Juuriguru  - opettaja, joka näyttää oppilaalle hänen mielensä todellisen luonnon

 

Alkuperäinen teksti: The Root Guru


Mikä tarkkaan sanoen on juurilama tai juuriguru?

Juurilaman muotoja on useita, mutta puhumme tässä kahdesta kaikkein tärkeimmästä. Ensinnäkin juuriguru on sen koulukunnan johtaja, johon oppilas on liittynyt tai haluaisi liittyä. Koulukuntien johtajat tunnetaan sukupolvien ajalta, ja tätä kutsutaan perimyslinjaksi. Tiibetinbuddhalaisen Karma Kagyu koulukunnan johtaja on hänen pyhyytensä Urgyen Trinley 17. Gyalwa Karmapa. Järjestelmää voidaan verrata kristillisten benediktiini- ja fransiskaanimunkkien hierarkiaan.

Toiseksi on se lama (jolla on tai ei ole arvonimeä Rinpoche), jonka alaisuudessa oppilas tuntee parhaiten oppivansa ja edistyvänsä. Hän on joku, jota oppilas kunnioittaa ilman ehtoja ja jonka puoleen hän kääntyy ongelmissaan. Häntä voi seurata epäröimättä ja hänen sanansa menevät luihin ja ytimiin. Hän on se, joka eniten auttaa oppilasta mielen todellisen luonnon oivaltamisessa. Tämä juurilama on oppilaan vahvin yhteys dharmaan.

Mitä tarkoittaa mielen todellinen luonto?

Se tarkoittaa omaa buddhaluontoamme. Se on Buddhan olemus, sisäinen hyvyys, joka on kaikissa tuntevissa olennoissa. Se on myötätunnon ja viisauden hienoimpien ominaisuuksien ilmituloa.

Mikä ero on juurilaman ja muiden opettajien välillä?

Pitäisi voida oppia keneltä lamalta tahansa, itse asiassa keneltä tahansa ja kaikissa tilanteissa. Juurilamaltaan oppilas kuitenkin oppii enemmän kuin keneltäkään toiselta. Yhteys on syvä ja kestää loppuelämän. Se on ehkä kestänyt jo monien elämien ajan ja jatkuu vielä useiden elämien aikana tulevaisuudessa. Juurilama käännetään toisinaan sanoilla henkinen ystävä tai hengellinen opas, koska hän on pääoppaana oppilaan dharmapolulla.

Onko juurilama se, kehen turvaudutaan?

Ei välttämättä, se on turvautumislama. Turvautumislama aukaisee meille portin dharman tielle ja esittelee meidät. Hänestä saattaa tulla juurilama, mutta ei välttämättä, aika näyttää.

Miten juurilama löytyy? Miten hänet tunnistaa?

Ole kärsivällinen. Seuraa turvautumislamasi ohjeita. Harjoita ahkerasti, ota opetuksia kun voit ja vähitellen asiat selkiytyvät.

Voiko juurilamana olla nainen?

Tietenkin, miksi ei?

Kun juurilama on löytynyt, onko parempi, että ei sen jälkeen mene muiden opettajien oppiin tai ota initiaatioita heiltä?

Voi mennä, mutta pientä varovaisuutta on syytä noudattaa. Kaikilla buddhalaisilla perinteillä on oma tapansa esittää asiat. Jos opiskelee zeniä, theravadaa ja seuraa eri tiibetinbuddhalaisia koulukuntia, niin saattaa sekoittaa asioita ilman, että huomaa tekevänsä niin. Se on niin kuin väripaletti, jossa on kirkas vihreä ja loistava punainen ym. Jos sekoittaa kaikki värit saa mutaisen ruskeaa! On hyvä seurata yhden perimyslinjan opettajia niin pitkälle kuin voi, jotta mieli ei muutu mutaisen ruskeaksi. Mutta pieni sävy lisättynä yhteen väriin voi olla hyväksi. Pyydä neuvoa turvautumislamaltasi tai juurilamaltasi.

Sanotaan, että oppilaan ja hänen juurilamansa välillä on vahva yhteys ja että oppilaan pitäisi totella kyselemättä, onko tämä totta?

Kyllä yhteys on syvällinen, mutta oppilas antaa siihen sen minkä voi. Jotkut oppivat parhaiten yksinkertaisen hyväksyvän asenteen kautta, toiset oppivat kysymällä kysymyksiä. Kumpikin on hyvä tie, eikä tämä ole armeija! Juurilaman tehtävä on ohjata oppilas näkemään totuus itse, sellaisena kuin se on, ei aivopestä häntä.

Jos joku saa tietää, että juurilama on käyttäytynyt tavalla joka sotii hänen omaa moraalikäsitystään vastaan, voiko hän jättää opettajansa ja etsiä toisen?

Oppilaan tulee muistaa, että side opettajaan on vapaaehtoinen ja on mahdollista, ettei juurilama enää ole sovelias. Ehkä hän ei alun perinkään ollut aito juurilama, sitten sidettä ei ole ollutkaan. Jos juurilama rikkoo omat henkilökohtaiset samaya valansa, niin yhteys oppilaaseen häviää, eikä enää ole mitään mikä sitoisi. Jos oppilas on epävarma tai vaivautunut, hänen on parasta ottaa asia puheeksi joko opettajansa tai toisen laman kanssa, jota hän kunnioittaa - esimerkiksi turvautumislaman kanssa. Kyseessä voi olla väärinkäsitys ja ongelma, johon löytyy helposti vastaus. Aika ja terve järki ohjaavat näissä tilanteissa. Jos niin ei käy ja oppilas on edelleen hämmentynyt, hänen on käännyttävä oman buddhaluontonsa puoleen ohjausta saadakseen.

Rukous juurigurulle (kädet yhteen liitettyinä)

 

loisto omistaa juuriguru   kallisarvoinen            

Pal-den tsa-ve la-ma rin-po-tshe        

Loistava kallisarvoinen juuriguru

 

minun  päälaella lootus kuu istuin istua

da-gi tsi-vor pe-de den-shu la

pääni yläpuolella istuimenaan lootus ja kuunkiekko

 

ystävällisyys suuri                 pitää kiinni

ka-drin tshen-pö go-ne tse-zung te           

rukoilen sinua, huolehdi minusta suurella ystävällisyydelläsi,

 

keho puhe mielen saavutus taata pyydän

ku sung tu tsi ngö-drup tsal-dy sol

anna minulle ruumiin, puheen ja mielen kyvyt.

 

Gurujooga

Kotisivu