhat, kaiken hyvän ja onnen lähde,

 

dam-chö drub-le dzjung-te de jang ni

syntyvät aitoja dharmaopetuksia seuraamalla.

 

de ji lag-len tshe-la rag-le-pe

Miten siinä onnistuu, riippuu harjoituksen kunnollisesta ymmärtämisestä;

 

dzjal-se nam-tsji lag-len tshe-par tsja.

siksi selitän nyt bodhisattvan tien.

 

 

Dal-dzjor dru-chen nje-ka thob-dy-dir

1. Kun minulla nyt on tämä suurenmoinen apukeino, niin vaikea saada:

 

da shen khor-wei tsö-le dral-tsjei tsjir

arvokas ihmiselämä vapauksineen ja etuineen,

 

nji dang tsen-du jel-wa me-par-ni

minun täytyy käyttää sitä kuljettaakseni itseni ja muut samsaran meren yli.

 

njen-sem gom-pa dzjal-se lag-len-jin.

Sen tähden opetusten kuunteleminen, pohdiskelu ja mietiskely päivin ja öin on bodhisattvan harjoitus.

 

 

 

Njen-tsji tsog-la dö-chag chu-tar jö

2. Synnyinmaassa intohimot ystäviä ja sukulaisia kohtaan ryöppyävät kuin vesi,

 

dro-ji tshog-la she dang me-tar-war

viha ja suuttumus vihollisten tähden liekehtivät kuin tuli

 

lang-dor dze-pei ti-mug myn-nag cen

ja tietämättömyyden pimeys vain tihenee kun unohtaa, mitä pitäisi omaksua ja mitä välttää.

 

pha-jul pong-pa dzjal-se lag-len jin.

Bodhisattvan harjoitus on jättää kotimaa.

 

 

 

Jul-ngen pang-pa njöng-mong rim-tsji drib

3. Poissa houkutuksista heikkoudet laantuvat vähitellen.

 

nam-jeng me-pe ge-dzjor ngan-gi phel

Kun häiriötekijät on poistettu, hyveellinen toiminta helpottuu luonnollisesti.

 

rig-pa dang-pe chö-la nge-tshe tsje

Kun tietoisuus kirkastuu, vakuuttuneisuus dharmasta kasvaa.

 

phen-pa ten-pa dzal-se lag-len-jin.

yksinäisyyteen vetäytyminen on bodhisattvan harjoitus.

 

 

 

Jyn-ring dro-pei dsa-tshe so-sor dral

4. Jopa pitkäaikaisten ystävien ja sukulaisten täytyy eräänä päivänä erota.

 

be-pe drub-pei nor-dse tshul-du ly

Vaivalla hankittu rikkaus ja omaisuus täytyy jättää taakse.

 

ly-tsji drön-khang nam-tshe drön-pö por

Tajunnan on lähdettävä kehosta niin kuin vieraan talosta

 

tshe di lö-tang dzjal-se lag-len jin.

Maallisten asioiden hylkääminen on bodhisattvan harjoitus.

 

 

 

Gang-dang dro-na du-sum phel-dzjur tshing

5. Ne, joiden seurassa kolme mielenmyrkkyä voimistuu,

 

thö-sam gom-pei tsja-wa njam-dzjur-pa

opiskeleminen, pohdiskelu ja harjoitus vähenevät

 

dzjam-dang njing-dze me-par dzjur-dje-pe

ja rakkaus ja myötätunto häviävät, ne ovat huonoja ystäviä.

 

dro-ngen pong-pa dzjal-se lag-len jin.

Bodhisattvan harjoitus on luopua heistä.

 

 

 

Gang-shig ten-na nje-pa ze-djur-shing

6. Luottamalla aitoon henkiseen ystävään huonot tavat vähenevät

 

jön-ten jar-ngoi da-tar phel dzjur-we

ja hyvät ominaisuudet lisääntyvät kuin kasvava kuu.

 

tshe-njen dam-pa rang-gi ly-we dzjang

Sellaisen hengellisen opettajan arvostaminen

 

ce-par dzin-pa dzjal-se lag-len jin.

omaa elämääkin kalliimpana  on bodhisattvan harjoitus.

