Chenrezig puja                                                                                                 lataa harjoitusteksti

 

 

 

Suuren myötätuntoisen, Avalokiteshvaran rukoukset ja meditaatio

17. Karmapan Ogyen Trinley Dorjen antamista opetuksista (Kagyu Monlam 2006) koonnut Ani Sherab

 

Chenrezig ei ole ulkopuolellamme oleva jumaluus vaan kuvaa meissä jokaisessa olevia hyviä ominaisuuksia ja sitä, miten rakkaus ja myötätunto näkyvät teoissamme. Kun mielemme sitä kautta on tyyni ja onnellinen ja voimme hyvin, silloin Chenrezig harjoitus on ollut meille avuksi.

 

Joku voi kysyä, mihin tarvitaan monimutkaisia visualisaatioita, jos Chenrezig tarkoittaa pelkästään hyviä ominaisuuksia. On olemassa monia Cherezigin muotoja: nelikätinen, tuhatkätinen ym. – Niillä on oma merkityksensä. Olemme tottuneet suhtautumaan asioihin ulkoisina ja on helpompaa olla suhteessa johonkin, joka on itsemme ulkopuolella. Syvällisemmin katsottuna kyse on symboliikasta, mutta jos voi uskoa johonkin ulkoiseen viitekohtaan aluksi, siitä saattaa olla apua.

 

Harjoitus alkaa turvautumalla Buddhaan. Meille Buddha Shakyamuni on läheisin, sillä hän eli tällä planeetalla ja meillä on hänen opetuksensa käytössämme. Kun alamme ymmärtää, mitä hän on tehnyt hyväksemme, voimme alkaa arvostaa muitakin buddhia enemmän. Buddhat kelpaavat turvan antajiksi viisautensa ja hyvyytensä tähden. Tarvitsemme oppaan kehittääksemme itsessämme samoja ominaisuuksia. Tärkeintä on, että opas tietää, mitä tarvitsemme, ja buddhien viisaus on syntynyt pitkästä kokemuksesta olentojen parissa, he tietävät mitä muiden tarvitsee oppia.

 

Harjoituksen aluksi kehitämme oikeanlaisen ilmapiirin. Nelikätinen Chenrezig ilmestyy eteemme sateenkaarien, valonsäteiden ja kukkien ympäröimänä. Hän on erottamaton omasta ystävällisestä gurustamme ja hänessä ruumiillistuvat myös Kolme jalokiveä (Buddha, Dharma ja Sangha) sekä Kolme juurta (Guru, Jidam ja Dakinit ja Dharmansuojelijat). Nämä kaikki tulee nähdä yhtenä kokonaisuutena, sillä tavoin ansion kertymä on suurempi.

 

Chenrezig on Buddhan, Dharman ja Sanghan ruumiillistuma, ja itse asiassa hän saavutti buddhuuden ajat sitten. Tavallisina olentoina meillä on karkeat aistit, emmekä voi saada suoraa yhteyttä buddhaan, joten buddhan täytyy ilmestyä eräänlaisessa välimuodossa. Bodhisattvat, jotka kulkevat dharman tietä, ovat tällainen välimuoto. He toimivat siltana ja esimerkkinä, ja vaikka he näyttävät vasta kulkevan polkua, mitä heidän mielensä tilaan tulee, he ovat saavuttaneet polun päämäärän ja ovat täydellisiä buddhia.

 

Visualisoimme Chenrezigin siis tällä tavoin edessämme ja yritämme myös tavoittaa aidon tunteen siitä, että hän on läsnä. Harjoituksen teho riippuu siitä, miten aidosti toivomme voimme luottaa siihen että Chenrezig on paikalla. Buddhat voivat ilmestyä monilla eri tavoilla, ja vaikka hän ei näyttäytyisi fyysisenä hahmona, mitä dualistinen mielemme haluaisi, hän voi kuitenkin olla läsnä jos niin toivomme, näin kirjoituksissa sanotaan.

 

Kuvittelemme sitten, että kaikki tuntevat olennot ovat kokoontuneet ympärillemme. Itseä ei tarvitse erityisesti korostaa, mutta se on totuttu tapamme ajatella, siis minä ja muut. Edessämme ovat ne, joita pidämme vihollisinamme, oikealla oma isä ja vasemmalla oma äiti. Toisaalta voidaan myös ajatella, että vanhemmat ovat oikealla ja vasemmalla ne, joiden puolesta erityisesti rukoilemme. Vihamiehet ovat edessä siksi, että heitä kohtaan meidän on vaikeinta kehittä rakkautta ja myötätuntoa. Itseä ei tarvitse erityisesti visualisoida, koska itse on joka tapauksessa paikalla.

 

Liturgia on syytä lausua huolellisesti ja ääneen, pelkkä tekstin läpikäyminen ajatuksissa ei riitä. Rituaalin on tarkoitus liikuttaa niin itseä kuin muitakin. Me näemme paljon vaivaa kun laulamme maallisia lauluja, tekniikkaan tulisi kiinnittää samanlaista huomiota rukousten aikana.

 

Kun olemme luoneet kirkkaan kuvan visualisaatiosta mielessämme, turvautuneet ja kehittäneet valaistuneen asenteen koko sydämestämme, Chenrezigistä säteilevät sateenkaaren väriset valonsäteet, enimmäkseen kuitenkin valkoiset, kohti kaikkia olentoja ympärillämme. Sitten Chenrezig sulautuu valoon ja tämä valo sulautuu meihin itseemme. Se mitä tässä puhdistetaan, on tapamme takertua ilmiöihin todellisina. Ilmiöitä sinänsä ei tarvitse poistaa. Takertumisen poistamiseksi valot säteilevät. Puhdistuminen on kuin auringonnousu: pimeys häviää saman tien.

 

Kun olemme näin vastaanottaneet siunauksen, kuvittelemme oman päämme päällä ja kaikkien muiden ympärillemme kokoontuneiden ja turvautuneiden olentojen pään päällä täysin avautuneen lootuksen kukan, jossa on kahdeksan terälehteä. Se on tuore, mutta avonainen ja terälehdillä voi olla kastepisaroitakin. Ympärillämme on muitakin kukkia, ehkä se on onnekas yhteensattuma.

 

Päidemme päällä olevien lootusten keskellä on kuun kiekko, kirkas ja tahraton. Sen keskellä hehkuu valkoinen hri-kirjain. On erinomaista jos pystyy visualisoimaan hri:n, sillä on erityinen merkitys Chenrezigin valaistuneena tietoisuutena ja se on lisäksi itsessään voimallinen. Ellei tiedä miltä hri näyttää, voi kuvitella valopallon, se on hohtava ja säteilee valoa.

 

Hri säteilee runsaasti valoa joka suuntaan, valoa verrataan kuun säteisiin – säteet eivät ole sillä tavoin pistäviä kuin auringon säteet. Ne vievät lahjoja buddhille ja bodhisattvoille ja miellyttävät heitä, koska niiden olemus on viisautta, ne ovat viisauden säteiden lahja. Tämän lahjan antamisen totuuden kautta esteemme ja heikkoutemme puhdistuvat ja säteet sulautuvat takaisin hri-kirjaimeen. Täten meille luodaan otolliset olosuhteet toimia Chenrezig-harjoituksen tekijöinä.

 

Hri-tavu oman päämme ja muiden olentojen päiden päällä muuttuu yhtäkkiä nelikätiseksi Chenrezigiksi. En käy nyt läpi yksityiskohtia, mutta hän on loistavan valkoinen väriltään ja häntä koristavat viidenväriset valonsäteet. Hänen sydämensä on täynnä aitoa lähimmäisenrakkautta ja hyväntahtoisuutta kaikkia olentoja kohtaan. Hymy hänen kasvoillaan kuvastaa sisäistä myötätuntoa. Neljästä kädestä kaksi on rinnalla yhteen liitettyinä. Ulompi oikeanpuoleinen käsi pitelee kristallista rukousnauhaa ja vasen lootusta.

 

On tärkeää käsittää, että erilaiset jumaluudet kuten Chenrezig ja Tara ovat olemukseltaan yhtä, ja tulisi arvostaa aina sitä jumaluutta, jonka harjoitusta parhaillaan tekee. Toinen tärkeä seikka on se, että harjoitus ei ole pelkkää kuvittelua tai yritystä luoda jonkinlainen valetodellisuus. Visualisaatio antaa muodon Chenrezigille, jonka olemus ei eroa oman mielemme olemuksesta. Mielemme voi olla tottumusten ja tapojen varjostama, mutta älymme hienovarainen ydin on viisautta. Olemukseltaan Chenrezig on siis viisautta ja yhtä kuin mielemme todellinen luonto. Harjoitus on keino mielen luonnon ymmärtämiseksi ja visualisaatio korostaa viisauden erilaisia ominaisuuksia. Emme siis yritä luoda elottomia tai tarkoituksettomia mielikuvia. Niinpä Chenrezigin hahmo, koristeet, lootus ym. eivät ole kuin tavalliset kukat ja muu materia vaan ennemminkin ilmaisu, perustavan viisauden ominaisuus.  Se on aktiivista viisautta, joka ilmenee tällaisen ilmaisukeinon avulla. Viisaus ja myötätunto voivat ottaa muodon. Chenrezig on tuo muoto, ei keinotekoinen luomus.

 

Mantran aikana jumaluus voidaan visualisoida eri tavoin. Yleisesti sanottuna, jos kyse on pyyntörukouksesta, jumaluus visualisoidaan pään päällä. Jos vastaanotetaan siddhejä (yliluonnollisia kykyjä), jumaluus on harjoituksen tekijän edessä. Jos haetaan itsen ja jumaluuden olemuksen yhteyttä, jumaluus ja itse ovat yhtä.

 

Jos kysytään kuinka kauan harjoitusta pitää tehdä, niin vastaus on: niin kauan kunnes harjoittajassa näkyy muutos, siihen asti että vaikutukset tulevat.

 

Mantran jälkeen visualisaatio sulautetaan, mutta tila, johon silloin jäädään, ei ole tyhjiö. Siksi kaikki sulautuu ensin valonsäteiksi, pääasiassa valkoisen värisiksi. Kun ilmestymme uudelleen, emme näe ilmiöitä siten kuin ne yleensä näemme – todellisen tuntuisina, vaan kaikki ilmenee viiden säteen ilmaisuna. Tällä vältetään nihilistinen tyhjiömäinen olo, joka voisi olla epäterveellinen ja pelottavakin. Toisaalta todellisuus ei ole niin karkean todellinen kuin se todellisuuskuva josta yleensä pidämme kiinni. Kyse on tällaisesta muutosprosessista.

 

En puhu nyt varsinaisesta meditaatiosta, mutta sanon muutaman sanan mietiskelyn jälkeisestä harjoituksesta. Joitakin meditaation ominaispiirteitä pidetään yllä harjoituksen päätyttyä. Tämä liittyy siihen, miten suhtaudumme havaittuihin muotoihin, ääniin ja ajatustoimintaan. Se on suunnilleen samanlaista kuin edellä esitin: ilmiöt koetaan vähemmän konkreettisina, puhumme ilmiöiden näkemisestä puhtaina.

 

Viimeinen osa on omistautuminen harjoitukselle, kunnes harjoituksen myötä esitetyt toiveet ovat toteutuneet tai tuottaneet tulosta. Sillä tavoin varmistetaan, että mikään ei keskeytä ponnisteluja ja rukouksia ja vapautuminen kärsimyksestä, sama tila missä Chenrezig on, saavutetaan nopeasti.

 

 

Kommentaarit 12. Kenting Tai Situpa, Bokar Rinpoche ja Lama Lhachog:

 

Chenrezig on puhtaan mielen ilmentymä: jumalallinen ilmestys ja sisäinen totuus yhtä aikaa. Chenrezigin hahmo on hänen olemuksensa vertauskuva, myötätunto ilmentyneenä. Hahmon kautta me voimme lähestyä myötätunnon ydintä.

 

Olisi virhe ajatella, että Chenrezig on itsemme ulkopuolella, mutta hän ei myöskään ole pelkkä abstraktio. Hän on jokaisen olennon oman mielen rakkaus ja myötätunto, joka on pysyvästi läsnä puhtaassa tietoisuudessa. Chenrezig on kanssamme, koska rakkaus ja myötätunto ovat heränneen mielentilan osa, ne eivät ole ominaisuuksia, jotka tarvitsisi lisätä siihen erikseen.

