Uudistunut sivusto >

Tätä sivua ei enää päivitetä.

 

 

AFRIKKA-UUTISET:

ROKPA Uutiset 1 / 2011

ROKPA Uutiset 2 /2010

ROKPA Uutiset 1 /2010

ROKPA Uutiset 2/2009

ROKPA Uutiset 1/2009

ROKPA Uutiset 2/2008

ROKPA Uutiset 1/2008

ROKPA Uutiset 2/2007

ROKPA Uutiset 1/2007

ROKPA Uutiset 2/2006

ROKPA Uutiset 1/2006

ROKPA Uutiset 2/2005

ROKPA Uutiset 1/2005  

ROKPA Uutiset 2004

Zimbabwe 2008

kevät 2003

arkisto

 

 

TÄLLÄ SIVULLA:

Etelä-Afrikka

     - Katutyö ja soppakeittola Johannesburgissa

     - Tara-ROKPA -keskus: turvakoti lapsille ja nuorille

Zimbabwe 

     - Mufakose-projekti: tukea AIDS-orvoille

     - Hatcliffen slummialue - tukea vammaisten lasten perheille

     - Projekti hiv-positiivisten äitien ja aidsorpojen auttamiseksi

     - Moringa-puun taimet ravintolisänä

 

Etelä-Afrikka

 

Ongelma

Aids ja muut kuolemaan johtavat sairaudet ovat yleisiä Etelä-Afrikassa. Epidemioiden seurauksena ja perheiden hajottua moni lapsi on joutunut Johannesburgin kaduille. Katulasten elämässä väkivalta, alkoholi ja huumeet ovat arkipäivää. Aidsin seurauksista kenties traagisin on lasten kohtalo. Vuonna 2005 Etelä-Afrikassa arvioidaan olevan noin miljoona alle 15-vuotiasta orpoa.

 

Nämä lapset ovat traumatisoituneet vanhempiensa sairaudesta ja kuolemasta. Lisäksi HIV-positiiviset leimataan yhteiskunnassa ja heitä syrjitään. Tunne-elämältään epävakaat orpolapset joutuvat helposti itse väkivallan kohteeksi, prostituutioon tai irtonaisiin suhteisiin ja näin HI-viruksen kantajiksi.

 

Ratkaisut

 

Katutyö

 

ROKPA on aloittanut erilaisia projekteja yhteistyössä paikallisten lastensuojelujärjestöjen kanssa. Kadulla eläville lapsille ja nuorille tarjotaan vaihtoehtoja ja suojaa, tuetaan heidän koulunkäyntiään ja hyvän työpaikan löytymistä. Elleivät auttajat menisi kaduille nuorilla, olisi hyvin vähän mahdollisuuksia muuttaa elämänsä suuntaa. ROKPA jakaa näissä suojissa ruoka-apua vuosittain yli 35000 euron arvosta.

 

Soppakeittola

 

ROKPAn katukeittola on toiminut Johannesburgissa vuodesta 1995. Vuonna 2003 tarjottiin 40000 lämmintä ateriaa. Sen lisäksi jaetaan vaatteita, lääkkeitä ja annetaan aids-neuvontaa.

   

Tara-ROKPA keskus: turvakoti lapsille ja nuorille

Paikka                                     Groot Maricon alue, Luoteinen maakunta, Etelä-Afrikka

 

Paikallinen järjestö                  ROKPA South Africa

 

Rahoitus 2003:                        89330 euroa

 

Ajankohta                                2003 alkanut projekti jatkuu ilman takarajaa

 

Kohderyhmä                            Traumatisoituneet lapset ja nuoret

 

                                                                    

Alkutilanne

Groot Maricon alue sijaitsee maaseudulla ja sieltä on 180 km lähimpään asutuskeskukseen Gautengiin, missä asuu yli 9 miljoonaa ihmistä, neljännes Etelä-Afrikan väestöstä. ROKPA omistaa siellä maatilan, josta on suunniteltu sijaiskotia vaikeissa olosuhteissa kasvaneille lapsille ja nuorille. Paikkojen jaossa työt ja nuoret naiset ovat etusijalla.

Groot Maricossa työttömyys on yli 80 % ja monet ovat lukutaidottomia. Maatyö antaa vähäisen toimeentulon. HIV-infektioita on paljon ja kuolleisuus siksi tavallistakin korkeampi. Viime aikoina on käynyt ilmi, että 60 % tytöistä on käytetty seksuaalisesti hyväksi ja pojista 40 %.

