17. Gyalwang Karmapa Ogyen Trinley Dorje

YouTube:     

   
   

 HH the 17th Karmapa speech on "How to Practice"  03:59  

 

   
  Suomennos: Kuinka tehdä harjoitusta?.
   
  - Mitä dharmanharjoitukseen tulee, sen ei tarvitse välttämättä olla ääneen lausuttuja sanoja, suorassa mietiskelyasennossa istumista jne. Dharmaharjoituksen keskeisin päämäärä on saada mielenmyrkyt laantumaan ja kehittää mieltä hyvään suuntaan. Niinpä kaikkia menetelmiä, joita voidaan käyttää mielen kehittämiseksi hyvään suuntaan, voidaan kutsua dharmaksi. Maallikkobuddhalaisille eräs tärkeä harjoitusmenetelmä on kiinteä harjoitus, tietty teksti tai muu harjoitus joka käydään läpi joka aamu. Kaikkein tärkeintä on alkaa päivä ajattelemalla, että mitä sitten tekeekin sinä päivänä, ei tee yhtään huonoa tekoa. Jos pyrkimys on sellainen, olipa päivä sitten aurinkoinen tai sateinen, onnekas tai ei, ihminen ajattelee silti Kolmea jalokiveä. Kolmen jalokiven lisäksi hän ei ajattele mitään muuta, Kolme jalokiveä ovat aina hänen sydämessään. Tämä on maallikkobuddhalaisille paras ja sopivin harjoitus.
   
 

 

 HH the 17th Karmapa speech on "Learning from Root Lama"  05:31

 

   
  Suomennos: Miten juurilamalta pyydetään opetusta?.
   
  - Yksilö päättää sen, kuka hänen juurilamansa on. Keneltä sitten opimmekin, hänen tulisi olla pätevä. Vaikka monet pitävät Karmapaa juuriopettajanaan, ei ole oikein seurata häntä, ellei tee sitä oikealla motivaatiolla tai jos perustelut ovat hatarat. Jos tahtoo seurata juurilamaa, niin ensinnäkin täytyy ymmärtää dharmaa ja uskoa siihen. Ei pidä kutsua jotakuta juurilamaksi noin vain. On tunnettava dharma ja osattava perustella.
   
  Munkki Hai Tao: Voisiko Karmapa kuvailla tarkemmin sitä, millainen usko tulee kehittää, jotta osaisi seurata oikeaa lamaa?
   
  - Kuten monissa sutrissa ja tantroissa on sanottu, varsinkin vajrayanassa on monia tapoja seurata juurilamaa, jota pidetään Dorje Changina. On tärkeää tietää siitä jotain, mutta en voi selittää asiaa perinpohjaisesti juuri nyt. Joka tapauksessa eräs tärkeimmistä kriteereistä on, että lama on hengellisesti oivaltaneempi kuin itse on. Hänellä tulisi olla vähemmän heikkouksia kuin itsellämme ja samalla hänen ansioidensa tulisi olla hyvin puhtaita. Ellei lama täytä näitä vaatimuksia, hän ei kykene kertomaan meille, mitä meidän tulisi tehdä.
   
 

 

 Karmapa's Sacred Prediction Letter  07:26

 

   
  Klemens Cuby Film about finding the 17th Karmapa and his childhood
  About 17th Karmapa's Birth 02:20
 

Karmapa Studies Writing and Reading 01:36

   
 

 

 HH the 17th Karmapa - Return to Tsurphu Monastery 07:32 (hair cutting ceremony)

 

 

 

 

Karmapa Practices and Performs Lama Dance 01:11

 

HH the 17th Karmapa - Lama Dance 02:52 (kuvattu Tsurphun luostarissa Tiibetissä)

  Karmapa Walks Mountain Trail Around Tsurphu  09:33
  Karmapa Playing Between Study Sessions 02:36
   
 

 

Karmapa Plays with Legos 1:05

 

   
 

Karmapa Gives Blessing 00:20

  HH the 17th Karmapa - in Tibet 06:16 (vain kiinaksi)
   
 

 

 HH the 17th Karmapa & Situ Rinpoche 01:23

 

   
  HHK17 - Karmapa's mission in this lifetime  01:08
  Transkription: What is the mission of the Karmapa in this lifetime?
   
 

- The mission of the 17th Karmapa in this 21st century is mainly Dharma activity. However the Dharma must change in order to suit the time and the needs of society and its people. It's essence will still be Buddha Dharma - but I may give it a new external shape. I will update its expression so it can most effectively benefit the people of the 21st century. That is my mission.