 

Juuri nyt tämä herännyt mielentila on meissä mahdollisuutena, se ei ole vielä ilmennyt. Vaikka niin on, Chenrezigillä on muoto, jonka kautta hänen olemuksensa ilmenee. Chenrezig on olemassa absoluuttisella tasolla ja kirjaimellisesti jumaluutena, jona hänet tunnetaan. Hän on se näkyvä muoto, jonka kautta kaikki Buddhat auttavat meitä kehittämään itsessämme olevia rakkauden ja myötätunnon siemeniä.

 

Kun mietiskelemme Chenrezigiä, jos näemme myötätunnon ja rakkauden kasvavan mielessämme, se on merkki, että harjoitus tuottaa hedelmää. Kuka vain toimii epäitsekkäästi muiden hyödyksi ilman huomion tarvetta, ilmaisee Chenrezigin läsnäoloa. Chenrezigin mieli voi toimia missä tahansa muodossa: ihmisenä, eläimenä, kasvina, elottomana esineenä. Hänen mielensä on aina myötätunnon ilmaisua.

 

 

Chenrezig legenda

 

Absoluuttisesta näkökulmasta Chenrezig on aina ollut olemassa. Suhteellisesti hänen ilmestymisensä alkuna on ilmiöiden maailma. Hänen gurunsa oli Amitabha, joka oli myös hänen ruumiillistumisensa lähde. Auttaakseen kaikkia olentoja Rajaton kirkkaus, Amitabha buddha, joka hallitsee Puhtaan onnen maata, Devachenia, lähetti oikeasta silmästään valkoisen valonsäteen ja vihreän vasemmasta. Valkoisesta valonsäteestä syntyi Chenrezig ja vihreästä syntyi Tara. Ihmeenomaisesti Chenrezig ilmaantui sitten lootuskukkaan. Puhtaan onnen maan kuningas Ylhäinen hyvyys oli kovasti toivonut perillistä, jota ei ollut syntynyt. Hän uhrasi lahjoja Kolmelle jalokivelle, ja palvelija lähetettiin päivittäin lootusjärvelle hakemaan kukkia alttarille. Palvelija löysi Chenrezigin, joka oli 16-vuotias, valkoinen, silkkien ja korujen somistama ja sanoi lakkaamatta: "Onnettomat olennot, onnettomat olennot!" Hän tuli asumaan palatsiin ja häntä kutsuttiin Lootus-sydämeksi (Pema Ningpo).

 

On sanottu, että Chenrezig pysyttelee bodhisattvan muodossa, vaikka hän todellisuudessa on buddha. Valaistumisen mielialaa kehittäessään hän teki sitoumuksen, ettei hän saavuttaisi buddhuutta, ennen kuin samsara tyhjentyy. Ja hän rukoili, että jos hän rikkoo lupauksensa, päänsä ja ruumiinsa hajoaisi tuhanneksi palaseksi.

 

Tämän vahvan sitoumuksen tehdessään Chenrezig oleskeli Potala-vuorella ja sieltä hän työskenteli olentojen hyväksi aioonien ajan. (Aiooni tai kalpa on pitkä ajanjakso, esimerkiksi universumin ikä sen alusta loppuun.) Ja sitten, työskenneltyään niin kauan, Chenrezig katsoi viisautensa kautta nähdäkseen, montako olentoa oli vielä jäljellä, oliko heidän määränsä yhtään vähentynyt. Katsoessaan hän havaitsi, että huolimatta kaikesta hänen toiminnastaan mielenmyrkkyjen ja pahan karman alaisena olevien olentojen määrä ei ollut yhtään vähentynyt, ja kun hän näki sen, se teki hänet surulliseksi. Hän alkoi epäillä tehtävää mahdottomaksi ja harkitsi siitä luopumista. Silloin hän menetti sitoumuksensa jatkaa työtä olentojen hyväksi, kunnes samsara tyhjentyy. Ja niinpä hänen ruumiinsa särkyi moneen osaseen hänen sitoumuksensa tähden.

 

Buddha Amitabha kokosi Chenrezigin ruumiin armonsa voimalla. Hän anti Chenrezigille 11 kasvot ja 1000 kättä, ja jokaisessa kämmenessä oli silmä. Näin Chenrezigin voima auttaa muita tuli entistä suuremmaksi. Chenrezig uudisti lupauksensa ja Amitabha välitti hänelle mantran om mani peme hung. Kun olennot toistavat mantraa, se puhdistaa heitä ja ohjaa kohti valaistumista. Chenrezig ja mantra ovat olemukseltaan yhtä.

 

Ja sillä hetkellä kun Chenrezig oli surullinen ja itki, hänen kyynelistään syntyivät vihreä ja valkoinen Tara. Sitten Chenrezig lausui sanat, joiden mukaan hän tulee työskentelemään vapauttaakseen olennot peloista ja kärsimyksestä alemmissa maailmoissa ja että hän ilmestyy joka olennolle, joka on olemassa, auttaakseen, hyödyttääkseen ja vapauttaakseen heidät pelosta ja kärsimyksestä. Ja valkoinen ja vihreä Tara lupasivat toimia samoin.

 

12. Kenting Tai Situ Rinpochen opetuksista:

 

Bodhisattva Avalokiteshvara on ollut koko ajan toimintavalmis ja häntä kutsutaankin kaikkien buddhien isäksi. Hänen lupauksensa kuului näin: "Toivon, etten saavuta buddhuutta, ennen kuin viimeinenkin tunteva olento sen saavuttaa." Se on mahdotonta, ellei sitten ole niin, että Avalokiteshvara edustaa myötätunnon syvintä olemusta - mitä keskeisintä buddhuuden saavuttamisen ehtoa. Se, minkä edustaja hän on, on buddhuuden tärkein elementti, eikä hän saavuta buddhuutta, ennen kuin viimeinen tunteva olento on sen saavuttanut. On nähtävä kaksi puolta: oppilas Avalokiteshvara ja mestari Avalokiteshvara, joita kumpaakin bodhisattva edustaa.

 

Monien aikakausien ajan Bodhisattva Avalokiteshvara toteutti pyrkimystä vapauttaa tuntevia olentoja, kunnes hän viisaudessaan havaitsi jotakin; teki kartoituksen, kuten nykyisin sanoisimme. Hän havaitsi, että lukemattomat olennot kärsivät. Aiemmin niin oli, ja niin oli edelleen. Lukemattomat olennot ovat lukemattomia, eikä heitä voi koskaan laskea. Lukemattomista ei voi tulla laskettavissa olevia tuntevia olentoja. Lukematon on aina lukematon, rajaton on määritelmän mukaan rajaton, eikä rajatonta voi rajoittaa.

 

Kun hän huomasi sen, hän ahdistui niin, että melkein rikkoi valansa, jonka mukaan hän lupasi olla saavuttamatta buddhuutta, ennen kuin viimeinen tunteva olento sen saavuttaa. Alun perin vala kuului näin: "Jos rikon lupaukseni toivon, että hajoan ja häviän." Valan takia hän hajosi tuhansiin kappaleisiin. Silloin hän oivalsi, että buddha on rajaton, että tuntevat olennot ovat myös rajattomia ja että tuntevien olentojen olemus on myös buddha. Niin tapahtui kaikkien kymmenen ilmansuunnan buddhien siunauksella. Koska hän oivalsi sen, hänen tuhannet sirpaleensa muuttuivat tuhanneksi käsivarreksi ja tuhanneksi silmäksi [noiden käsien kämmenissä]. Yleensä hyvät asiat muuttuvat huonoiksi ja huonot entistä huonommiksi, mutta nyt paha muuttui hyväksi ja loistavaksi. Tuhat silmää kuvaa tuhatta buddhaa ja tuhat käsivartta kuvaa tuhatta maailmanhallitsijaa, jotka ovat noiden buddhien toiminnan väline. Näin Avalokiteshvara kehitti ominaisuutensa.

 

Hänen toimintansa on jatkuvasti olennoille hyödyksi. Erään kerran hän teki taas huomioita ja näki lukemattomien olentojen edelleen kärsivän. Tällä kertaa hän ei pettynyt eikä rikkonut valaansa, mutta hänen sydämensä täyttyi myötätunnosta ja hänen (tavallisista) silmistään vierähti kaksi kyyneltä. Toinen niistä muuttui Valkoiseksi ja toinen Vihreäksi Taraksi, jotka lupasivat toimia samoin kuin Avalokiteshvara kunnes tämän alkuperäinen lupaus tulisi täytetyksi. He sanoivat: "Olkaamme kaikkien niiden tuntevien olentojen äiti, jotka kärsivät samsarassa ja vapauttakaamme heidät buddhuuteen." Valkoinen Tara symbolisoi auttamista pitkän elämän ja hyvinvoinnin kautta, Vihreä Tara edustaa suojan antamista kaikilta peloilta.

 

 

Varsinainen harjoitus kirj. mahasiddha Tangtong Gyalpo 1400-luvulla Tiibetissä

 

Valmistelut

Turvautuminen ja valaistumisen mielialan (bodhimielen) kehittäminen. Säkeistön kahta ensimmäistä säettä käytetään turvautumiseen ja kahta seuraavaa valaistumiseen. Ne lausutaan yhdessä kolme kertaa visualisoiden samalla:

                                                                                                   

Turvautuminen

Visualisoin guruni Chenrezigin muodossa istumassa lootuksen ja kuunkiekon päällä taivaalla edessäni kaikkien buddhien ja bodhisattvojen ympäröimänä. Kuvittelen, että isäni istuu oikealla puolellani ja äitini vasemmalla. Viholliseni ovat edessäni ja meidän ympärillämme kaikki muut olennot. Lausuessani turvautumisrukouksen kuvittelen, että kaikki olennot lausuvat sitä yhdessä kanssani ja kuuluu suuri ääni. Ajattelen, että guruni mieli on Buddha, hänen puheensa Dharma ja kehonsa Sangha (valaistuneiden yhteisö). Turvaudun Kolmeen Jalokiveen

- ruumiillani pitäen käteni rukousasennossa,

- puheellani lausuen ääneen

- ja mieleni kautta ajatellen, että panen äärettömän luottamuksen tähän turvautumisen kohteeseen, kunnes valaistuminen on saavutettu.

 

Bodhimielen kehittäminen

Sitten ajattelen, että kaikki olennot ovat jossain vaiheessa olleet äitejäni ja kohdistan heihin saman toiveen, mikä minulla on omaan äitiini: ettei hän kärsisi. Lupaan mielessäni, että teen tätä harjoitusta, kunnes kykenen vapauttamaan kaikki olennot samsaran kärsimyksistä. Kun olen saavuttanut Chenrezigin tilan, työskentelen hänen laillaan kaikkien olentojen hyväksi samalla tavoin kuin hän työskentelee parhaillaan.

 

Turvautuminen ja valaistumismielen kehittäminen

kädet yhteen liitettyinä

 

San-dze tshö dang tsho-tsi tso nam la                           dzang-tsub bardu da ni tsab-su-tsi

Buddha   Dharma ja Sangha (gen.) joukko (mon.) (obj)        valaistuminen saakka minä itse turvaudun

Turvaudun Buddhaan, Dharmaan ja ylhäiseen Sanghaan valaistumiseen saakka . (Turvautumislupaus)

 

da gi        gom       de        dzi pe   sö-nam tsi        dro la pen dzir san-dze dru-par sho. (Lausutaan kolme kertaa)          

minun mietiskely resitaatio antaminen  ansio  -lla     olentojen hyöty tähden Buddha saavuttaa olkoon

Mietiskelyni ja mantraresitaationi ansiosta saavutan valaistumisen kaikkien olentojen hyväksi. (Bodhimielen kehittäminen)

 

Tässä kohtaa voidaan tehdä bodhimielen kehittämisharjoitus hiljaisuudessa. Siihen kuuluu neljä osaa:

 

1. Kun hengitän sisään, visualisoin mustan pilven, ja että hengitän sisään kaikkien olentojen kärsimyksiä ja epäpuhtauksia samalla rukoillen: "Olkoot kaikki olennot vapaat kärsimyksestä." Kun hengitän ulos, kuvittelen lähettäväni ulos kaikille olennoille valkoista valoa, mikä kuvaa omaa onnellisuuttani ja hyveitäni ja rukoilen: "Olkoot kaikki olennot onnellisia."

 

Tämä harjoitus sisältää neljä rajatonta hyvettä: rakastava ystävällisyys, myötätunto, sympaattinen ilo ja puolueettomuus.

