Katia Holmes

Kommentaari Seitsenosaiseen rukoukseen

Lähde: Kesäretriitti 2008 Kagyu Samye Lingissä (Amitabha, viimeinen luento) Samye Lingin verkkokaupasta voi ostaa koko retriitin luennot tai valitsemansa osat joko CD-levyinä tai mp3-tiedostoina (Summer Retreat 2008)

 

Kahden kertymän, ansion ja viisauden kokoaminen

 

Rukouksen seitsemästä haarasta jokainen on lääke jollekin mielenmyrkyistämme.

 

1. Kumarrukset ovat lääke ylpeyttä vastaan.

2. Uhrilahjat [ja ylistykset] ovat lääke saituutta ja ahneutta vastaan.

3. Pahojen tekojen tunnustaminen on lääke vihaa vastaan.

4. Muiden hyvistä teoista iloitseminen on lääke kateutta vastaan.

5. Dharman pyörän kääntämisen pyytäminen on lääke tietämättömyyttä vastaan.

6. Pyyntö etteivät Buddhat siirtyisi nirvanaan, on lääke elämämme mahdollista lyhyyttä vastaan.

7. Ansioiden omistaminen muille on lääke itsekeskeisyyttä, egoismia vastaan.

 

(17. Karmapan Ogyen Trinley Dorjen mukaan ansioiden omistaminen muille on vastalääke, jos ihminen ei usko  karmaan, syyhyn ja seuraukseen, eikä usko omien tekojensa tuottavan tulosta.)
 

Ks. myös Ken Holmes: Miten täydellistä bodhimieltä kehitetään

 

 

 

 

Seitsenosainen rukous

Rukouksesta on olemassa monia muunnelmia, Chenrezigpujassa käytetään liitteenä seuraavaa:

 

Gelongma Palmon seitsenosainen rukous

 

Pakpa Tshen-re-zig vang dang            tsjo    tsu dy sum shu pa ji

Osoitan kunnioitusta kumartaen voimalliselle, kunnioitetulle Chenrezigille ja

kymmenessä ilmansuunnassa ja kolmessa ajassa asuville

 

dzjal-va se tse tam-tse la                   kyn ne dang ve tsa-tsal-lo.

Voittajille ja heidän perillisilleen, kaikille, jotka ovat täysin puhdistuneet.

 

Me-tok dy-pö mar-me dri                   shal-ze rol-mo la sog pa

Tarjoan ylhäiselle seurueelle kukkia, suitsuketta, voilamppuja, hajusteita, ruokaa, musiikkia ym.,

 

ngö   dzjor     ji tsi drul-ne bul               pak-pe tsho tsi she su sol.

niin oikeita tavaroita kuin mielikuvituksen tuottamia pyytäen heitä hyväksymään ne.

 

To         ma me ne da te bar               mi-ge      tsu dang tsam me nga

Tunnustan  täten kaikki synnit: aluttoman ajan alusta tähän hetkeen saakka

tehdyt kymmenen huonoa tekoa ja viisi anteeksiantamatonta tekoa,                 

 

sem ni njön-mong vang dzjur pe                    di-pa tam-tse sha-par-tsi.

jotka on suoritettu mieli kielteisyyden vallassa.

 

Njen tö rang dzjal dzang-tsub sem               so so tsje vo la sok pe

Sravakoiden, pratyekabuddhien, boddhisattvojen, jokaisen elävän olennon ynnä muiden

 

dy sum ge-va tsi sak pe                 sö-nam la ni da ji rang.

kolmessa ajassa keräämässä hyveessä, siinä ansiossa minä iloitsen.

 

Sem tshen nam tsi sam-pa dang           lo   ji tsje dra dzi ta var

Olentojen toiveiden ja heidän ymmärryksensä mukaan

 

tshe tsung tyn mong te pa ji                    tshö tsi kor-lo kor du sol.

pyydän, että pyörität Dharman pyörää suuressa, keskikokoisessa ja pienessä kulkuneuvossa.

 

Kor-wa dzi si       ma tong bar               nja-ngen mi da     tu-dze ji

Rukoilen sinua: niin kauan kuin samsara ei ole tyhjä, älä ylitä nirvanan rajaa,

 

du-gnal tsja-mtsho tsing-va ji                    sem-tshen nam  la     zi su sol

vaan katso myötätunnolla kärsimyksen valtamereen uponneita olentoja.

 

Da gi sö-nam tsi sak pa                   tam-tse dzjang-tshub dzjur dzur ne

Olkoon kaikki keräämäni hyveistä syntynyt ansio valaistukseksi.           

 

ring por mi-tog dro-va ji                 drenpe pal du da dzjur       tsig.

Olennoille,  jotka pitkän ajan kuluessa eivät ole oivaltaneet, toivon tulevani valoksi.

 

 

Tämä versio on mm. Vihreässä Tarassa:

 

Dzi nje-su dag tshjo tsui dzi-ten-na / dy sum sheg-pa mi-ji sen-ge kyn

Niin monta kuin niitä onkaan, maailmoja kymmenessä ilmansuunnassa,

Kolmen ajan Tietäjät (Sugatat), leijonankaltaiset, uljaimmat ihmisistä, jotka ilmestyvät niissä kolmessa ajassa

 

da-gi ma-ly de-dag tham-tse-la / ly dang nga ji dang-we tshja-tsi-o.

 - osoitan ihaillen heille kunnioitusta kehoni, puheeni ja mieleni kautta.

