Turvautuminen ja bodhimielen kehittäminen

Hänen Pyhyytensä 17. Karmapan Ogyen Trinley Dorjen ensimmäinen opetus

Tshurpun luostarissa Keski-Tiibetissä kesäkuussa 1998             in english

 

 

Haluaisin tänään puhua lyhyesti turvautumisesta.

 

Ellei turvaudu, ei ole buddhalainen. Turvautumisen merkityksen ymmärtäminen ja turvautumisvalan pitäminen määrittelevät buddhalaisen. On sanottu: "Ei ole mahayanan seuraaja ellei omaa bodhimieltä"; bodhimielen tai bodhisattvan pyrkimyksen kehittäminen määrää, harjoittaako joku mahayanaa vai ei. Sen tähden tulisi ymmärtää, että koko polku sisältyy turvautumisen ja bodhimielen periaatteisiin. Kaikki Buddha Shakyamunin antamat opetukset perustuvat turvautumiseen ja bodhimieleen.

 

Meillä on sen tähden opetuksia turvautumisen juurista, turvautumisen yleiset ja erityiset säännöt ja monia muita turvautumiseen liittyviä ohjeita.

 

Turvautumisen juurena on usko ja myötätunto: luottamus Buddhaan, Dharmaan ja Sanghaan ja myötätunto toivomuksena vapauttaa kaikki tuntevat olennot kärsimyksestä.

 

Usko Kolmeen Jalokiveen on kolmenlaista. Inspiroitunut usko on se myönteinen inspiraatio, jonka tuntee käydessään pyhiinvaelluspaikoilla missä on monia pyhiä esineitä, tai tavatessaan suuria mestareita tai kun osallistuu sanghan hartaudenharjoituksiin. Pyrkimyksellinen usko on toivomus kärsimyksen lakkaamisesta ja toive saavuttaa ylempien olemassaolon tilojen rauha: tahdomme tehdä hyviä tekoja ja hylätä kielteiset teot tästä syystä ja uskomme että tuo päämäärä on mahdollista saavuttaa.

 

Täyden luottamuksen usko on ymmärtää, että Kolme Jalokiveä ovat itsen ainoa ja lopullinen turva ja turvata sydämestään ja ymmärryksellä Buddhaan, Dharmaan ja Sanghaan.

 

Myötätunto kaikkia olentoja kohtaan tarkoittaa, että haluaa vapauttaa kaikki tuntevat olennot kaikista samsaran meren erilaisista ongelmista ja kärsimyksistä. Kaikki nämä olennot ovat olleet äitejäni, rakastaneet minua ja huolehtineet minusta niin kuin oma äitini ja minä itse henkilökohtaisesti haluaisin auttaa heitä vapautumaan kaikista heidän kärsimyksistään. Se on myötätuntoa.

 

Nämä ovat turvautumisen juuret.

 

Mikä on turvautumisen ydin? Se on se, että minulla ei ole ketään muuta ääretöntä opasta kuin Buddha; minulla ei ole toista todellista polkua kuin Dharma; minulla ei ole ketään muita kumppaneita keiden kanssa kulkea polkua kuin korkein Sangha. Tarvitsemme matkakumppaneita: jos haluamme ylittää joen tarvitsemme lautturin, lautta ei kulje itsekseen. Jos luotamme vääriin kumppaneihin tai ystäviin, meidät voidaan johtaa harhaan, haluamme siis löytää oikeanlaiset kumppanit ja matkustaa yhdessä oikeaa polkua. Se on korkein Sangha.

 

Tällainen selkeä ja muuttumaton sitoumus Kolmeen turvautumisen lähteeseen tarvitaan.