 

2. Sitten, edelleen hiljaisuudessa, kuvittelen guruni Chenreziginä loistaen säteilevää valoa. Kun valo koskettaa minua ja kaikkia olentoja, esteemme, pahat tekomme ja kielteiset taipumuksemme tulevat puhdistetuiksi ja ruumiimme tulevat kuin läpinäkyviksi kristallimaljoiksi.

 

3. Guruni, joka edustaa Kolmea Jalokiveä, sulautuu valoon, joka imeytyy meihin ja ajattelen, että vastaanotamme kaikkien buddhien ruumiin, puheen ja mielen, jotka tulevat erottamattomiksi omasta ruumiistamme, puheestamme ja mielestämme.

 

4. Sitten annan mielen levätä luonnollisesti häiriöttömässä tilassa. Tämä on ääretön turva, kun taas ulkoisesti visualisoitu turva on vain suhteellinen.

 

Luomisen vaihe: Visualisaatio

Tavallisesti visualisaatio tehdään samaan aikaan kun resitoidaan tekstiä. Jollei kuitenkaan ole tarpeeksi harjaantunut, voi visualisoida ensin ja resitoida sen jälkeen.

 

(Noustuani äärettömän turvan mietiskelystä) visualisoin omani ja kaikkien olentojen pään päällä valkoisen lootuksen, jolla on avoimet terälehdet. Lootus kuvaa myötätuntoa ja taitavia keinoja (anteliaisuus, moraali, kärsivällisyys, ahkeruus, meditaatio). Teriön päällä on loistava täydenkuun kiekko, joka kuvaa tuonpuoleista viisautta, ja kuunkiekon päällä kirjain HRI.

 

HRI on muodostunut valkoisesta valosta ja se seisoo pystyasennossa. Se on kaiken sen voiman ilmennys, mikä Buddhilla on vapauttaa olentoja. HRI:stä säteilee valkoista valoa kohti Buddhia ja Bodhisattvoja heille osoitettuna lahjana. Sitten valo virtaa myötätuntona kaikille olennoille puhdistaen heidät. Sen jälkeen HRI sulautuu valoon ja valosta ilmaantuu Chenrezig.

Chenrezigin visualisaatio on kuvattu pujatekstissä ja symbolismi on seuraava:

   

- Hänen kehonsa valkoisuus kuvaa mielen puhtautta.

- Loistava viidenvärinen sateenkaarivalo, enimmäkseen kuitenkin valkoinen, loistaa Buddhille pyytäen heitä auttamaan kaikkia olentoja ja myös loistaa kaikille olennoille puhdistaen heidät. Hymy on sellaisen rakkauden ja myötätunnon, jonka äiti antaa ainoalle lapselleen.

- Neljä kättä ovat neljä rajatonta hyvettä: rakastava ystävällisyys, myötätunto, myötäelävä ilo ja puolueettomuus.

- Ensimmäinen käsipari on rukousasennossa rukoillen buddhia toimimaan kaikkien olentojen hyödyksi. Kämmenten välissä on jalokivi, se on toiveet täyttävä jalokivi, buddhaluonnon symboli.

- Kristallinen rukousnauha alemmassa oikeanpuoleisessa kädessä kuvaa Chenrezigin kykyä johtaa olentoja vapauteen.

- Avoin lootus vasemmassa kädessä on laaja myötätunto, jota samsara ei tahraa.

- Silkit ja jalokivet liittyvät Sambhogakayan rauhalliseen muotoon. Aisteja miellyttäviä asioita ei hylätä, vaan niistä tehdään osa harjoitusta.

 

- Antiloopinnahka on myötätunto ja bodhimieli. Se muistuttaa meitä siitä, että Bodhisattva syntyi (vapaaehtoisesti) antilooppina, ja kun häntä metsästettiin, hänen myötätuntonsa metsästäjää kohtaan oli niin suuri, että hän tarjosi tälle oman elämänsä.

- Amitabha hänen päänsä päällä on hänen gurunsa, lootusperheen buddhien johtaja, buddhuuden puheaspekti.

- Hänen jalkansa timanttiasennossa (täysristi-istunta) kuvaavat Samsaran ja Nirvanan yhteyttä

- Kuu, jota vasten hän nojaa, kuvaa Chenrezigin kykyä suojella mielenmyrkkyjen tuskalliselta poltolta.

 

Chenrezig on erottamaton muista turvautumisen lähteistä. Hän on kaikkien turvautumisen lähteiden ydin.

   

Visualisaatio

 

Da sog     kha- dzab  sem-tsen  tsi         tsi     tshu          pe         kar      da-we    teng

minä  jne. avaruus mitta  olento     (gen)     päälaki kohouma lootus valkoinen  kuu -lla   istuen

Minulla ja avaruuden lukemattomilla olennoilla on päämme päällä valkoinen lootus, lootuksen päällä kuunkiekko

 

Hri le pa    tso      Tshen-re-zi                    kar     sal     ö-zer  nga den   drö

HRI:stä jalo suurenmoinen Chenrezig          valkoinen kirkas valonsäde 5 omistaa säteillä

ja sen päällä HRI, joka muuttuu jaloksi Chenrezigiksi. Hän on valkoinen ja kirkas, säteilee viidenväristä valoa 

 

dzum   den    tu-dze   tsjen tsi    zi                tsja shi dang-po tal dzjar dze

hymy omistaa myötätunto silmin  katsoa           käsi   4                 rukous asento tehdä

ja katselee meitä myötätuntoisesti hymyillen. Hänellä on neljä kättä: Kaksi yhteen liitettyinä rukousasennossa

 

o     nji   shel    dreng         pe       kar     nam                         dar dang rin-tshen dzen tsi dre

alempi 2 kristalli  rukousnauha lootus valkoinen pidellä                 silkki  ja        jalokivi

sekä kaksi, joista toinen pitelee kristallimantranauhaa ja toinen valkoista lootusta.  

Silkki ja jalokivet koristavat häntä.                                                                                          

 

ri-  dag pa-pei  tö jok sol            ö-pa-me-pe u-dzjen tsen

antilooppi jalo    pitää yllä                 Amitabha  päälaki  koristaa

Vasemmalla olkapäällä riippuu antiloopin nahka. Päätä kruunaa Amitabha Buddha.

 

shap nji  dorze tsil-drung shu              dri me da-war tsjab ten-pa

jalat    kaksi  timantti asento  istua              tahra ilman kuuta  nojaa vasten

Hän istuu timanttiasennossa nojaten tahrattomaan kuuhun.

 

tsjab ne kun du ngo-wor dzjur.

turva      kaikki         ydin     tulla joksikin  

Hän on kaiken turvautumisen lähde.

 

 

Pyyntörukous

Visualisoituasi Chenrezigin rukoile häntä täydellisellä hartaudella. Ei ole tarpeen nousta ylös mietiskelyistuimelta kumartamaan, mutta tee niin mielessäsi.

 

kädet yhteen liitettyinä

 

Dzo-wo dzön tsi ma gö   ku   do    kar                dzo    san-dze tsi     u la tsjen

herra    sinä    (gen) ei  lika  keho väri valkoinen     täydellinen buddha  (gen)  päälaella omistaa

Oi Sinä jalo, jonka tahrattoman valkoista kehoa kruunaa täydellinen Buddha.

  

tu-dze tsjen tsi dro-la zig             Tshen-re-zi la tsa-tshal-lo.    (Lausutaan kolmesti)

myötätunto katseella olentoja katsoa      Chenrezigille       kumarran              

Syvästi myötätuntoisena katsot kaikkia olentoja. Polvistun edessäsi Chenrezig

 

 

Liite 1:  Pakpa Tshenrezig wang dang...

Liite 2: Solva depso lama Tshenrezig...

 

 

Tietoisuus identtisyydestämme Chenrezigin kanssa

Vastauksena tähän rukoukseen Chenrezigin koko ruumis säteilee valoa, joka leviää kaikkiin suuntiin ja puhdistaa karman luomat valheelliset ilmiöt: maailma näyttää kiinteältä, vaikkei niin ole, ja olennot omaksuvat kuvitteellisia muotoja kuudessa maailmassa. Valo puhdistaa pois virheelliset havainnot siitä, että ei-pysyvä olisi pysyvää, kärsimys onnellisuutta tai että itsettömässä olisi itse. Valo puhdistaa

- ympäristön Puhtaan onnen maaksi (Devacheniksi)

- kaikki olennot Chenrezigiksi

- kaikki äänet Chenrezigin mantraksi

- kaikki mielen toiminnat Chenrezigin mieleksi, alkuperäiseksi tietoisuudeksi.

Valo paljastaa kaikki ilmiöt tyhjiksi (itsettömiksi) ja harjoittajasta tulee Chenrezig.

 

De tar      tse tsik sol tab pe             pakpe ku le     özer drö

tämä tavalla piste  1    rukoilla               jalo     keho -sta säde säteillä

Rukoiltuamme näin keskittyneesti Kunnioitetun kehosta tulvivat valonsäteet.

 

ma dag   le   nang   drul   she dzjang             tsi    nö   dewa tsen tsi shing

epäpuhdas -sta ulkoinen   harha viisaus puhdistuu  ulkoinen sisäinen ilo       suuri (gen)  maa

Ne puhdistavat tekojen aiheuttamat epäpuhtaat ilmiöt ja harhaan joutuneen ymmärryksen. Ulkomaailma tajutaan Onnen valtakuntana.

 

nang tsu tsje drö  ly   nga sem                Tshen-re-zig wang ku  sun  tu

sisä               olennot keho puhe mieli          Chenrezig      voima  keho puhe mieli

Maailmassa elävien olentojen ruumis, puhe ja mieli ovat voimallisen Chenrezigin ruumista, puhetta ja mieltä.                                                                   

 

nang drag   ri     tong  jerme   dzjur.

muodot äänet tajunta tyhjyys  ero  ei   tulla joksikin

Ulkoiset ilmiöt, äänet ja ajatustoiminta tulevat erottamattomiksi tyhjyydestä.

 

 

 

Mantra

Pidän mieleni Chenrezigin kaltaisen identiteettimme pohdiskelussa, kun lausun mantraa. Vaihtoehtoisista visualisaatioista ensimmäinen, toinen, kolmas ja kahdeksas kehittävät mielentyyneyttä (shine), seitsemäs ja yhdeksäs sisäistä näkemystä (lhatong), neljäs kehittää antaumusta tai harrasta kunnioitusta sekä viides, kuudes ja kymmenes myötätuntoa. Mantraa resitoidaan niin kauan kun on aikaa tai tahdotaan, esim. 100, 1000, 10 000 tms. määrä.

 

Lausu Chenrezigin mantraa:     

(" Om jalokivi lootuksessa hung")                              

OM MANI PEME HUNG 

     

Vaikka lootus kasvaa läpi mudan, sen kukka on tahraton. Olentojen kehityksessä olennaista on se, mitä ympäristön epäpuhtaus ei tahraa. Lootuksen sisällä on kallisarvoinen ja tuhoutumaton jalokivi, buddhaluonto.

 

Mantran resitointiin liitetään erilaisia visualisaatioita, joiden kuluessa kuvitellaan itsensä Chenrezigin muotoon. Aloittelija voi myös visualisoida Chenrezigin päänsä yläpuolelle tai vastapäätä. Seuraavaksi esitetään 10 vaihtoehtoista visualisaatiota. Niitä ei tarvitse tehdä järjestyksessä.

 

1. Keskitytään Chenrezigin hahmoon, joko hänen ruumiiseensa kokonaisuudessaan tai sen osiin peräkkäin, esimerkiksi kasvoihin, sitten käsiin, käsivarsiin, diadeemiin, kaulakoristeisiin, rannerenkaisiin, jalokiviin, lootuskukkaan, rukousnauhaan, jalkoihin jne. Tällä tavoin tyynnytämme mieltämme (shine) ja samalla kehitämme valmiutta visualisoida.

 

2. Visualisoidaan, miten Chenrezigin sydämeen piirtyy HRI-tavu, valkoinen, pystysuunnassa kuunkiekon päällä. Kuunkiekko peittää 6-terälehtistä valkoista lootusta. Mietiskellään keskittyen HRI-tavuun.

 

3. Otettuamme perustaksi edellisen visualisaation lisäämme siihen mantran kuusi tavua. Ne ovat pituussuuntaisesti lootuksen terälehdillä, HRI-tavua vastapäätä, alkaen tavusta OM, joka on HRI:n edessä kiertäen vastapäivään HRI:n ympäri. Keskitytään joko kaikkiin yhtä aikaa tai jokaiseen tavuun peräkkäin. Tavut pysyvät paikallaan. Jokaisella tavulla on perusvärinsä:

 

Om on valkoinen Ma on vihreä NI on keltainen  PE on sininen  ME on punainen  HUNG on mustansininen 

 

4. Sydämessä oleva HRI säteilee valonsäteitä kohti kaikkia buddhia ja bodhisattvoja uhraten heille kaikkia mahdollisia kallisarvoisia ja miellyttäviä lahjoja. Heidän siunauksensa tulee säteiden mukana HRI:hin.