 

 

 
Suomennos: Mikä on Karmapan tehtävä tässä elämässä?
- 17. Karmapan tehtävä nyt 21. vuosisadalla on pääasiassa dharmatoiminta. Dharman täytyy kuitenkin muuttua, jotta se sopii aikaan sekä yhteiskunnan ja ihmisten tarpeisiin. Dharman ytimenä ovat edelleen Buddhan opetukset, mutta annan niille uuden ulkoisen muodon. Uudistan sen ilmaisutapoja, niin että se voi olla hyödyksi 21. vuosisadan ihmisille mahdollisimman tehokkaasti. Se on tehtäväni.
 
H.H. Karmapa on cultivating compassion 02:51.
 

Suomennos: Myötätunnon kehittäminen

 
Kysymys: Mitä pidätte tämän päivän yhteiskunnan suurimpina ongelmina ja millä tavoin uskotte buddhalaisuuden auttavan niiden ratkaisemisessa?
 
Karmapa: Tänään, tällä planeetalla, jonka erilaisten kansakuntien väkiluku kasvaa kasvamistaan, on monia konflikteja. Emme voi selkeästi osoittaa jokaisen ristiriidan syytä, mutta voimme kuitenkin tunnistaa joitakin tavallisia syitä, jotka yleensä johtavat näihin konflikteihin.
 
Tekojamme hallitsee itsekeskeisyys ja materialistiset halut. Mitä enemmän annamme toiveillemme valtaa, sitä enemmän ristiriitoja syntyy. Jos voisimme minimoida itsekeskeisyytemme ja itsekkään ajattelumme ja kehittäisimme sen sijaan epäitsekkään rakastavan asenteen ja myötätunnon - asenteen, joka kunnioittaa muiden olentojen hyvinvointia aidosti - voisimme vähentää riitoja ja luoda rauhan.
 
Tämä harjoitus on buddhalaisen tien ydin. Me kaikki voimme oppia nämä menetelmät ja kokea näiden harjoituksen tuoman hyödyn. Se on ensimmäinen anti, jonka voimme tänä päivänä saada buddhalaisuudesta.
 

(Haastattelu tehtiin vuonna 2006 pian Karmapan 21-vuotissyntymäpäivien jälkeen Gyuton luostarissa Intiassa.)

 
Karmapa 03:13 Karmapan ensimmäinen vierailu Varanasiin ja Kushinagariin joulukuussa 2002

HH Karmapa in Salugara 02:02 (Karmapa antaa benza guru ja mani-mantrojen lungin marraskuussa 2006)

HH the 17th Karmapa chants Chenrezig Mantra 01:42
HH the 17th Karmapa Chants the Mantra of Medicine Buddha 00:10
 

 

 HH the 17th Karmapa Chants karmapa chenno 01:48

 

 
HH the 17th Karmapa Speech on karmapa chenno 00:59
 
Suomennos: "Mantra Karmapa chenno ei edusta pelkästään Karmapan mustaa kruunua. Se edustaa myös kaikkia buddhatoimintoja kymmenessä ilmansuunnassa. Näin ollen jokaista rinpochea ja lamaa, joka on mukana buddhatoiminnassa, voidaan pitää karmapana. Mantra on kaikkien buddhien ja bodhisattvojen nimi ja siksi sen lausuminen on hyödyllistä."
 
Karmapa chenno
Melody of Devotion - karmapa chenno 01:36

Karmapa on the Pursuit of Happiness 3:13

Karmapa's 21st birthday 09:55 Nalanda West, Seattle, USA
 
Thrangu Rinpoche Speak on HH Karmapa II 04:44 (vain tiibetiksi ja kiinaksi)

 

Suomennos: Thrangu Rinpoche: "Ensinnäkin, yleisesti ottaen englanninkielessä on sana 'teenager', teini-ikäinen, ja Karmapa on nyt myös sen ikäinen. Nuoret teini-ikäiset ovat usein impulsiivisia ja tekevät helposti virheitä. Jalo Karmapa on kuitenkin henkilö, joka luonnostaan saa meidät tuntemaan oman arvokkuutensa, ainutlaatuisuutensa ja myötätuntoisuutensa, ja erityisesti sen, miten hän jatkuvasti ajattelee sitä, miten olla hyödyksi tunteville olennoille ja levittää Buddhan kallisarvoisia opetuksia.

 

Tästä näkökulmasta katsottuna, tämän ikäiseltä se on todella jotain mitä on vaikea kuvitellakaan. Käytännössä voimme helposti tuntea Karmapan arvokkuuden, hänen suuren myötätuntonsa ja suuret pyrkimyksensä. Voimme tuntea henkilökohtaisesti nämä ominaisuudet hänessä.

