21. Kagyu Mönlam Chenmo - rukousjuhla Pohjois-Intiassa vuosien 2003 - 2004 vaihteessa

Julkaisuoikeudet © Pal Nyammay Kagyupay Sangha Monlam Chenmo. Images courtesy of PNKSMC.

englanninkieliset sivut osoitteessa http://www.kagyumonlam.org/

 

Kagyu Mönlam antaa osallistujille tilaisuuden viettää aikaa monien perimyslinjan mestareiden kanssa, tehdä harjoituksia yhdessä ja saada heidän siunauksensa. Se on mahdollisuus rukoilla koko maailman puolesta paikassa, jossa Buddha Shakyamuni valaistui. Tuossa paikassa tehtyjen tekojen uskotaan oleva erityisen voimakkaita. Mönlam-tapahtuma sai alkunsa Khyabje Kalu Rinpochen aloitteesta vuonna 1983. Tapahtuman historiaa.

 

Vuoden 2004 joulukuun mönlam, suuri rukoustapahtuma Bodhgayassa järjestetään 19. - 26.12.2004. Hänen pyhyytensä 17. Gyalwa Karmapa Ogyen Trinley Dorje osallistuu tapahtumaan kolmatta kertaa ja opettaa siellä. Hän painottaa sen merkitystä juhlana, joka yhdistää eri puolilla maailmaa olevaa sanghaa.

 

Vuoden 2004 ja 2005 Monlam-tapahtumat sponsoroi Lama Norlhan johtama kagyu-keskus New Yorkissa. Taiwanin keskus sponsoroi vuoden 2006 tilaisuuden ja on suunniteltu, että vuonna 2007 sekä mahdollisesti myös 2008 ja 2009 Euroopan kagyu-keskukset osallistuisivat juhlan kustannuksiin.

 

Olet tervetullut Bodhgayaan ensi joulukuussa kuulemaan Karmapan ja muiden korkeiden lamojen opetuksia ja osallistumaan seremonioihin. Karmapa on Kagyu Monlam -tapahtuman yhteydessä antanut opetuksia Gampopan 'Kallisarvoisesta vapautuksen ornamentista'.

 

Katkelmia opetuksista suomeksi

Matkustus- ja majoittumisohjeita

Linkkejä

 

 

 

Alkuvalmisteluja vuonna 2003:

Bokar Rinpochen seminaari, uhrikakkujen valmistus ja voilamppujen sytyttäminen Bodhgayassa

 

Umze Rinpoche, Kyabje Bokar Rinpoche, Yangsi Kalu Rinpoche ja Khenpo Donyo Rinpoche
johtavat iltapäivän meditaatiota bodhipuun juurella vuodenvaihteessa 2003-2004. 

 

Vuonna 2003 hänen pyhyyttään Karmapaa, Ogyen Drodul Trinley Dorjea odotettiin Bodhgayaan joulukuun 27. päivänä. Kyabje Bokar Rinpoche, Yangsi Kalu Rinpoche ja Khenpo Donyo Rinpoche saapuivat Bodhgayaan jo joulukuun 13. ohjatakseen mahamudra-mietiskelyä koskevaa seminaaria Taiwanista ja Hong Kongista tulleille oppilaille. Yli sata oppilasta vastaanotti syvälliset suulliset ohjeet näiltä mestareilta. Aiemmin marraskuussa Bokar Rinpoche ohjasi Euroopasta ja Amerikasta tulleita oppilaita Salugarassa.

 

Lama Norlhan johtama KTC keskus New Yorkissa sponsoroi tilaisuuden ja pyysi, että miljoona voilamppua sytytettäisiin. Valon lahja on symbolinen ja kuvaa esteiden ja tietämättömyyden karkottamista Buddhan hienovaraisten opetusten tieltä.

   

Uhrikakkuja (tormia) valmistetaan taidolla ja hartaudella.