 

Zang-po tsjö-pei mön-lam tob da-gi / tsjal-wa tham-tse ji tsji ngön-sum du

"Samanthabhadran toiminnan" toivomusrukousten voimalla

kuvitellen kaikkien Voitokkaiden olevan todella läsnä,

 

shing-gi dul nje ly rab tu-pa-ji / dzjal-wa kyn-la rab-tu tshja-tshal-lo.

teen täydellisen kunnianosoituksen kumartamalla kaikille Voitokkaille niin monella

täydellisesti kumartavalla keholla kuin maailmassa on hiukkasia.

 

Dul tsig teng na dul nje sang-tsje nam / sang-tsje se-tsji u-na shu-pa dag

Yhdellä hiukkasella niin monta Buddhaa kuin hiukkasia on yhteensä

kukin istuen Buddha-perijöitten ympäröimänä,

 

de-tar tshö-tsji-jing nam ma-ly-bar / tham-tse tsjal-wa da-gi khang-war mo.

sillä tavoin kuvittelen ilmiöitten laajuudessa ilman poikkeusta kaiken täyttyvän Voitokkaista.

 

De-dag ngag-pa mi ze tsja-mtsho nam / jang-tsji jen-lag tsja-mtshoi dra kyn-tsji

Ylistän kaikkia Shugatoja loppumattomien ylistyslaulujen merellä,

 

dzjal-wa kyn-tsji jön-ten rab dzö-tsing / de-war she-pa tham-tse da-gi tö.

valtamerellisellä sävelmän aspekteja, julistaen kaikilla äänillä kaikkien Voittajien ominaisuuksia.

 

Me-tog dam-pa dreng-wa dam-pa dang / sil-njen nam dang tsjug-pei du tsho dang

Tarjoan lahjan noille Voitokkaille täydellisin kukin, täydellisin seppelköynnöksin,

musiikilla, hienoimmilla hajusteilla ja päivänvarjoilla,

 

mar-me tsho dang du-pö dam-pa ji / dzjal-wa de-dag la ni tshö-par-tsji.

suurenmoisin valoin ja parhain suitsukkein. Tarjoan lahjan noille Voitokkaille

 

Na-dza dam-pa nam dang dri tsho dang / tshje-mei phur-ma ri-rab njam-pa dang

myös ylhäisin vaattein ja täydellisin parfyymein,

pussillisilla hajustettua pulveria, suurilla kuin Vuorista mahtavin

 

kö-pa tsja-par phag-pei tsho kyn-tsji / dzjal-wa de-dag la-jang tshö-par-tsi.

ja kaikilla täydellisillä poikkeuksellisen hienoilla lahjaesineillä.

 

Tshö-pa gang nam la-me tsja tshe wa / de-dag tsjal-wa tham-tse la-jang mo

Mitä suuria ja suurenmoisia lahjoja onkaan olemassa, osoitan niillä kunnioitusta kaikille Voitokkaille.

 

Zang-po tsjö la de-pei tob da gi / dzjal-wa kyn-la tshj-tshal tshö-par-tsji.

Bhadran toimintaan uskomisen voimalla kumaran ja uhraan ne Voitokkaille.

 

Dö-tshag she dang ti-mug wang-gi ni / ly dang nga dang de-shin ji-tsji tsjang

Mitä huonoja tekoja lieneekään tekemiäni, tyhmyyden, vihan tai kiintymyksen voiman alla;

 

di-pa da-gi tsji-pa tsi-tshi-pa / de-dag tham-tse da-gi so-sor sha.

ruumiin, puheen ja samaten mielen, ne kaikki yksitellen tunnustan.

 

Tshjo-tsjui dzjal-wa kyn dang sang-tsje se / rang-dzjal nam dang lob dang mi-lob dang

Mitä ansioita kuuluukaan kaikille kymmenen ilmansuunnan Voitokkaille

ja Buddha-perijöille, Pratyekabuddhille, Oppilaille (Virran voittajille jne.)

 

dro-wa kyn-tsji sö-nam gang-la jang / de-dag kyn-tsji dze-su da ji-rang.

Ei-oppilaille (Arhateille) ja kaikille olennoille, niissä kaikissa iloitsen.

 

Gang-nam tshjo tsui dzi-ten drön-ma dag / tsjang-tshub rim-par sang-tsje ma tshag nje

Kymmenen ilmansuunnan maailmoiden valoja,

jotka ovat saavuttaneet valaistumisen asteissa Buddhuuden ilman esteitä,

 

gön-po de-dag da-gi tham-tse la / khor-lo la-na me-par kor-war kul.

keitä he ovatkaan, noita Suojelijoita, heitä kaikkia rukoilen kääntämään Ylittämätöntä Pyörää.

 

Nja-ngen da tön gang-she de dag la / dro-wa kyn-la phen shing de-vei tsjir

Ketkä aikovatkaan demonstroida Nirvanaan siirtymistä, heitä, kaikkien olentojen onnen ja hyödyn tähden,

 

kal-pa shing-gi dul nje shu par jang / da-gi thal-mo rab-tsjar sol-war-tsji

kädet parhaani mukaan yhteen liitettyinä minä myöskin rukoilen viipymään yhtä monta kalpaa

kuin maailmoissa on hiukkasia.

 

Tshja-tshal-va dang tshö tsing sha-pa dang / dze-su-ji-rang kul shing sol-va ji

Mitä vähäistä hyvyyttä olenkaan kerännyt kunnioituksen, lahjojen antamisen, tunnustuksen,

 

ge-va tsung ze da-gi tsi sag-pa / tham-tse da-gi tjang-thub tshjir ngo-o.

iloitsemisen, avuksi huutamisen ja rukoilemisen kautta, omistan sen kaiken valaistumisen päämäärälle.

 

 

Kotisivulle