- pitkä harjoitus

- ylistykset ja hyödyt

-yhden rivin harjoitus

-ylistysten kommentaari

harjoitusohjeet (pitkä harjoitus)

Vihreä Tara  Lyhennetty harjoitus. |lataa|(Word)  |lataa|(pdf)

                                                    

༄༄།  །མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་རྗེ་བཙུན་མ་མངོན་སུམ་བཞུག་པར་གྱུར།

              

               Dyn-gyi nam-khar je-tshun-ma ngön-sum shug-par gyur

                  edessä    avaruudessa           Jetsunma        todella           oleskella     tulla

                  (Kuvittele:) Jetsunma on todella edessäni avaruudessa.

 

 

Turvautuminen ja bodhimielen kehittäminen

 

།ནམོ་དཀོན་མཆོག་ཀུན་དངོས་རྗེ་བཙུན་མར།  །བདག་སོགས་འགྲོ་ཀུན་སྐྱབས་སུ་མཆི།

 

Na-mo kön-chog kun-ngö je-tsun-mar / da-sog dro-kün kyab-su-chi

kunnia   Jalokivet     kaikki todella     Jetsunmaan              minä ym.  olennot kaikki turvautuvat

Namo (Kunnia.) Minä ja kaikki olennot turvautuvat Jetsunmaan, joka on kaikki Jalokivet totisesti yhdessä.

 

།བྱང་ཆུབ་སྨོན་་པའིསེམས་བསྐྱེད་ནས།   །ཟབ་མོའི་ལམ་ལ་འཇུག་པར་བགྱི།                

 

jang-chub mön-pei sem kye ne / zab-möi lam-la jug-par gyi. (kolme kertaa)

valaistuminen    pyrkimys    mieli  kehittää          syvällinen  polku      astua

Kehitettyämme valaistumiseen pyrkivän mielen astumme syvälliselle polulle.

 

 

Seitsenosainen rukous

 

།རྗབཙུན་འཕག་མ་སགྲོལ་མ་དང༏  །ཕྱོགས་བཅུ་དུས་གསུམ་བཞུག་པ་ཡི། 

 

Je-tsun pha–ma drol-ma dang / cho chu dü sum zhug-pa yi

Jetsun            jalo äiti  vapauttaja  ja         suunta 10    aika 3      asuva

Osoitan syvän kunnioitukseni ja ihailuni Jetsun Arya Taralle

 

།རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཐམས་ཅད་ལ། །ཀུན་ནས་དང་བས་ཕྱག་བགྱིའོ། 

 

gyal-wa se che tham-che la / kün-ne dang-we chag-gyi-o.

voittaja perijä sekä kaikki       -lle   täydellinen puhdas    kumarran

ja kaikille Voittajille ja heidän perillisilleen kymmenessä ilmansuunnassa ja kolmessa ajassa.

 

།མེ་ཏོག་བདུག་སྤོས་མར་མེ་དྲི།  །ཞལ་ཟས་རལ་མོ་ལ་སོགས་པ། 

 

Me-tog dü-pö mar-me dri / zhal-ze rol-mo la-sog-pa

Kukkia suitsuketta voilamppuja tuoksuja ruokaa musiikkia jne.

Uhraan oikeita tavaroita ja mielikuvituksen tuotteita: kukkia, suitsuketta, lamppuja, parfyymejä, ruokaa,

 

།དངོས་འབྱོར་ཡིད་ཀྱིས་སྤྲུལ་ནས་འབུལ།  །འཕགས་མའི་ཚོགས་ཀྱིས་བཞེས་སུ་གསོལ། 

 

ngö-jor yi-kyi drul-ne bul / pha-mei tsho-kyi she-su-sol.

oikeita     mielikuvituksella tarjoan       Aryoiden joukkoa      rukoilen

musiikkia ja niin edelleen, pyydän lukemattomia Aryoita: hyväksykää ne.

 

།ཐོག་མ་མེད་ནས་ད་ལྟའི་བར།  །མི་དགེ་བཅུ་དང་མཚམས་མེད་ལྔ། 

 

Tho-ma-me-ne da-te bar / mi-ge chu dang tsham-me nga

alku ilman                aika     asti      ei-hyve  10     ja            rajaton      5

Tunnustan kaikki huonot teot, kymmenen kielteistä ja viisi rajatonta tekoa,

 

།སེམས་ནི་ཉོན་མོངས་དབང་གྱུར་པའི།  །སྡིག་པ་ཐམས་ཅད་བཤགས་པར་བགྱི།

 

sem-ni nyön-mong wang-gyur-pei / dig-pa tham-che shag-par-gyi.

mieli          klesha                  vallassa                     synti       kaikki           tunnustan

jotka on tehty ajasta ilman alkua nykyhetkeen asti mieli kleshojen vaikutuksen alaisena.

 

།ཉན་ཐོས་རང་རྒྱལ་བྱང་ཆུབ་སེམས།  །སོ་སོ་སྐྱེ་བོ་ལ་སོགས་པས། 

 

Nyen-thong rang-gyal jang-chub-sem / so-so kye-wo la-sog-pe

    sravaka         pratyekabuddha  bodhisattva           jokainen    olento        ynnä muut

Iloitsen kaikesta ansiosta, joka on kertynyt kolmessa ajassa sen kautta, mitä hyvää

 

།དུས་གསུམ་དགེ་བ་ཙི་བསགས་པའི།  །བསོད་ནམས་ལ་ནི་བདག་ཡི་རང༏

 

dü-sum ge-wa tsi-sag-pe / sö-nam la-ni dag yi-rang.

aika 3       hyve       kerätty                 ansio      se juuri minä iloitsen

sravakat, pratyekabuddhat, bodhisattvat, tavalliset olennot ja kaikki muut ovat tehneet.

 

།སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་བསམ་པ་དང༏  །བློ་ཡི་བྱེ་བྲག་ཇི་ལྟ་བར།

 

Sem-chen nam-kyi sam-pa dang / lo-yi che-drag ji-ta-war

olentojen      (monikko)  motivaatio   ja     mielenlaatu              mukaan

Pyydän, että käännät Dharman pyörää suuressa, pienessä ja yleisessä kulkuneuvossa

 

།ཆེ་ཆུང་ཐུན་མོང་ཐེག་པ་ཡི།  །ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐར་དུ་གསོལ།

 

che chung thün-mong the-pa yi / chö-kyi khor-lo kor du sol.

suuri    pieni         yleinen      kulkuneuvo         Dharman  pyörää  pyörittää pyydän

olentojen erilaisten mielenlaatujen ja motivaation mukaan.

 

།འཁོར་བ་ཇི་སྲིད་མ་སྟོངས་པར།  །མྱ་ངན་མི་འདའ་ཐུགས་རྗེ་ཡིས།

 

Khor-wa ji si ma tong bar / nya-ngen mi da thug-je yi

samsara olemassaolo ei tyhjä kunnes     nirvana         ei       myötätunto

Katso myötätunnolla kaikkia olentoja jotka ovat hukkumassa kärsimyksen mereen.

