Vihreä Tara              

 

 

 

Harjoitusohjeet

Ylistysten kommentaari (1)

Ylistysten kommentaari (2)

Tai Situpa: Vihreän Taran harjoitus

Selityksiä pitkään harjoitustekstiin

Lyhyt muoto Vihreän Taran pujasta

Symboliikka

Termatekstien luonteesta

Valkoinen Tara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vihreä Tara. Kalliopiirros Holy Islandilla.

 

 

 

Alkurukoukset   lataa| (Word)    |lataa|(pdf)

 

Rukous Guru Rinpochelle

 

Tämä on terma, joka ilmestyi kultaiselle paperille kallionhalkeamasta. Sen tähden pidä Lootuksesta Syntynyt erottamattomasti mielessäsi ja resitoi ylistykset täysin keskittyneesti.

 

             Urgyen   maa -ssa      luoteis       raja              lootus      teriössä      varrella             

Hung Ur-dzen jul-tsi nu-tsang tsham / pe-ma ge-sar dong-po la

Luoteisessa Urgyenin maassa lootuskukan teriössä

 

ihmeellinen paras   saavutus  nektari            lootus       syntyä    -sta    tuntea    maine

ja-tshen tso-gi ngö-drub nje / pe-ma dzjung-ne she-su dra.

sinä, jonka saavutukset ovat suuret ja ihmeelliset, tunnettu nimellä Lootuksessa syntynyt,

 

ympäröity   dakini              monta   seurue  

Kor-du khan-dro mang-pö kor

suuren dakiniseurueen ympäröimänä,

 

sinun   jalanjäljissä  minä   täyttää           siunaus              takia   tänne   pyydän

tsje-tsi dze-su da drub-tsi / tsjin-tsi-lab tshir she-su sol.

pyydän tule ja suo siunauksesi, niin että saatan seurata esimerkkiäsi.

 

paikka paras tässä siunaa                kyky  paras minulle voima   4   anna

Ne tso di ru tsin-pö la / drub-tso da la wang shi kur

Anna siunauksesi tälle erinomaiselle paikalle, anna neljä voimaa tälle kyvykkäälle harjoittajalle,

 

häiriö ja hämmennys johtaa este  pyydän paras   ja tavanomainen     saavutus       suo

ge dang lo dren bar-tse sol / tso dang tyn-mong ngö-drub tshol.

poista esteet, hämmennys ja häiriötekijät, suo ylivertaiset ja tavanomaiset kyvyt.

 

                              vajra         guru   lootus    kyky

OM AH HUNG BENZA GURU PEMA SIDI HUNG (Alusta kolme kertaa.)

 

                             vajra        guru     lootus   pääkallo-nauha  voima      vajra     samaja-vala

OM AH HUNG BENZA GURU PEMA TÖ-TRENG TSAL / BENZA SAMAJA DZA DZA

 

kaikki          kyky                                                                                                                      mieli

SARVA SIDHI PALA HUNG AH, HRI MA-HA-RI NI SA RATSA HRI JA TSITTA HRING HRING DZA DZA   (kolme kertaa)

 

    guru        dakini      joukko kanssa             me            uskon    lapset  -lle

Gu-ru khan-dro tsho tse tsi / da-tsag mö-pe u-nam la

Guru, dakinien joukot ja muut, meille, uskollisille lapsillenne,

 

keholle kehon   siunaus                 puheelle  puheen     siunaus        

ly la ku ji dzjin-tsi-lob / nga la sung-gi dzjin tsi lob

siunatkaa kehomme kehollanne, siunatkaa puheemme puheellanne,

 

mielelle mielen       siunaus              voima    4      antaa          siunaus

ji la tug tsi dzjin-tsi-lob / wang shi kur-war dzjin-tsi-lob

siunatkaa mielemme mielellänne, antakaa meille neljän voiman siunaus,

 

tantra  4    puhdas        siunaus                 polku   4       taitava               siunaa           

tsjy shi da-par dzjin-tsi-lob / lam shi dzjong-war dzjin-tsi-lob

antakaa meille neljän ylevän tantran siunaus, antakaa neljän taitavan polun siunaus,

 

keho 4     saavuttaa     siunaus

ku shi tob-par dzjin-tsi-lob.

siunatkaa, että oivallamme neljä kayaa.

 

                               vajra           guru     lootus     jumalat       dakinit

OM AH HUNG BEN-ZA GU-RU PE-MA DE-VA DAA-KI-NI

 

keho            initiaatio                    puhe         initiaatio                  mieli          initiaatio                          kaikki        initiaatio

KAA-JA ABIKENTSA OM, WAKA ABIKENTSA AH, TSITTA ABIKENTSA HUNG, SARVA ABIKENTSA HRI

 

Samaya. Sinetöity, sinetöity, sinetöity. Minut oli kutsuttu Tagrariin tekemään puja ja siellä Bangrin pyhään paikkaan, noin seitsemän päivän matkan päähän, tuodakseni sateet jotta sato hyötyy. Kuningas Tagdze Chötsjong pyysi sitä uskolla ja hartaudella ja minä, Pema Dechen luin sen ´kultaiselta paperilta´ ja Urdzjen Legdrub kirjoitti sen muistiin. Liittyen tähän toivomusrukousten kuninkaaseen, Gurun seitsemään riviin, aarteenlöytäjä kuningas on Pema Dechen, Dharmaherra kuningas on Tsewang Norbu ja käskyn täyttäjä kuningas on Powa Tob. Se valaisee syvällisiä merkityksiä tämän erinomaisen kalpan olennoille ja jos ponnistelee Gurun toivomusrukouksen erinomaisella tiellä saavuttaa erinomaisen ymmärryksen, mahdollisuuksia ja onnea rajattomasti ja varmasti pääsee Suuren autuuden maahan.

