Lama Lodu:

Lausu Karmapan mantraa

Kagyu Droden Kunchab, San Francisco

Kuvat © Rokpa Trust

 

Hänen pyhyytensä 17. Gyalwa Karmapa Ogyen Trinley Dorje pakeni Tiibetistä vuoden 2000 alkupäivinä ja asuu nyt Pohjois-Intiassa Dharamsalassa. Se on valtavan onnekasta meidän kaikkien kannalta, jotka asumme Tiibetin ulkopuolella.

 

Vuosien kuluessa minulta aina kysyttiin: "Milloin Karmapa tulee pois Tiibetistä?" Sanoin aina, etten tiedä. Sitä kysyivät niin länsimaalaiset kuin tiibetiläiset, usein tunteiden vallassa ja kyyneleet silmissä. He eivät tienneet, voisivatko tavata häntä tässä elämässä. Munkit, nunnat ja lamat, samoin kuin maallikkoharjoittajatkin ilmaisivat, että Hänen pyhyytensä tapaaminen toisi merkityksen heidän elämälleen.

 

Äkkiä, ilman mitään ennakkoaavistusta uni muuttui todeksi. Että sellainen suuri onni on kohdannut meitä, tuli täydellisenä yllätyksenä. Mutta tarinalla on toinenkin puoli: olemme kuulleet uutiset ja lukeneet internetistä, että toinen henkilö pyrkii Karmapaksi ja se on otettava huomioon.

 

Arvonimi Karmapa viittaa valaistuneeseen toimintaan; "karma" tarkoittaa "toiminta" ja "pa" tarkoittaa "hän joka on". Karmapa on hän, joka toteuttaa kaikkien buddhien ja bodhisattvojen toimintaa. Kun sellainen voimakas valaistumisen lähde ilmestyy maailmaan, se ei ole mikään yksinkertainen asia, koska elämme pimeää aikaa ja monet olennot tekevät pahaa ja ajattelevat epäpuhtaasti. Pahuuden ja henkisen pimeyden vallitessa emme voi edes havaita valaistunutta puhtautta, ansiomme vähenevät entisestään ja pahuus voimistuu voimistumistaan, niin että hyvien töiden tielle nousee esteitä.

 

Esimerkkinä tästä on Buddha Sakyamuni, joka tuli maailmaan olentojen hyödyksi, mutta hänen oma serkkunsa Devadatta asettui häntä vastaan. Hän voitti tuon esteen ja muut ongelmat ja saavutti valaistumisen. Tuolloin ihmisillä oli vähemmän esteitä ja kielteisyyttä, he olivat ansiokkaampia ja puhtaampia kuin me nykyisin olemme, ja niin Buddhan opetusten oli mahdollista tulla maailmaan ihmisten hyödyksi.

 

Guru Padmasambhava, Milarepa ja kaikki suuret mestarit Buddhan jälkeen kohtasivat kaikki valtavia esteitä, mutta ahkeruudella he voittivat ne, ja niin heidän lähellään olevat ihmiset voivat kasvaa henkisesti ja vastaanottaa opetukset.

 

Karmapaan liittyviä ristiriitoja ja esteitä ei pidä lähestyä suuttumuksella tai vihalla, ei kritisoiden, vaan tuntemalla hartautta buddhia, bodhisattvoja ja perimyslinjaa sekä opettajiamme kohtaan. Tulee myös tuntea myötätuntoa kaikkia olentoja kohtaan, erityisesti niitä kohtaan, jotka ovat meitä vastaan ja jotka estävät meitä toteuttamasta tavoitteitamme. Tulee välttää riitoja ja käyttää kehoaan, puhettaan ja mieltään niin myönteisesti kuin voi. Se on ainoa tapa olla nöyrä ja totuudellinen nykytilanteessa.

 

On hyvä muistaa, että hämminki johtuu omasta tietämättömyydestämme. Itse uskon Hänen pyhyyteensä Dalai Lamaan kaikkitietävänä buddhana, jolla oli selkeä näky siitä, missä Karmapa jälleensyntyisi. Hän kuvasi julkisesti syntymäpaikan ja sen maisemat tarkalleen samalla tavoin kuin ne on ilmoitettu 16.Karmapan jättämässä kirjeessä. Mitä epäilyjä minulla olisi voinutkaan olla, tämä ihmeellinen yhdenmukaisuus poisti ne täysin.