 

5. Chenrezigin sydämestä säteilee valkoista valoa helvetteihin liennyttäen olentojen kärsimyksiä. Se viilentää kaikkia, jotka korventuvat ja lämmittää heitä, jotka palelevat ja muuttaa helvetit Puhtaan onnen maaksi. Sitten valo leviää nälkäisten henkien valtakuntaan tyydyttäen nälän ja janon ja muuttaen sen Puhtaaksi maaksi. Sen jälkeen valo lievittää typeryydestä kärsivien eläinten tuskaa. Se auttaa ihmisiä, jotka kärsivät syntymästä, vanhenemisesta, sairaudesta ja kuolemasta. Se auttaa kateellisia jumalia, jotka kärsivät jatkuvista taisteluista. Ja se auttaa jumalia, joiden kärsimyksen syynä on miellyttävän olemassaolon tilan menetys.

 

Ristiriitaiset tunteet ovat syynä näiden kuuden maailman olentojen kärsimyksiin: helveteissä voittopuolisesti viha, nälkäisten henkien maailmassa ahneus, eläinten maailmassa tietämättömyys, ihmisten maailmassa halu, kateellisten jumalten maailmassa kateus ja jumalten maailmassa ylpeys. Valo lievittää vuorollaan kunkin valtakunnan kärsimyksiä ja ristiriitaisia tunteita.

 

6. Tämä visualisaatio on edellisiä monimutkaisempi. Mantran tavut säteilevät erivärisiä säteitä niitä vastaaviin kuuteen maailmaan:

 

- Valkoinen Om jumalten valtakuntaan

- Vihreä MA kateellisten jumalten valtakuntaan    

- Keltainen NI ihmisten valtakuntaan                     

- Sininen PE eläinten valtakuntaan                         

- Punainen ME nälkäisten henkien valtakuntaan

- Mustansininen HUNG helvetteihin.             

 

7. Jos harjoittajalla on korkeinta sisäistä näkemystä (lhatong) koskevat mietiskelyohjeet, mietiskellään, että Chenrezigin olemus on tyhjä, samalla kun sillä on muoto, kuin kuvajainen peilissä.

 

8. Harjoitetaan mielen tyynnyttämistä (shine) ottaen tueksi mantran resitaation ääni. Ääni ja mielemme eivät ole toisistaan erillisiä. Voidaan myös mietiskellä, että kaikki ulkoiset äänet ovat Chenrezigin mantraa.

 

9. Mietiskellään, että kaikki äänet ovat Chenrezigin mantraa. Niiden olemus on tyhjyyttä.

 

10. Kun mietiskelyä harjoitetaan sairasta tai vainajaa varten ajatellaan, että Chenrezigin sydämestä leviävä valo lievittää hänen kärsimyksiään, puhdistaa hänen vikojaan ja karmallisia verhoja ja tekee hänestä onnellisen. Tässä tapauksessa voimme visualisoida Chenrezigin päämme yläpuolella tai avaruudessa edessämme. Mietiskelyn päätteeksi Chenrezig sulautuu sairaan tai vainajan ruumiiseen, joka tulee yhdeksi Chenrezigin ruumiin, puheen ja mielen kanssa.

 

 

Selityksiä mantran kuuden tavun perimmäisestä ominaislaadusta

 

OM

- Jumalten valtakunnassa ylpeydestä johtuva huono karma aiheuttaa siitä tilasta putoamisen kärsimyksen. Om sulkee portin syntymiseen jumalana ja muuttaa ylpeyden mielentyyneyden ja tasa-arvon viisaudeksi. Om vastaa anteliaisuuden täydellisyyttä. Dhyanibuddha Ratnasambhava.

- puhdistaa ruumiimme verhot

- buddhien ruumiille osoitettu rukous

MA

- Kateelliset puolijumalat taistelevat ja riitelevät kärsien siten. Ma sulkee oven asuroiden valtakuntaan ja muuttaa kateuden tahdonvoimaksi eli toiminnan viisaudeksi. Ma vastaa eettisyyden täydellisyyttä. Dhyanibuddha Amogasiddhi.

- puhdistaa puheen himmentyneisyyden

- buddhien puheelle osoitettu rukous

NI

- Ihmisten maailmassa, missä mielihalu vallitsee, on syntymän, sairauden, vanhenemisen ja kuoleman kärsimys. Ni sulkee oven syntymään ihmisten maailmassa ja muuttaa halun ykseyden viisaudeksi eli itsestään syntyneeksi viisaudeksi. Ni vastaa kärsivällisyyden täydellisyyttä. Dhyanibuddha Vajradhara.

- puhdistaa mielen

- buddhien mielelle osoitettu rukous

PE

- Eläimet kärsivät tylsyydestä, tyhmyydestä ja orjuudesta. Pe sulkee oven eläimeksi syntymiseen ja muuttaa tylsyyden dharmadhatuviisaudeksi eli tyhjyydeksi. Pe vastaa tarmon ja ahkeruuden täydellisyyttä. Dhyanibuddha Vairocana.

- puhdistaa ristiriitaiset tunteet

- buddhien ominaisuuksille osoitettu rukous

ME

- Nälkäiset henget (pretat) kärsivät nälästä ja janosta ahneuden aiheuttaman huonon karman seurauksena. Me sulkee oven syntymiseen pretana ja muuttaa ahneuden erottelukyvyn viisaudeksi. Me vastaa meditaation täydellisyyttä. Dhyanibuddha Amitabha.

- puhdistaa piilevät ehdollistumat

- buddhien toiminnalle osoitettu rukous

HUNG

- Olennot kärsivät helveteissä kuumuutta ja kylmyyttä vihan aiheuttaman huonon karman seurauksena. Hung sulkee portin helvettiin syntymiseltä ja muuttaa vihan peilinkaltaiseksi viisaudeksi. Hung vastaa viisauden täydellisyyttä. Dhyanibuddha Akshobya.

- puhdistaa tietämystä hämärtävät verhot

- kokoaa buddhien ruumiin, puheen, mielen, ominaisuuksien ja toiminnan armon.

   

Saavuttamisen vaihe: visualisaation sulauttaminen

 

Keskeytä mantra ja sulauta visualisaatio. Puhtaan maan ympäristö sulautuu olentoihin, jotka ovat kaikki Chenrezigin muodossa. Chenrezigit sulautuvat toisiinsa ja lopuksi itseemme Chenrezigin muodossa. Minä Chenreziginä sulaudun samanaikaisesti päästä ja jaloista sydämeen päin. Sydämessä oleva mantra sulautuu HRI-tavuun. HRI sulautuu asteittain:

   

Hrih-tavun kaksi ympyrää sulautuu pieneen a-tavuun hrih:n alapuolella.

Pieni a sulautuu ra-tavuun, johon se on kiinnittynyt.

Ra sulautuu ha-tavuun.

Ha sulautuu kiguun.

Kigu muuttuu valopisaraksi (tiibetiksi tig-le), jonka yläpuolella on nada-kiehkura.

Tigle sulautuu nadaan.

Lopulta nada sulautuu itseensä ja muuttuu aina vain pienemmäksi pisteeksi, joka häviää avaruuteen.

 

1. Pikkuympyrät (visarga) sulautuvat achungiin.

2. Achung imeytyy rataan.

3. Rata imeytyy ha-tavuun.

4. Ha-tavu sulautuu kiguun.

5. Kigu muuntuu tigleeksi (=valkoinen valopiste) kohoten nadasta (kuin liekki).

6. Tigle imeytyy nadaan.

7. Nada ohenee ja katoaa.

 

Ellei käytettävissä ole paljoa aikaa, visualisaation asteittainen sulauttaminen voidaan korvata sulauttamalla se kerralla tyhjyyteen.

 

Anna mielen levätä tämän jälkeen luonnollisessa tilassa seuraamatta kohoavia ajatuksia, hyväksymättä tai hylkäämättä niitä. Älä tee eroa mietiskelyn kohteen (Chenrezig), mietiskelijän ja mietiskelytoiminnan välillä. Mielen tyhjyyden ymmärtäminen ja mahamudran tilassa lepääminen on Chenrezigin tapaaminen kasvoista kasvoihin. Koeta viipyä tässä harjoituksen osassa yhtä kauan kuin muut osaharjoitukset yhteensä.

 

Mietiskelyn jatkaminen keskeytymättömäksi harjoitukseksi

Yhtäkkiä tyhjyydestä ilmestyy jälleen Chenrezig kuin kala hyppää vedestä. Valmistaudun palaamaan mietiskelystä tavalliseen samsariseen elämään muistaen identiteettimme Chenrezigin kanssa ja päättäen, että elän elämääni samalla vaikuttimella, mikä inspiroi Chenrezigiä sitoutumaan kaikkien olentojen hyödyttämiseen.

 

Da shen   ly   nang pakpe ku          dra drag ji-ge dru pe jang        dren tok   je-she tsen-pö long

minä muut ruumis ilmetä jalo keho    ääni  ääni    tavu  kuuden   sointu            oivallus viisaus  suuri      

Minun ja kaikkien muiden ruumiit ilmenevät Chenrezigin hahmossa. Kaikki äänet ovat kuuden tavun mantran sointua. Kaikki mielen toiminta on suurta viisautta.

 

Omistusrukous   

Ellei mietiskelyn ansiota omisteta, niitämme sadon siitä kertaalleen. Mutta jos omistamme ansion päämäärälle, että saavutamme Chenrezigin tason kaikkien olentojen hyödyksi, hedelmä on loppumaton.

 

kädet yhteen liitettyinä

 

Geva di   ji       njur-du da           Tshen-re-zi vang     drub      djur ne

 ansio tämä  juuri       pian                Chenrezi voimallinen saavuttaa tulla joksikin

Toivon, että tämän hyvän työn ansiosta oivaltaisin nopeasti voimallisen Chenrezigin

 

dro-va tsig tsang ma ly pa             de    ji      sa   la  gö par sho.

olennot yksikään  ilman poikkeusta  tuo erityinen taso -lle saavuttakoot

ja saattaisin myöskin muut olennot ilman yhtäkään poikkeusta juuri tuolle tasolle.

 

 

Toivomusrukous 

kädet yhteen liitettyinä

 

Di    tar        gom-          de     dzi pe sö-nam tsi              da dang da la drel tok dro-va kyn

tällä tavalla mietiskely resitaatio    ¨       ansio (gen)               minä    ja                        olennot kaikki

Kunpa minä ja kaikki minuun yhteydessä olevat olennot  tämän mietiskelyn ja resitaation ansiosta

 

mi tsang ly di bor va dzjur ma ta                  devatshen dy dzy te tsje-var sho.

epäpuhdas ruumis         tulla joksikin                     Devacheniin              syntyä    kunpa

syntyisimme Onnen valtakuntaan heti, kun jätämme tämän epäpuhtaan ruumiin,

 

Tse ma tag-tu sa tsu rab drö ne                  drul-pe tsjo tsur shen dön tsje-par sho.

syntymä   aina taso 10  paras                     ilmestymällä   10 suunta   muut   hyöty   tehkäämme

ja kehityttyämme kymmenen bodhisattvatason kautta ilmestyisimme kymmenessä ilmansuunnassa tehden kaikkialla sitä, mistä on hyötyä muille olennoille.

 

 

Lyhyt Onnen puhtaan maan rukous           Kuuntele  (YouTube)

kädet yhteen liitettyinä

 

EMAHO       Ngo-tshar san-dze na-va ta-je dang             je-su dzo-vo tu-dze tshen-pö dang

                       ihmeellinen buddha kirkkaus rajaton   ja             oikealla herra   myötätunto  suuri    ja

Kuinka suurenmoista!   Edessämme on ihmeellinen Buddha, rajaton kirkkaus, Amitabha; hänen oikealla puolellaan suuren myötätunnon mestari (Chenrezig )

 

jön-du   sem-pa tu-tshen tob     nam la              san-dze dzang sem    pa me    kor tsi kor

vasemmalla olento   voima suuri saavuttaa (mon)      buddha   valaistumismieli     luku ilman    ympäröi

ja vasemmalla timanttivoiman bodhisattva Vajrapani. Lukemattomien buddhien ja bodhisattvojen joukko ympäröi heitä.