 

།སྡུག་བསྔལ་རྒྱ་མཚོར་བྱིང་བ་ཡི།  །སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་གཟིགས་སུ་གསོལ།

 

dug-ngal gya-mtshor jing-wa yi / sem-chen nam-la zig-su sol.

kärsimys            mereen          hukkua              olennot           heitä       katso pyydän

Älä ylitä nirvanan rajaa, ennen kuin samsara on tyhjennetty.

 

བདག་གིས་བསོད་ནམས་ཅི་བསགས་པ།  །ཐམས་ཅད་བྱ་ཆུབ་རྒྱུར་གྱུར་ནས།

 

Da-gi sö-nam chi sag-pa / tham-che jang-chub gyur-gyur ne

minun   ansioni    mitä kertynyt       kaikki          valaistuminen      syy   tulkoon

Mitä ansioita olenkaan koonnut, johtakoon se valaistumiseen,

 

རིང་བོར་མི་ཐོགས་འགྲོ་བ་ཡི།  །འདྲེན་པའིདཔལ་དུ་བདག་གྱུར་ཅིག།

 

ring-bor mi-thog dro-wa yi / dren-pei pal-du da gyur-chig.

pitkä aika viivytyksettä olentojen              opas         loistava minusta tulkoon

niin että minusta tulisi viivytyksettä erinomainen opas olennoille.

 

 

Kutsu

 

རང་ཉིད་སྐད་ཅིག་དྲན་རྫོགས་སུ༔  རྗེ་བཙུན་འཕགས་མའི་སྐུར་གསལ་བས༔

 

Rang nyi ke-chig dren dzog su / je-tsun pha-mei kur sal we

   oma   itse hetkessä  ajatus täydellinen -ssä  Jetsun         Aryan  kehona kirkkaasti

Minä ilmestyn Jetsun Aryan Kehona elävästi ja kerralla "Täydellisenä ajatuksella":

                     

ཐུགས་ཀར་ཟླ་སྟེང་ ཏཱྃ་ལྗང་གུ༔  དེ་ལས་འོད་ཟེར་དཔག་ཡས་འཕྲོས༔

 

thu-kar  da teng TAM jang gu / de-le ö-zer pa-ye drö

sydämessä kuu  istua   TAM   vihreä             siitä    säteet lukemattomat säteilevät

vihreä TAM kuunkiekon päällä sydänkeskuksessa, mittaamattomat valonsäteet säteilevät siitä,

 

འཕགས་མ་རྣམ་འཕྲུལ་ཉེར་གཅིགདང༔  དཀོན་མཆོག་རྒྱ་མཚོའི་སྤྲིན་འཕྲོ་བ༔

 

pha-ma nam drul nyer-chig dang / kön-chog gya-mtshoi drin drö-wa

Arya   (monikko) ilmestys  21               ja             Jalokivi        merien              pilvi   levitä

21 Aryan ilmentymää ja ulosvirranneet pilvijoukot Jalokivien meriä

 

མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་སྤྱན་དྲངས་གྱུར༔ 

 

dyn-gyi nam-khar chen-drang gyur.

eteen         avaruuteen      kutsutaan       

kutsutaan avaraan tilaan edessäni.

 

ཏཱྃ་སྐྱེ་མེད་འོད་གསལ་ཆོས་སྐུའི་དབྱིངས༔  འགགས་མེད་འཕགས་མེའི་ཡེ་ཤེས་སྐུར༔

 

TAM kye-me ö-sal chö-ku ying /gag-me phag-me ye-she kur

        syntyä ei   valo kirkas dharmakayan laajuus        esteetön   Arya       viisaus kehona

Syntymätön Dharmakayan Kirkkaan Valon laajuus nousee Aryan esteettömänä viisauskehona,

 

གང་འདུལ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲ་བར་ཤར༔  ཚུར་གཤེགས་ཨྰརཡྰ་ཏྰ་རེ་ཛ༔

 

gang dul gyu drul dra-war shar / tshur she aria ta-re dza.

minä tahansa kesyttää     ilmestyy verkkona                   tänne  tule   Arya  Tara

ilmentymien verkkona, minä tahansa, mikä kesyttää (olentoja). Tule tänne Arya Tara dza: Tule Arya Tara.

 

བདག་དང་འགྲོ་ལ་ཐུགས་བརྩེའི་ཕྱིར༔  ཉིད་ཀྱི་རྫུ་འཕྲུལ་མཐུ་ཡིས་ནི༔

 

Da dang dro-la thu-tshei chjir / nyi-kyi ju-drul thu-yi ni

minua  ja    olentoja myötätunto tähden        minun    ihmeteko    voima 

Minua ja olentoja kohtaan tuntemasi rakkauden tähden, ihmetekojesi voiman kautta

 

ཇི་སྲིད་མཆོད་པ་བདག་བགྱད་པ༔  དེ་སྲིད་བཅོམ་ལྡན་བཞུགས་སུ་གསོལ༔

 

ji si chö-pa dag chi pa / de si chom-den zhug su-sol.

niin   kauan       kuin uhraan    tämä aika Bhagavani    jää   pyydän

niin kauan kuin uhraan lahjoja, Bhagavani pyydän että jäät,

 

པདྨ་ཀ་མ་ལྰ་ཡ་སྟྭཾ

Pe-ma ka-ma-la-ya sa-tom.

lootus       istuin             tarjoan

lootusistuin Sinulle.

 

 

Yleiset uhrilahjat Taralle

 

ཨྃ་དངོས་འབྱོར་ཡིད་ལས་བྱུང་བ་ཡི༔  ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་མཆོད་སཔྲན་གྱིས༔

 

Om. Ngö          jor    yi le   jung-wa ni / kun-tu-zang-poi chö-trin gyi

        todellinen eri suuntiin mielestä  noussut                Samantabhadran      lahja  pilvi

Om. Täytettyäni Dharmadhatun kokonaan Samantabhadran lahjapilvillä

 

ཆོས་དབྱིངས་རྒྱས་པར་བཀང་བྱས་ཧེ༔  འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་འཁོར་བཅས་མཆོད༔

 

chö-jing    gye-par kang je te / phag-ma drol-ma   khor che    chö.

Dharmadhatu täydellisesti täyttää tehtyä      jalo    äiti vapauttajatar seurue yhdessä uhrata

mielen manifestaatioita ja todellista omaisuutta, uhraan ne Arya Taralle ja hänen seuralaisilleen.

 

ཨྃ་ཨྰརཡྰ་ཏ་རེ་ས་པ་རི་བྰ་ར་བཛ་ཨརྒྷཾ་པྲ་ཏྰིཙྪ་སྭྰ་ཧྰ

 

Om a-ria ta-re sa-pa-ri-va-ra ben-za arg-ham tra-tit-sa so-ha.

        Aria       Tara      seurue                 vajra       juomavesi     hyväksy     ole hyvä

Om Arya Tara ja Sinun seurueesi, hyväksy tämä vajra vesi suuta varten svaha.

 

ཨྃ་ཨྰརཡྰ་ཏ་རེ་ས་པ་རི་བྰ་ར་བཛ་པདྱཾ་པྲ་ཏྰིཙྪ་སྭྰ་ཧྰ

 

Om a-ria ta-re sa-pa-ri-va-ra ben-za pa-dam tra-tit-sa so-ha.