 

Sen lisäksi vierailin Tsurphun luostarissa Tiibetissä vuonna 1995 saadakseni 17. Karmapan Urgyen Trinley Dorjen siunauksen, ja kun näin hänet, epätietoisuuteni hävisi kokonaan. Kun kuulin hänen äänensä, oli kuin en olisi ollut enää lainkaan maan päällä. Hetkeen en tiennyt, mitä oikein oli tapahtumassa, ja kun tulin huoneesta ulos, vanha opettajani huolestui ja ajatteli, että olin saanut pahan vuoristotautikohtauksen, olivathan kasvoni aivan punaiset ja hengitykseni huohottavaa. Eräs seurueen jäsen ehdotti, että minut vietäisiin Lhasaan lääkäriin, mutta minulla ei ollut huolta ruumiistani; itse asiassa en ollut koskaan ollut niin iloinen. Minulle se todistaa, että Hänen pyhyytensä on todella Buddha. Se oli minun kokemukseni, enkä kerro tätä siksi, että teidän täytyisi uskoa se. Nyt teillä kuitenkin on mahdollisuus mennä ja tutkia asia itse. Jos teillä on samanlainen kokemus, niin sitten tiedätte, mistä puhun.

 

Tämän onnellisen ja merkittävän tapahtuman johdosta pyydän kaikkia oppilaitani tekemään seuraavaa harjoitusta:

Visualisoikaa ensin Amitabha Buddha käyttäen apunanne kuvaa tai patsasta. Katsokaa tarkkaan ja keskittykää kuvaan. Keskittäkää mielenne Amitabhaan yksipisteisesti ja lausukaa ääneen mantraa

OM AH MI DHE WA HRI

ainakin yhden rukousnauhan verran (108 kertaa). Ajatelkaa, että Buddha Amitabha on läsnä ja rentoutukaa menneisyyttä, nykyisyyttä tai tulevaisuutta pohtimatta. Jättäkää mielenne ei-käsitteelliseen tilaan, joka on samalla täysin tietoinen.

Visualisoikaa sitten Avalokiteshvara (Chenrezig) kuvan tai patsaan avulla ja keskittykää yksipisteisesti ilman muita ajatuksia sanomaan mantraa

OM MANI PEME HUNG

ainakin yhden rukousnauhan verran. Antakaa Avalokiteshvaran sitten sulautua itseenne ja lepuuttakaa mieltänne avarassa olotilassa ilman ajatuksia menneisyydestä, nykyisyydestä tai tulevaisuudesta; ilman käsitteitä mutta täysin tietoisena.

Mietiskelkää sitten Guru Padmasambhavaa tutustumalla hänen kuvaansa ja pitäkää hänet mielessänne yksipisteisesti ilman muita ajatuksia sanoen

OM AH HUNG BENZRA GURU PEMA SIDDHI HUNG

ainakin 108 kertaa tai enemmän, jos niin haluatte. Sulauttakaa Guru Rinpochen kuva sitten itseenne ja rentouttakaa mielenne ilman menneisyyttä, nykyisyyttä tai tulevaisuutta koskevia ajatuksia, ja kuitenkin täysin tietoisena.

Lopuksi, jos olette tavanneet 16. tai 17. Karmapan, kuvitelkaa hänet edessänne elävästi ja selkeästi läpikuultavana ja ei käsin kosketeltavana hahmona. Ellette ole tavanneet Karmapaa, voitte käyttää minkä tahansa Karmapan inkarnaation kuvaa ja ajatella hahmoa mielessänne keskittyneesti ilman muita ajatuksia samalla kun resitoitte mantraa

 KARMAPA CHENNO

niin monta kertaa kuin voitte. Sulauttakaa hahmo itseenne, antakaa kaiken muuttua tyhjyydeksi ja vapauttakaa itsenne menneisyyttä, nykyisyyttä ja tulevaisuutta koskevista ajatuksista pysytellen ei-käsitteellisessä tilassa täysin tietoisena.

