Mahamudrarukous

kirjoittanut 3.Karmapa Rangjung Dorje

kuuntele mahamudrarukous ja omistusrukouksia

Kenting Tai Situ Rinpochen lausumana

  tulosta Word-tiedostona

 

 

Namo guru.

tervehdys guru

Tervehdys  gurulle.

 

Lama nam dang jidam tsil-kor la                 tsjo tsu dy sum dzjal-va se dang tse

lama   (monikko)  ja        yidam  mandala  -lle            ilmansuunta 10 aika   3      voittaja   poika    ja yhdessä

Gurut, yidamit, mandalajumaluudet, kaikki Voittajat ja heidän perillisensä kolmessa ajassa

 

da la tsher gong da gi mön-lam nam           dzi shin dru-pei thyn     dzjur   dzin lab dzö.

minua    rakkaus ajatella  minun  rukous   (monikko)           juuri kuten toteutua harmonia tulla joksikin siunaus    tehdä

rukoilen teitä, muistakaa minua myötätuntoisella rakkaudellanne ja antakaa siunauksenne, että pyyntöni toteutuvat.

 

Da dang tha-je sem-tsen tam-tse tsi             sam      dzjor nam dag    kang ri le tsje pe

Minä ja      rajaton        olento    kaikki          (gen)           ajatus,aie harjoittaa täysin puhdas lumivuorelta saa alkunsa

Minun ja lukemattomien olentojen teot, jotka pulppuavat puhtaiden aikomusten lumivuorelta

 

khor sum njog me ge tshog tshu tsjyn nam       dzjal-va ku shi dzja-mtshor dzug tsjur tsig.

kehä   3       saastunut ei hyve kertymä vesipuro   (mon)                voittaja       keho  4     valtamereen     laskekoot

ovat kerätyn hyveen virtoja, joita kolminaisuus ei saastuta. Virratkoot ne neljän kayan voittajien valtamereen.

 

Zi si            de ma tob pa  de        si      dy         tsje dang tsje-va tshe rab kun tu     jang

Niin kauan kuin se    ei  saavutettu tuo olemassaolo aika          syntymä ja      syntymä elämä paras kaikki -ssa sitten

Kunnes se saavutetaan, elämä toisensa jälkeen , kaikissa muissa elämissäni

 

di dang dug-nal dra jang mi dra tsing              de ge tsja-mtsoi pal la tsjö-par sho.

paha  ja     kärsimys  ääni    jopa    ei  kuulla                          onni hyvyys valtameri loistossa harjoittaa  olkoon

älköön sanoja "synti" ja "kärsimys" edes kuulla, ja nautittakoon onnen ja hyvyyden runsauden merestä.

 

Tal dzjor tsho thob      de    tshön she  -rab   den        she njen     zang  ten dam-pei tsy tob ne

vapaa-aika paras saavuttaa usko ahkeruus ymmärrys paras omistaa henkinen ystävä hyvä riippua   ohje ydin saavuttaa

Saavuttaen hienoimman ihmiselämän, jossa minulla on uskoa, ahkeruutta ja ymmärrystä, toivon luottavani henkiseen ystävään, vastaanottavani hänen ohjeittensa ytimen,

 

tshul shin drub la bar tshe ma tshi par     tshe rab kyn-tu dam-tshö tsjö-par sho.

tien kaltainen harjoittaa      esteet     ei      tulla           elinaika        kaikki -ssa pyhä Dharma harjoittaa olkoon

ja voivani harjoittaa niitä kunnolla ja esteettä. Kaikkina elinaikoinani toivon harjoittavani pyhiä opetuksia.

 

Lung        ri            tö pa        mi she drib le drol      men ngag sam-pe te-tshom myn nag tsom

kirjoitukset järki (logiikka) ymmärtäminen ei tietää verho vapautua        ohje mantra pohdiskella epäily      pimeys        peitota

Opiskellen kirjoituksia ja oikeaa logiikkaa tietämättömyyden verho nostetaan. Pohdiskellen olennaisia ohjeita epäilyksen pimeys voitetaan.

 

gom dzjung ö-tsi ne lug zi shin sal           she-rab sum tsi nang-va tsje-par sho.

mietiskely valon          luonto       juuri kuten se on loistaa  viisaudet  3 (gen) loistokkuus     kukoistakoon  

Mietiskelystä syntyvässä valossa luonnollinen tila loistaa kirkkaasti juuri sellaisena kuin se on. Kukoistakoon kolmen viisauden loisto.