 

 

Rukous Gurun Kolmelle olemusmuodolle

 

Kuinka

ihmeellistä! toiminta vapaa Dharman valtakunnan maa maailmassa Dharma 2   aika  3  syntymä lakkaamaton  ilmentymä

Emaho drö dral tshö-tsji-jing tsi shing kham su / tshö nji dy sum tsje gag me pei nang

Emaho. Syntymätön, loputon, ajaton luonto, Dharmata. Itsestään täydellinen, toiminnasta vapaa

 

juureton itsestään täydellinen autuus    suuren      keho      avaruus        kaltainen myötätunto ilmansuunta puolueeton

tsja-dral hlyn dzog de-wa tshen-pöi ku / nam-kha shin-du tug-dzje tsjo ri-me

Suuren autuuden olemusmuoto, myötätunto, joka on kuin avaruus ilman kaikkea puolueellisuutta

 

lama     Dharman      kehoa     rukoilen                 Urgyen      lootus     syntynyt -sta  -a   rukoilen

la-ma tshö-tsi ku-la sol-va-deb / Ur-dzen pe-ma dzjug-ne la sol-va-deb.

Dharmadhatun mutkattomassa valtakunnassa. Rukoilen Dharmakaya Gurua, Uddiyanan Padmasambhavaa.

 

autuus suuri itsestään saavuttaneen valtakunnassa             keho puhe mieli ja   ominaisuudet    toiminnan

De tsen hlyn-tsi drub-pe shing-kham su / ku sung tu dang jön-ten drin-le tsji

Buddhan keho, jolla on viisi viisautta: ruumiin, puheen, mielen, ominaisuuksien ja toiminnan.

 

viisaus       5  omistaa autuuteen mennyt      keho   myötätunnon erityispiirteet monta       erikseen näyttää

Je-she nga den de-war sheg-pei ku / tu-dzei tsje-drag na-tshog so-sor tön

Myötätunnon erityispiirteet, yksitellen ilmentyneinä itsestään syntyneen suuren autuuden valtakunnassa.

 

lama       runsaus          paras    kehoa       rukoilen             Urgyen     lootus       syntynyt  -sta -a     rukoilen

La-ma long-tsjö dzog ku-la sol-va-deb / Urdzen pe-ma dzjung-ne la sol-va-deb.

Rukoilen autuushahmoista Gurua, Uddiyanan Padmasambhavaa.

 

ihminen kärsiä maailma puhtaan maailmassa            myötätunto     suuri      olentojen    hyödyksi   tulla

Mi dze dzi-ten da-pei shing-kham-su / tu-dze tshen-pö dro-wei dön-la tsjön

Suurella rakkaudella, ilmentyen olentojen hyödyksi, tehtävänsä täyttäen, käyttäen mitä tahansa keinoa,

 

mikä tahansa     kesyttää  keino -n   olento hyöty tehdä   mennyt ja      ei   tullut    nyt juuri aika   3     -ssa

gang la gang dul thab-tsji dro dön dze / de dang ma tsjön da ta dy sum tsji.

joka taltuttaa kenet tahansa "Kärsimyksen maailmoiden" puhtaassa valtakunnassa. (22

 

lama     ilmentynyt  keho -a   rukoilen                 Urgyen        lootus  syntynyt -sta    -a     rukoilen

La-ma drul-pe ku-la sol-va-deb / Ur dzen pe-ma djung ne la sol-va-deb.

Rukoilen menneisyydessä, nykyisyydessä ja tulevaisuudessa ilmentyneitä Guruja, rukoilen Uddiyanan Padmasambhavaa.

 

 

Perimyslinjan rukous

 

Kuinka ihmeellistä! Dharma keho Samantabhadra siddha  Vajradhara      opetus    Vajramieli    voitto omistaa  jalat sinun voittaja

Emaho. Tshö ku kun-zang drug-pa dor-dze-tshang / tön-pa dor-sem tsom den sha tsjei dzjal

Emaho. Rukoilen Padmasambhavaa, joka on erottamaton Samantabhadran valaistuneesta tietoisuudesta,

 

suojelija        Amitayus           ja          Chenrezig      erottamaton lootuksesta       -a    rukoilen

gön-po tshe-pa-me dang tsjen-re-zig / jer-me pe-ma de la sol-va-deb.

kuudetta Buddhaa, Vajradharaa, mestari Vajrasattvaa, Bhagavan Buddhaa,

joka kuului Shakyoiden heimoon, Herra Amitayusta ja Avalokiteshvaraa.

 

keho tämä itse     Manjushri Kuoleman   herra       puheen      itse     voima  suuri hevonen kaula monta

Ku ji da-nji zam-pal shin-dze she / sun-gi da-nji wang tshen ta ke tshar.

Rukoilen toiveet täyttävää Gurua, Manjushri-Yamantakaa, joka on hänen Kehonsa ruumiillistuma.

Mahtavaa Hayagrivaa, hänen Puheensa ilmennystä,

 

mieli            itse       Jangdag        Heruka             guru mieli mukainen jalokivi rukoilen

Tu-dzji da-nji jang-dag he-ru-ka / gu-ru ji shin nor-bu sol-va-deb.

Yangdak Herukaa, hänen Mielensä ilmenemismuotoa.

 

ominaisuus loisto voittaa hyvin paras  heruka           toiminta       itse          vajra      nuoruuden   keho

Jön-ten dzil nön tshe tsho he-ru-ka / drin-le da-nji dor-dze shön-nui ku

Rukoilen ihmeellistä Pääkallonauhan Voimaa, Demtshog Herukaa,

hänen Ominaisuuksiensa häkellyttävää loistoa,

 

mamo          dakini   -en    herra           täydellinen   Voittaja    loisto  suuri  kallo  nauha voima  -a      rukoilen

ma-mo khan-droi tsho-wo ngön-dzog tsjal / pal tshen tö-dreng tshal-la sol-va-deb.

Vajrakumaran Kehoa, hänen Toimintansa ilmenemismuotoa,

totisesti täydellistä Buddhaa, Mamojen ja Dakinien herraa.