 

Tiibetiläisen perinteen mukaan, kun edellinen inkarnaatio, 16. Karmapa siirtyi pois, hän jätti selkeän kirjeen, joka kuvasi keitä hänen vanhempansa tulisivat olemaan, ja 17. Karmapa syntyi sitten tarkasti sen mukaan tähän maailmaan. Sen tähden jalo Karmapa-linja on ollut 17. inkarnaatioon asti hyvin puhdas ja hän palaa yhä uudelleen tänne ollakseen olennoille hyödyksi.

 

Nuoresta saakka Karmapan ajatusmaailma ja näkemykset ovat siis olleet tavanomaisesta poikkeavia ja käsityskykymme ulottumissa. Minulla on vahva tunne siitä, että monet niistä asioista, joita nykyinen Karmapa tekee ja hänen ajatuksensa ovat itse asiassa 16. Karmapan toiveita. Myötätuntoisten pyrkimysten mukaisesti nämä toiveet ovat hyödyksi buddhalaisuudelle ja tunteville olennoille."

 

Mingyur Rinpoche's talk on17th Gyalwang Karmapa

Mingyur Rinpoche kertoo 17. Gyalwang Karmapasta (Haastattelun teki kunnianarvoisa Haitao)

 

Eräs kerta, jolloin hän on tehnyt minun syvän vaikutuksen, oli ensimmäisten kuukausien aikana sen jälkeen, kun hän oli tullut Intiaan. Tuolloin Thrangu Rinpoche valittiin Karmapan opettajaksi ja minut valittiin hänen opiskelutoverikseen. Koska olin opiskellut jo seitsemän vuotta, tunsin olevani hyvin kokenut ja olin hiukan pöyhkeä. Karmapa oli hyvin nuori ja vasta alkanut opiskella kirjoituksia, joten ajattelin että no, minulla oli enemmän kokemusta kun taas hän oli vasta aloittelija… (nauraa)

 

Sen jälkeen, kun tutustuin Karmapaan paremmin, oivalsin että hänellä oli suurta viisautta eikä hän näyttänyt normaalilta ihmiseltä! Mitä enemmän häntä katselin, sitä vähemmän hän näytti ihmiseltä… (yleisö nauraa) Ajatus siitä, että ”hän on ihminen” väheni asteittain ja siihen aikaan Karmapa oli vielä hyvin nuori… (yleisö nauraa)

 

Haluaisin kertoa teille tarinan.

 

Eräänä päivänä Karmapa kutsui minut luokseen ja sanoi: ”Pidetään kilpailu ja katsotaan, kumpi meistä oppii dharmatekstin nopeammin ulkoa.” Meidän piti etsiä käsiimme kirjoitus, jota kumpikaan meistä ei tuntenut ennestään, ja löysimme sopivan. Se oli puolitoista sivua pitkä tiibetinkielinen kirjoitus ja otin kerkeästi haasteen vastaan. Kopioita oli kaksi ja otimme yhden kumpikin.
 

Istuin häntä vastapäätä ja aloin opetella tekstiä ulkoa vaivalloisesti ääneen lukemalla (naurua). Karmapa ei sen sijaan päästänyt ääntäkään lukiessaan sitä. Hän luki hitaasti (Mingyur Rinpoche havainnollistaa, miten Karmapa lukee kirjoitusta ja yleisö nauraa) sillä aikaa kun minä ponnistelin lukemisen parissa kovasti. Yleensä pystyn oppimaan tekstin ulkoa lukemalla sen ääneen sata kertaa tai enemmän ja niinpä luin ja luin…


Kun olin lukemassa kymmenettä kertaa, Karmapa sanoi: “Olen lopettanut!”
 

Sillä hetkellä olin täysin mykistynyt… (naurua)


Mutta en uskonut häntä ja huudahdin: ”Mahdotonta! Katsotaan miten lausut sen ulkoa.”


Sitten otin häneltä kopion pois ja hän alkoi lausua tekstiä. Hän lausui sen hyvin sujuvasti alusta loppuun, kun taas minä en voinut muistaa edes ensimmäistä lausetta! Täten puolet pöyhkeydestäni hävisi! (naurua)

 

Toisena päivänä väittelimme ”Pramanavarttikasta”. Minä istuin vastaajan paikalla ja Karmapa seisoi kysyen kysymyksiä. Väittely jatkui jatkumistaan, kunnes äkkiä olin aivan sanaton, enkä kyennyt vastaamaan. Yleensä vastaustapoja on neljä, mutta minä en löytänyt edes yhtä. Ajattelin siksi: ”Voinko löytää vastauksen kirjoituksista?” Karmapa käytti johdonmukaista ajattelua, jota ei löydy kirjoituksista. Niinpä en voinut sanoa sanaakaan, virnistelin vain lammasmaisesti! Täten pöyhkeyteni oli kokonaan kukistettu (naurua).