 

Tag   tse   ta          dral   den nji shi       ji       tön      dro   kur    ta      dral   tsho nji lam tshö gi

ikuisuusoppi äärimmäisyys vapaa totuus 2 perusta joka on  osoittaa  liioittelu     äärimmäisyys  vapaa kertymä 2 polku paras

     kielteisyysoppi                                                                                          aliarviointi

Toivon saavuttavani erehtymättömän opetuksen, missä on perustana kaksi totuutta ikuisuus- ja kielteisyysopin äärimmäisyyksistä vapaana,

 

si        shi       ta          dral dön nji dre    tob-pe             gol tshug me pei tshö dang dre-par sho.

samsara nirvana äärimmäisyys vapaa hyöty 2 saavuttaa saavutus       virhe              ilman         Dharma ja      kohdatkaamme 

minkä myötä tulos, kaksiosainen hyvä vapaana olemassaolon ja hiljaisuuden äärimmäisyyksistä saavutetaan. Kohdatkaamme sellainen oppi, johon ei liity yhtään väärinymmärryksen ja väärien näkemysten vivahdetta.

 

Dzjang      shi sem nji sal    tong zung dzug la       dzjong tsje tsa-tshen do-rdze nal-dzjor   tshe

puhdistaminen perusta mieli itse kirkkaus tyhjyys yhtyminen            puhdistaja      Mahamudra Vajrayoga                suuri, jolla

Puhdistettava perusta on mieli itse, kirkkauden ja tyhjyyden yhdistelmä. Puhdistaja on mahamudran suuri timanttiharjoitus,

 

dzjang tsja lo bur drul-pei dri-ma nam       dzjang dre      dri dral tshö ku ngö dzjur sho.

puhdistettava väliaikainen harha tahra (monikko)                 puhdistuksen tulos tahraton Dharmakaya ilmentyköön

jonka kautta puhdistettava kohde, väliaikaisen harhan tahrat, puhdistetaan. Ilmentyköön puhdistettu tulos, tahraton Dharmakaya.

 

Shi la  dro dog           tshö pa ta-vei deng           de la ma jeng dzjong-va gom-pei ne

perusta väärin tulkitseminen leikata näkemys varmuus               tuota häiriintymättä harjoittaa     mietiskely     ydin

Kun leikkaa poikki kaikki perustaa koskevat väärinkäsitykset, luottaa näkemykseen. Siihen häiriintymättä keskittyminen on meditaation tärkein asia.

 

gom dön kyn la tshal dzjong tsjö-pei tsho         ta      gom   tsjö-pei         de dang den-par sho.

mietiskely aspekti kaikissa harjaantua  aspekti     paras        näkemys meditaatio toiminta -ssa varmuus   ja      omistaa  olkoon

Mietiskelyn kaikissa puolissa harjaantuminen on paras toiminta. Toivon saavuttavani varmuuden näkemyksessä, mietiskelyssä ja toiminnassa.

 

Tsö nam tam-tse sem tsi nam drul te        sem ni sem me sem tsi ngo-vö   tong

ilmiö (monikko) kaikki mieli (gen) täysin harha                        mieli itse  mieli ei       mielen      ydinaines  tyhjä

Kaikki ilmiöt ovat mielen heijastuksia. Mieli on ei-mieli, tyhjä mielen aineksista.

 

tong shing ma gag tsir jang nang-va te           leg-par tag ne               shi  tsha tshö-par sho.

tyhjä     ja         ei   lakata   mitä tahansa ilmentymä              parhaalla tavalla tutkittuamme perusta juuri   leikata     olkoon  

Se on tyhjä, mutta kuitenkin lakkaamaton ja ilmentyy minä tahansa. Tarkan tutkimisen jälkeen tulkoon kaiken perusta ja juuri läpikotaisin tutuksi.

 

Jö ma njong-vei      rang         nang      jul du drul          ma rig vang gi rang rig         da tu drul

Tätä ei  ne jotka kokevat subjektiivinen todellisuus kohde harhautunut             ei   tietää voima (gen) oma havainto itseksi erehtyä

Omat projektiot, jotka eivät koskaan ole olleet todella olemassa, havaitaan virheellisesti objekteina. Tietämättömyyden kuormittamana omaa mieltä luullaan itseksi.

 

nji dzin vang gi si-pei        long du dzjam          ma rig drul-pei tshe        dar tshö-par sho.