 

kehon laajuudessa ilmennys rauhallinen raivokas ja    puheen   ääni  puhe ulottuvuus   10    2  omata

Ku-ji jing-su tsju-drul shi dröi dang / sung-gi dang ke jen-lag tsu nji den

Rukoilen Dakinien herraa ja mestaria, rauhallisten ja raivokkaiden ilmentymien luontoa

hänen Kehonsa laajuudessa,

 

mielen          ajatus       hyvä         ulottuu kaikkialle             dakinien           herra        sinua       rukoilen

thu-tsji gong-pa zang thal jong la tsjab / khan-droi tsho-wo dze-la sol-va-deb

hänen Puheensa sointia, joka sisältää 12 ulottuvuutta,

hänen Mielensä oivallusta, joka esteettömästi läpäisee kaikki.

 

keho edustava laakso pitää puhe edustava aarre             mieli     ajatus teko omistaa lapsi -lle

ku tshab lung ten sung tshab ter du be / thug tsji gong pa le tseb u la te

Rukoilen ystävällistä ilmennyshahmoa,

joka aarteena piilotti Kehoaan edustavat esineet, ennustukset ja Puheensa välikappaleet,

 

rakkauden    kasvot  jyrinä      Tiibet           kokonaan         ystävällisyys omistaa ilmennyshahmoa    rukoilen

tshe-wei shal tshem pö-pang jong-la shag / drin-tsen drul-pei-ku-la sol-va-deb.

joka antoi Mielensä oivalluksen karmisesti oivaltamaan kykeneville lapsilleen,

jonka rakkauden perintö pysyy Tiibetin kansan parissa.

 

Ystävällisyys   kuten      guru     rinpoche               mieli  side puhuttu täten muista       pitää         pyydän

Ka-drin dren-no gu-ru rin-po-tshe / tu dam shal she gong-pe zung-du sol.

Muista minua ystävällisyydelläsi Guru Rinpoche, rukoilen,

että huolehdit minusta puhumiesi sanojen mukaisen sitoumuksen näkemystä noudattaen.

 

aika paha tänä toivo katso muuta ei             myötätunto     katso       Urgyen    ilmennyshahmo

Dy nge di la re tö shen ma tshi / tu-dze zig-shig ur-dzen drul-pe-ku.

Näinä pahoina aikoina ei ole muuta toivoa, ei ketään muuta johon luottaa,

huolehdi minusta myötätunnollasi, Uddiyanan valaistunut opettaja.

 

voima vahvuus voima aika paha               käännä        siunaus      viisaus     voima   suuri   virtausta pyydän

Tu tshal ny-pe dy ngen jo-drug dok / dzin-lab je-she wang tshen kur-du sol

Vahvuudella ja voimalla käännä pois tämän pahan ajan petokset ja taistelu.

Rukoilen siunauksesi suurta voimavirtausta ja ääretöntä viisautta,

 

kokemus   ja oivalluksen     voima              lisätä              ja      opetus           hyöty           voima            paras         ja

njam dang tog-pei tshal shug tsje-pa dang / ten dror pen-pei thu-tshal rab-ten shing

rukoilen, että lisäät oivalluksen ja kokemuksen vahvuutta ja voimaa

ja annat minulle voiman olla hyödyksi olennoille ja opetuksille,

 

elämä  1       buddhuus        saavuttaa  tekemään pyydän

tshe tsig sang-dze drub-par dze-du sol.

niin että saavutan buddhuuden yhdessä elämässä.

 

Tämä rukous on "Kallisarvoisen Uddiyanan Täydellisestä Vapautuksesta" (Padmasambhavan elämäkerta, jonka suuri terton Urgyen Chögyur Dechen Lingpan emanaatio (ensimmäinen Choling Rinpoche 1829-70) toimintansa kautta, jolla oli voima kesyttää olentoja, toi ulos Karma Damchen kivestä (Kivi jolla on uljas karma).

 

 

 

Kahden kertymän ydin

Uhriseremonia mieleen kätketystä aarteesta `Taran syvällinen bindu`

 

 

Namo Guru Arya Tara je

Kunnia Gurulle ja jalolle Taralle,

jonka myötätunto ja teot ovat suuremmat kuin

Oppaiden ja heidän perillisensä kolmessa ajassa,

kumarran Taraa, Äitiä,

ja selitän hänen harjoituksensa

Kriya ja Charya tantran mukaan.

 

Koska nämä ´syvälliset bindut´ovat kaikkein syvällisimmän tiivistettyjä ytimiä, pitkät selitykset ovat tarpeettomia. On kuitenkin olemassa hiukan pitempi versio ja toinen säännöllistä harjoitusta varten, s.o. laaja ja lyhyt muoto.

 

Ensimmäinen näistä kahdesta: Järjestä puhtaalle hyllytasolle saatavilla olevien Jalokiviä edustavien vertauskuvien kuten Taraa edustavan patsaan tai maalauksen eteen "kaksi vettä ja nautinnot" (juomavesi ja pesuvesi, kukat, suitsuke, valo, parfyymi ja ruoka), pyöreä valkoinen torma, puhdistava vesi, uhrilahja, ohraa siroteltavaksi jne. Jos voit, noudata peseytymisen ja puhtauden käytöstapoja. Ellei siihen ole mahdollisuuksia, tee harjoitus sellaisena aikana kuin aikainen aamu, ennen kuin olet syönyt lihaa tai juonut alkoholia, ilman kiintymystä olemassaoloon ja Bodhimieli vaikuttimenasi lausu Turvautuminen:

 

edessä            avaruudessa   Jetsunma                 todella           oleskella     tulla

Dyn-tsji nam-khar dze-tshun-ma ngön-sum shug-par dzjur

(Kuvittele:) Jetsunma on todella edessäni avaruudessa.

 

 

Turvautuminen ja Bodhimielen kehittäminen

 

kunnia           Jalokivet     kaikki todella   Jetsunmaan              minä ym.  olennot kaikki turvautuvat

Na-mo kön-tshog kun-ngö dze-tshun-mar / da-sog dro-kun tsjab-su-tsi

Namo (Kunnia.)Minä ja kaikki olennot turvautuvat Jetsunmaan, joka on kaikki Jalokivet totisesti yhdessä.