 

 

 

Rang-jang khor-wei tsön-rar cing-wa ji

7. Maalliset jumaluudet ovat itse sidottuja samsaran vankilaan,

 

dzig-ten lha-ji su-shig tsjob-par ny

kenelle ne voisivat tarjota suojan?

 

de-tsjir gang-la tsjab-na mi-ly-pei

Turvautuminen Kolmeen Jalokiveen,

 

kön-chog tsjab dro dzjal-se lag-len jin.

jotka eivät koskaan petä, on bodhisattvan harjoitus.

 

 

 

Tshin-tu zö-kei ngen-song dug-ngal nam

8. Alempien maailmojen sietämättömät kärsimykset

 

dig-pei le-tsji dre-bur thub-pe sung

ovat pahojen tekojen tulos, niin Buddha opetti.

 

de-tsjir sog-la bab tsjang dig-pei le

Siksi, vaikka maksaisit siitä hengelläsi,

 

nam-jang mi-tsje dzjal-se lag-len jin.

älä koskaan tee väärää tekoa. Se on bodhisattvan harjoitus.

 

 

 

Si-sum de-wa tsa-tsei zil-pa shin

9. Nautinto kolmessa maailmassa (aistimaailma, muodon maailma ja muodoton maailma)

 

jy-tsam shi-gi dzig-pei chö-cen jin

on kuin kaste ruohonkorsien päissä; luonnostaan sellaista että se häviää hetkessä.

 

nam-jang mi-dzjur thar-pei go-phang chog

Ponnistele sydämesi pohjasta kohti korkeinta vapautumista,

 

dön-du njer-wa dzjal-se lag-len jin.

joka on muuttumaton, se on bodhisattvan harjoitus.

 

 

 

 

Tho-me dy-ne da-la tse-wa cen

10. Kun entiset vanhempani, niin rakkaat aluttoman ajan alusta asti,

 

ma-nam dug-na rang-de ci-shig tsja

kärsivät nyt, mitä väliä on omalla onnellisuudellani?

 

de-tsjir tha-je sem-cen dral-tsjai dzjir

Tavoitteena vapauttaa tuntevat olennot, joita on rajattomasti,

 

dzjang-chub sem-tsje dzjal-se lag-len jin.

suuntaan mieleni kohti valaistumista, se on bodhisattvan harjoitus.

 

 

Dug-ngal ma-ly da-de dö-le dzjung

11. Kaikki kärsimys poikkeuksetta syntyy oman mielihyvän etsimisestä,

 

dsog-pei sang-dzje shen-phen sem-le drung

kun taas täydelliset buddhat syntyvät tahdosta auttaa muita.

 

de-dzjir da-de shen-tsji dug-ngal dag

Oman onnellisuuteni vaihtaminen muiden kärsimykseen

 

jang-dag dze-wa dzjal-se lag-len jin.

on bodhisattvan harjoitus.

 

 

 

Su-dag dö-chen wang-gi da-gi nor

12. Niille, jotka ahneudessaan ryöstävät omaisuuteni

 

tham-ce dro-gam dro-tu zug-na jang

tai pyytävät jonkun muun varastamaan sen itseään varten,

 

ly dang long-tsjö dy-sum ge-wa nam

omistan kehoni, tavarani ja kaiken kolmessa ajassa keräämäni ansion,

 

de-la ngo-wa dzjal-se lag-len jin.

se on bodhisattvan harjoitus.

 

 

 

Da-la nje-pa cung-ze me shin du

13. Vaikka joku leikkaisi pääni poikki ilman mitään syytä,

 

gang-dag da-gi go-wo cö tsje nang

myötätunnon voimalla

 

njeng-dzei wang-gi de-ji dig-pa nam

otan hänen pahat tekonsa kannettavikseni,

 

da-la len-pa dzjal-se lag-len jin.

se on bodhisattvan harjoitus.

