16. Karmapan lyhyt gurujooga                                                                

(tiib. Lame naljor)

tulostettava harjoitusteksti

 

 

NAMO: Tänä pimeänä aikana sinä olet se, joka ohjaat heitä, joita on vaikea ohjata. Sinulle, Lamalle, joka voi täysin johtaa meitä, osoitan kunnioitusta hartaudella. Heille, jotka ovat valmiita vastaanottamaan, mieli avoinna kuin lootuskukkien puutarha, nektarin pisarat virtaavat sinusta katkeamattoman rukousnauhan tavoin.

 

Näin pohdiskelemme neljää tapaa muuttaa mieli ja kehitämme kolmenlaisen uskon; perusluottamuksen, vapautusta kaipaavan uskon ja päämäärää arvostavan uskon.

 

Lupaamme hylätä kaiken, mikä voi vahingoittaa muita ja kehitämme perustaa, jolla muille ollaan hyödyksi; sitten seuraa rukouksen pääosa.

 

OM SOBHAVA SHUDDA SARVA DHARMA SOBHAVA SHUDDO HAM

Tällä mantralla kaikki puhdistuu.

 

Dharmadhatusta, sen syntymättömästä ilmennyksestä kaikkien käsitteiden tuolla puolen, tuhoutumattoman nadin ytimestä eteemme taivaalle ilmestyy pilvittäin arvokkaita lahjoja. Niiden keskellä on lumileijonien kannattelema huikaisevan kaunis valtaistuin ja sen päällä lootus ja kuun kiekko. Kolmen Juuren ruumiillistuma ilmestyy sillä täydellisenä yhdellä ajatuksella. Hänen olemuksessaan on Voittajien voima, hän on tyyni ja hymyilevä, loistava kuin syksyinen kuu. Hänellä on Musta kruunu, jonka satatuhatta dakinia valmistivat kultakirjailuin, ja joka vapauttaa sen huipun tultua nähdyksi. Hänellä on kaksi kättä, joista toinen pitelee vajraa ja toinen kelloa viisauden ja taitavien keinojen erottamattomana ykseytenä. Hän on pukeutunut kolmeen dharmavaatteeseen ja istuu lootusasennossa. Hän pysyy järkkymättä autuuden ja tyhjyyden valtakunnassa ja häntä koristavat Buddhan kaikki pää- ja sivutunnukset. Hän säteilee kauneutta ja kuninkaallista arvokkuutta.

 

Näin, täydellisellä luottamuksella ajattele, että uskot itsesi Laman huomaan kaikissa toimissasi ja rukoile seuraavasti:                         

 

Mitä ystävällisin Lama, kaikkien turvautumisen lähteiden ydin, rukoilen sinua. Anna siunauksesi minulle ja kaikille tunteville olennoille, jotta harhan pimeys hälvenee. Pyydän, anna syntymättömän kirkkaan valon ilmestyä.

 

 

Toista tätä muutamia kertoja. Sitten:

Kolmesta siementavusta loistavan Laman kolmessa kohdassa (otsa, kurkku ja sydän) valkoiset, punaiset ja siniset valonsäteet virtaavat sateen tavoin ulos yhtäaikaisesti ja ne imeytyvät minuun kolmen porttini kautta, niin että vastaanotan neljä initiaatiota.

 

Kaikki ristiriitaisten tunteiden verhot - se mikä pimentää rauhaa ja viisautta - kaikki tavanomaiset käyttäytymismallit puhdistuvat.

 

Kun täysin vapautettu Svabhavikakaya ("ydinkeho") on näin tullut näkyväksi, pysy sen olemuksessa luonnollisesti, rentoutuneena ja mutkattomasti.

 

 

KARMAPA CHENNO

Toista tätä niin paljon kuin voit.