 

Turvautumislupausten pitämiseksi on monia ohjeita ja ne voidaan luokitella yleisiin, erityisiin ynnä muihin. Ensimmäinen yleisistä ohjeista on olla hylkäämättä turvautumistaan edes kuoleman uhalla tai suuresta palkkiosta. Jos joku asettaisi röykkiöittäin omaisuutta tarjolle ja sanoisi, että saat sen, jos luovut turvautumisestasi, sinun ei pitäisi olla kiinnostunut, ei vaikka henkesi menisi. Toiseksi, mitä kärsimyksiä ja koettelemuksia sitten kohtaatkin, sinun ei pitäisi luottaa muihin kuin Kolmeen Jalokiveen. Kolmanneksi, sinun tulisi tarjota jatkuvasti uhrilahjoja Kolmelle Jalokivelle, myös kehon, puheen ja mielen pyhät esineet. Neljänneksi sinun itsesi pitäisi noudattaa turvautumista ja tuoda muita Kolmen Jalokiven turviin niin paljon kuin mahdollista: ei riitä, että itse pitää turvautumislupaukset, tulisi myös johdattaa muita siihen suuntaan; jos joku menee väärää tietä, sinun tulisi koettaa johdattaa häntä oikealle polulle. Viidenneksi, tulisi tehdä täyskumarruksia kymmenen ilmansuunnan Buddhille, sen suunnan Buddhalle, mihin suuntaan kumarrat. Tämä merkitsee Buddhien kunnioittamista aamulla, päivällä ja illalla.

 

Sitten ovat ohjeet erityisistä säännöistä jotka liittyvät Kolmeen Jalokiveen. Ensinnäkin, jos turvaudumme Buddhaan, emme pidä maallisia jumaluuksia ja jumalia lopullisena turvana. Maallisia jumalia ovat Brahma, Indra, Vishnu ja Shiva sekä tsenit ja gyalpot. Koska ne itse ovat samsarassa, kuinka ne voisivat auttaa sinua vapautumaan siitä? Kuten bodhisattvan 37 ohjeessa sanotaan, niihin ei pitäisi turvautua. Toiseksi, turvautuminen Dharmaan tarkoittaa, että lakkaa vahingoittamasta tuntevia olentoja (tiib. semchen). Semchen ei tässä sisällä ainoastaan nelijalkaisia ja karvapeitteisiä olentoja vaan kaikki, joilla on aistit tai mieli. Tulisi lakata tappamasta ja ryöväämästä ja koettaa astella väkivallattomuuden tietä. Kolmanneksi, kun turvautuu Sanghaan, ei pitäisi viettää aikaa kielteisten kumppanien seurassa; jos viettää aikansa huonossa seurassa joutuu huonoille teille, ei hyville.

 

On kolme sääntöä, joita tulee noudattaa Kolmea Jalokiveä kunnioitettaessa. Ensinnäkin Buddhaan turvautuessa osoitetaan kunnioitusta Buddhia ja heitä edustavia kuvia kohtaan. Tähän kuuluu Buddhan kuvien asettaminen kunnianarvoisalle paikalle, kumarrukset, lahjat jne. Toiseksi, Dharmaan turvautuminen edellyttää kunnioituksen osoittamista Dharmaa ja sitä edustavia esineitä kohtaan, jopa kirjaimille ja tavuille, joilla Dharmaa kirjoitetaan. Puhumattakaan kirjoista ja dharmaesineistä. Kolmanneksi, Sanghaan turvautuminen edellyttää kunnioituksen osoittamista Sanghalle ja Sanghaa edustaville kuville, jopa niille, jotka ainoastaan pitävät munkin tai nunnan vaatteita. Vaikka löytäisit kadulta palan punaisesta luostarikaavusta, ajattele, että se edustaa Sanghaa äläkä kohtele sitä epäkunnioittavasti.

 

Sitten on kolme myötäistä ohjetta. Ensinnäkin, kun turvaudut Buddhaan, anna mielesi olla Dharman mukainen. Jos väittää turvautuneensa Buddhaan mutta mieli on kokonaan Dharman vastainen, se ei sovi. Anna Dharman vallata mielesi, anna sen tuoda rauha ja tee tilaa nöyryydelle. Toiseksi, Dharmaan turvautuessasi anna puheesi olla Dharman mukaista. Jos väittää turvautuneensa Dharmaan mutta antaa puheensa olla täysin sen vastaista niin se on aivan väärin. Siksi koetamme luopua valehtelemisesta, juoruilusta ja kovista sanoista, koetamme päivittäin kyllästää puheemme Dharmalla. Kolmanneksi, Sanghaan turvautuessa kehon pitäisi koettaa olla Dharman mukaisesti. Tulisi yrittää elää elämänsä Dharman mukaan ja luopua kehon kielteisistä teoista kuten seksuaalinen väärinkäytös ym.

