Kuoleman syyt ja niiden poistaminen

ensimmäisen Dalai Laman mukaan

 

 On kolme kuoleman syytä:

 

-          eliniän päättyminen

-          myönteisen energian (henkisen ansion) loppuminen

-          karmisten elämän edellytysten häviäminen.

 

Niillä on omat vastalääkkeensä.

 

Kuoleman syy

Vastalääke

 

Eliniän päättyminen

 

Pitkän iän initiaatiot ja harjoitukset (Valkoinen Tara, Amitayus, Usnishavijaya), parantamiseen liittyvät meditaatiot (Lääkäribuddha) jne. On myös jooga nimeltä ”avaruuden käyttäminen ravintona”.

 

 

Ansioiden loppuminen

 

Ganachakra-juhlarituaalit (so. pujat, joihin liittyy ruoan siunaaminen), siunauksen pyytäminen pyhimyksiltä jne.

 

 

Elämää ylläpitävän karman loppuminen

 

Huonon karman puhdistaminen:

1. tuen voima (turvautumisen ja bodhimielen kehittämisen voima), 

2. vastalääkkeeseen luottamisen voima (hyvien tekojen ja dharmanharjoituksen, mm. Vajrasattva-harjoituksen puhdistava voima), 

3. kielteisten tekojen katumisen voima ja 

4. kielteisten tekojen toistamatta jättämistä koskevan päätöksen voima. Linkki

 


Kun kuoleman merkkien syynä on yksi tai kaksi yllä olevista syistä, se voidaan välttää soveltamalla vastalääkkeitä. Kun kaikki kolme syytä aktivoituvat, kuolemaa ei voi välttää. Silloin tajuntaa voidaan valmistaa kuoleman hetkeen harjoittelemalla phowaa (tajunnan siirto kuoleman hetkellä).

 

Kotisivu