2  takertua voiman    olemassaolon laajuudessa vaeltaa            ei tietää harha     juuria pois levittää leikata läpi olkoon

Kaksinaisen uskomuksen vietävänä vaeltaa olemassaolon laajuudessa.  Tulkoon tietämättömyys – harhan tila – päättäväisesti paljastetuksi.

 

Jö pa       ma jin dzjal-ve dzjang ma zig          me pa ma jin khor       de kyn tsi shi

olemassaolo ei      ole   Buddha avulla        ei nähdä                 ilman           ei ole samsara nirvana kaiken perusta

Se ei ole olemassa, edes Buddhat eivät ole nähneet sitä. Se ei ole olematon, sillä se on universaali perusta samsaralle ja nirvanalle.

 

gal du     ma jin zung dzug u-me lam            tha     drel sem tsi  tshö nji to-par sho.

vastakohdat ei      ole yhdistelmä        keski    tie            äärimmäisyys vapaa mieli (gen) Dharmata oivaltaa olkoon

Se ei ole vastakohtien yhdistelmä vaan samanaikaisuus, keskitie. Oivallettakoon mielen todellinen luonto, kaukana kaikista äärimmäisyyksistä.

 

Di ji     she-pe gang gi  tshö-pa me              di min she tsja gang gi     kag-pa me

tämä on lauseke millä tahansa näyttää     ei                      tämä ei lauseke         millä tahansa kieltää     ei

Sitä ei voi näyttää sellaisella lauseella kuin "tämä se on". Sitä ei voi kieltää millään sanomalla "tämä ei ole se".

 

lo     le de         pe  tshö nji    dy ma tsje      jang dag dön    tsi     tha ni    nge par sho.

järki toisella puolen jonka Dharmata           ei-luotu              tosi puhdas merkityksen äärimmäinen varmuus olkoon

Älyn saavuttamattomissa universaali aines on ei-luotu. Olkoon meillä varmuus äärimmäisen todesta.

 

Di    nji      ma tog khor-vei tsja-mtshor khor                di   nji        tog   na sang-dze shen na me

tämä se juuri ei oivaltaa samsarassa valtameressä kiertää ympyrää    tämä se juuri oivaltanut jos      Buddha        muualla ei

Tätä ymmärtämättä ajelehtii ympäriinsä samsaran meressä. Kun Tämä ymmärretään, Buddha ei ole missään muualla.

 

tam-tshe di jin di   min gang jang         me       tshö nji kyn         shi         tshang ni rig-par sho.

kaikki         tämä on tämä ei ole kerrassaan mitään ei ole           Dharmata kaikki        perusta (gen) salaisuuden     tietää olkoon

Kaikki on Tämä, ei ole mitään, mikä ei olisi Tämä. Tiedettäköön todellisen luonnon, universaalin perustan  "salaisuus".

 

Nang        jang sem la tong jang sem jin te          tog tsjang sem la drul jang rang gi sem

 ilmentyminen myös mieli         tyhjyys myös mieli     on               ymmärrys myös mieli          harha myös oma  (gen) mieli

Ilmentyminen on mieltä, mutta tyhjyys on myös mieltä. Ymmärtäminen on mieltä, mutta harha on myös omaa mieltä.

 

tsje        tsjang sem la gag     tsjang sem jin pe           dro dog tam-tse sem la tshö par sho.

syntyminen mutta      mieli      lakkaaminen myös mieli        on              väärin tulkitseminen kaikki mieli      leikata läpi olkoon

Syntyminen on mieltä ja lakkaaminenkin on mieltä. Leikattakoon läpi kaikkien mieltä koskevien virhetulkintojen.

 

Lö tsja tshol-vei       gom tsi ma le     tsing         tha mal du zii    lung gi  ma tsjö par

älyllinen ponnistus joka on mietiskely   ei saastunut   ja               tavallinen hyörintä tuulen myötä ei   häiriintyä

Olla tahraisen älyllisen mietiskelyn saastuttamatta, tavallisen hyörinnän tuulien häiritsemättä,

 

ma tsö njug ma rang bab dzog         she pe          sem dön njam     len ga shing dzjong-var sho.

ei tehty    luonnollinen ei itse rauhoittua perustaa tieto joka           mieli merkitys harjoitus kestää taitava ja       osaava      olkoon

tietäen miten jättää mieli omaan rauhaansa, muuttamattomaksi ja luonnolliseksi, se on mielen merkityksen harjoitus. Toivon tulevani siinä taitavaksi ja harjoittavani sitä aina.