 

Mitä hyötyä turvautumiseen liittyvien sääntöjen noudattamisesta on? Meidän ei pitäisi turvautua, ellei siitä ole mitään hyötyä. Ensinnäkin, turvautumalla alamme harjoittaa buddhalaisuutta tai Dharmaa. Toiseksi, luomme suotuisan perustan kaikille valoille ja luostarivihkimyksen asteille. Kolmanneksi, olemme suojassa ihmisten ja ei-ihmisten vahingonteolta; kaikki esteet ja vahingolliset vaikutukset rauhoitetaan. Neljänneksi, emme joudu eroon Buddhan, Dharman ja Sanghan siunaukselta missään tulevassa elämässämme. Viidenneksi kielteisen karman vaikutukset vähenevät. On niin monia hyötyjä, että niiden määrää on vaikea laskea.

 

Nyt puhumme bodhicittasta. Kaikkiin bodhisattvan teihin sisältyy bodhicitta. Koeta ensin ajatella kaikkia niitä olentoja, joilla on suuria kärsimyksiä, sellaisia, jotka olet itse nähnyt, kuten vammaiset ja sairaat, jotka kärsivät paljon ja ajattele sitten muita olentoja, jotka läpikäyvät mittaamattomia kärsimyksiä. Ajattele tätä yhä uudelleen, kunnes tunnet todellista ja suurta myötätuntoa heitä kohtaan. Tunne, että "minä itse henkilökohtaisesti karkotan kaikki heidän kärsimyksensä; teen sen, vaikka minun olisi tehtävä se yksin". Kun sellainen pyrkimys ja uskallus syntyy sinussa, se on alku sinun bodhisattvaksi tulemisellesi; myötätunnon ja rohkeuden kehittäminen muodostavat bodhisattvan valmistautumisen ja harjoituksen.

 

Bodhisattvalla on kolme erilaista pyrkimystä. Ensimmäinen on kuninkaan kaltainen pyrkimys. Kuninkaalla on voima ja hän voi antaa määräyksiä auttaakseen ja hyödyttää alamaisiaan. Se tarkoittaa, että itse pyrkii valaistumaan voidakseen auttaa kaikkia muita tuntevia olentoja saavuttamaan valaistumisen. Toiseksi on kapteeninkaltainen pyrkimys, joka tarkoittaa, että haluaa valaistua yhdessä kaikkien muiden tuntevien olentojen kanssa. Laivuri lastaa laivansa matkustajilla ja ylittää joen heidän kanssaan; laiva ei mene ilman häntä. Tämän kaltainen viisaus on nimeltään pyhän viisauden pyrkimys. Kolmanneksi on paimenen kaltainen pyrkimys, ja se meillä on kun toivomme: "Valaistukoot kaikki olennot hyvien tekojeni voimasta. Minä valaistun vasta sen jälkeen kun heistä jokainen on saavuttanut valaistumisen." Paimen pitää ensin huolta lampaista ja menee vasta sitten kotiin. Se on korkeinta päättäväisyyttä ja myötätuntoa. Näistä kolmesta kolmas on jaloin mutta voi valita sen mikä itselle sopii parhaiten, eroa ei ole.

 

On kolme bodhicitta-lupausta: kielteisistä teoista pidättäytyminen, myönteisten tekojen kartuttaminen ja muiden hyväksi työskenteleminen. Kielteisistä teoista pidättäytyminen voidaan jakaa kahdeksaantoista juurilupaukseen, mutta niiden kaikkien ydin on olla hylkäämättä tuntevia olentoja. Yhdenkin tuntevan olennon hylkääminen on pahempaa kuin mikään muu kielteinen teko, siksi sitä täytyy korostaa.