On tuhansia traumatisoituneita lapsia ja nuoria, hylättyjä orpoja, väkivallan uhreja, nuorisorikollisia ja prostituoituja, eikä juuri minkäänlaisia keinoja auttaa heitä kriiseissä. Näissä oloissa Tara-ROKPA perusti lasten turvakodin, jossa annetaan myös perus- ja ammattikoulutusta, jotta nuorilla aikuisilla olisi paremmat mahdollisuudet luoda itselleen hyvä elämä.

Ohjelman tavoitteet

 

Tara-keskus sijaitsee kauniissa laaksossa, jonka läpi virtaa kaksi puhdasvetistä jokea. Keskus tarjoaa koulutusta aakkosista käytöstapoihin ja kodinhoitoon. Talossa vanhempina toimivat aikuiset ohjaavat lapsia ja nuoria rakentamaan itsetuntoa ja oppimaan taitoa tulla toimeen muiden kanssa.

 

Luomuviljelyä opetetaan osana terapiaa ja sen kautta voi saada myös ammattitaidon. Keskus ei ole varsinainen orpokoti, vaan sinne tullaan tavallisimmin vuodeksi, jonka jälkeen on helpompi sopeutua yhteiskuntaan

 

Parhaillaan neuvotellaan keskuksen laajennuksesta. Uusiin tiloihin voidaan majoittaa 25 lasta ja hoitohenkilökunta. Energiaratkaisuissa käytetään luonnonmukaisia lämmönlähteitä.  

 

Talousarvio  (ROKPA INTERNATIONAL)

 

Menot EURO

2003

2004

2005

30 hehtaarin maatila rakennuksineen

43’700.00

 

 

Korjauskulut (katon uudistaminen, sähkötyöt ym.)

15'500.00

 

 

Aurinkopaneelit, huonekalut, astiat ja kulkuneuvo

21'200.00

 

 

Henkilöstön palkat

 

15'100.00

15'100.00

Oppimateriaalit ja ruoka

 

6'200.00

6'200.00

sähko, vesi, puhelin,  bensiini, kirjanpito

 

13'400.00

13'400.00

Yhteensä

80’400.00

34'700.00

34‘700.00

Hallintokulut (10 %)

8‘930.00

3‘850.00

3‘850.00

Kokonaiskustannukset

89’330.00

38‘550.00

38‘550.00

 

Lisätietoa projektista englanniksi Kagyu Africa -sivuilla (linkki Groot Marico).

 

 

Zimbabwe

 

ROKPAn toiminnan alkuunpanijana on tri Akong Tulku Rinpoche. Paetessaan Tiibetistä hän koki kylmää ja nälkää ja teki lupauksen auttaa niitä jotka ovat ilman suojaa, kylmissään ja nälissään. Hän perusti ROKPAn ajatuksella "auttaa missä apua tarvitaan", ryhtyi hankkimaan ruokaa kodittomille ja luomaan tulevaisuutta heidän lapsilleen. Tämä on se yksinkertainen perusta, joka innostaa Zimbabwen vapaaehtoistyöntekijöitä ruohonjuuriprojekteihin katulasten, orpojen ja AIDSin uhrien auttamiseksi.

 

Zimbabwen aikuisväestöstä on HIV-positiivisia yli neljännes, se on enemmän kuin missään muualla maailmassa. Naiset ovat erityisen haavoittuvia, ja moni nuori äiti kuolee. Huono ruoka, likainen juomavesi ja lääkkeiden puute vähentävät AIDSiin sairastuneiden odotettavissa olevan eliniän alle viiteen vuoteen kun se Euroopassa on 15 vuotta. Lapset jäävät ilman tukea ja ohjausta, eivät käy koulua ja joutuvat rikollisille teille. Maaseutu ei tarjoa toimeentuloa ja monet muuttavat kaupunkien slummeihin työn toivossa. Taudin yhteiskunnalliset vaikutukset ovat Afrikassa katastrofaaliset.

 

Terveydenhoitoon liittyvä valistus, vastustuskykyä lisäävät vitamiinit ja HIV-positiivisten äitien täsmällinen lääkitys tuovat apua, vaikka kalliit aidslääkkeet eivät ole näiden potilaiden saatavilla. Elinikä kohoaa ja yhteiskunnassa, jossa lasten kasvatus on pääasiassa äideillä, he ehtivät kasvattaa lapsensa aikuisiksi.