        Aria     Tara      seurue                   vajra    jalkojen pesuvesi hyväksy ole hyvä

Om Arya Tara ja Sinun seurueesi, hyväksy tämä vajra vesi jalkoja varten svaha.

 

 

ཨྃ་ཨྰརཡྰ་ཏ་རེ་ས་པ་རི་བྰ་ར་བཛ་པུཥྤེ་པྲ་ཏྰིཙྪ་སྭྰ་ཧྰ

 

Om a-ria ta-re sa-pa-ri-va-ra ben-za pupe tra-tit-sa so-ha.

        Aria      Tara     seurue                   vajra      kukat    hyväksy      ole hyvä

Om Arya Tara ja Sinun seurueesi, hyväksy nämä vajra kukat svaha.

 

 

ཨྃ་ཨྰརཡྰ་ཏ་རེ་ས་པ་རི་བྰ་ར་བཛ་དྷུ་པེ་པྲ་ཏྰིཙྪ་སྭྰ་ཧྰ

 

Om a-ria ta-re sa-pa-ri-va-ra ben-za dupe tra-tit-sa so-ha.

         Aria     Tara      seurue                   vajra   suitsuke hyväksy      ole hyvä

Om Arya Tara ja Sinun seurueesi, hyväksy tämä vajra suitsuke svaha.

 

 

ཨྃ་ཨྰརཡྰ་ཏ་རེ་ས་པ་རི་བྰ་ར་བཛ་ཨ་ལོ་ཀེ་པྲ་ཏྰིཙྪ་སྭྰ་ཧྰ

 

Om a-ria ta-re sa-pa-ri-va-ra ben-za aloke tra-tit-sa so-ha.

          Aria     Tara      seurue                    vajra      valo     hyväksy     ole hyvä

Om Arya Tara ja Sinun seurueesi, hyväksy tämä vajra valo svaha.

 

 

ཨྃ་ཨྰརཡྰ་ཏ་རེ་ས་པ་རི་བྰ་ར་བཛ་གནྡྷེ་པྲ་ཏྰིཙྪ་སྭྰ་ཧྰ

 

Om a-ria ta-re sa-pa-ri-va-ra ben-za gen-dhe tra-tit-sa so-ha.

          Aria     Tara      seurue                   vajra      parfyymi    hyväksy      ole hyvä

Om Arya Tara ja Sinun seurueesi, hyväksy tämä vajra tuoksuvesi svaha.

 

 

ཨྃ་ཨྰརཡྰ་ཏ་རེ་ས་པ་རི་བྰ་ར་བཛ་ནེེ་བིདྱ་པྲ་ཏྰིཙྪ་སྭྰ་ཧྰ

 

Om a-ria ta-re sa-pa-ri-va-ra ben-za newide tra-tit-sa so-ha.

         Aria     Tara      seurue                   vajra      ruoka       hyväksy       ole hyvä

Om Arya Tara ja Sinun seurueesi, hyväksy tämä vajra ruoka svaha.

 

 

ཨྃ་ཨྰརཡྰ་ཏ་རེ་ས་པ་རི་བྰ་ར་བཛ་ཤབྡ་པྲ་ཏྰིཙྪ་སྭྰ་ཧྰ་

 

Om a-ria ta-re sa-pa-ri-va-ra ben-za shapta tra-tit-sa so-ha.

         Aria     Tara      seurue                   vajra      musiikki   hyväksy      ole hyvä

Om Arya Tara ja Sinun seurueesi, hyväksy tämä vajra musiikki svaha.

 

 

Erityinen mandalalahja Taralle

 

ཨྃ་ ཨཱཿ ཧཱུྃ༔  ཁམས་གསུམ་སྣོད་བཅུད་དཔལ་འབྱོར་དང༔  བདག་ལུས་ལོངས་སྤྱོད་དགེ་ཚོགས་ཀུན༔

 

Om ah hum. Kham sum nö    chü   pal-jor dang / da  lü long-chö ge-             tsho kün

                        maailma     3   rikkaus mahla   loisto        ja        minä keho omaisuus hyvän karman kertymä kaikki

Om ah hum. Kolmen alueen maailmoiden ja niiden olentojen loiston ja varallisuuden, kehoni, omaisuuteni ja hyvän karmani kertymän

 

ཐུགས་རྗེའི་བདག་ཉིད་རྣམས་ལ་འབུལ༔  བཞེས་ནས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ༔

 

thug-je     da nyi nam la   bul / she ne jin-gyi-lab tu sol.

myötätunnon minä      (mon.) -lle tarjota  ottaa vastaan     siunaus             pyydän

tarjoan myötätunnon ruumiillistumille. Rukoilen että hyväksytte ne ja annatte siunauksenne.

ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ ཐཱ་ག་ཏ་རཏྣ་མཎཌ་ལ་ པཱུཛ་ཧོ༔ 

 

Om sar-wa ta-tha-ga-ta ret-na men-da-la pu-dza ho

          kaikki       Tathagata         arvokas    mandala

Om arvokkaan mandalan lahjoitus kaikille Tathagatoille Ho.

 

 

Varsinainen ylistys

 

།ཨོཾ་རྗ་བཙུན་མ་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། 

 

Om je-tsun-ma pha ma drol-ma la cha-tshal-lo

om        Jetsunma          jalo   äiti   pelastaja -lle kumartaa kunnioittavasti

Om. Kumarran kunnioittavasti Taraa, jalosyntyistä, Aryaa.

 

།ཕྱག་འཚལ་ཏ་རེ་མྱུར་མ་པའ་མོ།  །ཏུ ཏྟཱ་རེ་ཡིས་འཇིགས་པ་སེལ་མ།

 

cha-tshal ta-re nyur-ma pa-mo / tu-tta-re yi jig-pa sel-ma

kunnia             tare     nopea      sankaritar    tuttare      -lla   pelon   poistaja  

Kunnia. Tare, hän joka on nopea, sankaritar, hän joka poistaa kaiken pelon Tuttare(lla),

 

ཏུ་རེས་དོན ཀུན་སྦྱིན་པའི་སྒྲོལ་མ།  །སྭ་ཧཱའི་ཡི་གེ་ཁྱོད་ལ་འདུད་དོ།

 

tu-re dön-kün jin-pei drol-ma / so-ha yi-ge khyö-la dy dö.

ture     hyöty kaikki antaja   vapauttajatar      svaha tavulla sinua  kumarran

Pelastajatar, joka antaa kaiken hyödyn Ture(lla), kumarran Sinua maahan asti, svaha.

 

།ཕྱག་འཚལ་སྒྲོལ་མ་མྱུར་མ་དཔའ་མོ།  སྤྱན་ནི་སྐད་ཅིག་གློག་དང་འདྲ་མ།

 

Cha-tshal drol-ma nyur-ma pa-mo / chen-ni ke-chig log-dang dra-ma

kunnia       vapauttajatar nopea         sankaritar  silmät       hetki       salama     kuin

Kunnia. Tara, hän joka on nopea, sankaritar, hän, jolla on silmät kuin salamanvälähdys,

 

།འཇིག་རྟན་གསུམ་མགོན་ཆུ་སྐྱེས་ཞལ་གྱི།  །གེ་སར་བྱེ་བ་ལས་ནི་བྱུང་མ།

 

jig-ten sum-gön chu-kye shal-gyi / ge-sar che-wa le-ni chung-ma.

maailma     3    herra   vesi syntynyt kasvot             kukka                -sta     ilmestynyt

hän joka ilmestyi kolmen maailman herran (Chenrezi) lootuskasvojen avautuneesta kukasta.