 

 

 

 

Joulukuun 27 vuonna 2003: Hänen pyhyytensä Karmapa saapui Bodhgayaan

17. Gyalwa Karmapa, Ogyen Trinley Dorje, saapui Vajrasanaan (vajraistuimelle) eli Bodhgayaan, paikkaan, jossa kaikki tämän onnekkaan maailmankauden Buddhat täydellistävät valaistumisen. Lempeä sade, ensimmäinen viikkoihin, tervehti hänen pyhyyttään ja vastaan tulleita. Karmapaa olivat vastassa mm. Yangsi Kalu Rinpoche sekä Lama Chodrak, joka on vastuussa Mönlam-seremonioiden järjestelyistä.

Bodhgayan stupa auringon laskiessa.

 

 

 

Yangsi Kalu Rinpoche ja Lama Chödrak odottavat Karmapaa .

Karmapa saapuu Patnan lentokentälle.

 

 

 

Joulukuun 28: Stupan ympäri kiertäminen (kora) yhdessä Karmapan kanssa

 

Karmapa aloitti oleskelunsa Bodhgayassa vierailemalla suuren stupan temppelissä ja osoittamalla kunnioitusta Buddha Shakyamunille sekä paikalle, jossa kaikki maanpäällä ilmestyvät Buddhat valaistuvat.

 

Illan sade oli muuttunut raikkaaksi aamuksi ja niin kuin aina, stupan ympäri kiersivät pyhiinvaeltajat mumisten rukouksia ja mantroja ja tehden täyskumarruksia.  

 

 

 

Bodhipuun juurella sijaitsevan stupan sisällä on suuri Buddha Shakyamunin patsas.

 

17. Gyalwa Karmapa johtaa rukouksia Vajraistuimella, paikassa, jossa kaikki tämän maailmankauden Buddhat valaistuvat.

   

Kiertäessään stupan ympäri Karmapa osoitti erityistä kunnioitusta paikalle, jossa Buddha Shakyamuni saavutti valaistumisen ja kumartui koskettamaan maata otsallaan. Hän jatkoi sisempää ympyrää ohi korokkeiden, jotka osoittavat, missä Buddha Shakyamuni harjoitti kävelymeditaatiota. Karmapa on elävä esimerkki siitä, mitä opetuksissa sanotaan suurista bodhisattvoista. Kunpa kaikki olennot voisivat tavata hänet tässä elämässä ja seurata hänen jalanjälkiään.

 

 

 

  Karmapan lähestyessä stupaa pyhiinvaeltajat pysähtyivät ja toivoivat näkevänsä vilauksen mestarista. Hänestä säteili syvä myötätunto ja hän katsoi lämpimästi kaikkia, jotka hän ohitti matkalla pyhäkköön. Kagyu-lamat ja munkit seurasivat Karmapaa ja he lausuivat toivomusrukouksia kaikkien olentojen hyödyksi sekä ylistyksen Buddhan 12 teolle. Rukousten jälkeen Karmapa seurueineen kiersi pyhäkön ja bodhipuun ympäri kolme kertaa.
Joulukuun 30: Toiveet täyttävä jalokivi    
     
 

Kagyu Mönlam -tapahtuman ensimmäisenä päivänä Karmapa johti kokousta lausumalla jaloja toivomusrukouksia, joihin sisältyvät kaikkien menneiden nykyisten ja tulevien buddhien pyrkimykset.

 

 

Buddhan puheen yksi ainoa hetki sisältää loputtoman määrän hyviä ominaisuuksia. Se on Voitokkaiden puhdasta ja sointuisaa puhetta, ja kuuluu eri yksilöille heidän ymmärryksensä mukaan – kunpa Buddhan puhe aina tavoittaisi minut.  

- Jalojen toivomusrukousten kuningas

              (rukous kokonaisuudessaan)

Karmapa antaa opetuksia samsaran epätyydyttävyydestä bodhipuun alle kerääntyneelle kuulijakunnalle.