 

valaistuminen            pyrkimys    mieli  kehittää          syvällinen  polku      astua

dzjang-tshub mön-pei sem tsje ne / zab-möi lam-la zug-par tsji. (kolme kertaa)

Kehitettyämme valaistumiseen pyrkivän mielen astumme syvälliselle polulle. 

 

 

Hengellisten ansioiden kokoaminen:

Seitsenosainen rukous

 

Jetsun               jalo äiti  vapauttaja     ja         suunta 10   aika    3      asuva

Dze-tshun pa ma drol-ma dang / tsjo tsu dy sum shug-pa ji

Osoitan syvän kunnioitukseni ja ihailuni Jetsun Arya Taralle

 

voittaja    perijä sekä kaikki        -lle      täydellinen puhdas        kumarran

dzal-va se tse tam-tse la / kun-ne dang-we tsjag-tsji-o.

ja kaikille Voittajille ja heidän perillisilleen kymmenessä ilmansuunnassa ja kolmessa ajassa.

 

Kukkia   suitsuketta voilamppuja tuoksuja ruokaa    musiikkia    jne.

Me-tog du-pö mar-me dri / shal-ze rol-mo la-sog-pa

Uhraan oikeita tavaroita ja mielikuvituksen tuotteita: kukkia, suitsuketta, lamppuja, parfyymejä, ruokaa,

 

oikeita          mielikuvituksella tarjoan       Aryoiden joukkoa       rukoilen

ngö-tsjor ji-tsi drul-ne bul / pa-mei tsho-tsji she-su-sol.

musiikkia ja niin edelleen, pyydän lukemattomia Aryoita: hyväksykää ne.

 

alku ilman               aika       asti        ei-hyve  10      ja         rajaton            5

To-ma-me-ne da-te bar / mi-ge tsu dang tsham-me nga

Tunnustan kaikki huonot teot, jotka on tehty mieli kleshojen vaikutuksen alaisena:

 

mieli            klesha            vallassa                              synti    kaikki           tunnustan

sem-ni njön-mong wang-tsjur-pe / di-pa tham-tse shag-par-tsji.

kymmenen kielteistä ja viisi rajatonta tekoa ajasta ilman alkua nykyhetkeen asti.

 

sravaka         pratyekabuddha  bodhisattva           jokainen olento   ynnä muut

Njen-thong rang-dzjal tsjang-tshub-sem / so-so tsje-wo la-sog-pe

Iloitsen kaikesta ansiosta, joka on kertynyt kolmessa ajassa sen kautta, mitä hyvää

 

aika   3         hyve     mitä    kerätty          ansio     se juuri minä iloitsen

dy-sum ge-wa tsi sag-pe / sö-nam la-ni da-ji-rang.

sravakat, pratyekabuddhat, bodhisattvat, tavalliset olennot ja kaikki muut ovat tehneet.

 

olentojen            (monikko)  motivaatio    ja     mielenlaatu                  mukaan

Sem-tsen nam-tsji sam-pa dang / lo-ji tsje-drag zi-ta-war

Pyydän, että käännät Dharman pyörää suuressa, pienessä ja yleisessä kulkuneuvossa

 

suuri    pieni            yleinen        kulkuneuvo       Dharman  pyörää  pyörittää pyydän

tshe tshung thyn-mong te-pa ji / tshö-tsji khor-lo kor du sol.

olentojen erilaisten mielenlaatujen ja motivaation mukaan.

 

samsara olemassaolo ei tyhjä kunnes           nirvana    ei           myötätunto

Khor-wa zi si ma tong bar / nja-ngen mi da thu-dze ji

Katso myötätunnolla kaikkia olentoja jotka ovat hukkumassa kärsimyksen mereen.

 

kärsimys              mereen          hukkua                      olennot        heitä       katso pyydän

dug-ngal tsa-mtshor tsjing-wa ji / sem-tsen nam-la zi-su sol.

Älä ylitä nirvanan rajaa, ennen kuin samsara on tyhjennetty.

 

minun      ansioni  mitä   kertynyt         kaikki              valaistuminen      syy       tulkoon

Da-gi sö-nam tsi sag-pa / tham-tse tsjang-tshub dzjur-tsjur ne

Mitä ansioita olenkaan koonnut, johtakoon se valaistumiseen,

 

pitkä aika      viivytyksettä olentojen          opas            loistava minusta tulkoon

ring-por mi-thog dro-wa ji / dren-pei pal-du da tsjur-tsi.

niin että minusta tulisi viivytyksettä erinomainen opas olennoille.

 

Uhrilahjojen siunaaminen

 

             vajra   nektari     lainehtiva  tapa      tapa

Om benza amrita kundali hana hana hung peh.

Om vajra lainehtiva nektari tapa tapa hum peh (Amrita kundalin mantra)

 

             luonto      puhdas      kaikki      ilmiöt        luonto           minä      olen

Om sobhava shudda sarva dharma sobhava shuddo ham.

Om kaikkien ilmiöiden puhdas luonto, luonnollisen täydellisen puhtauden ruumiillistuma.

 

paikka maa lootus järjestetty valtakunta muoto ja koriste järjestys mittaamaton

Ne jul pe-mo kö-pe shing / ji dang tsjen kö tshe-me-bar

Tässä paikassa, joka ilmentyy Järjestettyjen lootusten valtakuntana,

mittaamattomana muotojen ja koristeiden järjestyksenä

 

jumal ruoka samadhi   -sta   ilmestyä            uhri ruoka ajatus   ei      käsittää         tulla

lha dze ting-dzin le drub-pei / tshö dze sam mi tsjab-par tsjur.

ilmestyy jumalallisia aineksia, ymmärryksen ylittäviä lahja-aineksia samadhista ilmestyen.