 

Laman keho, puhe ja mieli ovat erottamattomalla tavalla sulautuneet omiini. Lepää tyynenä niin pitkään kuin voit tässä luonnollisen tilan äärimmäisessä täydellisyydessä, joka on käsitteiden tuolla puolen. Sen jälkeen seuraa omistusrukous, joka saa kerätyn ansion kasvamaan entisestään.

 

Pyyhkiköön tämä ansio kokonaan jäljettömiin nimiin ja kiinteisiin muotoihin takertumisen virheen lukemattomilta olennoilta, jotka aluttoman ajan alusta lähtien ovat tottuneet tekemään pahoja tekoja ja rikkomuksia. Tunnistakaamme oma kaikenkattava olemuksemme, joka on sekä mielen perusta että sen sisältämien mahdollisuuksien maailma.

 

Lukemattomien vilpittömien toivomusrukousten antaman varustuksen voimalla, omistamalla kaikki ansio täydellisesti valaistumisen ajattomuudelle, tekemättä mitään eroa sellaisten asioiden kuin ansion muille omistamisen ja sen omistajan välillä, tyhjentyköön samsaran meri pohjiaan myöten.

 

Mielen perusta ja sen mahdollisuuksien maailma on kaikkialle ulottuva ei-luotu kirkas valo, joka tulee näkyväksi polun kautta. Seuraamalla sitä näin täydellisesti, loppuun saakka, ilmentyköön buddhuus. Saavuttakaamme neljä kehoa, sama tila, jossa lama on.

 

Hänen pyhyytensä Rangjung Rigpe Dorje, 16 Gyalwa Karmapa sepitti tämän maakoiran vuonna Chago Namgyal Dorjen esitettyä pyynnön tervehdysliinan kera.

 

***

 

16. Karmapan gurujooga tiibetin kielellä

tulostettava harjoitusteksti

 

La-mei nal-dzor ku shi-i nju-gu tsje tse-wa dy-tsi-i tshar dzjyn tse tsjab shug so.

gurun              jooga        keho  neljän       verso       syy        tehdä       nektarin       sade       virta   täten   puhdistaa   pysyä

(Otsikko: Gurujooga – sateen tavoin lakkaamatta laskeutuva nektarin puhdistava virta, jonka avulla neljä kehoa ilmestyy.)

 

Na-mo. Njig-mei dul ka dul-dze-pa

kunnia       epäpuhtaan  kesyttää vaikea kesyttäjä

Kunnia. Tänä pimeänä aikana sinä olet se, joka ohjaat heitä, joita on vaikea ohjata.

 

nam dren la-mar gy-ty de.

henkinen johtaja lamalle hartaudella

Sinulle, Lamalle, joka voi täysin johtaa meitä, osoitan kunnioitusta hartaudella.

 

Kal-den lo ji ku-mu-ta tsal

osallinen    äly mieli  lootus     puutarha

Heille, jotka ovat valmiita vastaanottamaan, mieli avoinna kuin lootuskukkien puutarha,

 

tse-pei dy-tsi-i theg dreng drö.

erillisten     nektarin   kantaa    nauha     virrata ulos

nektarin pisarat virtaavat sinusta katkeamattoman rukousnauhan tavoin.

 

De jang tyng-mong-gi tshö dang dö ji tshe-tsi sam-pa dang

näin   taas         tavallisen               usko      puhdas halu kuvitella suuren ajatus           ja

Näin pohdiskelemme neljää tapaa muuttaa mieli ja kehitämme kolmenlaisen uskon;

perusluottamuksen, vapautusta kaipaavan uskon ja päämäärää arvostavan uskon.

 

shen nö shi tshe pang shing

muut    paha perusta yhdessä hylätä       ja

Lupaamme hylätä kaiken, mikä voi vahingoittaa muita

 

shen-pen dra-shi dang tse-pa drub-pei dam tse ngön-du tang ne

muiden  hyöty     onni               ja        yhdessä   saavuttaa       pyhä juoma   aikaisemmin hylätä

ja kehitämme perustaa, jolla muille ollaan hyödyksi;

 

ngö shi ni.

totuus perusta     

sitten seuraa rukouksen pääosa.