 

Dra      rag     to pei ba-lab rang sar           shi     jo me sem tsi tshu-vo nang gi ne

hyörintä karkea ajatus (gen) aallot omassa tahdissaan  rauha  liikkumaton mieli (gen) joki luonnollisesti olla

Korkeat tai loivat, ajatusaallot tulevat lepoon omia aikojaan, ilman häirintää mielen virta rauhoittuu luonnollisesti.

 

tsjing         mu   njog-pei dri-ma dang dral-vei    shine dzja-mtso mi jo ten-par sho.

uneliaisuus levottomuus pöly (gen) tahra    ja          vapaa         tyyneys    valtameri liikkumaton vakaa   olkoon

Vapaana uneliaisuuden ja levottomuuden liasta ja pölystä pysyköön tyyneyden meri liikkumattomana ja vakaana.

 

Tar me        sem la jang jang   te pe tshe            tong me dön ni zi    shin           lag ger    thong

mahdoton paikallistaa mieli (obj) yhä uudelleen katsoa kun          mitä ei näe kohde se juuri niin kuin se on hyvin selvästi nähty

Kun mieltä katsotaan yhä uudelleen ja uudelleen, mitään ei nähdä. "Ei mitään nähtävää" nähdään elävästi – juuri niin kuin se on.

 

ji min dön la         te tshom    tsö pa nji               drul me rang ngo rang gi she-par sho.

ei ei ole merkitys 2 mieltä =epävarmuus leikata läpi                     harha ilman omat kasvot     itse       tunnistaa olkoon           

Tämä on se, mikä leikkaa epäilykset "olemisesta" ja "ei-olemisesta"; toivon tunnistavani itseni virheettömästi.

 

Jul la te pe jul me sem su tong             sem la te pe sem me ngö-vö tong

kohdetta katsoessa kohde ei mielessä nähdä            mieltä katsoessa mieli     ei      ydin     tyhjä

Kohteita katsoessa kohteita ei ole - ne nähdään mielenä. Mieltä katsoessa mieltä ei ole - se on tyhjä aineksista.

 

nji la   te-pe      nji dzin rang sar           drol             ö-sal sem tsi ne-lug to-par sho.

2 nämä tutkittaessa kaksi  pitää  omalla painollaan vapautuu             valo kirkas mielen    luonto     oivallettakoon

Kumpaakin katsoessa kaksinainen uskomus häipyy itsestään. Tulkoon valoisa selkeys, mielen luonnollinen tila, ymmärretyksi.

 

Ji   tsje dral-va di      ni tsja- tsja-tshe             tha     dang dral-va u ma tshen-po jin

mieli tehdä vapaaksi tämä juuri Mahamudra                         äärimmäisyys ja    vapaa       keski suuri            on

Vapaana älyllisestä pohdinnasta se on mahamudra. Vapaana äärimmäisyyksistä se on suuri keskitie.

 

di ni     kyn du dzog     tshen she tsjang tsja         tsi she kyn   dön   tog-pei deng   tob sho.

tämä juuri kaikki       täydellisyys suuri kutsuttu myös tehdä        yksi tietää kaikki tarkoitus oivaltaa varmuus saavutettakoon

Ollen kaikkeus sitä kutsutaan myös suureksi täydellisyydeksi (dzogchen). Toivon saavani varmuuden siitä, että tämän yhden asian tietäminen on ymmärtää kaikki.

 

Shen-pa me pei de tshen tsjyn    tse me       tshen    dzin me pei       ö sal       drib jog   dral

takertuminen, ilman autuus suuri jatkuvuus erillään ei      luonteenpiirteet usko ilman      kirkas selkeys este verhota vapaa 

Ilmiöihin takertumatta suuri autuus ei koskaan lakkaa. Ilman nimilappuja kirkas selkeys on vapaa esteiden verhoista.

 

lo   le de   pei          mi tog hlyn    tsi drub          shol me   njam njong   dzjyn   tshe me-par sho.

äly toisella puolen se mikä on ei-ajatus välitön läsnä saavuttaa ponnistukseton mietiskelykokemus virratkoon keskeytyksettä

Älyn tuolla puolen ei-ajatus on välittömästi läsnä. Virratkoot nämä ponnistuksettomat kokemukset keskeytyksettä.