 

            vajra    juomavesi                                 vajra      pesuvesi    

Om benza argham ah hung / om benza padam ah hung

om vajra vesi suuta varten ah hung, om vajra vesi jalkoja varten ah hung,

 

           vajra      kukka                                  vajra    suitsuke                                

Om benza pupe ah hung / om benza dype ah hung

om vajra kukkia ah hung, om vajra suitsuketta ah hung,

 

          vajra       valo                                     vajra    parfyymi

om benza aloke ah hung / om benza gende ah hung

om vajra valoja ah hung, om vajra parfyymia ah hung,

 

          vajra       ruoka                                     vajra       musiikki

om benza nevide ah hung / om benza shapta ah hung.

om vajra ruokaa ah hung, om vajra musiikkia ah hung.

 

       vajra          levitä       avaruus

om benza saparana kham.

Om vajra leviten läpi avaruuden.

 

Kunnianosoitus ja uhrilahja kaikille Jalokiville:

 

suunta     10  aika  4      lama    voittaja      poika    ja   mukana         kaikki            eteen       avaruuteen   vajra     kokoontuminen

Tshjo tsu dy shi la-ma dzjal-wa se dang tse-pa tham-tse dyn-tsi na- khar. Ben-za sa-ma-dza.

Kaikki Gurut, Voittajat ja heidän perillisensä kymmenessä ilmansuunnassa ja kolmessa ajassa edessäni avaruudessa. Vajra kokoontuminen.

 

poikkeuksetta olento    kaikkien    suojelija tulla      ja         mara  joukko yhdessä kestämätön voittaa tehdä jumauus

Ma-ly sem-tsen kyn-tsji khön tsjur tsing / dy de pung-tse mi-dze dzom dze hla

Te, jotka tiedätte kaikki asiat poikkeuksetta, siten kuin ne ovat, Te, jotka olette yhtä kuin jumaluudet,

jotka voittavat kestämättömät Marat ja niiden joukot,

 

asia (mon.) poikkeuksetta niin kuin tietää     tulla           Bhagavan   seurue yhdessä paikka tänne tulkaa pyydän

ngö nam ma-ly dzi-shin tsjen tsjur-pei / tsom-den khor tse ne dir she-su sol.

ja jotka olette sama kuin jokaisen yksityisen olennon suojelijat,

Bhagavanit seurapiireinenne, rukoilen teitä tulemaan tähän paikkaan.

 

lootus       istuin                   tarjoan

Pe-ma ka-ma-la-ja sa-tom.

Lootus istuin teille.

 

Seitsenosainen rukous (1

 

        kuinka

mitä  monessa (mon.) suunta 10:ssä maailmassa         aika 3       mennyt   ihmisten    leijona   kaikki

Dzi nje-su dag tshjo tsui dzi-ten-na / dy sum sheg-pa mi-ji sen-ge kyn

Niin monta kuin niitä onkaan, maailmoja kymmenessä ilmansuunnassa,

Kolmen ajan Tietäjät (Shugatat), leijonankaltaiset, uljaimmat ihmisistä, jotka ilmestyvät niissä kolmessa ajassa

 

minun poikkeuksetta heille   kaikille                  keho   ja   puhe   mieli uskolla  osoittaa kunnioitusta

da-gi ma-ly de-dag tham-tse-la / ly dang nga ji dang-we tshja-tsi-o.

 - osoitan ihaillen heille kunnioitusta kehoni, puheeni ja mieleni kautta.

 

Samantabhadra toiminnan toiv.ruk. voimalla minun voittaja             kaikki  mielen avulla ilmentyä

Zang-po tsjö-pei mön-lam tob da-gi / tsjal-wa tham-tse ji tsji ngön-sum du

"Samanthabhadran toiminnan" toivomusrukousten voimalla

kuvitellen kaikkien Voitokkaiden olevan todella läsnä,

 

maailmassa hiukkanen kuinka monta keho paras kesyttäjä / voittaja kaikille kokonaan kumartaa

shing-gi dul nje ly rab tu-pa-ji / dzjal-wa kyn-la rab-tu tshja-tshal-lo.

teen täydellisen kunnianosoituksen kumartamalla kaikille Voitokkaille niin monella

täydellisesti kumartavalla keholla kuin maailmassa on hiukkasia.

 

hiukkanen 1 istua päällä hiukkanen niin monta kuin buddhia / buddha poikien    keskellä  istua (mon.)

Dul tsig teng na dul nje sang-tsje nam / sang-tsje se-tsji u-na shu-pa dag

Yhdellä hiukkasella niin monta Buddhaa kuin hiukkasia on yhteensä

kukin istuen Buddha-perijöitten ympäröimänä,

 

sillä tavoin dharman valtakunnissa poikkeuksetta           kaikki           voittaja  minun toimestani täyttää hartaus

de-tar tshö-tsji-jing nam ma-ly-bar / tham-tse tsjal-wa da-gi khang-war mo.

sillä tavoin kuvittelen ilmiöitten laajuudessa ilman poikkeusta kaiken täyttyvän Voitokkaista.

 

he              ylistys         ei loppua     meri            (mon)    sävelmän      eri puolet    valtameren        ääni   kaikilla

De-dag ngag-pa mi ze tsja-mtsho nam / jang-tsji jen-lag tsja-mtshoi dra kyn-tsji

Ylistän kaikkia Shugatoja loppumattomien ylistyslaulujen merellä,

 

voittaja          kaikkien     ominaisuus paras loisto                  ilo        Shugata        kaikki          minä ylistän

dzjal-wa kyn-tsji jön-ten rab dzö-tsing / de-war she-pa tham-tse da-gi tö.

valtamerellisellä sävelmän aspekteja, julistaen kaikilla äänillä kaikkien Voittajien ominaisuuksia.