     

 

 

Iltapäivällä hänen pyhyytensä Karmapa opetti tuhansille tiibetiläisille kuulijoilleen Gampopan teoksesta Kallisarvoinen vapautuksen ornamentti. Taivas oli kirkas ja aurinko kultasi koristeellisen istuimen. Vaikka paikalla oli suuri joukko munkkeja, nunnia ja sanghan maallikkojäseniä, kun Karmapa kumartui tekstin ääreen, oli helppo kuvitella olevansa yksin suuren opettajan läheisyydessä. Karmapa opetti miellyttävällä helppoudella, kuin vanha ystävä, joka on tullut käymään keskustellakseen kiinnostavista ja tärkeistä asioista. Oli selvää, että hän kiehtoisi oppilaita karismallaan koko tapahtumaviikon ajan ja opetukset Kallisarvoisesta vapautuksen ornamentista olisivat juhlan kohokohta.

Karmapa opetti osia tästä keskeisestä kagyu-tekstistä myös tulkin välityksellä englanniksi. Paikalla oli monia, jotka olivat matkustaneet kaukaisista maista osallistuakseen rukouksiin yhdessä hänen kanssaan. Opetusten suomennoksia     (englanninkielinen DVD Samye Lingin online-shopista)

 
     

 Anit (nunnat) lukevat rukoustekstejä.

 

Joulukuun 31: Esteiden poistaminen

Toinen päivä alkoi kauniin Mönlam Choga -rukoussikermän lausunnalla.

 

Korkeimmat olennot, kuunnelkaa. Tulen luoksenne hartaana oppilaananne. Teidän huomassanne, maailmaa pelkäämättä, toimin muiden parhaaksi. Mitä pahaa olenkaan tehnyt, jätän sen taakseni, enkä enää tee vääryyksiä.

 

—Mönlam Choga

 

   

 

Mönlam Choga ja Jalojen toivomusrukousten kuningas ovat kaksi tekstiä, jotka muodostavat rukoustapahtuman rungon. Ne keskittyvät hengellisten ansioiden keräämiseen kaikkien olentojen hyväksi. Iltapäivällä sangha kokoontui yhteen lausumaan Sydänsutraa, joka on Buddhan ytimekäs tyhjyyttä koskeva opetus. Sydänsutran lausumisen tiedetään poistavan dharmaharjoituksen esteitä ja vuoden viimeisenä päivänä se oli suunnattu erityisesti tulevan vuoden hyväksi.

 

Sen tähden tuonpuoleisen viisauden mantra on suuren tiedon mantra, korkein kaikista, tasavertainen niiden joukossa, joille ei ole vertaa, mantra joka tynnyttää kaiken kärsimyksen kokonaan. Koska se ei petä, tulee tietää, että se on totta. Tuonpuoleisen viisauden mantra lausutaan näin:
TEYATA OM GATE GATE PARAGATE PARASAMGATE BODHI SOHA                
Sydänsutra

 

 

 

Tee on tärkeää buddhalaisissa luostareissa, tiibetiläisissä luostareissa mustaan teehen sekoitetaan vielä voita. Se auttaa munkkeja pitämään äänensä kirkkaana, kun he joutuvat lausumaan rukouksia ääneen tuntikausia. Voi teessä antaa myös energiaa kylmissä oloissa Himalajalla. 

On joskus vaikea tehtävä valmistaa ruokaa tuhansille munkeille. Munkit asuvat yleensä suurissa luostareissa, joiden ahtaissa asumuksissa he joutuvat jakamaan huoneet ja yksinkertaisen ruoan. Matka Mahabodhi- temppelin juurelle kestää aamuisin monia tunteja niin suurelta joukolta. Kolmen aterian valmistamiseen tarvitaan 30 - 40 kokkia ja apulaisia lisäksi.

 

Teetä on tarjolla aina väliajalla.