 

 

 

Ga-shig da-la mi-njen na-chog-pa

14. Vaikka joku panettelisi minua ja levittäisi juorut maailman ääriin,

 

tong-sum tsjab-par drog-par tsje-na jang

ylistän hänen hyviä ominaisuuksiaan

 

tsjam-pei sem-tsji lar-jang de-nji tsji

ja huolehdin hänestä rakkaudella,

 

jön-ten dzö-pa dzjal-se lag-len jin.

se on bodhisattvan harjoitus.

 

 

 

Dro-mang dy-pei u-su ga-shig-gi

15. Vaikka joku loukkaisi minua julkisesti

 

tshang-ne dry-tshing tsi-ngen dra-na jang

ja osoittaisi piilevät vikani,

 

de-la ge-wei tshe-tsji-du tshe-tsji

pidän häntä henkisenä ystävänäni ja kumarran häntä kunnioittavasti,

 

gy-par dy-pa dzjal-se lag-len jin.

se on bodhisattvan harjoitus.

 

 

Da-gi u-shin ce-par tsjang-pei mi

16. Jos joku pitää minua vihollisenaan,

 

da-la dra-shin ta-war tsje-na jang

vaikka olen huolehtinut hänestä kuin omasta lapsestani,

 

ne-tsji tab-pei u-la ma-shin-du

osoitan hänelle erityisen paljon rakkautta kuin äiti, jonka lapsi on sairas,

 

lhag-par tse-wa dzjal-se lag-len jin.

sellainen on bodhisattvan harjoitus.

 

 

 

Rang-dang njam pa-am men-pei tsje-wo-ji

17. Jos joku samanarvoinen tai itseäni vähäisempi

 

nga-djal wang-gi nje-thab tsje-na jang

halveksii minua ylpeyttä tuntien,

 

la-ma shin-du gy-pe da.nji tsji

asetan hänet kunnioittavasti itseäni korkeammalle aivan kuin hän olisi oma hengellinen opettajani,

 

tsji-wor len-pa dzjal-se lag-len jin.

se on bodhisattvan harjoitus.

 

 

Tsho-we phong tshing tag-tu mi ji nje

18. Vaikka olisin köyhä ja halveksittu,

 

tshab-chen ne dang dön-tsji tab tsjang lar

pahasti sairas ja vaivattu,

 

dro-kyn di-dug da-la len-tsje cing

otan rohkeasti muiden pahat teot ja kärsimykset kannettavakseni,

 

shum-pa me-pa dzjal-se lag-len jin.

se on bodhisattvan harjoitus.

 

 

Njam-par dra-tshing dro-mang tsji-wor tu

19. Vaikka olisin kuuluisa ja arvostettu ja rikas kuin rikkauksien jumala,

 

nam-thö u-ji nor-dra thob-dzjur tsjang

nähtyäni maallisen rikkauden ja maineen onttouden

 

si-pei pal-dzjor njing-po me-zig ne

en turhaan ylpisty,

 

kheng-pa me-pa dzjal-se lag-len jin.

se on bodhisattvan harjoitus.

 

 

 

 

Rang-gi she-dang dra-wo ma-thul-na

20. Ellen hallitse sisäistä vihollistani: vihan tunnetta,

 

tsji-rol dra-wo tul-shing phel-war dzjur

mutta koetan voittaa ulkoiset viholliset, ne vain lisääntyvät.

 

de-tsjir dzjam-dang njing-dzei ma-pung-gi

Sen tähden oman mielenvirran kesyttäminen rakkauden ja myötätunnon voimalla

 

rang-dzjy dul-wa dzjal-se lag-len jin.

on bodhisattvan harjoitus.

 

 

 

Dö-pei jön-ten len-tshei chu dang dra

21. Aistinautinnot ovat kuin joisi merivettä,

 

dzi tsam tsje-tsjang se-pa phel-war dzjur

mitä enemmän niillä itseään hemmottelee, sitä enemmän niitä janoaa.

 

gang-la shen-chag tsje-wei ngö-po nam

Päästä välittömästi irti kaikesta mikä saa halun syntymään,

 

dra-la pong-wa dzjal-se lag-len jin.

se on bodhisattvan harjoitus.