 

kukka           hieno           köynnös        hieno         ja        symbaalit    (mon.)    ja       parfyymi päivänvarjo paras ja

Me-tog dam-pa dreng-wa dam-pa dang / sil-njen nam dang tsjug-pei du tsho dang

Tarjoan lahjan noille Voitokkaille täydellisin kukin, täydellisin seppelköynnöksin,

musiikilla, hienoimmilla hajusteilla ja päivänvarjoilla,

 

valo            paras      ja    suitsuke    hieno                   voittaja       heille                   uhrata

mar-me tsho dang du-pö dam-pa ji / dzjal-wa de-dag la ni tshö-par-tsji.

suurenmoisin valoin ja parhain suitsukkein. Tarjoan lahjan noille Voitokkaille

 

vaatteet    hienot                     ja    hajusteet paras ja          pulverin              pussi       vuori paras veroinen    ja

Na-dza dam-pa nam dang dri tsho dang / tshje-mei phur-ma ri-rab njam-pa dang

myös ylhäisin vaattein ja täydellisin parfyymein,

pussillisilla hajustettua pulveria, suurilla kuin Vuorista mahtavin

 

järjestetty paras              jalo     täydellinen kaikille         voittajille  heille        kokonaan       uhraan

kö-pa tsja-par phag-pei tsho kyn-tsji / dzjal-wa de-dag la-jang tshö-par-tsi.

ja kaikilla täydellisillä poikkeuksellisen hienoilla lahjaesineillä.

 

lahja mikä tahansa (mon.) ylittämätön sinetti suuri          ne             voittaja       kaikille     kokonaan hartaus

Tshö-pa gang nam la-me tsja tshe wa / de-dag tsjal-wa tham-tse la-jang mo

Mitä suuria ja suurenmoisia lahjoja onkaan olemassa, osoitan niillä kunnioitusta kaikille Voitokkaille.

 

Samantabhadra toiminta uskolla voima              voittaja       kaikille  osoittaa kunnioitusta uhrata

Zang-po tsjö la de-pei tob da gi / dzjal-wa kyn-la tshj-tshal tshö-par-tsji.

Bhadran toimintaan uskomisen voimalla kumaran ja uhraan ne Voitokkaille.

 

mielihalu      viha     ja  tietämättömyys voimasta         keho ja      puhe     ja       samoin      mieli

Dö-tshag she dang ti-mug wang-gi ni / ly dang nga dang de-shin ji-tsji tsjang

Mitä huonoja tekoja lieneekään tekemiäni, tyhmyyden, vihan tai kiintymyksen voiman alla;

 

paha teko minun tekemäni yksi kerrallaan        ne          kaikki             minä jokaisen tunnustan

di-pa da-gi tsji-pa tsi-tshi-pa / de-dag tham-tse da-gi so-sor sha.

ruumiin, puheen ja samaten mielen, ne kaikki yksitellen tunnustan.

 

ilmansuunta 10:ssä voittaja kaikki         ja      buddha  poika        oma voittaja   (mon)   ja   oppilas   ja       ei oppilas   ja

Tshjo-tsjui dzjal-wa kyn dang sang-tsje se / rang-dzjal nam dang lob dang mi-lob dang

Mitä ansioita kuuluukaan kaikille kymmenen ilmansuunnan Voitokkaille

ja Buddha-perijöille, Pratyekabuddhille, Oppilaille (Virran voittajille jne.)

 

olento           kaikkien   ansiot             mitä tahansa          niissä    kaikissa         iloitsen minä

dro-wa kyn-tsji sö-nam gang-la jang / de-dag kyn-tsji dze-su da ji-rang.

Ei-oppilaille (Arhateille) ja kaikille olennoille, niissä kaikissa iloitsen.

 

ketkä ikin ilmansuunta 10:ssä maailman soihtuja                     valaistumisen       asteissa         buddha         ei kiintymys saavuttaa

Gang-nam tshjo tsui dzi-ten drön-ma dag / tsjang-tshub rim-par sang-tsje ma tshag nje

Kymmenen ilmansuunnan maailmoiden valoja,

jotka ovat saavuttaneet valaistumisen asteissa Buddhuuden ilman esteitä,

 

suojelija     he kaikki   minä         kaikkia                 pyörä  korkeampaa ei           pyörittää pyytää

gön-po de-dag da-gi tham-tse la / khor-lo la-na me-par kor-war kul.

keitä he ovatkaan, noita Suojelijoita, heitä kaikkia rukoilen kääntämään Ylittämätöntä Pyörää.

 

kurjuus tuolle puolen näyttää kuka tahansa aikoo he    olento    kaikkien   hyödyksi    ja            iloksi   takia

Nja-ngen da tön gang-she de dag la / dro-wa kyn-la phen shing de-vei tsjir

Ketkä aikovatkaan demonstroida Nirvanaan siirtymistä, heitä, kaikkien olentojen onnen ja hyödyn tähden,

 

kalpa     maailmoissa hiukkanen niin monta viipyä     minun kädet liitettyinä parhaalla tavalla pyydän

kal-pa shing-gi dul nje shu par jang / da-gi thal-mo rab-tsjar sol-war-tsji

kädet parhaani mukaan yhteen liitettyinä minä myöskin rukoilen viipymään yhtä monta kalpaa

kuin maailmoissa on hiukkasia.

 

kumarran                      ja      uhraan           tunnustan     ja                  iloitsen                           ja   pyydän

Tshja-tshal-va dang tshö tsing sha-pa dang / dze-su-ji-rang kul shing sol-va ji

Mitä vähäistä hyvyyttä olenkaan kerännyt kunnioituksen, lahjojen antamisen, tunnustuksen,

 

hyve        pieni         minun mitä onkaan kerätty   kaikki  minun toimestani valaistumiselle      omistan

ge-va tsung ze da-gi tsi sag-pa / tham-tse da-gi tjang-thub tshjir ngo-o.

iloitsemisen, avuksi huutamisen ja rukoilemisen kautta, omistan sen kaiken valaistumisen päämäärälle.