 

Tammikuun 1. 2004: Korkeimmat pyrkimykset

Aamu valkeni viileänä ja munkit ja nunnat kietoutuivat dharmavaatteisiinsa, jotka eivät juuri suojele kylmää säätä vastaan. Rukousten lomassa hänen pyhyytensä Karmapa opetti sekä tiibetiläistä että kansainvälistä sanghaa. Hän puhui siitä, miten kaikkien olentojen on mahdollista vapautua kärsimyksestä. Hän painotti jokaisen yhteisöllistä vastuuta ja kuvasi sitä, miten voima auttaa muita kasvaa, kun ymmärtää sen, miten tärkeää on käyttää hyväksi omat mahdollisuutensa valaistumiseen.

 

Iltapäivällä ylistykset jatkuivat ja säe, jossa osoitetaan kunnioitusta Taran mantralle: OM TARE TUTTARE TURE SOHA kaikui sanghan rytmikkäästi lausumana. Nykyisinä sodan ja vihanpidon aikoina olennot ovat erityisesti Taran avun ja suojelun tarpeessa.

 

Tammikuun 2: Pelastajattaren kutsuminen

 

Neljäntenä päivänä keskityttiin Taran, naispuolisen mietiskelyjumaluuden ylistyksiin. Vihreä Tara, jota kutsutaan Pelastajattareksi, edustaa kaikkien buddhien toimintaa 21 eri muodossa. Sanotaan, että kaikista buddhista Tara vastaa nopeimmin rukouksiin ja tuo sekä maallisen että tuonpuoleisen onnen.

 

Karmapa johti kauniiden rukouksien lausuntaa ja mandalalahjojen uhrauksia. Tara sadhana kuuluu lähes kaikkien luostareiden päivittäisiin rukouksiin neljässä pääkoulukunnassa.

 

Myötätuntoinen ja jalo neito, tuonpuoleinen voittaja...

Rauhoittukoot sodat, loppukoon köyhyys ja puute ja hävitkööt sairaudet voimallasi. Rukous Taralle

 

   

 

Karmapa jatkoi opetuksiaan Gampopan Kallisarvoisesta vapautuksen ornamentista ja selitti turvautumisen kohteiden, Buddhan, Dharman ja Sanghan tunnusmerkit sekä sen, miten niihin turvaudutaan. Hän päätti luennon kehottaen sanghaa huolehtimaan tarkoin siitä, että otetut valat pidetään.

 

On inspiroivaa nähdä, kuinka suurella kunnioituksella ja hartaudella korkeat lamat käyttäytyvät toisiaan kohtaan. Kyabje Bokar Rinpoche jäi erään tauon aikana mietiskelemään häiriintymättä ihmisten liikehdinnästä ympärillään. Harjoituksen aikana Rinpoche istui edelleen syvässä keskittyneisyyden tilassa ja Karmapa katsoi ihaillen tämän mestarin vakaata meditaatiota. Lamat opettavat usein sanattomasti omalla esimerkillään ja olemme hyvin onnekkaita voidessamme oppia heiltä.

Bokar Rinpoche

   

Bokar Rinpoche siirtyi pois 17. 8. 2004. Hän oli 17. Karmapan läheinen opettaja ja osallistui vuosittaisiin Kagyu Mönlam rukoustapahtumiin Bodhgayassa. Bokar Rinpoche syntyi paimentolaisperheeseen Länsi-Tiibetissä ja 16.Karmapa tunnisti hänet edellisen Bokar Rinpochen jällensyntymäksi. Hän lähti Tiibetistä 20-vuotiaana ja  harjoitti Niguman kuutta joogaa kolmen vuoden retriitillä Kalu Rinpochen ohjauksessa. Hän teki sitten toisen kolmen vuoden retriitin, jonka ohjelmassa oli Naropan kuusi joogaa. Hän toimi retriittimestarina Sonadassa ja Rumtekin luostarissa. Hän oli Kalu Rinpochen henkinen perijä, jolle Shangpa Kagyu perimyslinja siirtyi. Vuonna 1996 Bokar Rinpoche opetti mahamudraa länsimaisille oppilaille Yhdysvalloissa ja hänen inspiraatiostaan siellä toimii keskus. Rinpochen monlam-rukouksiin liittyvä opetus.