 

de tsi ngo-tshar pa-tu-me-pa ji                    de-va-tshen she tsja-ve shin kam der

ilo    ihmeellinen mitata    ei voi                              Devachen             valtakunta maa

Rajaton ilo ja autuus vallitsevat Onnen puhtaassa maassa.

 

da  shen di-ne tshe-pö  dzjur       ma ta              tsje-va shen tsi bar-ma tsö-pa-ru

minä muut tästä kuolema  tulla joksikin  ei              syntyä    muualla      välillä

Kunpa minä ja kaikki olennot - heti kuoleman hetkellä, syntymättä välillä minnekään muualle –

 

de ru tse ne nang-te shal-tong sho             de ke da gi mön-lam        ta pa di

           syntyä                                                     minun  toivomusrukous tavalla tämä

pääsisimme sinne ja näkisimme rajattoman kirkkauden, Amitabha Buddhan.  

 

tsho tsju san-dze dzjang sem tam-tse tsi     ge-me drub-par tsin-tsi-lab tu sol

suunta 10   buddha   bodhisattva     kaikki  (gen)       toive    täyttyä     siunaus        pyytää

Rukoilen teitä, kaikki kymmenen ilmansuunnan buddhat ja bodhisattvat, siunatkaa, jotta toiveemme täyttyisi esteettä!

 

TEJATA PENTSADRIJA AVABODANAJE SOHA  ( alusta kolme kertaa)

 

 

Tsjo dy dzjal-va se tse    gong                     tsho    nji     dzo la        tse ji rang

suunta aika voittajat perillinen muistakaa     kerääntymä  2   täyttymisessä iloitsen

Kaikki voittajat ja heidän perillisensä kymmenessä ilmansuunnassa, muistakaa meitä. Iloitsen hyvien ja viisaiden tekojen kerääntyessä;

 

da gi dy sum ge sak pa                         kön-tsho sum       la   tsö-pa-bul

minun aika   3 hyve kerääntymä         harvinainen arvokas 3   -lle   tarjoan

                                                                         = Jalokivi

mitä hyveitä kokoankaan menneisyydessä, nykyisyydessä ja tulevaisuudessa,

 

dzal-vei ten-pa pel dzjur tsig            ge-va    sem-tshen              kyn la    ngo

Voittajien  opetus   levitköön             ansio     mieli  + omistaa =olento kaikille  omistaa

annan ansion niistä Kolmelle Jalokivelle. Levitköön Buddhan opetus.  

 

dro     kyn san-dze tob dzjur tsi              ge   tsa tam-tshe tsig dy te

olennot kaikki buddha   saavuttakoot           hyve juuri  kaikki   yhteen kerätä

Omistan hyvien tekojen ansiot kaikkien olentojen hyödyksi, saavuttakoot he Buddhuuden.

Kooten kaikki hyvien tekojeni juuret,

 

da shen   dzy la    min djur  tsig            dri nji da ne tsho dzog te

minä  muut  jatkumossa kypsykööt             este 2  puhdas pois kertymä täysi

tuottakoot ne hedelmää meissä kaikissa. Poistukoot meitä verhoavat kaksi estettä ja täyttyköön hyvien tekojen malja.

 

tse-ring ne me njam    to        phel                 tshe dir    sa tsu nön dzjur tsig

elämä  pitkä  kokemus oivallus lisääntyä           elämä  tässä taso 10  saavuttakaamme

Eläkäämme pitkään ja lisääntyköön ymmärryksemme. Saavuttakaamme kymmenen syvää bodhisattvatasoa tässä elämässä.

 

nam shig tshe-pö dzjur-ma-ta              de-va-tshen dy   tsje dzjur tsi

                syntymä   tulla joksikin                 Devachen  -ssa  syntykäämme 

Saavuttakaamme syntymä Onnen Puhtaassa maassa heti, kun jätämme tämän elämän.

 

tsje ne peme ga tsje te                 ly ten de la san-dze sho

syntymä   lootus       ilo               keho        se juuri buddhuus olkoon

Saavuttakaamme syntymä lootuksen keskellä juuri tässä kehossa tullen Buddhaksi

 

dzang-tshub tob ne dzi si du               drul pe dro-va dren-par sho.

valaistuminen   saavuttaa                       emanaatio  olennot             olkoon

ja sen jälkeen ohjatkaamme olentoja valaistumiseen ilmestyskehoillamme.

 

 

Dalai Laman pitkän iän rukous:

 

Kang-ri ra-ve kor-vei shing      kam su           pen dang de-va ma ly    dzjung-ve ne

lumi vuori ketju  ympäröi valtakunta maa -ssa       hyöty     ja     ilo poikkeuksetta nousta -sta

Puhtaassa valtakunnassa, jota ympäröi lumivuorten ketju sinä olet olentojen onnen ja hyödyn lähde,

 

Tshen-re-zi vang Ten-zin Dzjam-tsho ji       shap-pe si te     bar-du     ten    dzjur tsig

Chenrezi      voimakas opetus pitää valtameri          jalat olemassaolo loppu asti pitää tulla joksikin

                                         =Tenzin Gyamtso         =kunnioittaa     

Tenzin Gyamtso, voimallinen Chenrezi, pysy vakaasti samsaran kiertokulun loppuun asti.

 

 

17.Karmapan pitkän iän rukous:

kirj.12. Khentin Tai Situpa

 

Namo gu-ru ben-za-dhara je

kunnia   guru         vajran  pitäjä

Kunnia gurulle, joka pitelee valtikkaa (Kunnia Guru Vajradharalle). 

 

Ma-ly         dzjal    dang dzjal-vei se    tsi   tshe    me     tu-dze    tob

poikkeuksetta voittaja  ja voittajien poika (gen) mitta ilman myötätunto voima

Rajattoman myötätunnon voimalla, sillä jota jokainen buddha ja bodhisattva poikkeuksetta tuntee,

 

nam dren tshung-me     tsja-na pe-mo nam-rol dro-vei gön

kokonaan ohjata verraton   kädessä lootus   pitää   olentojen suojelija

olentojen suojelija kädessään lootus, täydellinen opas vailla vertaa.

 

dzjal-vei vang-po    ri      kyn     dzjab dag     dzjal    tsho kar-ma-pa

voittajien voimakas  perhe kaikki   vallita herra  kuningas paras Karmapa

Kaikkien buddhaperheiden voittoisa valtias, kaikkialle ylettyvä buddha Karmapa,

 

U-dzen dro dul    drin-le do-rdze shap-pe tag-ten sol.

Ogyen olento kesyttää tehdä vajra   kunnioittaa aina rukoilla

Ogyen Drodul Trinley Dorje, rukoilen ja osoitan sinulle kunnioitusta aina ja ikuisesti.

 

 

12. Khentin tai Situpan pitkän iän rukous

 

Pema dzjung-ne       tu-dzei         tob      tshen-po            tsho gi drul-ku  pema dö-njö drub

Lootus syntynyt -sta  myötätunnon saavuttaa suuri                parhaan  emanaatio lootus  hyöty täyttää

Lootuksesta syntyneen (Padmasambhavan) myötätunnon suuri voima,

hänen korkea emanaationsa Pema Donyö Drub

 

Dor-dze sum gi ngo-wor tsho she sol         dze drin ta dag hlyn tsji drub-par sho.

vajra          3       (gen) ytimen          rukoilla   hyvät teot puhdas spontaani   täyttyköön

Pyydän että eläisit täällä, kolmen vajran ydin. Tapahtukoot kaikki tekosi ja toimintasi spontaanisti.

 

 

Kalu Rinpochen pitkän iän rukous:

 

Drub ten njing-po ka-tsjy rin-po-tshe            ten-pa dzin-pei dzju tsho dro-vei gön

saavutus  ydin           Kagyu     kallisarvoinen         opetus       pitää hallussa      paras  olentojen suojelija

 

 

pal-den la-ma rang dzjung kyn dzjab tsi                      tsho -gi  drul-kui shap-pe tag-ten sol.

loistava  guru tsestään noussut kaikkialla läsnäoleva (gen)     parhaan       tulkun     kunnioittaa aina rukoilla

 

 

Akong Rinpochen pitkän iän rukoukset

kirj. 16. Gyalwa Karmapa

 

Nge dön drub tsjy drin le tsjo dzjab ne          tu-tsje mön pe gö        tshen dze       tsjong shing

abs.totuus saavuttaa linja toiminta suunta täyttää  myötätunto toive ymmärtää luja jälkeenpäin vartija   ja

Hienovaraisen toimintasi ansiosta absoluuttisen totuuden oivaltamisen perimyslinja leviää kaikkialle,
pyrkimyksesi huolehtia kaikista olennoista on juurtunut bodhimieleen.

 

dre-bu min-pe drub ten   sal nang-va               gang gi mön-pei den tshig    tag ten sho

hedelmä kypsyä oivallus opetukset selkeä ilmennys  mikä (gen) pyrkimys todet sanat aina    olkoon

Ilmennät selkeinä oivaltamisen perinteen opetukset, jotka ovat itsessäsi kypsyneet.
Säilyköön pyrkimystesi totuus ikuisesti.

 

lo-drö mi-ze taje shing tsja-mtshor             drö       kham      de nji      ma-rig myn-pei   tshog

äly          loputon raja   kenttä   valtameren        olennot  maailma tämä se juuri ei tieto   pimeys     joukko

Työskentelemällä älyn loppumattomalla selkeydellä rajattomasti ilmennät monenlaisia erikoisominaisuuksia ja taitoja voittaaksesi tietämättömyyden läpitunkemattoman pimeyden, joka verhoaa olentojen todellista luontoa.

 

shom tsir tsjy-tshal na-tshog der tön shin               nge    tsje      tsje    drul              gang nji tag-ten mön

voittaa jotta       taito    erilaiset     näyttää kaltainen       totuus  tehdä syntymä Nirmanakaya mikä           aina  rukoilla

Rukoilemme, että tämä buddha ilmestyskeho, joka vakuuttaa meidät omasta buddhaluonnostamme
eläisi kanssamme pitkän aikaa!

 

ka                    shi drub-tsjy      ten-pei        shap teg khur                dzin-pei nam-tar zab mö           dze tsjong shin

suullinen opetus 4 harjoitusperinne opetuksen osoittaa kunnioitusta           pitää    elämäntarina syvä hartaus rakkaus harjoittaa ja

Pitäen yllä harjoituslinjan neljää perinteensiirtoa ja seuraten perinteemme suurten mestareiden syvällistä esimerkkiä huolehdit olennoista.

 

ngö le mön-lam zang poi den drel le                  dzjal ten sal-wei nji tse jyn tsho sho.

       -sta  rukous       hyvä                   -sta            voittaja pitää kirkas   rakkaus               olkoon

Aikaisempien hyvien tekojesi, pyrkimystesi ja rukoustesi voimasta loistakoon tämä aurinko, joka valaisee Voittajan opetukset, aina.

 

kirj. 17.Gyalwa Karmapa:

 

Tshi me tag-ten dra-shi me-tog tshar               drang je leg tsje lang tshöi dze dug tshen

kuolematon ikuinen onni   kukka   sade                                  hyvä teko

Kuin hyväenteisyyden kukkasade - kuolematon, ikuinen toiminta nuoruuden kukkeudessa;
aikaisempien tekojen hyvyyden kautta,


de tshen rab gei tsjar nga drog shin du             jong drub    dor-dzjei kham su drub par mön.

ilo  suuri  paras                               kaltainen    kokonaan saavuttaa vajravaltakunta     saavuttaa rukous

jotka ovat kuin suuren autuuden ja ylimmän ilon ukkosenjylinä, pyydän: ole läsnä koko ajan, niin kuin todellisuuden vajravaltakunta.

 

 

Lama Yeshen pitkän iän rukoukset:

 

Bitsajentu!

Olkoon kaikki voitollista!