 

།ཕྱག་འཚལ་སྟོན་ཀའི་ཟླ་བ་ཀུན་ཏུ།  །གང་བ་བརྒྱ་ནི་བརྩེ གས་པའི་ཞལ་མ།

 

Cha-tshal tön-kei da-wa kün-tu / gang-wa gyu-ni tsheg-pei shal-ma

kunnia              syksy     kuu   kokonaan          täysi        100  päällekkäin   kasvot

Kunnia. Hän, jolla on kasvot kuin sata kokonaan täyttä syksyistä kuuta toinen toisensa päälle pinottuina,

 

།སྐར་མ་སྟོང་ཕྲག་ཚོགས་པ་རྣམས་ཀྱིས།  །རབ་ཏུ་ཕྱེ་བའི་འོད་རབ་འབར་མ།

 

kar-ma tong-drag tshog-pa nam-kyi / rab-tu che-wei ö-rab bar-ma.

tähti        1000              paljous    (monikko)          täysin leviävä    valo voimakas säteilevä hän

hän, joka loistaa voimakkaasti tuhansien tähtien paljouden täysin leviävällä valolla.

 

།ཕྱག་འཚལ་གསེར་སྔོ་ཆུ་ནས་སྐྱེས་ཀྱི།  །པདྨས་ཕྱག་ནི་རྣམ་པར་བརྒྱན་མ།

 

Cha-tshal ser-ngo chu-ne kye-kyi / pe-me cha-ni nam-par gyen-ma

Kunnia   kultainen sininen vedestä       syntynyt       lootus    käsi        täydellisesti  koristettu

Kunnia. Hän, jonka Käsi on täydellisesti koristettu kultaisella ja sinisellä lootuksella, vedestä syntyneellä,

 

།སྦྱིན་པ་བརྩོན་འགྲུས་དཀའ་ཐུབ་ཞི་བ།  །བཟོད་པ་བསམ་གཏན་སྤྱོད་ཡུལ་ཉིད་མ།

 

jin-pa tsön-drub ke-thub shi-wa / zö-pa sam-ten chö-yul nyi-ma.

anteliaisuus ahkeruus      asketismi rauha      kärsivällisyys dhyana harjoituskenttä hän

hän, joka on antamisen, ahkeruuden, asketismin, rauhan, kärsivällisyyden ja dhyanan harjoituksen ruumiillistuma.

 

།ཕྱག་འཚལ་་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གཙུག་ཏོར།  །མཐའ་ཡས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བར་སྦྱོད་མ།

 

Cha-tshal de-zhin-sheg-pe tsug-tor / tha-ye nam-par gyal-war chö-ma

kunnia                 Tathagata           ushinisha        raja       kokonaan  voittoisa    tekijä

Kunnia. Hän, jolla on täydellisen äärettömän voiton toiminta Tathagatojen ushinisojen päällä,

 

།མ་ལུས་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་ཐོབ་པའི།  །རྒྱལ་བའིསྲས་ཀྱིས་ཤིན་ཏུ་བསྟེན་མ།

 

ma-ly pha-rol-jin-pa thob-pei / gyal-wei se kyi shin-tu ten-ma.

poikkeuksetta paramita          saavuttaneet         voittajien perijät kokonaan riippuvaisia

hän, josta buddhaperijät, jotka ovat saavuttaneet kaikki paramitat poikkeuksetta, ovat täysin riippuvaisia.

 

།ཕྱག་འཚལ་ ཏུཏྟར་ ཧཱུྃ་ཡི་གེས།  །འདོད་དང་ཕྱོགས་དང་ནམ་མཁའ་གང་མ་

 

Cha-tshal tuttara hung ji-ge / dö-dang tsjo-dang nam-kha gang-ma

kunnia               tuttara     hung   tavu       halu  ja      suunta ja     avaruus       täyttää hän

Kunnia. Hän, joka täyttää Mielihalun, Suunnan ja Avaruuden Tuttaralla ja Hum tavulla,

 

།ཇིག་རྟེན་བདུན་པོ་ཞབས་ཀྱིས་མནན་ཏེ།  །ལུས་པ་མེད་པར་འགུགས་པར་ནུས་མ།

 

ji-ten dyn-po zhab-kyi nen-te / ly-pa me-par gu-pa ny-ma.

maailma     7             jaloilla      polkea      poikkeus ilman      kutsua voimalla

hän, jolla on voima polkea alas jaloillaan seitsemän maailmaa ja kutsua kokoon kaikki ilman poikkeusta.

 

།ཕྱག་འཚལ་བརྒྱ་བྱིན་མེ་ལྷ་ཚངས་པ།  །རླུང་ལྷ་སྣ་ཚོགས་དབང་ཕྱུག་མཆོད་མ།

 

Cha-tshal gya-chin me-lha tshang-pa / lung-lha na-tshog wang-chug chö-ma

kunnia                Indra        tuli jumala   Brahma         tuuli jumala monenlaiset voimakkaat       uhraavat     

Kunnia. Hän, jolle Indra, Agni (tulen jumala), Brahma, Pavana (tuulen jumala)

ja monet suuret jumaluudet uhraavat,

 

།འབྱུང་པོ་རོ་ལངས་དྲི་ཟ་རྣམས་དང༏  །གནོད་སྦྱིན་ཚོགས་ཀྱིས་མདུན་ནས་བསྟོད་མ།

 

jung-po ro-lang dri-za nam-dang / nö-jin tsho-kyi dyn-ne tö-ma.

henki          haamu   gandharva ym.                  yaksha        joukko  läsnäolollaan ylistävät

hän, jota ylistävät hänen eteensä kokoontuneet bhutien, vetaloiden, gandharvojen ja yakshojen joukot.

 

།ཕྱག་འཚལ་ཏྲད་ཅེས་བྱ་དང་ཕཊ་ཀྱིས།  །ཕ་རོལ་འཁྲུལ་འཁོར་རབ་ཏུ་འཇོམས་མ།

 

Cha-tshal tre-che ja-dang peh-kyi / pha-rol drul-khor rab-tu jom-ma

kunnia             tre:lla  tehdä  ja       phe:llä                           maaginen    kokonaan kukistaa

Kunnia. Hän, joka kokonaan kukistaa vastustajien maagiset keksinnöt sillä, mitä kutsutaan nimellä TRE ja PHE,

 

།གཡས་བསྐུམ་གཡོན་བརྐྱང་ཞབས་ཀྱིས་མནན་ཏེ།  །མེ་འབར་འཁྲུག་པ་ཤིན་ཏུ་འབར་མ།

 

je-   kum  jön- kyang shab-kyi nen-te / me-bar drug-pa shin-tu bar-ma.

oikea sisään vasen ojennettu   jalalla          polkea       tuli leimuaa pyörivä    kovasti     leiskuva

hän, joka musertaa alas jaloillaan, oikea sisään vedettynä, vasen ojennettuna ja leimuaa kiihkeästi leiskuvin tulipyörtein.