 

 

 

Dzi-tar nang-wa di-dag rang-gi sem

22. Näkyvät ilmiöt, ne kaikki, ovat omaa mieltäni.

 

sem-nji dö-ne dro-wei tha-dang dral

Mielen sisäinen luonto on aina vapaa käsitteiden asettamista rajoista.

 

de-nji tshe-ne zung-dsin tshen-ma nam

Sen ymmärrettyäni en saa antaa dualismin havaitsijasta ja havaitusta pettää itseäni,

 

ji-la mi-tsje dzjal-se lag-len jin.

se on bodhisattvan harjoitus.

 

 

 

 

Ji-du ong-wei jul dang dre-pa na

23. Kun kohtaan ulkoista kauneutta joka miellyttää minua,

 

tsjar-tsji dy-tsji dza tshön dzi-shin-du

se on kuin kesäinen sateenkaari.

 

dse-par nang-jang den-par mi-ta shing

Vaikka se on kaunis, se ei ole todellinen; älä kiinny siihen,

 

shen-chag pong-wa dzjal-se lag-len jin.

se on bodhisattvan harjoitus.

 

 

Dug-ngal na-tshog mi-lam u-tshi tar

24. Harhanomaisiin ilmiöihin uskominen – ikään kuin ne olisivat todellisia – uuvuttaa:

 

drul-nang den-par zung-we a-thang che

kuin uneksisi uneksitun lapsensa kuolemasta.

 

de-tsjir mi-thyn tsjen-dang dre-wei tshe

Monet kärsimyksemme ovat sellaisia, ja elämän vastoinkäymisten pitäminen epätodellisina

 

drul-war ta-wa dzjal-se lag-len jin.

on bodhisattvan harjoitus.

 

 

 

 

 

Dzjang-chub döpe ly-tsjang tong-gö na

25. Jos tahtoo valaistua, täytyy tarvittaessa olla valmis luopumaan

 

tsji-rol ngö-po nam-la mön-ci gi

jopa omasta kehostaan, puhumattakaan aineellisesta omaisuudesta.

 

de-tsjir len-dang nam-min mi-re-pe

Anteliaisuus ilman toivetta palkinnosta tai siitä että näkisi tekojensa tulokset

 

dzjin-pa tong-wa dzjal-se lag-len jin.

on bodhisattvan harjoitus.

 

 

 

Tshul-trim me-par rang-dön mi-drub na

26. Ilman itsekuria ei ole hyödyksi edes itselleen,

 

shen-dön drub-par dö-pa ge-möi-ne

ja muille hyödyksi oleminen on pelkkä vitsi.

 

de-tsjir si-pei dyn-pa me-pa ji

Itsekuri ilman kiintymystä tähän maailmaan

 

tshul-trim sung-wa dzjal-se lag-len jin.

on bodhisattvan harjoitus.

 

 

 

 

Ge-wei long-tsjö dö-pei dzjal-se-la

27. Henkilökohtaiset loukkaukset ovat kuin kallis aarre bodhisattvalle,

 

nö-tsje tham-ce rin-chen tar-dang tshung

joka kerää hyvien tekojen rikkautta.

 

de-tsjir kyn-la shi-dre me-pa-ji

Kärsivällisyyden kehittäminen kenellekään suuttumatta

 

zö-pa gom-pa dzjal-se lag-len jin.

on bodhisattvan harjoitus.

 

 

 

 

Rang-dön-ba-shig drub-pei njen-rang-jang

28. Vaikka sravakat ja pratyekabuddhat

 

gö-la me-tshor dog-tar tsön-thong na

ovat hyödyksi vain itselleen, he rehkivät kuin tukka olisi tulessa.

 

dro kyn dön du jön-ten dzjung-ne tsji

Iloinen aherrus kaikkien olentojen hyödyksi synnyttää kaikki hyvät ominaisuudet,

 

tsön-dry tsom-pa dzjal-se lag-len jin.

ja se on bodhisattvan harjoitus.