 

Tsi         me      rig-zin     tshe ji   lha       tsho dang           to    drol      dön tsi dzin-lab dö tsju ne

kuolema ilman tiedonhaltija elämän jumaluus joukko ja      oivallus vapautus hyödyn    siunaus              

Jos uskolla ja puhtain samajavaloinme rukoilemme kaikkia kallisarvoisia mestareita, jotka suoraan ja epäsuorasti

 

tsal dze dze-tsun la-ma tso nam   la               da sog de dam tsang me sol-deb na

tehdä kunnioitettu guru joukko (mon) (obj)         minä jne.                           rukoilla   jos

antavat kuolemattomien tiedonhaltijoiden (Vidhyadharojen) ja pitkän iän jumaluuksien siunauksen

 

je ne shi tsi tsal nang ö-sal ze                      she-rab mö-gu zung-gi       tog   dza     nji

paikka   (gen) antaa sisäinen valo kirkas               viisaus   hartaus nouseva  oivallus tehdä

sekä oivalluksen ja vapautuksen äärettömän siunauksen, hienovaraisen kirkkauden,

ikiaikaisen luonnon ilmennyksen ja sisäisen näkemyksen ja hartaan kunnioituksen myötä tulevan

 

le-tsje nam-kar ma me sa tob tsi                   ne kab sum du shi dral ten shug te

            avaruuden           taso saavuttaa                             paikka          3   aika       vapaa pitää asua

puhtaan oivalluksen kautta, puhtaiden hyveellisten voimien kautta, elämäsi pysyen vakaana läpi kolmen ajan,

pidä kaikki olennot huomassasi

 

da tsag tek-pe zu go tsjap dro ne                    zung te ka tsjor dyn den   ma drub par

me        opetuksen kynnys ovi turva olento -sta   yhtyminen            7 omistaa  ei saavutettu

ja Dharmasta vakuuttumisen kautta  johdata heidät turvautumisesta, kulkuneuvojen kynnykseltä

 

tse kyn dze dzung tsö la nge she tsi                drang te drö kyn njam tshang tse dzjur tsig.

olento kaikki                Dharma     tieto (gen)           olento kaikki tasa-arvo            tulkoon joksikin

yhtymisen seitsemän oksan saavuttamiseen asti niin, että he kaikki saavuttavat buddhuuden yhdessä.

 

Kirj. 17. Gyalwa Karmapa

 

Kon-tshok tsa-wa sum tsji dzin-lab dang           tse-lha rig-dzin nam-tsji thuk-dze ji

jalokivi         juuri       3     (gen) siunaus    ja          elämä jumaluus tietäjä  (mon)    myötätunto

Kolmen Jalokiven ja Kolmen Juuren siunauksella ja pitkän iän jumaluuksien myötätunnon kautta 

 

la-ma je-she ku tse ten-pa dang            tshö-dzjor lang-tso tak-tu dzje-tsjur tshik.

lama   Yeshe  keho elämä opetus ja              dharmatoiminta pitkä   aina     kukoistakoon  

eläköön Lama Yeshe pitkään ja kukoistakoon hänen dharmatoimintansa, hyvinvointinsa ja terveytensä.

 

 

Kagyu perimyslinjan gurujen pitkän iän rukous

 

De     tsen tsho tsi kor-lor      ta    rol-pa       dy sum dzjal-vei ter-tsen kar-ma-pa

autuus suuri joukko (gen) pyörän ikuinen leikki     aika  3   voittajien aarre  suuri   Karmapa

Ikuisesti nauttien mielen viehättävästä  leikistä, suuren autuuden juhlasta sen aina muuttuvissa muodoissa,

Sinä olet se lähde, josta tulevat kaikki kolmen ajan Buddhat; Karmapa

 

jab se tsjy par tse pa      si        tsho dir        kal-pa kal-pei bar du    shab ten sol

isä poika linja  yhdessä olemassaolo meri tässä      kalpa  kalpan kunnes asti   jalat pitää rukoilla

                                                                                                                      (=kumartaa)

ja henkisten isien ja poikien perimyslinja, pyydän, että kalpa kalpan jälkeen jäätte tänne auttamaan meitä, jotka olemme olemassaolon meren aallokon vankeina.

 

gang gi zab sang sung gi d´sang-wa la                      tö       sam       drub pa    njing-por tsje-pa di

mikä   (gen) syvä mysteeri puhe (gen) salaisuus          kuuleminen mietiskely täyttää     sydämessä     tehdä

Syvällisissä sanoissasi on Buddhien puheen mysteeri. Ne jotka kuulevat opetukset, mietiskelevät ja tutkivat sydämessään,

 

pong            dang log-pei  de   nam tam-tse ni                   tsjar-tsi tshu wo ta-ur tsje dzjur tsi.

pysähtyminen ja opiskelu luokka (mon) kaikki                         kesä (gen) vesi   kaltainen    lisääntyköön

kaikki erilaiset opiskelijoiden ryhmät, lisääntykööt he kuin tulvavedet kesäsateella.

 

 

Toivomusrukouksia:

 

Pal-den la-mei shab-pe ten-pa dang                 kha njam jong la de tsji dzjung-va dang

loistava gurujen    jalat        pitää        ja               taivas  yhtä suuri kokonaan ilo   syntyä         ja

Eläkööt loistavat gurut pitkään, nouskoon onni kautta universumin.

 

da       shen ma ly          tshog      sag drib          tsjang ne                   njur du sang-dze sa la gö par sho.

minä  muut poikkeuksetta joukko kertymä tahra puhdistua -sta                      pian        Buddha taso -lle       olkoon

Puhdistakoon omani ja muiden hyveiden ketymä pois pimeyden. Saavuttakaamme pian buddhuus.

 

Ge-dyn  di tsje tse tshö tshom pa dang             tö           sam      gom-pei tsja-wa kyn phel shing

Sangha                                                            ja     kuunnella meditoida pohtia       tehdä kaikki levittää   ja  

Olkoon Sangha, joka opiskelee opetuksia kuunnellen, pohtien ja meditoiden, sopusoinnussa keskenään.

 

dy pa tyn dang tshe ring ne me sog             dö gu dy me phong par ma dzjur tsig

                   ja    elämä pitkä sairaus ilman jne.                             köyhä        ei  tulkoon joksikin

Olkoon heillä pitkä elämä, hyvä terveys jne. Täyttyköt heidän tarpeensa niin, etteivät he koskaan olisi köyhiä.

 

dzjor-va nam-tö u tsjang dren me tsing                 tshyn tshul nje-var khor tar ga jö par

                  Namtöse (Rikkauksien jumala)

Olkoot he rikkaampia kuin Rikkauksien jumala. Älkööt he koskaan kilpailko.

 

shen dön tsjen-re-zig tsi    drin le shin               kar-ma-pa ji ten-pa tsje dzje sho

muiden hyöty Chenrezig (gen)  toiminta mukainen        Karmapa    (gen) opetus             olkoon

Käyttäytyen arvokkuudella, josta Buddhan omat oppilaat antoivat esimerkin, levittäkööt he Karmapan opetusta tavalla, joka heijastaa jopa Chenrezigin valtavaa epäitsekästä toimintaa.

 

tsjo           tsu shing du dy sum sang-dze tsi                drin-le ma ly           drub-pei kar-ma-pa

ilmansuunta 10    ja           aika  3       Buddha (gen)          toiminta  poikkeuksetta saavuttaneen Karmapa

Kaikkien kolmen ajan ja kymmenen ilmansuunnan Buddhien toiminnan täyttäjä on Karmapa,

 

tshö-drag tsja-mtsho she-dzjar dra de ji             den dir dra-shi de leg tsjun tsjur tsig.

Dharma ääni valtameri     täten          maine tuo                        onni       ilo hyvä syntyköön

= Chödrak Gyamtso

Chödrak Gyamtsoksi kutsuttu. Nouskoot kaikki hyvät ja ihastuttavat asiat täällä sen yhteyden kautta, mikä on sinun hyvään nimeesi.

 

Dy shi le dzjel tsjal-ve drin-le pa            Kar-ma-pa ten ten-pei          njing-po ni

paha  4   teko     voittaja    toimi  (se, joka toimii) Karmapa    opetus opetuksen ydin se juuri

Neljän pahuuden voittaja, Voittajan toiminnan täyttäjä, Karmapan olennaiset opetukset vallitsevina,

 

tsjo tar kyn tsjab tsjab tsing dzjy mi tshe             tag par rab phel      phel-vei dra-shi sho.

suunta raja kaikki vallita laajeta ja                                  aina     paras lisääntyä laajentua (gen) onni olkoon

lakkaamatta valliten lisääntykööt ne loppumattomasti. Levitkööt ne aina täydellisesti ja olkoon niiden laajeneminen mitä hyväenteisintä.

 

Tra-shi pal bar dzam-ling de-vei dra-shi sho              dzam-bu-ling de-var dze du sol.

onni        loisto leimuta maailma  ilon  onni    olkoon           maailma           iloinen tehdä  pyydän

Loistakoot onni ja ilo maailmassa, olkoon maapallo autuas paikka.

 

De tar drub-pa jang kön       tsho    sum tsji den-pa dang

tällä tavoin saavuttaa harvinainen paras   3    (gen) omistaa   ja

                                           =Jalokivi

Ylivertaisten Kolmen Jalokiven siunauksen kautta,

 

san-dze dang dzang-tshub-sem-pa tam-tse tsi dzin-tsi-lab dang

buddha        ja               bodhisattva          kaikki    (gen) siunaus          ja

kaikkien Buddhien ja Bodhisattvojen siunauksen kautta ja

 

tsho nji   jong-su dzog-pei nga dang tshen-po dang

kertymä 2 kokonaan  kerääntyä          ja      suuri         ja

kahden kertymän äärimmäisen täydellistymisen voiman kautta ja

 

tshö tsi jing nam par dag tsing sam tsi mi dzjab-pei tob tsi

Dharmadhatu kokonaan  puhdas ja   ajatus      ei     levitä    saavuttaa

Dharmadhatun täydellisen puhtauden ja absoluuttisen käsittämättömyyden voimasta

 

de de shin tu drub-par dzjur tsig

tämä täten        saavuttaa tulkoon joksikin

saavutettakoon nämä asiat juuri kuten on toivottu.

 

tshom-den-de de-shin-sheg-pa dra tsom pa jang dag par dzog pei san-dze mön-lam tam-tse jong su

Buddha               täten mennyt =Buddha         kokonaan puhdas täydellinen  Buddha   toivomusrukous kaikki kokonaan

Osoitan kunnioitusta Bhagavanille (=Voittaja), Tathagatalle (=täten mennyt), Arhatille, täydellisen puhtaalle Buddhalle,

 

drub-pa zi dzi tsi dzjal-po la tsja-tshal-lo.

  täyttyä         (gen) voittajalle osoitan kunnioitusta

Loiston kuninkaalle, kaikkien toivomusrukousten täydelliselle täyttäjälle.

 

Te-ja-ta om dha-re dha-re bhen-dha-re so-ha.             Om dhu-ru dhu-ru dza-je mu-khe so-ha.

                      pitäjä     pitäjä        loisto                                ylivertaisuus ylivertaisuus voitto hallinta olkoon niin

(Lausumalla tämän mantran 7 kertaa kaikki                         (Jos lausuu tämän mantran tehtyään jonkin hyvän

toivomusrukoukset toteutuvat.)                                                teon, se moninkertaistuu. )

 

Ge-va tob tshe-par dzjur-tsig             mön-lam         tu     tshen par dzjur-tsig

hyvä teko voima     tulkoon joksikin     toivomusrukous voimakas omistaa tulkoon joksikin

Olkoot hyvät teot hyvin voimakkaita, olkoot toivomusrukoukset hyvin voimallisia

 

di-pa da tsjen-par dzjur-tsig.            Za-ja   za-ja si-dhi si-dhi   pa-la pa-la

synti  puhdas          tulkoon joksikin         voitto voitto    kyky kyky    hanki hanki

olkoot menneet pahat teot olosuhteita, jotka opettavat puhdistumaan.

 

ah a sha sa ma ha                              ma ma ko ling sa me-nta.

(terma mantra "vapautus käyttämällä")Ylväs     minä         täydellinen

 

 

Lyhyt Chöd-harjoitus eli joogin tapa kerätä hyvää karmaa:

 

Peh.   Ly   tse    dzin  bor-ve lha dy tshom           sem tshang-pe go ne   jing su   tön

       ruumis kanssa pitää kiinni deva-mara (ylpeys)     mieli    Brahman ovi  -sta avaruuteen

Voita ylpeyden viettelys (=deva-mara) karkoittamalla takertuminen rakastettuun kehoon.

Sinkoa mieli avaruuteen Brahman ovesta.

 

tshi da gi dy tsom drö mar dzjur              je njön-mong dy-tsom dri-gu gi

kuolema herran pahuus          tulla joksikin     oikea     kurjuus   viettelys käyrä tikari

Kuoleman herran viettelys on voitettu, minusta on tullut Rudrani. Oikeassa kädessä käyräsapeli, mielenmyrkkyjen viettelys (=klesha mara) voitetaan.