 

 

Mandala-lahja:

Sadan tavun mantra

 

          vajra        olento    sitoumus                                                  vajra    olento                              vakaa

Om ben-za sa-to sa-ma-ja / ma-nu pa-la-ja / ben-za sa-to te-no-pa / ti-tra dri-to me-bha-va.

Om Vajrasattva sitoumuksesi tähden suojele minua huolenpidollasi, pysy vakaana minussa,

 

Su-to ka-jo me-bha-va / su-po ka-jo me-bha-va / a-nu rak-to me-bha-va

johdata minut täyteen tyydytykseen, auta minua kehittymään terveellä tavalla, tue minua rakkaudellasi,

 

kaikki             kyvyt                                          kaikki         toiminta 

sar-va sidd-hi me-ntra ja-tsa / sar-va kar-ma su-tsa-me.

anna minulle kaikki kyvyt ja kaiken toiminnan mestaruus.

 

mieleni        loisto                                                           transsendenttinen voittaja

Tsi-tam shi-ri ja gu-ru hum / ha-ha-ha-ha-ho bha-ga-van

Luo mieleni loistokkuus Hum (Vajrasattvan tavu) ha ha ha ha (Neljä rajattomuutta) hoh (hyvillään olemista kuvaava naurunääni niistä iloittaessa) (2

 

kaikki          tathagatat             vajra                                             vajra                          suuri      sitoumus       olento

Sar-va ta-tha-ga-ta ben-za ma-me-mun-tsa ben-za bha-va ma-ha sa-ma-ja sa-to ah.

Transsendenttinen saavuttanut voittaja, kaikkien Tathagatojen ruumiillistuma.

Älköön tuhoutumaton koskaan erotko minusta. Tulkoon minusta tuhoutumattoman haltija.

Sellainen suuri sitoumus, ah (Vajrasattvan perusolemus).

 

 

Pitkän mandalalahjan kaava:

 

          vajra        maaperä                         maa    kokonaan    puhdas   voima     suuri   kultainen maa perusta

Om ben-za bhu-mi ah hung / shi nam-par dag-pa wang tshen ser-tsji sa shi

Om vajra-maaperä ah hum, täysin puhdas perusta, suuren voiman kultamaa.

 

          vajra     ympärys         

Om benza re-khe a hung

Om vajra ympäröivä kehä ah hum,

 

ulkopuoli rauta vuorten ympyrä turkoosi seinä kokonaan ympäröiden keskellä    kuningas     vuori korkein   paras

tshji tsag ri-i khor ju-gi ra-ve jong-su kor-vei u-su-ri-i dzjal-po ri-wo tsho rab.

sitä täysin ympäröivä aitaus, seinämä, jonka muodostaa rautavuorten muodostama kehä.

Keskellä Sumeru, kuningas vuorten joukossa, "Täydellinen vertaansa vailla oleva vuori", (3

 

idässä    Lypapo            etelä   Dzambuling

shar ly-pha-po / lho dzam-bu-ling

idässä Videha (Lypapo) "Uljas keho", etelässä Jambudvipa (Dzambuling) "Jambu-puun maanosa",

 

länsi    Balangtsjö           pohjoinen  Draminjen

nu ba-lang-tsjö / tsjang dra-mi-njen

lännessä Godanija (Balangtsjö) "Karjanautinto", pohjoisessa Uttara Kuru (Draminjen) "Epämiellyttävä ääni",

 

Ly     ja       Lyphag        Ngajab          ja        Ngajabshen

ly dang ly-phag / nga-jab dang nga-jab-shen

Deha (Ly) ja Videha (Lyphag) "Keho" ja "Uljas keho", Camara (Jab) ja Upacamara (Jabshen),

"Häntähuiska" ja "Toinen häntähuiska",

 

Joden          ja          Lamtshödro

jo-den dang lam-tshö-dro

Dhatha (Joden) ja Uttara mantrina (Lamthsödro) "Pettävä" ja "Erinomaista polkua matkustaen"

 

Draminjen               ja              Draminjen tsjida

dra-mi-njen dang dra-mi-njen tsji-da.

Kurava (Draminjen) ja Kaurava (Draminjen tsjida) "Epämiellyttävä ääni" ja "Epämiellyttävän äänen kumppani".

 

jalokiven                vuori   ulottuvuus ajatuksen puu    halu maidon lehmä    ei kyntää sato huippu

Rin-po-tshei ri-wo / pa-sam-tsji shing / dö dzöi wa / ma mö pe-lo to.

Jalokivivuori, Ajatuksen ulottuvuuden puu, lehmä josta voi lypsää mitä toivoo, kyntämättä saatu sato.

 

pyörä           kallisarvoinen      jalokivi     kallisarvoinen            kuningatar       kallisarvoinen        ministeri kallisarvoinen

Khor-lo rin-po-tshe / nor-bu rin-po-tshe / tshung-mo rin-po-tshe / lön-po rin-po-tshe

Kallisarvoinen Pyörä, kallisarvoinen Jalokivi, kallisarvoinen Kuningatar, kallisarvoinen Ministeri,

 

elefantti    kallisarvoinen    hevonen mahtava kallisarvoinen         kenraali     kallisarvoinen       aarre suuren          maljakko

lang-po rin-po-tshe / ta-mtsho rin-po-tshe / ma-pön rin-po-tshe / ter-tshen-pöi bum-pa.

kallisarvoinen Elefantti, kallisarvoinen mahtava Hevonen, kallisarvoinen Kenraali, suurten aarteiden malja.

 

kauneus neito         köynnös neito    laulu neito tanssi neito      kukka  neito      suitsuke neito       valo  kirkas neito     tuoksu vesi neito

Ge-mo-ma /dreng-va-ma /ly-ma khar-ma /me-to-ma /du-pö-ma /nang-sal-ma /dri-tshab-ma

Kauneuden neito, köynnösten neito, laulun neito, tanssin neito kukkien neito, suitsukkeen neito,

kirkkaiden valojen neito, tuoksuvesien neito.