Tammikuun 3: Buddhan kaikki saarnat, Kangyur tekstikokoelma, lausutaan ääneen

Mönlam-juhlan viides päivä oli erilainen kuin muut: stupan korkeuksista haettiin Kangyur tekstikokoelma, joka sisältää Buddhan kaikki saarnat. Tekstit on kiedottu kankaaseen ja tuettu bambupuisilla laudoilla. Niitä kantamaan tarvittiin pitkä rivistö munkkeja.

 

Pyhien tekstien edellä kulkevat torvensoittajat. Kulkue kiertää stupan ympäri.

   

Tekstit jaetaan sanghan keskuuteen ja kukin lukee ääneen omaa rukoustekstiään.

  Älä tee pienintäkään pahaa tekoa. Tee niin paljon hyvää kuin voit. Kesytä oma mielesi täydellisesti. Tämä on Buddhan opetus.

-Shakyamuni Buddha

 

Nuoret tulkut resitoivat tekstejä.

   

 

Kaikilla tuntevilla olennoilla on aina itsessään valaistumisen ainekset...

Kuten voi on maidossa, valaistumisen aines on tuntevissa olennoissa.

 

Ei ole helppo saavuttaa syntymää ihmisenä.

On harvinaista saavuttaa kaikki vapaudet ja edut,

eikä buddha usein ilmesty maailmassa.

Ei ole helppoa ponnistella hyveessä

eikä ole helppo löytää parhaita rukoustekstejä.

 

Buddhien tie ei ole vihan tie, sanotaan.

Harjoittamalla lempeyttä kaikissa tilanteissa valaistuneet ominaisuudet kehittyvät.

-Shakyamuni Buddha

Valaistumisensa jälkeen Buddha pidättäytyi opettamasta jonkin aikaa. Hänen löytämänsä totuus oli niin yksinkertainen, että ihmisten olisi vaikea uskoa, saati harjoittaa sitä. Hän kuitenkin ryhtyi opettamaan ja saarnasi puhdasta dharmaa lukemattomilla tavoilla 45 vuoden ajan sen mukaan, mikä parhaiten sopi erilaisille luonteenlaaduille.

 

Kun tuhannet ihmiset lausuvat ääneen Buddhan sanoja, kokemus on syvä ja vaikuttava. Monet itkivät.

 

Jotta aluttoman ajan alusta saakka tehdyt ponnistukset saisivat tarkoituksen

ilmensit täydellisen heräämisen Magadhassa bodhipuun juurella,

liikkumatta lootusasenossa.

Hänelle, joka saavutti valaistumisen, kumarran.

 

Katsoen myötätunnolla kaikkia olentoja

käänsit Dharman pyörää kaikille, jotka piti kesyttää,

Varanasissa ja muissa pyhissä paikoissa.

Hänelle, joka asetti olennot kolmeen kulkuneuvoon, kumarran.

 

- Ylistys Shakyamuni Buddhan 12 teolle 

 

Tammikuun 4: Rukoukset jatkuvat

 

 

 

Lyö suurta dharman rumpua,

puhalla parhaaseen kotilonkuoreen

ja sytytä dharman suuri soihtu.

Anna dharman pyhän sateen laskeutua,

nosta dharman upea voitonviiri korkealle

ja käännä dharman pyhää pyörää!

 

- 16 Arhatin Sadhana

 

Länsimaiset ja tiibetiläiset nunnat rukoilevat yhdessä.

   

 

Tapahtuman kuudentena päivänä keskityttiin 16 Arhatin sadhanaan. Arhatit ovat Buddhan oppilaita, jotka oivalsivat sen, että itseä ei ole, ja nämä 16 arhatia, joihin kuuluu myös hänen poikansa Rahula, Buddha valitsi suojelemaan opinkappaleita aina siihen saakka, kunnes Buddha Maitreya ilmestyy.