 

zug phung-po dy tsom töpa dreg              jön le tsje tshul tsi bhen-da to

muoto  kertymä     paha                                vasen                              nauha

Leikkaa läpi pään, muodon viettelys voitetaan. Bhenda poimitaan ylös kuin palvelija vasemmalla kädellä,

 

ku sum tsi       mi     göi tsje pur sha                 nang tong sum gang-vei bam rol de

keho 3  (gen) ihminen kallon                             sisäpuolella tyhjä   3 

joka asettaa sen kolmen Kayan pääkallojen muodostamaan tulisijaan. Sen sisäpuolella ruumis täyttää universumin,

 

a thung dang ham tsi dy-tsir shu           dru sum tsi ny pe dzjang pel tsjur

a  lyhyt         ja       ham   (gen) nektariksi sulaa         kirjain 3   (gen) voima                 lisääntyä tulla joksikin

sulaa nektariksi Hamin ja lyhyen a:n kautta ja puhdistuu, lisääntyy ja muuttuu kolmen tavun voimasta.

 

om ah hung (lausu mantraa useita kertoja)

 

 

Peh. Jar tshö jul drön tsi tu-dam kang         tshog dzog ne      tsho      tun            ngö-drub      tob

                lahja kenttä          sitoumus täytetty      kertymä täytetty -sta ylivertainen tavallinen kyky      saavuttaa

Korkeat vieraat, joille uhrilahja tarjotaan ovat tyytyväisiä, kahden kertymän täytyttyä tavalliset ja ylivertaiset kyvyt saavutetaan.

 

mar     kor-vei   drön   nje               len             tshag dzjang         tsje-par du nö       tsje      ge   rig    tshim

alhaisempi samsaran  vieras tyytyväinen karminen velka puhdas                erityisesti    vahingon tekijä esteiden luokka

Samsariset alhaisemmat vieraat ovat iloisia, karmiset velat puhdistuvat, vahingontekijöiden ja esteiden luokat ovat erityisen tyytyväisiä,

 

ne dön dang bar tse jing su shi           tsjen ngen dang da dzin      dul-du log

sairaus demoni ja este avaruuteen sulaa      olosuhde paha   ja   ego tarrautua pölyksi lyödä

sairaudet, demoniset voimat ja esteet sulautuvat avaruuteen. Pahat olosuhteet ja egoon tarrautuminen tuhotaan pölyksi.

 

tar        tshö tsja  tshö tsje tshö     jul kyn           shi dzog-pa-tshen-por        ma tsö  ah.

lopulta lahja tehdä lahja tekijä lahja kenttä kaikki      Dzogpachenpo=Mahasandhi ei tehty      A

Lopuksi kaikki, mikä on tarjottu, tarjoaja ja he, joille tarjotaan, ovat käsitteellisyyden tuolla puolen olevan Mahasandhin luonto, A.

 

 

Omistus- ja pyyntörukouksia:

 

Dzin-pa tsja tshen   dzjur-pa di ji tu           dro-va nam ni rang dzjung san-dze sho

Lahja    laaja   suuri tulla joksikin tämä voima       olento (mon)       oma nousta buddha  olkoon

Tämän suuren lahjan voimasta tulkoon kaikista olennoista spontaanisti buddhia.

 

ngö tsi dzjal-va nam tsi ma drol-ve             tsje-voi tsho nam dzin-pe drol dzjur tsi

            voittaja     (mon) (gen) ei vapautunut               joukko (mon)     lahja vapautukoon        

Vapautukoot ne olentojen joukot, joita edelliset Buddhat eivät ole vapauttaneet, tämän laajan lahjan avulla.

 

Ka- tsjy la-ma nam tsi dzin lab dang        ji-dam lha-tshog nam tsi       tu-dze    dang

kagyu         lama     (mon) (gen) siunaus    ja    yidam  jumalseurue  (mon) (gen) myötätunto ja

Kagyu-lamojen siunauksella ja jidam-jumaluuksien seurueen myötätunnolla

 

kha-dro tshö tsjong nam tsi   ny pa ji                   tsjo dir      drub-tsjy kar-ma kam-tshang   gi

dakini    dharmansuojelija (mon) (gen) voima           ilmansuunta tähän saavutus linja Karma Kamtsang  (gen)

sekä dakinien ja dharmansuojelijoiden  voimalla  levitköön Karma Kamtsang perimyslinja tänne

 

ten-pei dzjal tshen ngön par dreng-va la        mi dang mi min njer tshe dy        sem shi

opetuksen voitonlippu korkealle   nostaa           ihminen   ja  ei ihminen  vaara  pahantahtoinen mieli rauha

ja nostettakoon opetusten voitonlippu korkealle. Eläkööt ihmiset ja henget rauhassa vailla vaaroja ja pahaa tahtoa

 

ko long          dra-dog tsher ma rab tu tsil           tyn tsjen     tra-shi   ge   leg   gong du phel

kaivaa vapaa-aika   kateus  piikki  kovasti  luopua   tarpeelliset tavarat  onni hyve hyvä   ylitse    vallita 

ja luopukoot  kaikesta kateudesta. Vallitkoot hyvä onni ja yltäkylläisyys kaikkialla.

 

ge-dyn tyn shing dy pei tsja-va drub       kor-lo nji tsi tsja-ve shi dzjung-vei

sangha mukainen ja  kokous teko saavutus      pyörä   2 (gen) teko       4     pitää  kiinni

Seuratkoon sangha Buddhan opetuksia ja pitäköön niistä kiinni

 

tshö-tsjong drub la njam-len sang-du tshy      di dang ten de dzin dag jul kham de

dharmansuojelija saavutus   ulkoluku                          tämä ja opetus silmä  puhdas maa maa tuo

 

rang nang shen nang vang dy   tshö     si       ten             kar-ma-pa ji ten pa tsje dzjur tsig.

oma ilmennys muu ilmennys valta dharma olemassaolo opetus   Karmapa  (gen) opetus levitköön

Levitköön Karmapan opetus.

 

Ge-va       di ji       dze-vo   kyn              sönam je-she tsho        dzo ne

hyvä teko tämä juuri tehdä kaikki              ansio     viisaus kertymä täydellinen

Tämän hyvän teon kautta täydellistäkööt kaikki olennot ansion ja viisauden kertymät

 

sönam je-she le dzjung-ve         dam-pa ku nji tob-par sho.

ansio       viisaus   -sta  nousta        pyhä      keho  2 saavuttaa olkoon

ja saavuttakoot ansiosta ja viisaudesta nousevat hienovaraiset kehot (Kayat).

 

Kar-ma rab ri mar-me dang                   tsju ma zil pa tsu bur dang

                           voilamppu   ja                  kangastus kaste   vesi kupla   ja

Niin kuin tähdet, usva ja kynttilän liekki, kangastus, kastepisarat ja vesikuplat,

 

mi-lam lo dang drin ta ur                dy tsje tshö  nam de tar ta.

uni       salama  ja   pilvi  kaltainen                    dharmat    sen kaltaisia

unet, salamointi ja pilvet, sillä tavoin näen osista kootut ilmiöt.

 

San-dze ku sum nje pe dzin-lab dang               tshö nji mi dzjur den-pe tsin-lab dang

buddha      keho   3                siunaus     ja              Dharma 2 muuttumaton omistaa siunaus ja

Buddhan kolmen kehon saavuttamisen siunauksen kautta, Dharmatan muuttumattoman totuuden kautta ja

 

ge-dyn mi tsje dyn pe tsin-lab tsi              dzi tar      ngo-vo   mön-lam         dru-par sho.

sangha                              siunaus (gen)           sillä tavoin omistus toivomusrukous  saavutettakoon

Sanghan horjumattoman pyrkimyksen kautta täyttyköön jokainen lausumani omistusrukous ja pyyntö.

 

 

Valaistumismielen kehittäminen:

 

Dzang-tshub sem ni      rin-po-tshe             ma tsje-pa nam tsje dzjur tsi

valaistumis-    mieli se juuri kallisarvoinen          ei syntynyt          (mon) syntyköön

Kallisarvoinen bodhimieli, nouskoon se niissä, joissa se ei vielä ole noussut.

 

tsje-pa njam-pa mepa dang                gong ne gong-du phel-var sho .

noussut     he            ei      ja                   arvo           kehittyä lisääntyä   olkoon

Missä se on noussut, älköön se laantuko vaan kehittyköön kehittymistään.

 

 

Seitsenosaisen rukouksen lyhyt muoto:

 

Tshja tshal-va dang tshö tsing sha-pa dang     dze-su-ji-rang kur shing sol-va ji

kunnioittaa           ja       uhri     ja      tunnustaa ja       iloita                          ja      rukoilla

Mitä pientä ansiota lienenkään koonnut kunnioittamalla, lahjoin, tunnustamalla, iloitsemalla, kehottaen ja rukoillen,

 

ge-va tsung dze dag gi tsi sag pa         tam-tse dzog-pei dzang-tshub tshen-por ngo.

hyve   pieni  tehdä minun   kerätä              kaikki        kertymä  valaistuminen   suuri -lle omistaa

omistan sen kaiken suurelle ja täydelliselle valaistumiselle.

 

 

Loppulaulu

 

Nang-shu sem-tsen tam-tse tshen-re-zi          dra tra tam-tse ji-ge tru me nga

sisältö            olento        kaikki   Chenrezig         äänet          kaikki    kirjain 6      mantra

Sisältö, kaikki olennot, ovat Chenrezi, kaikki äänet ovat kuuden tavun mantran sointua.

 

den-par ma drub ju ma mi-lam shin          ne     jul   di   jang de tsen  shin      kham   ngö

             ei  saavuttaa           uni    kaltainen     paikka maa tämä todella       ilo suuri valtakunta, maailma

Ilman mitään todellisuutta, kuten kangastus, kuin uni, jopa tämä paikka on totisesti suuren autuuden valtakunta.

 

te-ru da-tsha shene jö-pa tar  ta-nang ga-tro gompe le drip ta.

                                                    lopulta     ilo     mietiskellä   tahra puhdas

Aivan niin kuin olisimme siellä jälleensynnyttyämme tänne,

mietiskelemällä puhtaita ilmenemismuotoja iloisesti ja mielellämme karma ja esteet puhdistuvat.

 

Om mani peme hung hri               om mani peme hung hri...

 

 

Liite 1:   Gelongma Palmon seitsenosainen rukous

 

Pakpa Tshen-re-zig vang dang            tsjo    tsu dy sum shu pa ji

jalo    Tshen-re-zig     voimakas  ja           ilmansuunta 10   aika   3     asua

Osoitan kunnioitusta kumartaen voimalliselle, kunnioitetulle Chenrezigille ja

kymmenessä ilmansuunnassa ja kolmessa ajassa asuville

 

dzjal-va se tse tam-tse la                   kyn ne dang ve tsa-tsal-lo.

voittaja perillinen yhdessä kaikki        kaikki  -sta    ja     osoittaa kunnioitusta kumartaen

Voittajille ja heidän perillisilleen, kaikille, jotka ovat täysin puhdistuneet.

 

Me-tok dy-pö mar-me dri                   shal-ze rol-mo la sog pa

kukka     suitsuke   voilamppu tuoksu       ruoka     musiikki        jne.

Tarjoan ylhäiselle seurueelle kukkia, suitsuketta, voilamppuja, hajusteita, ruokaa, musiikkia ym.,

 

ngö   dzjor     ji tsi drul-ne bul               pak-pe tsho tsi she su sol.

oikea  omaisuus mielen kuviteltu tarjota      jalolle  seurueelle   hyväksykää pyydän

niin oikeita tavaroita kuin mielikuvituksen tuottamia pyytäen heitä hyväksymään ne.

 

To         ma me ne da te bar               mi-ge      tsu dang tsam me nga

niin kauan kuin   ei  -sta  ajasta asti    epähyveellinen 10   ja     mittaamaton 5

Tunnustan  täten kaikki synnit: aluttoman ajan alusta tähän hetkeen saakka

tehdyt kymmenen huonoa tekoa ja viisi anteeksiantamatonta tekoa,                 

 

sem ni njön-mong vang dzjur pe                    di-pa tam-tse sha-par-tsi.

mieli tämä kärsimys,kurjuus vallassa tulla joksikin   synti    kaikki     tunnustan

jotka on suoritettu mieli kielteisyyden vallassa.

 

Njen tö rang dzjal dzang-tsub sem               so so tsje vo la sok pe

 sravaka  pratyekabuddha bodhisattva                    jokainen syntynyt     jne.