 

Pelkästään Hararessa on noin puoli miljoonaa AIDSiin sairastunutta naista, joista useimmilla on lapsia. Tuhannet orvot joutuvat sukulaisperheisiin, jotka kamppailevat hankkiakseen elannon kuolleitten omaistensa lapsille omien lisäksi. Työttömiä on 60 % ja inflaatio 70 %. Köyhyyttä on kaikkialla ja miljoonat tarvitsevat apua. Tukemalla perheitä ja auttamalla sairaitten lasten äitejä sekä huolehtimalla orvoiksi jääneistä ROKPA voi auttaa pienellä mutta merkityksellisellä tavalla.

 

 

Kohderyhmät:

  • köyhälistöön kuuluvat HIV- positiiviset äidit jotka tarvitsevat ravitsevaa ruokaa ja tukea lasten koulumaksuihin
  • työttömät ja varattomat, jotka tarvitsevat ruokaa ja lääkkeitä

 

Kustannukset:

  • 800 euroa vuodessa riittää AIDSiin sairastuneen äidin ylläpitoon, vitamiineihin, lääkkeisiin ja kolmen lapsen koulumaksuihin ala-asteella.

  • työttömän ruokatuki ja lääkkeet maksavat 120 euroa vuodessa

 

 

Iloiset lapset

 

Viisi orpolasta ja heidän isoäitinsä Ambya Passions sekä 25-vuotias Tete (täti) muodostavat tanssiryhmän. He ovat eräitä ROKPAn vapaaehtoistyöntekijä Jesca Msamben perustaman tanssiryhmän parhaista jäsenistä. He asuvat yhdessä pikkuruisessa puuvajassa keskellä pölyävää pihamaata, missä neljä perhettä jakaa vesihanan ja wc:n. Paikka on lämmin ja kodikas ja viiden lapsen iloiset huudot kaikuvat.

 

Jesca onnistui saamaan tukea paikalliselta hyväntekijältä, joka maksaa lasten koulumaksut ja hankki kaikille koulupuvut. Ambyua on eloisa, ahkera ja vastuuntuntoinen nainen joka on kiitollinen Jescalle ja ROKPAlle tuesta ja kertoo innokkaasti omasta osuudestaan: hän viljelee vuokramaalla maissia perheen ravinnoksi. Hänen yhteistyökykyisyytensä on tehnyt hänestä yhteisön vanhimman, jolta muut käyvät kysymässä neuvoa.

  • 25 euroa kuukaudessa riittää lapsen ruokaan ja koulumaksuihin Zimbabwessa

Mufakose projekti – tukea 50 aidsin takia orvoksi jääneelle lapselle

Paikka                            Zimbabwe, Afrikka

Paikallinen järjestö         ROKPA Zimbabwe

Rahoitus 2003                     CHF 24 400.00

Ongelma

Taloudelliset ja sosiaaliset muutokset ovat köyhdyttänet Zimbabwea viime vuosina. Elinkustannukset nousevat jatkuvasti ja terveydenhuolto on romahtanut. Inflaatio on 500% ja työttömyysaste 70%.

Taloudellisia vaikeuksia seuraa aina sosiaalisia ongelmia ja Zimbabwessa on enemmän HIV-positiivisia kuin missään muualla. Yli neljännes aikuisista kantaa virusta.

Nuorena orvoiksi jääneet lapset traumatisoituvat ja joutuvat jättämään koulun kesken, koska rahaa koulumaksuihin ei ole. Ilman vanhempia he joutuvat myös helposti rikosten tielle. Murrosiässä heillä on vaarana saada hiv-tartunta.

 

Ratkaisu

 

ROKPA tukee 50 aidsin takia orvoksi jäänyttä lasta. Tuki antaa heille mahdollisuuden kasvaa tutussa ympäristössä. Joka vuosi he itsenäistyvät lisää ja koulussa pysyminen vähentää vaaraa joutua kadulle.

 

Tuki kohdistetaan ruokaan, koulumaksuihin ja terveydenhoitoon.

 

Erityiskohteena tuetaan Magarinayedun tanssi- ja teatteriryhmää. Varoja on osoitettu ryhmän koulutukseen ja instrumentteihin sekä kiertueille.

 

ROKPA INTERNATIONAL pyrkii tuloksiin, joilla on pitkäaikainen vaikutus. Tavoitteena on, että projektit vähitellen itsenäistyvät ja kannattavat itse itsensä.  