 

 
                             

 Kaunis filmi, jossa Karmapa opettelee thangkamaalausta ja kalligrafiaa.

 法王噶瑪巴─書畫學習2008 11:00

 


Whether it is life protection or life liberation, there are many ways to do it. It doesn't mean that this is the only way and there are no other means to do it. There will be fewer obstacles if we could use more means to protect or liberate lives.
 
When comes to life liberation, different people share different views and there are both positive and negative views about it. Some believe that it can benefit a lot of sentient beings while others think that it will cause more harm to them. What does that mean? For example, an animal will be spared today, if you liberate it when it is just about to be slaughtered. However, though you have saved the life of this animal, you may also cause harm to the next animal indirectly as it will be slaughtered earlier than usual to replace the one that you have liberated. Hence, some people will contemplate it this way and they will feel that there are no perfect ways to benefit all sentient beings completely as you may still harm some while saving others.
 
 No matter what, Karmapa feels that the best way to protect and liberate lives is to adopt a vegetarian diet because sentient beings will be slaughtered as long as there are people who eat meats. Hence, in present situation, be it life protection or life liberation, Karmapa thinks that the best way will be to adopt a vegetarian diet.
Translated by Sophie626

Suomennos: Olipa kyse elämän suojelusta tai vapauttamisesta, on monia tapoja tehdä se. Ei ole vain yhtä tapaa eikä mitään muita keinoja. Tielle tulee vähemmän esteitä, jos voimme käyttää monia eri keinoja suojella elämää ja vapauttaa olentoja.

 

Mitä vapauttamiseen tulee, ihmisillä on erilaisia mielipiteitä, sekä puolesta että vastaan. Jotkut uskovat, että [teuraseläinten vapauttamisesta] on paljon hyötyä tunteville olennoille, kun taas toiset ajattelevat, että siitä on enemmän vahinkoa. Miten niin? Esimerkiksi eläin säästyy tänään, jos vapautamme sen juuri kun se on joutumaisillaan teuraaksi. Mutta samalla kun tämän eläimen henki säästyy, seuraavana jonossa olevalle teuraseläimelle voi koitua epäsuoraa vahinkoa, koska se täytyy tappaa tavallista aikaisemmin; se korvaa vapautetun eläimen. Jotkut pohtivat tätä näin, eivätkä löydä mitään täydellistä keinoa olla hyödyksi kaikille tunteville olennoille, koska voimme vahingoittaa yhtä säästäessämme toisen.

 

Oli miten oli, Karmapa on sitä mieltä, että paras tapa suojella elämää on ryhtyä kasvissyöjäksi, koska tuntevia olentoja teurastetaan niin kauan kuin on ihmisiä, jotka syövät lihaa. Nykytilanteessa niin elämän suojelun kuin vapauttamisenkin kannalta Karmapan mukaan on parasta omaksua kasvisruokavalio. Elämän säästäminen ja suojelu

 
His Holiness VXII Karmapa's Message to Next Generation 5:41

20. Nov. 2010

Transkription: Over the last decades a lot of changes took place in the world. These changes fostered by material and technological developments will continue to take place. However, what we must think about is whether we will be able to gain genuine happiness through this material development or not. Likewise it is not impossible that in the future we might face great and unbearable mental burdens and a sense of chaos, because we have made ourselves so dependent on technology. Therefore, instead of working just for material development, the next generation of young people should find means and methods for gaining inner peace, because what we desire is mental happiness and peace. I think it is very important for us to think deeply about that.

 

Suomennos: Hänen pyhyytensä 17. Karmapan viesti uudelle sukupolvelle

 

Viime vuosikymmeninä on tapahtunut paljon muutoksia. Muutosten takana on aineellinen ja teknologinen kehitys, jota tapahtuu jatkossakin. Meidän täytyy kuitenkin miettiä, saavutammeko aidon onnellisuuden tämän aineellisen kehityksen kautta vai emme. Ja on mahdollista, että henkinen taakkamme ja kaaoksen tunne kasvavat sietämättömiksi, koska olemme tehneet itsemme niin riippuvaisiksi teknologiasta. Siksi sen sijaan, että työskenneltäisiin vain aineellisen kehityksen parissa, seuraavan nuoren sukupolven tulisi löytää menetelmiä, joilla luodaan sisäinen rauha, sillä toiveenamme on henkinen onnellisuus ja rauha. Minusta on hyvin tärkeää, että pohdimme tätä perusteellisesti.

17. Karmapa

Kotisivu / homepage