12. Kenting Tai Situpa:

 

Ihmeet

 

 

Meidän kannattaa tutkia hiukan ihmeitä, koska ne liittyvät kykyyn hallita unta. Ihmiset sekoittavat usein ihmeet ja taian. Ihme on äärettömän vapauden saavuttamisen tulos. Taikuus on suhteellinen ilmiö, maallinen taito, eräänlainen näytelmä. Taikuri saa aikaan asioita oppimalla aineellisia temppuja tai käyttämällä voimakasta energia-ainesta, erityisiä sanoja tai kuvittelua ja visualisointia. Näihin menetelmiin ei voi luottaa loputtomiin, koska niihin liittyy toiveita ja pelkoja. Halu tehdä jotain saa aikaan toiveen, että voisi suorittaa sen onnistuneesti ja pelon, että se saattaa epäonnistua. Se kaikki on sidottu egoon, ”minään”. Taikuutta on mielenkiintoista katsella, mutta se ei loppujen lopuksi hyödytä ketään. Taikuri itse voi kärsiä suuresti, olla halujen, vihan tai tietämättömyyden vallassa, ja hänen suuruutensa perustuu vain siihen, että hän tuntee menetelmän. Voimme oppia taikuudesta yhden asian. Se todistaa meille sen, että samsara on illuusio. Sen takia taikuus on mahdollista. Tämän illuusion takia taikatempun voi tehdä. Ilman illuusiota se ei olisi mahdollista. Se on temppu, illuusion taidetta.

 

Todellinen ihme on vapaus. Sillä ei ole mitään tekemistä egon kanssa. Mitä vähemmän voimaa egolla on, sitä syvällisempi ihme. Ihmiset kokevat ihmeitä mutta eivät tunnista niitä. Buddhan syvällisen opetuksen yksinkertainen ihme voi muuttaa kärsivän tai pahan olennon mitä ystävällisimmäksi yhdessä oikean ymmärryksen hetkisessä. Tämä yksinkertainen Dharman ihme voi muuttaa maailman sekasortoisesta paikasta rauhan tyyssijaksi. Ensimmäinen askel on kehittää oikeaa ymmärrystä ja toimia sen mukaan: tuntea perustavanlaatuista rakkautta, ystävällisyyttä ja myötätuntoa toisiamme kohtaan veljinä ja sisarina. Jos sellainen tapa käyttäytyä tulisi universaaliksi, väkivaltaa ja sotia ei olisi. Sellainen käytös voi luoda ihmeen, maailmanrauhan.

 

Jos olennot pystyvät oppimaan ja hyväksymään tämän sen sijaan, että he luulevat ihmeen tapahtuvan ulkoa päin ilman syytä – ilman heidän omaa ponnistustaan – he saavuttavat vapauden. He saavuttavat vapauden elämän unessa samoin kuin he voivat saavuttaa vapauden nähdessään unta nukkuessaan. Oletetaan, että näet unessa tulen. Huomaat uneksivasi; tiedät että nukut omassa huoneessasi missä ei ole tulta. Näet kätesi unessa, mutta ne ovat unikädet, eivät fyysiset kädet. Jos laitat unikätesi unituleen vaikka viideksi tunniksi, sormesi eivät pala.

 

Se ei ole taikuutta, se on eräänlainen ihme joka syntyy, kun oppii hallitsemaan tilannetta nukkumisen aikana uneksiessa. Kun tätä sovelletaan elämän uneen, sekin on ihme ja toimii samalla tavalla. Suuret mestarit menneisyydessä tekivät ihmeitä tällä tavoin. Näillä mestareilla oli vapaus, koska he olivat oivaltaneet kaikkien asioiden äärimmäisen luonnon. Niille, joilla on sellainen vapaus, kaikki asiat ovat samanarvoisia; heillä ei ole toiveita eikä pelkoja, he eivät takerru mihinkään ja siksi he pystyvät ihmeisiin. Ihmeet eivät ole rajallisia vaan rajattomia, ja kun on ensin saavuttanut nukkumisunen herruuden ja sitten elämän unen herruuden, niin se on samsarisen unen hallitsemisen alku. Vapauden täydellinen kehittyminen ja samsarisesta unesta herääminen tunnetaan buddhuutena.

 

Ote kirjasta Awakening The Sleeping Buddha

 

kotisivulle