 

Om sobhava shuddha sarva dharma sobhava shuddo ham

om        luonto             puhdas          kaikki         ilmiöt              luonto         puhdas  itsessään

OM SOBHAVA SHUDDA SARVA DHARMA SOBHAVA SHUDDO HAM

 

tong-pa-nji dy dzjur

tyhjyys                -ksi   muuttuu

Tällä mantralla kaikki puhdistuu.

 

tong-pe nang-le tshö-jing tse-me dro dral jing rol ne

tyhjyyden         sisältä     dharmadhatu   syntymätön käsite vapaa laajuus leikki -sta

Dharmadhatusta, sen syntymättömästä ilmennyksestä kaikkien käsitteiden tuolla puolen,

 

shom-me na-de-i jing-tsi nang nji le

tuhoutumattoman nadin     laajuuden   sisältä itse –stä

tuhoutumattoman nadin ytimestä

 

dyn-khar  kun-zang tshö-drin tsja-mtshoi-u

eteen taivaalle  kaikki  hyvä      lahja    pilvi     valtameren kaltaisia

eteemme taivaalle ilmestyy pilvittäin arvokkaita lahjoja.

 

ji drog seng dri pe-ma da-we teng

mieli huikaista leijona istuin lootus  kuun      istua

Niiden keskellä on lumileijonien kannattelema huikaisevan kaunis valtaistuin

ja sen päällä lootus ja kuun kiekko.

 

ke-tsig dren dzog tsa sum dy-pei ku

hetkessä muistaa täydellinen juuri  kolme  ajan      keho

Kolmen Juuren ruumiillistuma ilmestyy sillä täydellisenä yhdellä ajatuksella.

 

djal-wei wang-po shi dzum tön de dang

Voittajien        voima  rauhallinen hymyilevä syksyinen kuun kasvot

Hänen olemuksessaan on Voittajien voima, hän on tyyni ja hymyilevä, loistava kuin syksyinen kuu.

 

thong dral sha nag ser dong bum shu sol

nähdä    vapaa  hattu  musta  kultainen otsa  100 000       pyytää

Hänellä on Musta kruunu, jonka satatuhatta dakinia valmistivat kultakirjailuin,

ja joka vapauttaa sen huipun tultua nähdyksi.

 

tsja nji thab she zung dzug dor-dril dzin

käsi  kaksi   keino viisaus  pari      ykseys  vajra  kello pidellä

Hänellä on kaksi kättä, joista toinen pitelee vajraa ja toinen kelloa viisauden ja taitavien keinojen erottamattomana ykseytenä.

 

tshö-gö-nam sum sol shing shab tsil-drung

dharmavaatteet       kolme pyytää       ja           jalat       risti-istunta

Hän on pukeutunut kolmeen dharmavaatteeseen ja istuu lootusasennossa.

 

de tong nji me jing-le ma-jö-par

autuus tyhjyys 2    ei valtakunnasta järkkymättä

Hän pysyy järkkymättä autuuden ja tyhjyyden valtakunnassa

 

tshen-pei tsjen den zi dzin-par shin shug.

koristettu         merkki omistaa loisto lahjojen     kaltainen asustaa

ja häntä koristavat Buddhan kaikki pää- ja sivutunnukset.

Hän säteilee kauneutta ja kuninkaallista arvokkuutta.

 

 

(She log ta ling gel tsi dze tsje tsen tsi lö sol-wa-de-pa ni.)

täten                                                 tee                                                rukous

Näin, täydellisellä luottamuksella ajattele, että uskot itsesi Laman huomaan kaikissa toimissasi ja rukoile seuraavasti (kädet yhteen liitettyinä):                         

 

Tsjab ne kun-du drin-tshen la-ma la

turvautumisen paikka kaiken ystävällinen lama    korkea

Mitä ystävällisin Lama, kaikkien turvautumisen lähteiden ydin, rukoilen sinua.