 

Harjoituksesta tulevan hyödyn omistaminen muille:

   

Sönam deji tam-tse zig-pa nji

tob-ne nje-pei dra nam pam tshe ne

tse ga na tsi palab drupa ji

sipe tshole dro va drol-var sho.

Tämän ansion kautta toivon saavuttavani kaikkitietävyyden, voittavani pahuuden itsessäni  ja vapauttavani olennot olemassaolon merestä, missä myllertää syntymän, sairauden, vanhenemisen ja kuoleman aallokko.
   

Karmapan mantra on kaikkien buddhien ja bodhisattvojen mantra. Kuten sanottu, KARMA merkitsee buddhien toimintaa ja PA tarkoittaa "hän joka on". CHENNO tarkoittaa "tunne minut". Tämä mantra siis pyytää kaikkia buddhia auttamaan meitä kärsimyksissämme ja epätietoisuudessamme. Koska kaikki suuret mestarit, jotka opettavat aitoa buddhadharmaa, ovat Buddhan ilmestyksiä, tämä mantra voidaan osoittaa kelle tahansa, joka on oman hartautenne kohde.

 

Voitte tehdä yllä olevan harjoituksen annetussa järjestyksessä tai vain yhden osion siitä. Tärkeää on toivoa vilpittömästi, että tämän hengellisen harjoituksen ansio toisi onnea kaikille tunteville olennoille ikuisesti.

 

Harjoitusta kutsutaan kolmen kayan harjoitukseksi: ne ovat dharmakaya, sambhogakaya ja nirmanakaya. Neljäs kaya sisältää kolme muuta Buddhan puheena, mielenä ja kehona. Jos teette sen rakkaudella, myötätunnolla ja hartaudella, se on ihmeellisen tehokas.

 

Tämä on harjoitus sellaisena kuin Karmapa sen kirjoitti:

 

 

 

 

On äärimmäisen tärkeää turvautua ja kehittää tässä vaiheessa bodhimieli.

 

Rajaton herra, itse dharmakaya [Amitabha, rajattoman valon Buddha],

jalo ja erinomainen Avalokitesvara, joka on mahtava sambhogakaya,

hän joka ilmestyi lootuksesta, Guru Padmasambhava, joka saavutti viisauskehon [nirmanakaya],

ja suuri loistava Karmapa, jonka olemuksessa kaikki [kolme kayaa] yhdistyvät,

rukoilemme sinua, anna meille siunauksesi.

 

OM AH MI DHE WA HRI

OM MANI PEME HUNG HRI

OM AH HUNG VAJRA GURU PEMA SIDDHI HUNG

KARMAPA CHEN NO

 

Tämä osa on peräisin Karmapan puheen nektarista. Sitä seuraa omistusrukous:

 

Sen ansion kautta, jonka olemme keränneet resitoimalla ja mietiskelemällä näin,

syntykäämme me ja kaikki, joihin olen yhteydessä,

kaikki olennot, ihmeenomaisesti Dewachenissa.

Heti sinne synnyttyämme, ja kymmenennen bodhisattvatason saavutettuamme,

lähettäkäämme kymmeneen ilmansuuntaan ilmestyskehojamme muiden hyödyksi.

Oi ihmeellinen Rajattoman valon Buddha,

oikealla puolellasi on suuren myötätunnon herra[Avalokitesvara],

ja vasemmalla suuren voiman bodhisattva [Vajrapani].

Lukemattoman buddhat ja bodhisattvat ympäröivät sinua.

Tuossa Dewachenin maassa onni ja ilo ovat rajattomia.

Toivon syntyväni siellä heti kun jätän tämän elämän,

ilman että syntyisin välillä minnekään muualle.

Siellä synnyttyäni toivon, että näen Amitabhan kasvot.

Antakoot kymmenen ilmansuunnan buddhat ja bodhisattvat meille siunauksensa,

jotta tässä rukouksessa esitetty toive toteutuisi esteettä.

 

TE YA TA PENTSEN DRI YA AWA BO DHA NI SO HA

 

Osallistu harjoitukseen

Mantrat tiibetiläisin kirjaimin

16.Karmapan lyhyt gurujooga

Short Guru Yoga of the 16. Karmapa

 

kotisivulle