 

།ཕྱག་འཚལ་ཏུ་རེའི་འཇིགས་པ་ཆེན་མོས།  །བདུད་ཀྱི་དཔའ་བོ་རྣམ་པར་འཇོམས་མ།

 

Cha-tshal tu-rei ji-pa chen-mö /dy-kyi pa-wo nam-par jom-ma

kunnia            turen     pelko    suuri            maran    soturi      täysin          voittaa

Kunnia. Ture, Suuri Raivotar, joka voittaa Mara-soturit täysin.

 

།ཆུ་སྐྱེས་ཞལ་ནི་ཁྲོ་གཉེར་ལྡན་མཛད།  །དགྲ་བོ་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་གསོད་མ།

 

chu-     kye   shal-ni  dro   nyer       den  dze / dra-wo tham-che ma-ly sö-ma.

vedestä syntyneet kasvot vihaisesti irvistäen omistaa tehdä     viholliset    kaikki     poikkeuksetta tappaa

Hän, jolla on vihaisesti irvistävät Lootuskasvot, joka lyö kaikki viholliset poikkeuksetta.

 

།ཕྱག་འཚལ་་དཀོན་མཆོག་གསུམ་མཚོན་ཕྱག་རྒྱའི།  །སོར་མོས་ཐུགས་ཀར་རྣམ་པར་བརྒྱན་མ།

 

Cha-tshal kön-chog sum-tshön cha-   kyi / sor-mo thu-kar nam-par gyen-ma

kunnia               Jalokivi          3  etusormi mudra merkki     sormet  sydämellä   täydellisesti   koristaa

Kunnia. Hän, jonka Sydäntä koristavat täydellisesti hänen sormensa Kolmea Jalokiveä kuvaavassa asennossa,

 

།མ་ལུས་ཕྱོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བརྒྱན་པའི།  རང་གི་འོད་ཀྱི་ཚོགས་རྣམསའཁྲུག་མ།

 

ma-ly       cho-kyi khor-lo gyen-pei / rang-gi ö-kyi chog-nam dru-ma.

poikkeuksetta suuntien   pyörä       kaunistaa          oman     valonsa  paljoudet        pyörittäjä

hän, joka pyörittää oman valonsa paljoutta kaunistaen kaikkien ilmansuuntien pyörän ilman poikkeusta.

 

།ཕྱག་འཚལ་རབ་ཏུ་དགའ་བས་བརྗིད་པའི།  དབུ་རྒྱན་འོད་ཀྱི་ཕྲེང་བས་སྤེལ་མ།

 

Cha-tshal rab-tu ga-we ji-pei / u-gyen ö-kyi dreng-wa pel-ma

kunnia         täydellisen   ilon      loisto      päänkoriste valon  helminauha    leviää

Kunnia. Hän jolla on loiston ja täydellisen ilon tiara yhä uusia valonsäteitä luoden,

 

།བཞད་པ་རབ་བཞད་ཏུཏྟཱར་ཡིས།  །བདུད་དང་འཇིག་རྟེན་དབང་དུ་མཛད་མ།

 

she-pa rab-     she tuttara yi / dy-dang jig-ten wang-dy dze-ma.

nauru   täydellinen nauru tuttara   tavu   voittaa ja     maailma    valloittaa     tekijä

hän joka nauraen, Tuttaran täydellisellä naurulla voittaa marat ja maailmat.

 

།ཕྱག་འཚལ་ས་གཞི་སྐྱོང་བའི་ཚོགས་རྣམས།  །ཐམས་ཅད་འགུགས་པར་ནུས་པ་ཉིད་མ།

 

Cha-tshal sa-shi kyong-wei tsho-nam / tham-che gug-par ny-pa nyi-ma

kunnia          maaperä suojelija          joukko (mon.)       kaikki        kutsua     voima       hän

Kunnia. Hän, jolla on voima kutsua kaikki maailmaa suojelevat joukot,

 

།ཁྲོ་གཉེར་གཡོ་བའི་ཡི་གེ་ཧཱུྃ་གིས།  །ཕོངས་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་སྒྲོལ་མ།

 

dro-nyer yo-wei yi-ge hung-gi / phong-pa tham-che nam-par drol-ma.

irvistäjä       liikkua      tavu     hung:lla        kurjuus           kaikki           kokonaan    vapauttaa

hän, joka täysin vapauttaa kaikesta kurjuudesta Vihaisen Irvistäjän Hung tavulla.

 

།ཕྱག་འཚལ་ཟླ་བའི་དུམ་བུསདབུ་བརྒྱན།  །བརྒྱན་པ་ཐམས་ཅད་ཤིན་ཏུ་འབར་མ།

 

Cha-tshal da-vei dum-bu u-gyen / gyen-pa tham-che shin-tu bar-ma

kunnia             kuun    pieni   osa päänkoriste    koristeet       kaikki       voimakkaasti loistaa

Kunnia. Hän jonka päänkoriste, joka on vuoltu kuusta, ja kaikki hänen koristeensa, loistavat voimakkaasti,

 

།རལ་པའི་ཁྲོད་ན་འོད་དཔག་མེད་ལས།  །རྟག་པར་ཤིན་ཏུ་འོད་ནི་མཛད་མ།

 

ral-pei drö-na ö-pa-me le / tag-par shin-tu ö-ni dze-ma.

nuttura    tukka      Amitabhasta           ikuinen   voimakas   valo    luoja

hän, joka luo ikuisen voimakkaan valon Amitabhasta kootun tukkansa keskellä.

 

།ཕྱག་འཚལ་བསྐལ་པའི་མཐའ་མའི་མེ་ལྟར།  །འབར་བའི་ཕྲེང་བའི་དབུས་ན་གནས་མ།

 

Cha-tshal kal-pe tha-mei me-   tar / bar-wei dreng-wei u-na ne-ma

kunnia            kalpa    loppu ilman tulen kaltainen leiskuva      köynnös   keskuksessa asuva

Kunnia. Hän, joka asuu liekkiköynnöksen keskellä, tuli kuin maailmanlopun (universumin tuhoutumisen) päivinä,

 

 གཡས་བཀྱང་གཡོན་བསྐུམ་ཀུན་ནས་བསྐོར་དགའ༑  ༑དགྲ་ཡི་དཔུང་ནི་རྣམ་པར་འཇོམས་མ།

 

ye-   kyang yön- kum kun-ne kor-ge / dra-yi pung-ni nam-par jom-ma.

oikea ojennettu vasen sisään  täyd. pyör. ilo            vihollisen joukot         kokonaan   voittava

hän, joka kokonaan lyö vihollisjoukot, oikea jalka ojennettuna, vasen sisäänvedettynä täydellisen pyörityksen ilolla.