 

Ylistykset ja uhraukset arhateille ovat taitavia keinoja varmistaa, että Buddhan opetukset säilyvät. Niillä vahvistetaan nykyaikana elävien olentojen yhteyttä opetusten vartijoihin. Tiibetissä mestari Atisha opetti tätä sadhanaa ja kehotti resitoimaan sitä säännöllisesti.

 

Tammikuun 5: Rukouksia kuolleitten puolesta ja Valkoisen Taran initiaatio

 

Aurinko lämmitti kokousväkeä taas usean viileän päivän jälkeen. Karmapa johti rukouksia kuolleitten puolesta ja antoi Valkoisen Taran initiaation. Hänen oikealla puolellaan  istui Bokar Rinpoche harjoitukseen syventyneenä.

Kun kuolen, en ole vapaa, sillä minun on koettava tekojeni seuraamukset. Siksi koetan välttää aiheuttamasta vahinkoa ja teen hyvää niin paljon kuin voin. Näin ajatellen tutkin mieltäni päivittäin. - Neljän ajatuksen sutra

 

Kunnia ja ylistys Pelastajattarelle!

Äidille, joka vapauttaa samsarasta TARElla.

Vapauttaa kahdeksasta peolsta TUTTARElla

ja hävittää sairauden TURElla!

 

                             - Valkoisen Taran ylistys

 

 

 

Valkoista Taraa (tiibetiksi Drolkar) kutsutaan kaikkien buddhien äidiksi, sillä hän edustaa viisauden täydellisyyttä, jota ilman buddhuutta ei voi saavuttaa. Bodhipuun juurella Hänen pyhyytensä Ogyen Trinley Dorje pyysi Pelastajatarta, jonka vallassa on antaa pitkä ikä ja viisautta, liittymään seurueeseen. Initiaation jälkeen Karmapa antoi laajan opetuksen Valkoisen Taran harjoituksesta ja visualisaatiosta.

 

Karmapa antaa Valkoisen Taran initiaation.

   

 

Tämän ansion kautta toivon että minä ja kaikki olennot pian saavutamme täydellisen viisauden, kuten buddhien äiti. Pysykäämme Pelastajattaren oppilaina kaikkina elinaikoinamme. Kukoistakoot terveys, pitkä ikä ja viisaus hyväenteisinä.

- Valkoisen Taran sadhana

 

 

Suuri kansanjoukko kokoontui vastaanottamaan initiaation.

 

Tammikuun 6: Päätösjuhla

Tapahtuman viimeisenä päivänä tehtiin puhdistavaa Dorje Sempa harjoitusta. Aamun rauha vaihtui iltapäivällä eloisaan väittelyseremoniaan, jota varten paikalle oli kutsuttu munkkeja Tai Situpan johtamasta Sherab Lingin luostarista. Väittelyyn kuuluu huutoja ja taputuksia samalla, kun munkit haastavat toisensa puolustamaan omaa näkökantaansa. Karmapa seurasi väittelyä, nauroi ja nyökytteli osallistujien mukana.  
   

Sherab Lingin luostarin munkit väittelevät buddhalaisesta filosofiasta perinteiseen tapaan.

 

Tulkoon meistä kaikista sellaisuuteen menneen Buddhan kaltaisia. Olkoon meillä kumppaneita, pitkä ikä ja puhtaan maan ympäristö sekä muita erinomaisia merkkejä, kuten hänelläkin. Pysykööt Buddhan opetukset maailmassa pitkään, loistakoot ne valoa kuin aurinko ja tuokoot hyvinvointia opin säilyttäjille: opettajille ja oppilaille.

- Buddhan 12 teon sadhana

Nuori tulku Dilgo Khyentse kuuntelee Karmapan päätöspuhetta.