 

sol-wa-deb-so da sog dro-wa nam

pyydän                       minulle ym.    olennoille kaikille

Anna siunauksesi minulle ja kaikille tunteville olennoille,

 

mong-pei myn-pa shi-war dzin-dzi-lob

tietämättömien   pimeys         rauhoittua   anna siunauksesi

jotta harhan pimeys hälvenee.

 

tsje-me ö-sal tshar-war dze-du sol.

syntymätön valo kirkas ilmestyä          tehdä     pyytää

Pyydän, anna syntymättömän kirkkaan valon ilmestyä.

 

(Tse len kha she dze tar.)

täten kerta  suu     täten lausua lopuksi

Toista tätä muutamia kertoja (3 – 7 kertaa). Sitten:

 

Pal-den la-me ne sum drug sum le

loistavan      laman   paikka kolme  tavu    kolme -sta

Kolmesta siementavusta loistavan Laman kolmessa kohdassa (otsa, kurkku ja sydän)

 

ö-zer kar mar thing sum tsig tshar drö

säde  valkoinen punainen sininen kolme yksi  sade säteillä

valkoiset, punaiset ja siniset valonsäteet virtaavat sateen tavoin ulos

 

rang-gi gö sum la thim wang shi thob

minun         ovi   kolmeen   imeytyä  initiaatio neljä   saada

yhtäaikaisesti ja ne imeytyvät minuun kolmen porttini kautta, niin että vastaanotan neljä initiaatiota.

 

njön she njom zug bag-tshag kyn tsjang ne

kurjuus viisaus poistaa istuttaa taipumus         kaikki   ravistella pois

Kaikki ristiriitaisten tunteiden verhot – se mikä pimentää rauhaa ja viisautta – kaikki tavanomaiset käyttäytymismallit puhdistuvat.

 

nam drol ngo-wo nji ku ngön-du tsje

kokonaan vapaa olemus    itse keho näkyväksi       tehdä

Kun täysin vapautettu Svabhavikakaya ("ydinkeho") on näin tullut näkyväksi,

 

ma-tsö njug-me gang-du lhug-par shag.

ei keinotekoinen luonnollisesti olemuksessa rentoutuneesti pysyä

pysy sen olemuksessa luonnollisesti, rentoutuneena ja mutkattomasti.

 

Kar-ma-pa tshen-no.

Karmapa           muista minua

KARMAPA CHENNO

 

(Drang mang da.)

     luku       monta   lausu

Toista tätä niin paljon kuin voit.

 

La-mei ku sung tu dang rang-gi  ly nga ji sum jer-me dy se te.

laman    keho    puhe  mieli       ja       oma    kehoni puheeni mieleni 3 erottamattomiksi sekoittua

Laman keho, puhe ja mieli ovat erottamattomalla tavalla sulautuneet omiini.

 

(Khor sum mi-tog-pei gang-tsi nu-su njam-par dzog-go

maailma kolme käsittämättömän olemuksen  voimassa       tyynenä       lepää

Lepää tyynenä niin pitkään kuin voit tässä luonnollisen tilan äärimmäisessä täydellisyydessä, joka on käsitteiden tuolla puolen.

 

dzug-tu ge tshog gong phel-du tsja-wei ngo mön ni.)

jälkeen       ansio  paljous  korkein     kasvaa             tehdä     omistus rukous

Sen jälkeen seuraa omistusrukous, joka saa kerätyn ansion kasvamaan entisestään.