 

Turvautuminen ja bodhicitta eivät ole vain jotain alussa tehtävää, joka sitten jätetään taakse. Tavallisesti resitoimme turvautumiseen ja bodhimieleen liittyviä säkeitä harjoitustemme alussa, mutta ei pidä ajatella, että se on vain alkua varten. Näiden kahden tulee seurata meitä koko polun ajan. Myötätuntoa on pidettävä yllä, ketään tuntevaa olentoa ei saa hylätä ja vahva turvautumissitoumus on buddhalaisen polun tärkein perusta. "Minä itse henkilökohtaisesti saatan kaikki olennot valaistumiseen." Olisi koetettava kehittää tämänlaatuinen aito pyrkimys ja työskenneltävä sen toteuttamiseksi kuin kaivaisi kultaa. Tulisi olla aito, ei epäaito: jos ei ole humalassa mutta toimii niin kuin olisi, ei ole aito. Tämä pyrkimys tulisi kehittää aidosti. Me ihmiset olemme ahneita ja kun kaivamme kultaa, emme ajattele mitään muuta kuin tuota kultaa. Samalla tavalla tulisi keskittyä bodhicittan kehittämiseen, keskittyä ainoastaan siihen.

 

Ellei ymmärrä turvautumista ja korosta sitä, ei voi harjoittaa edes hinayanaa saati sitten mahayanaa. Ellei ole taipumusta bodhicittaan ei voi harjoittaa mahayanaa, saati sitten vajrayanaa. On hyvin tärkeää ymmärtää tämä perusperiaate. Jos mielessäsi vakiintuu aito bodhicitta, astut bodhisattvojen polulle, tapaat aina aitoja hengellisiä ystäviä tulevissa elämissäsi, vastaanotat dharmaopetusten nektarin ja teet todelliseksi valaistumisen, täydellisen buddhuuden suuremmitta viivytyksittä. Täydellinen merkitsee tässä sen täydellistä hylkäämistä mikä tulee hylätä ja sen täyttä saavuttamista mikä tulee tehdä tai loppuunsaattaa. Buddha on tiibetiksi Sangye. Sang tarkoittaa herätä: heräät kaikista murheista. Gye tarkoittaa kukoistusta: viisaus avautuu kuin kukkivan kukan terälehdet.

 

Nyt, kun olemme luoneet pohjan valtameren laajuiselle bodhisattva-toiminnalle, meidän tulisi lausua rukouksia, kuten esimerkiksi Zangpa Chopa Monlam, Nagarjunan kirjoittamat rukoukset, Kaksisataa rukousta, Lopon Pawo ja Seitsemänsataa rukousta. Ei vain kerran tai kahdesti vaan joka päivä ja niin usein kuin mahdollista läpi elämämme toisten hyödyksi.

 

Syy, miksi puhun turvautumisesta on se, että meidän ei pitäisi tuhlata elämäämme, joka on varustettu kahdeksalla vapaudella ja kymmenellä mahdollisuudella. On tietenkin monia minua oppineempia, mutta olen koettanut sanoa muutaman sanan tästä. Kaltaiseni typerys ei paljon tiedä, mutta jos pidätte tämän mielessänne, luulen että siitä on hyötyä.

 

Kaikille teille, jotka olette auttaneet minua hankkimaan tukijoita shedralle ja jotka levitätte karma kagyun opetuksia monissa maissa, haluaisin esittää kiitokseni ja ihailuni. Toivon ja rukoilen että voin vierailla länsimaissa lähitulevaisuudessa ja että buddhadharma leviää halki maailman.

 

Olkoon teillä kaikilla hyvä terveys ja vallitkoon onni ja hyvinvointi tässä ja tulevissa elämissä. Toivon että kaikki hyvät tekoni kolmessa ajassa kypsyvät hyödyttäen kaikkia olentoja, jotka ovat olleet äitejäni, erityisesti kaikkia teitä. Pyydän että harjoitatte väkivallattomuutta ettekä tee pahaa yhdellekään olennolle. Rukoilen että vuodenajat tulevat ajallaan, sadot ovat hyviä ja kaikilla olennoilla tämän maan päällä on suurin hyvinvointi ja onni. Nuoresta iästäni johtuen en kykene palvelemaan luostareita enkä buddhadharmaa kovin hyvin juuri nyt, mutta vakuutan että en ole häpeäksi perimyslinjalleni työssäni Dharman ja perimyslinjan hyväksi.

 

17. Karmapa

kotisivulle