 

 

 

Shi-ne rab-tu den-pei lhag-thong-gi

29. Ristiriitaiset tunteet ja väärät uskomukset voitetaan sisäisellä näkemyksellä (vipashyana),

 

njön-mong nam-par dzom-par tshe-dzje ne

johon mielentyyneys (shamata) yhdistyy. Kun tunteet on saatu hallintaan, voidaan tehdä

 

zug-me shi-le jang-dag de-pa-ji

keskittymisharjoituksia ilman, että ne johtaisivat neljään muodottomaan olotilaan,

 

sam-ten gom-pa dzjal-se lag-len jin.

se on bodhisattvan harjoitus.

 

(Neljä muodotonta olotilaa ovat meditatiivisia syventymisen tiloja kohteena 1. loputon avaruus, 2. loputon tajunta, 3. ei mikään, 4. ei mikään eikä ei ei-mikään.)

 

 

 

 

Tshe-rab me-na pha-rol dzjin-nga ji

30. Täydellistä valaistumista ei voi saavuttaa

 

dsog-pei dzjang-chub thob-par mi-ny-pe

viiden paramitan avulla ilman viisautta. Viisauden kehittäminen taitavien keinojen ohella,

 

thab dang den shing khor-sum mi-tog-pe

pitämättä tekijää, tekoa ja teon kohdetta - näitä kolmea - konkreettisina käsitteinä,

 

tshe-rab gom-pa dzjal-se lag-len jin.

on bodhisattvan harjoitus.

Rang-gi drul-pa rang-gi ma-tag na

31. Ellen tutki omia virheitäni,

 

chö-pei zug-tsji chö-min tsje-si-pe

voin näyttää dharmanharjoittajalta vaikka tekoni todistavat muuta.

 

de-tsjir tsjyn-du rang-gi drul-pa-la

Jatkuva valppaus omien väärinkäsitysten suhteen ja virheiden korjaus

 

tag-ne pong-wa dzjal-se lag-len jin.

on bodhisattvan harjoitus.

 

 

Njön-mong wang-gi dzjal-se shen-da-gi

32. Jos ristiriitaisten tunteiden vallassa

 

nje-pa leng-na da-nji njam-dzjur-we

puhun bodhisattvojen vioista, häpäisen itseni.

 

theg-pa che-la shug-pei gang-za-gi

Toisten mahayanan harjoittajien vioista puhumisen välttäminen

 

nje-pa mi-dra dzjal-se lag-len jin.

on bodhisattvan harjoitus.

 

 

 

 

Nje-kur wan-gi phen-tshyn tsö-dzjur-shing

33. Tavaroista ja eduista riiteleminen saa

 

thö sam gom-pei tsja-wa njam-dzjur-we

opetusten kuuntelemisen, pohdiskelun ja mietiskelyn taantumaan.

 

dsa-tshe dzjim dang dzjin-dag dzjim nam-la

Takertumattomuus ystävien, sukulaisten ja hyväntekijöiden omaisuuteen

 

chag-pa pong-wa dzjal-se lag-len jin.

on bodhisattvan harjoitus.

 

 

 

 

Tsub-moi tshi-gi shen-sem dru-dzjur shing

34. Jos bodhisattva lausuu kovia sanoja,

 

dzjal-wei-se-tsji dzjö-tshul njam dzjur-we

hänen käytöksensä on huonoa ja se järkyttää muita.

 

de-tsjir shen-tsji ji-du mi-ong-wei

Jätä sen tähden kovat sanat sanomatta ettet häiritse toisten mieltä,

 

tshi-tsub pong-wa dzjal-se lag-len jin.

se on bodhisattvan harjoitus.

 

 

Njön-mong gom na njen-pö do-ka-we

35. Kun tottuu raskaisiin mielentiloihin, erehtyy alkeellisiin uskomuksiin

 

dren-tshe tsje-bu njen-pöi tshön zung-ne

tai joutuu ristiriitaisten tunteiden valtaan, vastalääkkeet eivät tahdo auttaa.

 

cha sog njön-mong dang-po tsje-ma-thag

Käytä silloin tarkkaavaisuuden ja valppauden aseita voittaaksesi pimeät mielentilat, halun ja muut,

 

bur dzom tsje-pa dzjal-se lag-len jin.

heti kun ne ilmestyvät, se on bodhisattvan harjoitus.