།ཕྱག་འཚལ་ས་གཞིའི་ངོས་ལ་ཕྱག་གི  །མཐིལ་གྱི་བསྣུན་ཙིང་ཞབས་ཀྱིས་བརྡུང་མ།

 

Cha-tshal sa-shi ngö-la cha-gi / thil-kyi nyn-tsing shab-kyi dung-ma

kunnia          maa maa pinta       käsillä          alas        musertaa       jaloillaan     astuu  hän

Kunnia. Hän joka astuu Jaloillaan ja musertaa alas käsillään maan pinnan,

 

།ཁྲོ་གཉེར་ཅན་མཛད་ཡི་གེ་ཧཱུྃ་གིས།  །རིམ་པ་བདུན་པོ་རྣམས་ནི་འགེམས་མ།

 

dro      nyer   tsen  dzö yi-ge hung-gi / rim-pa dyn-po nam-ni gem-ma.

vihainen irvistys omistaa tehdä kirjain    hung                taso        7           kaikki      voittaja

hän, joka ilmestyy Bhirkutina (Bhirkuti – Vihainen Irvistäjä) ja hung tavun avulla voittaa kaikki seitsemän tasoa.

 

།ཕྱག་འཚལ་བདེ་མ་དགེ་མ་ཞི་མ།  །མྱ་ངན་འདས་ཞི་སྤྱོད་ཡུལ་ཉིད་མ།

 

Cha-tshal de-ma ge-ma shi-ma / nya-ngen de    shi    chö-yul     nyi ma

kunnia            autuus   hyvyys   rauha          helvetti       nirvana rauha harjoituskenttä juuri hän

Kunnia. Hän, joka on Autuus, hän joka on Hyvyys, hän joka on Rauha, hän joka on Nirvanan rauhan kokemuskentän ruumiillistuma,

 

།སྭཱ་ཧཱ་ཨོྃ་དང་ཡང་དག་ལྡན་པས།  །སྡིག་པ་ཆེན་པོ་འཇོམས་པ་ཉིད་མ།

 

so-ha om dang yang-dag den-pe / di-pa chen-po jom-pa nyi ma.

svaha     om    ja      totisesti          omistaa       paha     suuri          voittaa     juuri hän

hän, joka sen myötä, että hänellä totisesti on svaha ja om (Taran mantra),

on suuren pahan karman voittamisen ruumiillistuma.

 

།ཕྱག་འཚལ་ཀུན་ནས་བསྐོར་རབ་དགའ་བའི།  །དགྲ་ཡི་ལུས་ནི་རབ་ཏུ་འགེམས་མ༑

 

Cha-tshal kün-ne kor rab     ga-wei / dra-yi    ly-ni rab-tu gem-ma

kunnia       täydellisesti ympäröitynä täyd. ilolla    vihollistensa kehot   täysin    kukistaa hän

Kunnia. Hän joka täysin kukistaa (heidän?) vihollistensa kehot täydellisellä ilolla täydellisesti ympäröitynä.

 

༑ཡི་གེ་བཅུ་པའི་ངག་ནི་བཀོད་པའི།  །རིག་པ་ཧཱུྃ་ལས་སྒྲོལ་མ་ཉིད་མ།

 

yi-ge chu-pei ngag-ni kö-pei / rig-pa hung-le drol-ma nyi ma.

tavu     10:n          puheen    järjestetty   viisaus     hung -sta  pelastajatar juuri hän

hän joka on järjestetyn kymmentavuisen puheen viisaus-HUM:sta ilmestynyt Pelastajatar.

 

།ཕྱག་འཚལ་ཏུ་རེའི་ཞབས་ནི་བརྡབས་པས།  །ཧཱུྃ་གི་རྣམ་པའི་ས་བོན་ཉིད་མ༑

 

Cha-tshal tu-rei shab-ni dab-pe / hung-gi nam-pei sa-pön nyi-ma

kunnia            ture      jalat        tömistää         hung:n     luonto         siemen   juuri hän

Kunnia Ture, joka jalkojaan tömistäen, hän, joka on siemenen luonto HUMin muodossa,

 

༑རི་རབ་མན་དཱ་ར་དང་འབིགས་བྱེད།  །འཇིག་རྟེན་གསུམ་རྣམས་གཡོ་བ་ཉིད་མ།

 

ri-rab men-da-ra dang bi-che / jig-ten sum nam yo-va nyi-ma.

Sumeru Mandara            ja     Vindhya      maailma       3  kaikki vavisuttaa juuri hän

vavisuttaa Sumeru, Mandara ja Vindhya vuoria ja kaikkia kolmea maailmaa.

 

།ཕྱག་འཚལ་ལྷ་ཡི་ཚོགས་ཡི་རྣམ་པའི།  །རི་དྭགས་རྟགས་ཅན་ཕྱག་ན་བསྣམས་མ།

 

Cha-tshal lha-yi tsho-yi nam-pei / ri-dag tag chen chag-na nam ma

kunnia         devojen       järven  täyteys      antilooppi merkki omistaa käsissä pidellä hän

Kunnia. Hän joka pitää käsissään sitä millä on villieläimen merkki ja jolla on Devojen järven muoto,

 

ཏཱ་ར་གཉིས་བརྗོད་ཕཊ་ཀྱི་ཡི་གེས།   །དུག་རྣམསམ་ལུས་པ་ནི་སེལ་མ།

 

ta-ra nyi jö   peh kyi yi-ge / du-nam ma-ly-pa ni sel ma.

tara      2  lausua peh          -tavu        myrkyt    poikkeuksetta     poistaa hän

hän, joka poistaa kaikki myrkyt poikkeuksetta lausumalla kaksi Taraa ja tavun Peh.

 

།ཕྱག་འཚལ་ལྷ་ཡི་ཚོགས་རྣམས་རྒྱལ་པོ༑  ༑ལྷ་དང་མིའམ་ཅི་ཡིས་བསྟེན་མ།

 

Cha-tshal lha-yi tshog-nam gyal-po / lha dang mi-am-chi yi ten-ma

kunnia          devojen  joukot              kuningas      deva    ja      kimnara               luottaa

Kunnia. Hän johon Deva-kuninkaiden, Devojen ja kimnaroiden joukot luottavat,

 

།ཀུན་ནས་གོ་ཆ་དགའ་བའི་བརྗིད་ཀྱིས།  །རྩོད་དང་རྨི་ལམ་ངན་པ་སེལ་མ།

 

kün-ne go-cha ga-wei ji-kyi / tsö-dang mi-lam ngen-pa sel ma.

kaikesta  haarniska   riemun    loiston      riita     ja       uni           paha        poistaa hän

hän, joka poistaa riidat ja pahat unet oman varustuksensa riemullisen täydellisellä majesteettisuudella.

 

།ཕྱག་འཚལ་ཉི་མ་ཟླ་བ་རྒྱས་པའི།  །སྤྱན་གཉིས་པོ་ལ་འོད་རབ་གསལ་མ།

 

Cha-tshal nyi-ma da-wa gya-pei / chen nyi po-la ö-   rab    sal-ma

kunnia           aurinko       kuu                           silmä    2             valo voimakas kirkas

Kunnia. Voimakkaan eloisa täyden auringon ja täysikuun valo molemmissa silmissä,

 

།ཧ་ར་གཉིས་བརྗོད་ཏུཏྟཱ་རེ་ཡིས།  །ཤིན་ཏུདྲག་པོའི་རིམས་ནད་སེལ་མ།

 

ha-ra nyi jo   tuttare yi / shin-tu drag-po rim-ne sel ma.

hara       2  lausua tuttaren kanssa erittäin     raivokas     sairaus    poistaa hän

hän, joka poistaa erittäin raivokkaat sairaudet lausumalla kaksi Haraa ja Tuttaren.