 

Talousarvio Sveitsin frangeissa (ROKPA INTERNATIONAL)

 

ROKPAn osuus 50 lapsen ruokakustannuksista

CHF 6’000.00

ROKPAn osuus terveydenhoitokuluista

2’500.00

ROKPAn osuus koulutusmenoista

9’000.00

ROKPAn osuus musiikki-instrumenteista ja niiden korjauskuluista

1’000.00

ROKPAn osuus kahden tanssinopettajan palkoista

2’400.00

Paikalliset hallintokulut

1’060.00

Kulut yhteensä

21’960.00

Hallinnolliset menot (10%)

2’440.00

Vuosikustannukset CHF

 24’400.00

 

Hatcliffen slummialue - tukea vammaisten lasten perheille

 

Paikka                                               Hatcliffe, Harare, Zimbabwe, Afrikka

 

Paikallinen järjestö                           ROKPA Zimbabwe

 

Rahoitus 2003                                  CHF 27’900.00

 

Projektin alku                                    2002/2003

 

Laajuus                                             30 - 50 perhettä

 

Ongelma

Hatcliffe on osa Hrarea ja siellä asuu noin 200,000 ihmistä. Osalla alueesta on tavallisia lähiöitä, osa on slummiutunut. Ihmiset asuvat muovista kyhätyissä suojissa maalattialla. Hallitus siirsi tänne väkeä kuusi vuotta siten tilapäismajoituksen, mutta siitä on kulunut jo kuusi vuotta. Majat, joihin ihmiset silloin muuttivat, ovat hyvin kosteita sadekaudella ja kylmiä talvella. Alueella on yhteinen vesipiste ja wc:t. Täällä asuvat vammaisten lasten äidit ovat yleensä yksinhuoltajia, koska uskotaan, että vammaisuus johtuu äidin uskottomuudesta.

Ratkaisu

ROKPA on rakentanut kuusi puutaloa näille äideille ja heidän lapsilleen. Kaksi on rakenteilla ja suunnitelmissa on rakentaa yhteensä 20 - 30 taloa. Jokaisessa on yksi 6 m² huone, jossa äiti asuu kaikkine lapsineen vammainen lapsi mukaan luettuna. Kahdessa talossa on yhteiset tilat: keittiö, kokoontumispaikka ja kirjasto.

Yksinhuoltajaäitejä autetaan perustamaan pieniä yrityksiä joiden varassa he voisivat tulla toimeen ja elättää vammaista lasta. Yrityksissä tehdään mm. kortteja ja saippuoita ja viljellään luomutuotteita. Lapsille järjestetään päivähoitoa ja paikka koulussa.

 

ROKPA ryhtyi täällä toimeen kaksi vuotta sitten, ja sen haasteet ovat kasvaneet samaa vauhtia kuin Zimbabwen koettelemukset. Se tarjoaa ruoan perheille ja maksaa myös terveiden lasten koulutuksen ja lääkekulut.

Tässä projektissa on mukana monia vapaaehtoisia, jotka vastaavat avun jakamisesta paikallisesti. Se on käytännössä ainoa mahdollisuus, sillä bensiinistä on huutava pula.

 

 

Talousarvio Sveitsin frangeissa (ROKPA INTERNATIONAL)

 

 

2003

2004

2005

Rakennuskustannukset (10 puista mökkiä vuodessa)

1’500.00

1’500.00

1’500.00

ROKPAn osuus 50 perheen ruokakustannuksista

9’000.00

6’000.00

3’000.00

ROKPAn osuus lääkekustannuksista

5’000.00

3’000.00

3’000.00

ROKPAn osuus lasten koulutusmenoista

5’000.00

5’000.00

5’000.00

ROKPAn osuus äitien yrityskoulutuksesta

1’700.00

1’700.00

1’600.00

ROKPAn osuus yritysten aloituskustannuksista

1’700.00

1’700.00

1’600.00

Paikalliset hallintokulut

1’210.00

900.00

770.00

Kulut yhteensä

25’110.00

19’800.00

16’470.00

Hallinnolliset menot (10%)

2’790.00

2’200.00

1’830.00

Vuosikustannukset CHF

27’900.00

22’000.00

18’300.00

 

 

Ohjelma hiv-äitien ja heidän lastensa sekä aids-orpojen auttamiseksi

Paikka                                      Dzivarasekwa, Harare, Zimbawe, Afrikka

                                                Mhondoro ja sen lähialueet Hararessa

 

Paikallinen järjestö                  ROKPA Zimbawe

 

Projekti alkoi                          1999

 

Kohderyhmä: Hiv-positiiviset äidit, orvoista huolehtivat isoäidit ja hiviä sairastavat katulapset

 

Suoraan hyötyy 30 – 50 henkilöä, 3-4 lasta/perhe

 

 

Ongelma

 

Ruoan ja puhtaan juomaveden sekä aids-lääkkeiden puute johtaa siihen, että kehitysmaissa aidsia sairastavan eliniän odotus on viisi vuotta, kun se Euroopassa on 15 vuotta. Pelkästään Hararessa, Zimbabwen pääkaupungissa on puoli miljoonaa hiviin sairastunutta naista. Tässä yhteiskunnassa pääasiassa naiset kasvattavat lapset, ja lukemattomien hiv-positiivisten äitien kuolema on katastrofi tulevaisuuden Afrikalle.

