Ruokarukouksia

Kolmelle kallisarvoiselle:

 

Tön-pa   la-me     san-dze rinpotshe

opettaja  korkeampaa ei  buddha   kallisarvoinen

Parhaimmalle opettajalle kallisarvoiselle Buddhalle,

 

Tsjöb-pa la-me    dam-tshö rinpotshe

turvanantaja korkeampaa ei pyhä dharma kallisarvoinen

Parhaimmalle turvanantajalle kallisarvoiselle Dharmalle

 

Dren-pa la-me    gen-dyn rinpotshe        

opas      korkeampaa ei   sangha    kallisarvoinen

Parhaimmalle oppaalle kallisarvoiselle Sanghalle

 

Tsjab-ne kön-tsho       sum-la tshöpa-bul

turvautua  arvokas harvinainen kolmelle   tarjoan

Uhraan lahjoja kolmelle kallisarvoiselle turvautumisen kohteelle.

 

 

Perimyslinjan guruille:
 
Dor-je-tshang tshen te-lo na-ro dang
Dorje Chang          suuri   Tilopa  Naropa   ja
Suuri Dorje Chang, Tilopa, Naropa,
 
mar-pa mi-la tshö-dze gam-po-pa
Marpa       Mila   dharman herra Gampopa
Marpa, Milarepa, dharmakuningas Gampopa,
 
du-sum tsjen-pa dro  -gön      jab-se     sog
aika kolme  tietäjä     olento suojelija  isä perillinen jne.
olentojen suojelija Dusum Khyenpa ("Kolmen ajan tietäjä"),
 
ka-tsjy la-ma-nam la tshö-pa-bul.
kagyu        lama  (mon) -lle   tarjoan
isät ja heidän perillisensä, Kagyu lamat, teille tarjoan.
 
Juurigurulle:  
 
Og-min tshö-tsi jing-tsi pö-drang-ne
Ogmin     dharman valtakunta  palatsi       -sta
Ogminin dharmavaltakunnan taivaallisesta palatsista (tulevalle)
(Og-min, " ei mitään alempana ", Akanistha.)
 
du-sum san-tsje kyn-tsi ngo-wo nji
aika  kolme  buddha  kaikkien     ydin se juuri
kaikkien kolmen ajan Buddhien ytimelle
 
rang-sem tshö-kur ngön-sum tön-dze-pa
oma     mieli  dharmakaya                  osoittaa   hän   
hän, joka osoittaa oman mieleni olevan dharmakaya,
 
tsa-wei la-mei shal-du tshö-pa-bul.
juuri         laman    suuhun     tarjoan
juuriguru, sinulle tarjoan.
 
Dharmansuojelijoille:
 
Tshom-den-de   tsji tsjen-nga ru
Voimallinen (Buddha) (gen)  silmät   
Buddhien läsnä ollessa
 
drub-pa dze-pei gang-zag-la
harjoittaja  tehdä                       -lle
kyvykkäille dharmanharjoittajille
 
u-shin tsjong-war shal-she-we
lapsi kuin  suojella          luvata  täten  
lupasit suojella heitä kuin omia lapsiasi,
 
tshö-tsjong sung-ma   nam  -la tshö-pa-bul.
dharma suojelija   vartija  (monikko) -lle   tarjoan
dharmansuojelijat ja vartijat, teille tarjoan.

 

 

kotisivulle