Sytytä kynttilä 

Sanotaan, että tiibetiläisen kalenterin erityisinä juhlapäivinä, kuten Dharman pyörän kääntöpäivinä ja uuden- ja täydenkuun päivinä kynttilälahjojen tuomat ansiot moninkertaistuvat.

 

Talo, jossa sytytettiin tuhat kynttilää ensimmäisen kerran uutena vuotena 1999, sijaitsee Samye Lingin sisääntuloväylän varrella. Se on omistettu maailmanrauhalle. Kynttilät sytytetään aina vuoden vaihteessa sekä erityisinä juhlapäivinä, jolloin niiden hehku valaisee koko ympäristön.

Olet tervetullut mukaan pyrkimykseemme lisätä sopusointua maailmassa. Jos vierailet Samye Lingissä Skotlannissa, voit osallistua kynttilöiden sytytykseen ja siivoustöihin kynttilätalossa.

Kuka tahansa missä vain voi lahjoittaa rahaa kynttilöiden hankintaan ja liittää lahjaan toivomuksen, että ne sytytetään jonkin hyvän asia puolesta tai jonkun muistoksi: sponsoring and offering in Samye Ling.

Jos valitset Dharman pyörän kääntöpäivän (ks. kalenteri), silloin myönteisten tekojen hyvien vaikutusten sanotaan moninkertaistuvan.

Tiibetissä kynttilätaloa kutsutaan voilampputaloksi, koska lampuissa käytetään polttoaineena voita. Samye Lingissä Skotlannissa käytetään voilamppujen sijasta tuikkukynttilöitä.

Kynttilät sopivat valontuojiksi yhtä hyvin kuin voilamput, ja tri Akong Tulku Rinpoche ja Lama Yeshe Losal Rinpoche toivovat, että kynttilälahjojen antamisesta kertyvä ansio omistettaisiin paitsi yksilöiden hyvinvoinnille, myös koko maailmanrauhalle.

 

 
 

Uutena vuotena 2002 kunnianarvoisa Lama Yeshe Losal johti Chenrezig rukouksia. Sen jälkeen hän sytytti ensimmäiset kynttilät rauhan ja hyväntahdon merkeissä ja häntä seurasivat sanghan jäsenet, maallikkoharjoittajat ja vierailijat, kunnes kaikki 1008 kynttilää oli sytytetty uuden vuoden tervetulotoivotuksena.

Seuraavana päivänä, 1.1.2003 Lama Yeshe Losal teki turvautumisseremonian, jossa buddhalaisiksi haluavat turvautuivat Buddhaan, Dharmaan ja Sanghaan. Seremonian kautta heistä tuli buddhalaisia.

Perinne toistuu Samye Lingissä vuosittain.

 

H.E. the 12th Tai Situ Rinpoche

Perusta, itsetietoisuus, on täysin kirkasta viisautta. Tuonpuoleinen viisaus (prajnaparamita) erottaa kaikki asiat toisistaan. Sen luonto on tietoisuutta ilman tietämättömyyden verhoja. Se on tyhjyyden ja selkeyden  ykseys, kirkkauden luonto.

Sen valon säteet täyttävät avaruuden joka kolkan. Tuokoon se iloa kaikille olennoille. Valon luonto on kaikkien asioiden luonto. Tulkoon Buddhan viisauden valo näkyväksi.

12. Tai Situ Rinpoche

Uhraamalla nämä kauniit ja rauhalliset valon liekit iloiten valaistumisen valtiaan, täydellisen Buddhan läsnäollessa,  Gyalwang Karmapan, maailman valtiaan läsnäollessa ja kaikkien Buddhien ja heidän perillistensä silmien alla,

toivon, etteivät ajatukset vihollisuuksista enää synny meistä kenenkään mielessä. Rakastavasti, kuin äiti ja lapsi kohtaisivat, täyttyköön koko maailma rauhalla ja onnella.

12 Goshir Gyaltsab Rinpoche

 

Venerable Lama Yeshe Losal

Kaikissa uskonnoissa valo kuvastaa hyvyyttä. Tiibetinbuddhalaisessa perinteessä valo on täydellisen ja puhtaan hyvyyden vertauskuva. Koska olemme tietämättömiä, emmekä näe selvästi, asiat menevät vikaan. Joudumme vaikeuksiin, teemme virheitä tietämättömyyden pimeydessä.

Valo on universaali symboli sille, mikä poistaa tietämättömyyden pimeyden.  Sytytämme kynttilöitä valaistaksemme pimeyttä. Kun sisäinen valomme syttyy, voimme tehdä paljon hyvää.

 

 

Kynttilätalo

Kotisivu