 

 

 

Dor-na gang-du-tsjö-lam ci tsje-tsjang

36. Lyhyesti: missä olenkin, mitä teenkin,

 

ran-gi sem-tsji ne kab ci dra she

tutkin mieleni tilaa.

 

tsjyn-du dren dang tshe shin den-pa ji

Jatkuvasti tarkkaavaisena ja valppaana muille hyödyksi oleminen

 

shen dön drub-pa dzjal-se lag-len jin.

on bodhisattvan harjoitus.

 

 

 

 

De-tar tsön-pe drub-pei ge-wa nam

37. Ansioiden omistaminen valaistumisen päämäärälle sellaisista hyvistä pyrkimyksistä kuin tämä,

 

tha-je dro-wei dug-ngal sal-wei dzjir

teoista, jotka on tehty täysin puhtaalla sisäisellä näkemyksellä vapaana antajan, saajan ja lahjan käsitteistä,

 

khor-sum nam-par da-pei tshe-rab tsji

tavoitteena se että lukemattomien olentojen kärsimys poistuisi,

 

dzjang-chub ngo-wo dzjal-se lag-len jin.

on bodhisattvan harjoitus.  

 

 

 

Do-tsjy ten-cö nam-le sung-wei dön

Niiden takia jotka tahtovat kulkea bodhisattvan tietä,

 

dam-pa nam-tsji sung-gi dze-drang-ne

olen pyhimysten ohjeita seuraten

 

dzjal-se nam-tsji lag-len sum-cu dyn

kuvannut nämä 37 harjoitusta,

 

dzjal-se lam-la lob-dön dön-du kö.

jotka perustuvat sutriin, tantroihin ja shastroihin.

 

 

 

Lo-drö men shing dzjang-pa chung-wei dzjir

Vaikka en ole oppinut enkä älykäs,

 

kha-pa tsje-pei deb-dzjor mo-chi-te

enkä voi kirjoittaa tavalla, joka miellyttäisi oppineita,

 

do-dang dam-pei sung-la ten-pei dzjir

kirjoitus perustuu sutriin ja pyhiin kirjoituksiin

 

dzjal-se lag-len drul-me lag-par sem.

ja siksi uskon, että tämä on todella bodhisattvojen harjoitus.

 

 

 

Ön-tsjang dzjal-se dzjö-pa lab-tsen nam

Koska itseni kaltaisen vähäisillä älynlahjoilla varustetun henkilön

 

lo-men da-dre ting-pag ka-wei dzjir

on kuitenkin vaikea käsittää bodhisattvojen tekojen suuruutta,

 

gal dang ma-drel la-sog nje-pei tshog

pyydän pyhimyksiä pysymään kärsivällisinä,

 

dam-pa nam-tsji zö-par dse-du-sol.

jos tässä on kirjoitusvirheitä, epäjohdonmukaisuutta tai muita puutteita.

 

 

 

De-le dzjung-wei ge-we dro-wa kyn

Tästä kirjoituksesta kertyvän ansion kautta tulkoon kaikista olennoista

 

dön-dam kyn-dsob dzjang-chub sem-cho-gi

korkeimman absoluuttisen bodhimielen ja suhteellisen bodhimielen (valaistuneen asenteen) avulla

 

si-dang shi-wei tha-la mi-ne-pei

kuin suojelija Chenrezig, joka pysyttelee samsaran olemassaolon

 

tsjen-re-zig gön de-dang tshung-par tshog.

ja nirvanan rauhan äärimmäisyyksien tuolla puolen.

 

 

(Suuri pyhimys Gyalse Ngulchu Thogme kirjoitti tämän tekstin erakkoluolassaan. Rinchen Phug – "jalokiviluola" – sijaitsee Ngulchussa Keski-Tiibetissä. Arvonimi Gyalse merkitsee bodhisattvaa. Thogme, hänen varsinainen nimensä, merkitsee "esteetöntä" ja todellakin on niin, että hänen oppineisuudellaan ja syvällisellä ymmärryksellään ei ollut rajaa.)

Suomennos Ani Sherab © Rokpa Finland ry 2010

 

 

Suomenkielinen teksti Word-tiedostona

 

kotisivulle