 

Ge-we dro tshog kha njam ji-tsen-tsi

ansio     olento      joukko  taivas yhtä suuri olentojen                      

Pyyhkiköön tämä ansio kokonaan jäljettömiin nimiin ja kiinteisiin muotoihin takertumisen virheen lukemattomilta olennoilta,

 

thog-me ne sag dig tung ba-tshag dang

alku ilman lähtien kertymä synti lankeemus taipumus      ja

jotka aluttoman ajan alusta lähtien ovat tottuneet tekemään pahoja tekoja ja rikkomuksia.

 

kyn tag drul-pa lhag-me rab sal te

kaikki tutkia   harha          niska  ilman paras kirkas

Tunnistakaamme oma kaikenkattava olemuksemme,

 

shi jing kyn tsjab rang ngö she-par-shog

perusta laajuus kaikki kattaa oma alkuperäinen tietäkäämme

joka on sekä mielen perusta että sen sisältämien mahdollisuuksien maailma.

 

lu-me mön-lam tsja-mtshoi go tsen tshing

lukematon rukous           valtameren          varustus      voimalla

Lukemattomien vilpittömien toivomusrukousten antaman varustuksen voimalla,

 

je-ne dzjang-tshub tsja-mtshor jong ngö-pe

alusta asti   valaistumisen         valtameren       kokonaan omistaa

omistamalla kaikki ansio täydellisesti valaistumisen ajattomuudelle,

 

ngö-tsja dö-tsje tsa-mtshoi tha dral tsjang

omistaminen  omistaja          valtameren    raja   vapaa

tekemättä mitään eroa sellaisten asioiden kuin ansion muille omistamisen ja sen omistajan välillä,

 

khor-wei tsja-mtsho döng ne drug dzjur-tsig

samsaran        valtameri             määrä -sta   ravistella     tulkoon

tyhjentyköön samsaran meri pohjiaan myöten.

 

shi jing tsjab dal ö-sal dy ma tsje

perusta laajuus kattava levitä valo kirkas ulottuva ei tehty

Mielen perusta ja sen mahdollisuuksien maailma on kaikkialle ulottuva ei-luotu kirkas valo,

 

lam-tsi dön dzjur dzi-tar rab drö de

polun         hyöty  tulla joksikin täten kokonaan edetä

joka tulee näkyväksi polun kautta.

 

thar thug dre-bu dön sang-dze dzjur-tsig

vapaus saavuttaa hedelmä hyöty        buddhuus    ilmentyköön

Seuraamalla sitä näin täydellisesti, loppuun saakka, ilmentyköön buddhuus.

 

ku shi la-me go-pang nji thob-shog.

keho neljä laman      asema           itse saavuttakaamme            

Saavuttakaamme neljä kehoa, sama tila, jossa lama on.

 

 

(Tse-pe di-ang tsja-gö nam-dzjal dor-dze ne

 täten        tämän        korppikotka      Namgyal           Dorje     -sta

 

dra-shi-wei lha rig-gi tang tsjen te kul dor

onnen           jumaluus  perheen             merkki        kutsua luopua

 

kar-ma-pei tshen-tsi dzil-bu thor-pei tsa drar tog-pa tsu ga pe

Karmapan           merkin           kastepisara    pirskoteltu  osa               

 

dzi tsu tö da-wei jar tshö la shar mar dri ge leg phel.

                         kuun korkeammalle dharma                               onni  hyvä  levitä

 

Sarva mangalam.)

kaikki        onnekas

 

Hänen pyhyytensä Rangjung Rigpe Dorje, 16 Gyalwa Karmapa sepitti tämän maakoiran vuonna Chago Namgyal Dorjen esitettyä pyynnön tervehdysliinan kera. Olkoon kaikki onnekasta.

 

Suomennos ja kuvat © Rokpa Trust

 

 

 

 

 

 

Refuge Book II © Rokpa Trust

 

Liity mukaan harjoitukseen Situ Rinpoche: 16. Karmapan kuolema Lineage of Karmapas
Karmapoiden perimyslinja Akong Rinpoche: 16. Karmapan kuolema Homepage
Kotisivulle