 

།ཕྱག་འཚལ་དེ་ཉིད་གསུམ་རྣམས་བཀོད་པས།  །ཞི་བའི་མཐུ་དང་ཡང་དག་ལྡན་མ།

 

Cha-tshal de-nyi sum-nam kö-pe / shin-pei thu dang yang-dag den ma

kunnia        tuollaisuus   3 (monikko) järjestys     rauhan   voima      ja       totisesti    omistaa hän

Kunnia. Hän jolla totisesti on Rauhan voima, Kolmen Tuollaisuuden järjestyksen kautta,

 

།གདོན་དང་རོ་ལངས་གནོད་སྦྱིན་ཚོགས་རྣམས།  །འཇོམས་པ་ཏུ་རེ་རབ་མཆོག་ཉིད་མ།

 

dö   dang ro-lang nö-jin tshog-nam / jom-pa tu-re rab-cho nyi ma.

avahara ja      vetala     yaksa       joukot               valloittaja   ture   täysin paras juuri hän

hän, joka on täysin ylittämätön Ture, avaharojen, vetaloiden ja yaksojen joukkojen valloittaja.

 

།རྩ་བའི་སྔགས་ཀྱི་བསྟོད་པ་འདི་དང།  །ཕྱག་འཚལ་བ་ནི་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག།

 

Tsa-wei ngag-kyi tö-pa di dang / cha-tshal-va ni nyi-shu-tsa-chig.

juuren      mantran        ylistys tämä ja             kunnianosoitus               21   

Tämä juurimantra, ylistys ja 21 kunniaa.

 

Tämä ylistys (+ hyödyt) 21 kunnianosoituksen kautta on Tantroista ja sen sepitti Maha Vairocana.

 

 

།རྗེ་བཙུན་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་ཁྱེད་མཁྱེན་ནོ།  །འཇིགས་དང་སྡུག་བསྔལ་ཀུན་ལས་སྐྱབ་ཏུ་གསོལ།

 

Je-tsun pha-ma drol-ma khye khyen-no / jig dang du-gnal kün-le kyab-tu sol.

Jetsun       jalo   äiti    pelastaja    sinä       muista           pelko   ja     kärsimys   kaikesta   turvaa  pyydän

Jalo äiti, pelastaja, muista minua ja suo turva kaikista peloista ja kärsimyksestä. (Lausutaan 21 kertaa)

 

 

Hyödyt

 

།ལྷ་མོ་ལ་གུས་ཡང་དག་ལྡན་པའི།  །བློ་ལྡན་གང་གིས་རབ་དང་བརྗོད་པས།

 

Lha-mo-la gü yang-dag den-pe / lo den gang-gi rab dangjzö-pe

jumalattarelle hartaus todellinen omistaa    äly omistaa kenellä paras  ja      lausua

Kuka lausuneekaan, se jolla on ymmärrystä ja todellista alttiutta Jumalattarelle,

                           

།སྲོད་དང་ཐོ་རངས་ལངས་པར་བྱས་ཏེ།  །དྲན་པས་མི་འཇིགས་ཐམས་ཅད་རབ་སྟེར།

 

sö dang tho-rang lang-par je te / dren-pe mi-jig tham-che rab ter

ilta     ja       aamu    noustuaan ylös                               ei    pelko  kaikki       täysin

jos hän muistaa iltahämärissä ja aamulla noustuaan, kaikki pelottomuus annetaan täydellisesti,

                     

།སྡིག་པ་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་ཞི་བ།  །ངན་འགྲོ་ཐམས་ཅད་འཇོམས་པ་ཉིད་དོ།

 

dig-pa tham-che rab-tu shi va / ngen-dro tham-che jom-pa nyi do.

synti      kaikki        kokonaan tyyntyy      alempi tila   kaikki        voittaa    itse

kaikki paha karma tyyntyy kokonaan, kaikki alemmat olemassaolon muodot voitetaan.

 

།རྒྱལ་བ་བྱེ་བ་ཕྲག་བདུན་རྣམས་ཀྱིས།  །མྱུར་དུ་བང་ནི་བསྐུར་བར་འགྱུ་ལ།

 

Gyal-wa je-wa drag dyn nam kyi / nyur-du wang-ni kur-war gyur la

voittaja      10 miljoonaa kertaa 7 (monikko)         pian       initiaatio   antaa        joutua

Seitsemän kertaa miljoona Buddhaa antaa nopeasti voimanvirtauksen, niin että

 

།འདི་ལས་ཆེ་བ་ཉིད་ནི་འཐོབ་ཅིང༏  །སངས་རྒྱས་གོ་འཕང་མཐར་ཐུགས་དེར་འགྲོ

 

di le che-wa nyi ni thob ching / san-gye go-pang thar thug der dro.

tämä   elämä     itse juuri saavuttaa           buddhuus    taso             raja   sydän sinne kulkea

enemmän, kuin on nyt olemassa, saavutetaan ja buddhuuden ääretöntä tasoa lähestytään.

 

 །དེ་ཡི་དུག་ནི་དྲག་པོ་ཆེན་པོ།  །སྟན་ལ་གནས་པའམ་གཞན་ཡང་འགྲོ་བ།

 

De yi du-ni drag-po chen-po / ten-la ne-pa-am shen-yang dro-wa

tämä juuri myrkky raivokas suuri           istuin      paikka               joko           elävä

Tämä suuri raivokas myrkky, olipa se elottomassa tai elollisessa,

 

།ཟོས་པ་དང་ནི་འཐུངས་པ་ཉིད་ཀྱང༏  །དྲན་པས་རབ་ཏུ་སེལ་བ་ཉིད་ཐོབ།

 

zö-pa dang ni thung-pa nyi kyang / dren-pe rab-tu sel-wa nyi thob.

syödä     ja             juoda                                   muistaa kokonaan poistaa  saavuttaa            

sen tultua syödyksi tai juoduksi, sen täydellinen poistaminen saavutetaan muistamalla.

 

།གདོན་དང་རིམས་དང་དུག་གིས་གཟིར་བའི།  །སྡུག་བསྔལ་ཚོགས་ནི་རྣམ་པར་སྤོང་སྟེ།

 

Dön dang rim dang du-gi zir-vei / du-gnal tshog-ni nam-par pong te

demoni ja  sairaus  ja        myrkky   tuska         kärsimys  monet       kokonaan  poistua

Demonien, sairauksien ja myrkkyjen moninaisten tuskien kärsimykset poistuvat täydellisesti

                                                        

།སེམས་ཅན་གཞན་པ་རྣམས་ལ་ཡང་ངོ༏  །གཉིས་གསུམ་བདུན་དུ་མངོན་པར་བརྗོད་ན།

 

sem-chen shen-pa nam-la yang ngo. / Nyi sum dyn du ngön-par dzö na

olento              muilta                    kokonaan        2       3      7        vilpittömästi lausua jos

myös muilta olennoilta. Jos vilpittömästi lausuttuna kahden, kolmen tai seitsemän ryhmissä

 

།བུ་འདོད་པས་ནི་བུ་ཐོབ་འགྱུར་ཞིང༏  །ནོར་འདོད་པས་ནི་ནོར་རྣམས་ཉིད་འཐོབ།

 

u dö-pe ni u thob gyur shing / nor dö-pe ni nor-nam nyi thob.

lapsi toivoa lapsi saada toteutua ja      varallisuus toivoa       varoja        saada

lasta toivotaan lapsi saadaan, varallisuutta toivotaan, varallisuutta saadaan.