Dzivarasekwan väliaikaiseksi tarkoitettu leiri sijaitsee Hararen laitamilla. Ihmiset asuvat siellä jätepuusta ja muovista kyhätyissä majoissa. Leirillä on ahdasta ja sadekaudella kujilla on mutaa polviin saakka. Puutteellinen viemäröinti saa kulkutaudit leviämään, työtä on vähän ja väliaikaisiinkin töihin pääsyssä on kova kilpailu.

 

Ratkaisu

 

Ravitsemus- ja terveysneuvonta kohdistetaan hiv-positiivisille äideille, jotta he voisivat huolehtia perheistään. On tärkeää, että jokainen lapsi on oman äitinsä hoidossa mahdollisimman pitkään. Orpolapsille isoäiti on usein ainoa roolimalli. ROKPA auttaa perheitä pysymään yhdessä.

 

Vapaaehtoistyöntekijät jakavat päivittäisiä ruoka-annoksia. Hiviin sairastuneille äideille ja heidän sukulaisilleen annetaan neuvontaa ja lääkkeitä. Myös lapsista huolehtivat isoäidit saavat ruoan ja lasten koulunkäynti maksetaan.

 

Talousarvio

                                                                                    vuosittain

                                                                                    perhettä kohti       yhteensä CHF

 

ROKPAn osuus ruokamenoista                                     360.00                          4’320.00

 

ROKPAn osuus terveydenhoidosta                              380.00                          4’560.00

 

Kolmen lapsen koulukustannukset                              460.00                           5520.00

 

Paikalliset hallintokulut                                                                                        720.00

                                                                                                                       15’120.00

Yleiset hallintokulut (10%)                                                                                1’680.00

 

Vuosikustannukset Sveitsin frangeissa                                                      16’800.00 

Moringa Oleifera -projekti Zimbabwessa

Projektin alku: Rokpa uutiset 2/2005

Tavoite

Moringa on kasvi, jota ROKPAn tukiryhmä viljelee osana ruokaohjelmaa Zimbabwessa. Se on hyvin ravintorikas lisä muuhun ruokaan.

 

Moringa Oleifera -puu uudistuu nopeasti sekä siemenistä ja että vesoista. Se ei kärsi, vaikka oksia karsittaisiin raskaallakin kädellä. Taimien kasvatus siemenistä on nopein tapa saada satoa. Taimet eivät saa olla liian kosteassa, mutta ne tarvitsevat säännöllistä kastelua.

 

Raaoissa lehdissä on paljon A-vitamiinia, jota silmät tarvitsevat. Siinä on myös C-vitamiinia ja kalsiumia. Lisäksi lehdet ovat erinomainen proteiinin lähde, eikä niissä ole rasvaa tai hiilihydraatteja nimeksikään. Lehdet keitetään muiden vihannesten tavoin.

Kohderyhmä

Projekti tuottaa ravinteita erityisesti vammaisten lasten tarpeisiin kahdessa eri paikassa Zimbabwessa. Ryhmät pitävät kirjaa tuloista, joita saadaan myymällä kasvin kuivatuista lehdistä tehtyä jauhoa. Pulveria voi lisätä kaikenlaisiin ruokiin makua antamaan, myös lasten puuron joukkoon.

Miten voin auttaa?

  • Pakkausmateriaaleista ja nimilapuista on pulaa, tarvittaisiin myös kuivuri ja jauhamiseen soveltuva mortteli.

Suunnitteilla

  • Tarkoitus on istuttaa lisää puita 14 sellaisen perheen tarpeisiin, joilla on vammainen lapsi.

  • Hankkia tulonlähde, jotta suunnitelmat saadaan toteutumaan.

 

Projektin onnistumismahdollisuudet ovat suuret ja puutarhan työntekijät tuntuvat hyvin sitoutuneilta. Maan ravinteista tulee pitää huolta tarkasti, jotta taimet kasvavat hyvin ja niistä tulee laadukkaita.

 

 

© ROKPA INTERNATIONAL

Uudistuneet verkkosivut