 

Matkustus- ja majoittumisohjeita

Mahayana Guest House

Tokyo Vihar

Sujata Hotel

Hotel Niranjana Hotel Shashi International
PO Box  4
Bodhgaya 824231
Gaya, Bihar, India
Tel. 91-631-2200756, 2200675
Fax 2200676
 mahayanagh@yahoo.com
Bodhgaya 824231
Gaya, Bihar, India
Tel. 91-631-22001140
Fax 22001141
 itwagme@rediffmail.com
Bodhgaya 824231
Gaya, Bihar, India
Tel. 91-631-2200481
Fax 2200515
Bodhgaya 824231
Gaya, Bihar, India
Tel. 91-631-2200475
Fax 2200873
Bodhgaya 824231
Gaya, Bihar, India
Tel.  91-631-2200459
Fax 2200483

 

Bodhgaya sijaitsee Biharin osavaltiossa ja sinne pääsee junalla, bussilla ja lentokoneella. Autolla ja bussilla matkustaminen kestää kauemmin kuin länsimaissa. Bodhgaya on 16 km päässä Gayasta, 115 km päässä Patnan lentokentältä, ja 240 km päässä Varanasista. Patnasta voi ottaa taksin, matka kestaa 3 - 4 tuntia. Gayan uudelle lentokentälle tulee lentoja ainakin Sri Lankasta ja Singaporesta. Lähin juna-asema on Gayassa, Rajdani Express, joka tulee Delhistä pysähtyy Gayan asemalla.

Lisää matkustusohjeita: ks. kansainvälinen mönlam-sivusto.

Linkkejä:

21. kagyu monlam 2003 - 2004

22. kagyu monlam joulukuussa 2004

23. kagyu monlam tammikuussa 2006

24. kagyu monlam tammikuussa 2007

25. kagyu monlam joulukuussa 2007 ja Monlam logo

26. kagyu monlam tammikuussa 2009

27. kagyu monlam joulukuussa 2009 ja kuvagalleria

28. kagyu monlam joulukuussa 2010

29. kagyu monlam maaliskuussa 2012

30. kagyu monlam joulukuussa 2012

 

Karmapan ohjeita mönlameita varten 2004

Tapahtuman historiaa

 

Karmapan ympäristösivut (englanniksi ja tiibetiksi)    

Ympäristönsuojelukonferenssi 3. - 7.10.2009 Intiassa

Karmapan ohjeita ympäristönsuojelusta 2009 (englanninkielinen pdf-tiedosto)

Karmapan neuvoja ympäristönsuojelusta 2008

 

Kagyu Monlam Chenmo (viralliset sivut tiibetiksi, englanniksi ja kiinaksi)

Kagyu Monlam Blog (englanniksi)

Kagyu Monlam Video (tiibetiksi, englanniksi, kiinaksi)

kagyumonlam.tv: Nagarjunan kirje ystävälle. mp3-tiedostot ovat noin 2 tuntia pitkiä. Karmapa antaa opetukset tiibetiksi, 1. ja 2. opetuksessa on englanninkielinen käännös, 3. - 5. opetuksissa on englannin ja kiinankielinen käännös. Kuvat ja teksti
1. opetus (20.12.09 aamupäivä)
2. opetus (20.12.09 iltapäivä)
3. opetus (21.12.09 aamupäivä)
4. opetus (21.12.09 iltapäivä)
5. opetus (22.12.09 aamupäivä)

Gyalwang Karmapan opetuksia Milarepasta

Erityisraportti - tormat

Nagarjunan ”Kirje ystävälle”

Perinteisiä opetuksia - Opetuksia pääasiassa aasialaisille Bodhgayassa 31.12.2008. - 3.1.2009

Dharman mukainen elämä - Karmapan opetuksia länsimaalaisille Bodhgayassa 12. - 14.1.2009

Gyalwang Karmapan opetuksia madhyamikasta

Rokpan soppakeittiö Bodhgayassa tammikuussa 2009

 

CD:t, DVD:t, kirjat, pinssit ja riipukset: Namse Bangdzo Bookstore

Karmapan toiminta

 

kotisivulle