 

།དོད་པ་ཐམས་ཅད་ཐོབ་པར་འགྱུར་ཏེ།  །བགེགས་རྣམས་མེད་ཅིང་སོ་སོར་འཇོམས་འགྱུར།།

 

Dö-pa tham-che thob-par gyur te / geg-nam me chin so-sor jom gyur.

toivottu  kaikki            saadaan  toteutua          esteet        ilman ja     jokainen kukistetaan

Kaikki mitä toivotaan, saavutetaan, kaikki esteet poistetaan, yksilöllisesti kukistetaan.

 

 

Edessä olevan mietiskelyjumaluuden sulautuminen

 

།མདུན་བསྐྱེད་འོད་ཞུ་རང་ལ་ཐིམ༔  དབྱེར་མེད་ཉིད་དུ་བྱིན་བརླབས་པས༔

 

Dyn-gye ö shu rang-la thim / yer-me nyi du jin-lab pe.

edessä vis.valo sulaa itseeni sulautua erottamaton 2          siunaus

Visualisaatio edessäni sulaa valoon ja sulautuu itseeni.

 

རང་ཉིད་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མའི་སྐུ།  སྣང་ལ་རང་བཞིན་མེད་པར་གྱུར  

 

Rang-nyi pha-ma drol-mei ku / nang la rang zhin me-par gyur.

oma (kehoni) Arya          Taran   keho  ilmentymä       oma  luonto ilman tulla joksikin

Tultuani siunatuksi erottamattomuudella minusta tulee Arya Taran Keho, ilmentymä ilman omaa (erillistä) olemusta.

 

ཨོྃ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་སྭཱ་ཧཱ།

 

OM TARE TUTTARE TURE SVAHA

Om Pelastajatar! Rakastava! Nopea! Svaha

(Kaikki kolme nimeä huudahdusmuodossa.)

 

ཨོྃ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་སྭཱ་ཧཱ།

 

(Tam)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pitäen mielessäsi Arya Taran selkeän muodon ja itsetunnon lausu kymmentä tavua. Lopuksi, minkä määrän harjoitusta oletkaan tehnyt, lausu sadan tavun mantra kolme kertaa.

 

Sadan tavun mantra

 

ཨྃ་བཛྲ་ས་ཏྭ་ས་མ་ཡ།   མ་ནུ་པཱ་ལ་ཡ།   བཛྲ་ས་ཏྭཏྭེ་ནོ་པ་ཏིཥྭྲ་དྲི་ཌྷོ་མེ་བྷ་ཝ།  

 

Om ben-za sa-to sa-ma-ya /ma-nu pa-la-ya /ben-za sa-to te-no-pa, ti-tra dri-to me-bha-wa.

       vajra        olento     sitoumus                                      vajra         olento  vakaa         vakaus pysytellä

Om Vajrasattva sitoumuksesi tähden suojele minua huolenpidollasi, pysy vakaana minussa,

 

སུ་ཏོ་ཥྱོ་མེ་བཧ་ཝ།   སུ་པོ་ཥྱོ་མེ་བཧ་ཝ།  ཨ་ནུ་རཀྟོ་མེ་བཧ་ཝ།

 

Su-to ka-yo me-bha-wa / su-po ka-yo me-bha-wa / a-nu rak-to me-bha-wa

onni                                         terveys                                      rakkaus

johdata minut täyteen tyydytykseen, auta minua kehittymään terveellä tavalla, tue minua rakkaudellasi,

 

སརྦ་སིདྡྷི་མྨེ་པྲ་ཡ་ཙྪ།   སརྦ་ཀརྨ་སུ་ཙ་མེ།

 

sar-va sidd-hi me-ntra ya-tsa / sar-va kar-ma su-tsa-me.

kaikki     kyvyt                                           kaikki    toiminta

anna minulle kaikki kyvyt ja kaiken toiminnan mestaruus.

 

ཙཏྟཾ་ཤྲི་ཡཿཀུ་རུ་ཧཱུྃ།   ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧོཿབྷ་ག་ཝཱན།

 

Tsi-tam shi-ri ya gu-ru hum / ha-ha-ha-ha-ho bha-ga-wan

mieleni                       guru                 (ilo)                             Buddha

Luo mieleni loistokkuus Hum (Vajrasattvan tavu) ha ha ha ha (Neljä rajattomuutta) hoh (mielihyväinen naurunääni niistä iloittaessa).

 

སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་བཛ་མཱ་མེ་མུཉྩ།   བཛྲཱ་བྷ་ཝ་མ་ཧཱ་ས་མ་ཡ་ས་ཏྭ་ཨཱཿ

 

Sar-wa ta-tha-ga-ta ben-za ma-me-mun-tsa ben-za bha-wa ma-ha sa-ma-ya sa-to ah.

kaikki       Buddhat               vajra                                        vajra                  suuri       sitoumus  olento

Transsendenttinen saavuttanut voittaja, kaikkien Tathagatojen ruumiillistuma. Älköön tuhoutumaton koskaan erotko minusta. Tulkoon minusta tuhoutumattoman haltija. Sellainen suuri sitoumus. Ah. (Vajrasattvan perusolemus).

 

 

Itsevisualisaation sulauttaminen

 

།ལྷ་དང་རང་སེམས་དབྱེར་མེད་པ།  །ཆོས་དབྱིངས་གཉུག་མའི་ངང་དུ་བཞག།

 

Lha dang rang sem jer me pa / tshö-ying nyug-mei ngang du zha.

jumaluus ja    oma   mieli  erottamaton   Dharmadhatu sisäinen         luonnollinen

Mietiskelyjumaluuden ja oman mieleni erottamattomuus lepää luonnollisessa tilassa Dharmadhatussa. (Viljele täten luonnollisen tilan näkemystä.)

 

 

Omistusrukous

 

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག  །འཕག་མ་སྒྲོལ་མ་གྲུབ་གྱུར་ནས།

 

Ge-wa di yi nyur-du dag / phag-ma drol-ma drub gyur ne.

hyvä   tämä juuri pian                 Arya            Tara  saavuttaa tulla joksikin

Tämän hyvyyden kautta tulkoon Arya Taran Saavutuksesta nopeasti minun saavutukseni.

 

འགྲོ་བ་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ།  །དེ་ཡིས་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག།

 

Dro-wa chig kyang ma-ly-pa / de yi sa-la gö-par shog.

olennot    yksikään   ilman poikkeusta tuo juuri tasolle toivon tuovani

Toivon tuovani kaikki olennot ilman yhtäkään poikkeusta juuri tuolle tasolle.

 

 

© Rokpa Finland ry 2013

 

Vihreän Taran puja (pitkä harjoitus)

Tai Situpa: Vihreä Tara

Kotisivulle