 

Zang      shen njam   tsi dzin-pa rang sar         drol     ngen tog drul-pa rang shin jing su       dag

miellyttävä sekaantua kokemus  takertua omalla painollaan vapautuu paha ajatus harha oma luonto Dharmadhatuksi      puhdas

Puuttuminen kokemuksiin – takertuminen siihen, mikä on miellyttävää – häviää omia aikojaan. Ajatusten vitsaus, nehän ovat vain harhaa, puhdistuu luonnostaan avoimuuteen.

 

tha mal she pa pang      lang dral thob me              drö     dral tshö nji de-pa tog-par sho.

tavallinen tajunta      hyväksyä hylätä vapaa saada  ei                     komplikaatio vapaa universaali totuus oivallettakoon

Tavallisessa mielessä ei ole mitään otettavaa eikä jätettävää, ei mitään siirrettävää eikä hankittavaa. Oivallettakoon totuus yksinkertaisesta universaalista ydinaineksesta.

 

Dro-vei rang shin tag tu sang-dze tsjang                ma tog vang gi tha me khor-var tsjam

olentojen     oma luonto aina       Buddha  mutta kuitenkin                  ei oivaltaa vallassa     loputon      samsara vaeltaa

Kaikkien olentojen luonto on aina Buddha. Sitä ymmärtämättä he vaeltavat loputtomassa samsarassa.

 

dug-nal mu tha me pei     sem-tshen la             zö me njing dze tsjy la tsje-var sho.

kärsimys            loputon    joilla on olento           kohti            häkellyttävä myötätunto  virta        nouskoon

Syntyköön minussa häkellyttävä myötätunto näitä olentoja kohtaan, jotka kärsivät niin loputtomasti.

 

Zö me     njing dzei tshal jang ma ge pe         tshe   du ngo-vo tong dön    dzen-par shar

häkellyttävä myötätunto     loistaa mutta loputon                   rakkaus aikana aines       tyhjä merkitys paljaana   ilmenee

Häkellyttävä myötätunto ei koskaan lakkaa, mutta samalla kun on sellainen rakkaus, sen tyhjä olemus näkyy paljaana.

 

zung dzug    khol sa dral-vei lam tsho di           dral me njin tshen kyn tu gom-par sho.

samanaikaisuus virhe           vapaa      polku paras tämä         erossa ei päivä    yö       koko ajan mietiskeltäköön

Toivon, etten koskaan joutuisi eroon tästä erehtymättömästä samanaikaisuuden täydellisestä polusta ja harjoittaisin sitä päivin ja öin.

 

Gom     tob le dzjung tsjen dang ngön she dang     sem-tsen min tsje sang-dze shing rab dzjang

mietiskelyn voimasta nousta silmä      ja   selkeä tiedostaminen ja          mieli            auttava      Buddha   kenttä täydellisesti viljellä

Antakoon mietiskelyn voima minulle suoran sisäisen näkemyksen ja puhtaan intuition. Auttakoon se minua kypsyttämään olentoja, ilmentämään buddhakenttiä

 

san-dze tshö nam dru-pei mön-lam dzog     dzog    min     tsjang     sum thar dzin sang-dze sho.

Buddhadharma (monikko) täyttää  rukous   täyttää  täyttymys kypsyminen puhdistuminen   3      täyttäen         Buddha    olkoon

ja täyttämään toiveeni saavuttaa buddhaominaisuudet. Täydellistämällä tämän täyttymyksen, kypsymisen ja puhdistumisen tulkoon minusta Buddha.

 

Tsjo tsui dzal-va se   tse   tu-dze dang        nam-kar ge-va dzi nji       jön-pei       thu

suunta 10ssä voittaja poika yhdessä myötätunto ja    täysin puhdas hyve niin paljon kuin olla olemassa voimasta

Kymmenessä ilmansuunnassa asustavien Buddhien ja heidän perijöittensä myötätunnon kautta ja puhtaiden tekojen voimasta ja mitä hyvää onkaan,

 

de tar   da dang sem-tsen tam-tse tsi            mön-lam  nam   dag   zi shin   drub dzjur tsig.

sillä tavoin minä ja        olennot          kaikki (gen)               rukous  polku täysin  puhdas  juuri kuten     täyttyköön

täyttykööt minun ja kaikkien olentojen rukoukset juuri niin kuin on toivottu.

 

Teaching on Aspiration for Mahamudra by 17th Karmapa Ogyen Trinley Dorje (video, podcast, mp4, mp3)

Mahamudraopetuksia

Kotisivu