Sravakoiden, pratyekabuddhien, boddhisattvojen, jokaisen elävän olennon ynnä muiden

 

dy sum ge-va tsi sak pe                 sö-nam la ni da ji rang.

aika 3     hyveet  (gen) kertymä        ansio     -ssa siinä minä iloitsen        

kolmessa ajassa keräämässä hyveessä, siinä ansiossa minä iloitsen.

 

Sem tshen nam tsi sam-pa dang           lo   ji tsje dra dzi ta var

olento      (mon) (gen)       ajatus  ja          äly, mieli           sillä tavoin

Olentojen toiveiden ja heidän ymmärryksensä mukaan

 

tshe tsung tyn mong te pa ji                    tshö tsi kor-lo kor du sol.

Mahayana Hinayana tavallinen opetus      Dharman  pyörä   pyörittää  pyydän

pyydän, että pyörität Dharman pyörää suuressa, keskikokoisessa ja pienessä kulkuneuvossa.

 

Kor-wa dzi si       ma tong bar               nja-ngen mi da     tu-dze ji

samsara olemassaolo ei  tyhjä kunnes         helvetti     ihminen      myötätunto 

Rukoilen sinua: niin kauan kuin samsara ei ole tyhjä, älä ylitä nirvanan rajaa,

 

du-gnal tsja-mtsho tsing-va ji                    sem-tshen nam  la     zi su sol

kärsimys valtameri      uponnut                       olento        (mon) (obj) katso pyydän

vaan katso myötätunnolla kärsimyksen valtamereen uponneita olentoja.

 

Da gi sö-nam tsi sak pa                   tam-tse dzjang-tshub dzjur dzur ne

minun      ansio (gen) kertymä               kaikki   valaistuminen     syy    tulla joksikin

Olkoon kaikki keräämäni hyveistä syntynyt ansio valaistukseksi.           

 

ring por mi-tog dro-va ji                 drenpe pal du da dzjur       tsig.

pitkään aikaan ei oivaltaa olento          opas  loistava minä tulla joksikin olkoon

Olennoille,  jotka pitkän ajan kuluessa eivät ole oivaltaneet, toivon tulevani valoksi.

 

 

Liite 2:  Munkki Pema Karpon rukouksen vajrasanat jalolle Chenrezigille  

(Pema Karpo on suuren mahasiddha  Tangtong Gyalpon eräs ruumiillistuma)

 

Sol-va deb-so la-ma Tshen-re-zig                sol-va deb-so ji-dam Tshen-re-zig

   rukoilen         lama    Chenrezig                          rukoilen            yidam        Chenrezig

Rukoilen sinua lama Chenrezig, rukoilen sinua yidam Chenrezig,     

 

sol-va deb-so pa tso Tshen-re-zig                  sol-va deb-so tsjab-gön Tshen-rezig

 rukoilen        jalo korkein  Chenrezig                    rukoilen       turva   suojelija  Chenrezig

rukoilen sinua korkein kunnioitettu Chenrezig, rukoilen suojelijaa ja turvaa, Chenrezigiä.

 

sol-va deb-so tsjam   gön Tshen-re-zig                 tu-zje zung shig dzjal-va tu dze    tsen

rukoilen        rakastava suojelija  Chenrezig            myötätunto pitää        Voittaja myötätunto omistaa

Rukoilen rakastavaa suojelijaa, Chenrezigiä, huolehdi meistä myötätunnollasi, myötätuntoinen Buddha.

 

ta me khor-var drang me dzjam dzur tsing             dzö    me   du-gnal   njong-ve dro-va la

rajaton   samsarassa lukematon vaeltaa tulla joksikin    kärsimys ilman kärsimys   kokea    olento   -lle

Loputtomassa samsarassa vaeltaville lukemattomille olennoille, jotka kokevat kärsimystä ilman alkua

 

gön-po tsje-le     tsjab shen ma tsi so                 nam tsjen san-dze tob-par tsin-tsi lob.

suojelija  heistä rakastava toinen  ei   kuinka moni     buddha    saavuttaa  anna siunauksesi

ei ole muuta turvaa kuin sinä, suojelija. Anna siunauksesi, että saavutamme kaikkitietävän buddhatilan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Buddha ilmestyy helveteissä kantaen puhdistavaa liekkiä merkkinä siitä, että kärsimyksestä vapaudutaan suhtautumalla siihen valaistuneella tavalla.)

 

 

 

 

 

 

 

To-me dy ne le ngen sak-pe ty                she-dang vang gi    njal var tsje dzjur te

ylin  ei    aika -sta teko paha  kertymä              viha      valta (gen) helvetissä syntyä tulla joksikin

Aluttoman ajan kuluessa kerättyjen pahojen tekojen voimasta vihan vallassa olennot syntyvät helvettiin.

 

tsha drang du-gnal njong-ve sem tshen nam         lha tsog   tsje tsi drung du tsje-var sho. OM MANI PEME HUNG

kuumuus kylmyys kärsimys kokea   olento     (mon)         jumal   seurue syntyä läheisyydessä syntyä olkoon  

Syntykööt kuumuuden ja kylmyyden kurjuutta kärsivät olennot sinun jumalseurueesi lähelle. OM MANI PEME HUNG.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Buddha ilmestyy nälkäisille hengille tuoden lahjoja. Bodhisattva Avalokiteshvara [Khasarpani] ruokkii heitä lohduttavalla nektarilla. Tämä kuvaa tarvetta tuoda ahneet ja ilkeät totuuden pariin anteliaisuuden avulla.)

 

 

 

 

 

 

 

 

To me dy ne    le ngen sak-pe ty                ser-ne vang gi       ji-dag   ne su   tsje

ylin  ei    aika  -sta teko paha kertymä              ahneus  valta  (gen)  ahne henki paikassa syntyä    

Aluttoman ajan kuluessa kerättyjen pahojen tekojen voimasta saituuden tähden olennot syntyvät nälkäisten henkien asuinsijoille.

 

dre gom du-gnal njong ve sem-tsen nam                   shing tso    po-ta-la-ru tsje-var sho. OM MANI PEME HUNG

nälkä jano  kärsimys    kokea   olento     (mon)               maa täydellinen Potalassa        syntyä olkoon

Syntykööt nälän ja janon kärsimyksiä kokevat olennot Potalan täydellisessä maassa. OM MANI PEME HUNG.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Buddha ilmestyy eläimille kantaen kirjaa, joka näyttää, että ainoa tie pois tyhmyyden vallasta on kirkkaan järjen kehittäminen ja tiedon hankinta.)

 

 

 

 

 

 

To me dy ne le ngen sak-pe ty              ti-muk vang gi dy dror tsje dzjur te

ylin ei     aika  -sta teko paha kertymä        tietämättömyys valta (gen) eläin syntyä tulla joksikin

Aluttoman ajan kuluessa kerättyjen pahojen tekojen voimasta tietämättömyyden vallassa olennot syntyvät eläimiksi.

 

len    ku     du-gnal njong-ve sem-tsen nam           gön-po tsje tsi drung du tsje-var sho. OM MANI PEME HUNG

tyhmyys tylsyys kärsimys kokea  olento     (mon)       suojelija   sinun      läheisyydessä syntyä olkoon

Syntykööt tyhmyydestä kärsivät olennot sinun läheisyyteesi, oi suojelija. OM MANI PEME HUNG.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Buddha ilmestyy ihmisille kantaen almukulhoa ja kävelysauvaa, askeettisen elämän vertauskuvia. Se on merkkinä siitä, että heidän maailmassaan, joka on täynnä valinnanmahdollisuuksia, paras valinta on seurata pyhimyksen tietä.)

 

 

 

 

 

To me dy ne le ngen sak-pe ty                 dö-tsag vang gi mi ji     ne su   tsje

ylin  ei  aika   -sta teko paha  kertymä             halu       valta (gen) ihminen paikassa syntyä

Aluttoman ajan kuluessa kerättyjen pahojen tekojen voimasta halujen vallassa olennot syntyvät ihmisten asuinsijoille.

 

drel pong  du-gnal njong-ve sem-tsen nam               shing tsog de-va-tsen du tsje-var sho. OM MANI PEME HUNG

kiire   köyhyys  kärsimys   kokea  olento  (mon)               maa        paras      Devachen -ssä  syntyä olkoon

Syntykööt kiireen ja köyhyyden kärsimystä kokevat olennot Onnen täydellisessä maassa. OM MANI PEME HUNG.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Buddha ilmestyy asuroille ikiaikaisen viisauden miekka kädessään. Se kuvaa sitä, että kateus hallitaan lähinnä voimakeinoin. Asuroiden täytyy oppia kanavoimaan kilpailunhalunsa viisauden etsintään ja voittaa tietämättömyys sen sijaan että voittaisivat muita olentoja.)

 

 

 

 

 

To me dy ne le ngen sak-pe ty                 dra dog vang gi      lha min               ne su     tsje

ylin ei  aika -sta teko paha  kertymä            kateellisuus valta (gen)   jumala ei=puolijumala  paikassa syntyä  

Aluttoman ajan kuluessa kerättyjen pahojen tekojen voimasta kateuden vallassa olennot syntyvät

puolijumalten maailmaan.   

                                                                                                                                                                                         

ta tshö du-gnal njong-ve sem-tsen nam          po-ta-la ji shing du tsje-var sho. OM MANI PEME HUNG

riitely         kärsimys     kokea   olento (mon)       Potala     (gen) maa  -ssa syntyä  olkoon 

Riitelyn ja torailun kärsimyksiä kokevat olennot syntykööt Potalan maassa. OM MANI PEME HUNG.

 

 

 

 

 

 

 

 

(Buddha ilmestyy tässä maailmassa ja soittaa luuttua ihastuttavasti. Se kuvaa tarvetta herättää deevojen huomio ja saada heidän kunnioituksensa heräämään, ennen kuin heille voi opettaa mitään.)

 

 

 

 

 

 

 

 

To me dy ne le ngen sak-pe ty              nga dzjal vang gi  lha ji   ne su  tsje

ylin  ei    aika -sta teko paha  kertymä       minä ylpeys valta (gen) jumala paikassa syntyä

Aluttoman ajan kuluessa kerättyjen pahojen tekojen voimasta ylpeyden vallassa olennot syntyvät jumalten maailmaan.

 

po tung du-gnal njong-ve sem-tsen nam                 po-ta-la ji shing du tsje-var sho. OM MANI PEME HUNG

Potala pudota kärsimys   kokea  olento   (mon)            Potala     (gen) maa  -ssa      syntyä olkoon

Sieltä alhaisempaan jälleensyntymään joutumisen kärsimystä kokevat olennot syntykööt Potalan maassa.

OM MANI PEME HUNG.

 

Da ni     tsje shing tsje-va tam-tshe dy                  Tshen-re-zig dang dze pa tshung-pa ji

minä itse syntymä ja  syntymä  kaikki  aika                    Chenrezig           ja      tehdä        tavalla

Kunpa minä itse, syntymästä syntymään, joka kerta, toimisin Chenrezigin tavoin

 

ma-dag shing gi dro nam drol-va dang             sung tsho   ji drug tsjo       tsur tsje par sho.

epäpuhdas valtakunnassa olennot vapauttaa   ja       ääni    hienoin tavu  6    ilmansuunta 10:een levitköön

vapauttaen epäpuhtaitten maailmojen olentoja ja levittäen kuuden tavun erinomaista sointua kymmeneen ilmansuuntaan.

 

Pa-tso tsje la sol-va-tab-pe tu                 da gi dul     dzjar dzjur-pe dro-va nam

jalo korkein sinulle    rukoilen                  minun  kesyttää tehdä tulla joksikin  olennot  (mon)

Tämän sinulle, jalo ja korkein, osoitetun rukouksen voimasta tulkoot kaikki olennot kesytetyiksi niin,

 

le    dre    hlur len ge-ve le la tshön           drö-ve dön-dy tsö dang den-par sho

teko hedelmä hartaus hyve teko harjoitus        olentojen hyödyksi   Dharma ja  omistakoon          

että he pyrkivät innokkaasti hyveeseen. Olkoon minusta Dharman kautta hyötyä olennoille.

 

Kuvat / Photos © Kagyu Samye Ling Monastery

Harjoitustekstin suomennos © Rokpa Finland ry

 

Muita Chenrezigiä koskevia tekstejä

Mingyur Rinpoche: Amitabha

Rukousmyllyt

Kuusi maailmaa

 

kotisivulle