Neuvoja retriitillä

 

Akong Tulku Rinpochen ohjeita Kagyu Samye Lingin ensimmäiselle nunnalle Ani Pemalle, joka kuoli retriitillä 86 vuoden ikäisenä vuonna 1993.

 

 

Gampopan Neljä Dharmaa:

Anna siunauksesi, että oma mieleni ja kaikkien olentojen mieli kääntyisi kohti dharmaa.

Anna siunauksesi, että seuraamme dharman tietä.

Anna siunauksesi, että väärinymmärrys haihtuu polulla kuljettaessa.

Anna siunauksesi, että harha ilmenee viisautena.

 

Ani Pema pyysi minua äänittämään jotain mitä hän voi kuunnella retriitillä. En osaa ajatella mitään uutta opetusta tai sellaista mitä et jo tietäisi, mutta tässä on muutamia näkökohtia retriittiä ajatellen. Mielestäni olipa retriitillä tai ei, tärkeintä harjoituksen kannalta on täydellinen sitoutuminen. Ei vai yksi tai kaksi sitoumusta vaan sataprosenttinen sitoutuminen dharmaan ja kaikkien tuntevien olentojen hyödyksi. Ei pitäisi ajatella harjoittavansa dharmaa omaksi hyödykseen tai että on retriitillä oman etunsa takia vaan että harjoittaa retriitillä ollakseen hyödyksi kaikille tunteville olennoille.

 

On hyvin vaikea ajatella kaikkia tuntevia olentoja ja toivoa saavuttavansa tuloksia heidän takiaan. Mutta vaikka emme pystyisi harjoitukseen, motivaatio on hyvin tärkeä. Ellei meillä ole motivaatiota, on odotettava kunnes yllämme sille tasolle. Se ei ehkä koskaan tapahdu, se on täysin kiinni motivaatiostamme ja sitoumuksestamme. Jos todella on oikea motivaatio ja hyvin syvällinen sitoumus, ei itse asiassa merkitse miten vanha on, kuoleeko tänään vai huomenna, se ei ole tärkeää. Sitoumus on olla hyödyksi kaikille tunteville olennoille, ja olemme valmiit työskentelemään kunnes saavutamme valaistumisen. Emme ajattele niin että olkoon minusta hyötyä tänään ja huomenna. Pidämme sitoumuksen kunnes saavutamme valaistumisen tilan.

 

On kuitenkin vaikeaa ymmärtää toisiaan ja työskennellä yhdessä koska länsimaissa syntyneet ihmiset työskentelevät aina itsensä takia. Emme onnistu koskaan työskentelemään muiden olentojen hyödyksi. Silloin tällöin saattaa tosin tuntua siltä, että asiat pitäisi jakaa tasapuolisesti, mutta kukaan ei ole valmis kokonaan luopumaan kaikkien muiden hyväksi. Dharman harjoittaminen on kuitenkin itsensä antamista muille.

 

On kolme tärkeää seikkaa: ensinnäkin tulee ajatella kaikkien muiden tuntevien olentojen olevan olemukseltaan Buddha, tai nähdä heidät Avalokiteshvarana (Chenreziginä), olipa kyseessä opettaja, ystävä, vihollinen, koira tai kissa. Kaikkia näitä me emme näe sellaisina kuin Avalokiteshvara, mutta meidän on kuviteltava se, ja yritettävä nähdä heidät Avalokiteshvaran kaltaisina tai puhtaina niinkuin Buddha.

 

Toiseksi kaikki äänet, jota kuulemme, olivatpa ne epämukavaa meteliä tai kauniita sointeja, olipa ääni millainen tahansa, koetamme aina kuulla kaikki äänet mantran om mani peme hung hri äänenä, se on Avalokiteshvaran mantra, tai niinkuin gurujooga-sadhanassa karmapa chenno. Äänissä mikään ei ole kiinteää ja pysyvää vaan kaikki on puhdasta ja jokainen ääni on tyhjyyttä.

 

Kolmanneksi kaikki ajatukset, olivatpa ne hyviä tai pahoja ajatuksia, suuttuneita, kateellisia ja väkivaltaisia vihan ajatuksia tai mitä tahansa ajatuksia mieleemme juolahtaa, koeta nähdä ajatuksen puhdas ilmennys, sen kauneus.

 

Ja vielä neljänneksi: ulkopuolella koko universumi on Potalan palatsi tai Puhtaan maan palatsi. Emme näe tällä tavalla; tietenkin pidämme ääntä metelinä, paikka on epämukava, kylmä ja kostea ja ajatuksissa on kielteisyyttä. Ihmiset ovat hyviä ja pahoja. Vaikka emme näe tätä kaikkea kauniina, on tehtävä yritys, koetattava nähdä sen kauneus. Sitten kun kuolemme voimme saavuttaa Puhtaan maan tilan. Puhdas maa voi olla tässä elämässä ja sitä emme voi ymmärtää, mutta voimme yrittää kovasti nähdä tällä tavoin. Kun hengityksessämme tapahtuu muutos, kun hengitys pysähtyy ja nämä nykyiset ajatukset pysähtyvät, voimme saavuttaa sen tilan heti.

 

Joten koetamme pitää yllä tietoisuuden kaikista näistä neljästä asiasta. Kaikkien olentojen kauneus, puheen kauneus, mielen kauneus, koko universumin kauneus, ne ovat neljä tärkeintä. Koko harjoitus ja kaikki opetukset sisältyvät näihin neljään asiaan.

 

Ellei pysty tekemään paljon harjoitusta eikä opiskelemaan paljon, en usko että sillä on suurta merkitystä, jos pystyy toistamaan tätä ja kääntämään mielensä kohti näitä neljää ymmärrystä. Luulisin että siinä on kaikki, rukoilen että synnyt Dewachenissa ja että sinä ja minä ja kaikki tuntevat olennot tapaamme Puhtaassa maassa.

 

 

Chenrezig

Amitabha

Devachen-rukous

Karmapan mantra

Kotisivulle