 

aurinko           kuu             arvokkaiden päivänvarjo suunnista kokonaan    voittajien     voiton merkki

Nji-ma / da-va / rin-po-tshei du/ tshjo-le nam-par dzjal-vei tsjal-tshen

Aurinko, kuu, arvokkaista aineista tehty päivänvarjo, kaikkialla täydellisen voiton voitonviiri.

 

keskellä jumal- ja ihmisten    loisto          täydellinen       paras         ei       puutu            ilman

U-su lha dang mi-i pal-dzjor phun-sum tsho-pa ma tshang-va me-pa

Keskellä mitä täydellisin rikkaus ja loisto – sekä ihmisten että jumalten, mitään puuttumatta

 

paras loputon   meren               hiukkasten     luvusta                     ilmestyy    järjestys

rab-tsjam tsja-mtshoi dul-tsji drang-le de-pa ngön-par kö-de

ylittäen "rannattoman meren" hiukkasten lukumäärän.

 

guru        jidam        buddha           bodhisattva                            daka         dakini         

la-ma ji-dam sang-tsje dzjang-tshub-sem-pa pa-wo khan-dro

Tämän olen totisesti tarjonnut ja uhraan sen Guruille, Jidameille, Buddhille,Bodhisattvoille,

 

dharmansuojelija vartijoiden    joukko    ja      mukana  (monikko)  tarjota

tshö-tsjong sung-mei tsho dang tse-pa nam-la bul-var-tsji-o.

Dakoille, Dakineille, Dharmansuojelijoille ja -vartijoille.

 

myötätunto  olentojen   hyödyksi ota vastaan pyydän otettuasi      siunaus                pyydän

Thu-dze dro-vei dön-du she-su sol / she-ne tsjin-tsji-lab tu sol.

Rukoilen, että hyväksyt tämän myötätunnolla olentojen tähden,

rukoilen, että tämän hyväksyttyäsi annat siunauksesi.

 

 

Lyhyt mandalalahjan kaava:

 

maaperä hajuste vesi kostuttaa ja   kukka    ripotella   vuori paras maanosa 4 aurinko kuu koristaa tätä

Sa shi pö tsu tsju shing me-tok dram / ri-rab ling shi nji de tsjen-pa di.

Kukkasten peittämä maa, tuoksuvesin pirskotettuna, vuorista mahtavin, neljä maanosaa, aurinko ja kuu sitä kaunistaen,

 

buddha      maailmassa  kuvitella lahjoittaa         olento kaikki täysin puhdas maassa          nauttia olkoon

San-dze shing-du mi-te phul-va ji / dro kyn nam dag shing-la tsjö-par sho.

kuvitellen sen olevan buddhakenttä ja uhraten sen, nauttikoot kaikki olennot täydellisen puhtaista maailmoista.

 

Om ah hum

 

minä    ja   loputon         olentojen              keho   ja      omaisuus   hyvä kertymä kaikki

Da dang tha-je sem-tsen tsji / ly dang long-tsjö ge tsho kyn

Olen ilmentänyt lakkaamattoman suuren määrän Samantabhadran lahjapilviä,

 

maanosa 4 vuori paras aurinko kuun kanssa / jumalten ihmisten omaisuus ajatus ei ulotu

ling shi ri-rab nji dar tse / lha mi-i long-tsjö sam mi tsjab

jumalten ja ihmisten uskomattomat nautinnot, neljä maanosaa, ylivertainen vuori, aurinko ja kuu,

 

Samantabhadra lahjojen   pilvi    tungos    suuri    jatkumo  loppumaton    illuusio tehdä

kun-zang tshö-pei drin phung tshe / tsjyn mi-tshe-par drul tsje te.

omani ja muiden loputtomien olentojen ruumiit, omaisuus ja hyvän karman kertymä kaikkinensa.

 

jalokivi           kallisarvoinen     juuri         3       dharmansuojelija rikkaus jumala meri        -lle     kunnioituksella aina tarjota

Kön-tshog rin-tshen tsha-va sum / tshö-sung nor-lha tsa-mtsho la/ gy-pe tag-tu bul-var tsji.

Uhraan ne jatkuvasti kunnioituksella kallisarvoisten Jalokivien merelle, Kolmelle Juurelle,

Dharmansuojelijoille ja varallisuuden jumaluuksille.

 

ansio           hieno   suuri  paras täydellinen -sta   viisaus        valo         levitä     olkoon

Sö-nam tsho-tshen rab-dzog ne / je-she nang-va tsje-par sho

Tulkoon suuri ansion kertymä täydellisesti valmiiksi ja levitköön viisauden valo.

 

          guru   jumaluus     dakini       kaikki        arvokas   mandala

Om gu-ru de-va da-ki-ni sar-va ret-na mendala pu-dza me-gha ah hung

Om kaikille Guruille, jumaluuksille ja Dakineille arvokkaitten mandaloitten lahjapilvet ah hum.

(täten mandala lahja)

 

 

Rukous toiveitten täyttymiseksi

 

kunnia   buddha       dharma   ja       sangha      ja           lama       jidam      dakini          ja

Namo san-tsje tshö dang ge-dyn dang / la-ma ji-dam kha-dro dang

Kunnia Buddhille, Dharmalle ja Sanghalle, Guruille, Jidameille ja Dakineille,

 

dharma vartija rikkaus jumala aarteiden herra viisauden yhden luonnosta

tshö-sung nor-lha ter-tsji dag / je-she tsi gi ngo-wo le

Dharmansuojelijoille, varallisuuden jumaluuksille ja kätkettyjen opetusten herroille

 

luonnollisesti  esteettä   joka paikassa näyttää myötätunto toiminta erinomainen suuri

rang-shin ma-gag tsir-jang tö / thu-dze drin-le me-po-tse.

jotka ilmaantuvat luonnollisesti ja esteettä (missä tahansa muodossa) yhden viisauden luonnosta.

 

olento kaikki turva      ja  suojelija tulla    he    kaikkitietoinen armo puhdas 2 heille

Dro kyn tsjab dang gön tsjur-pa / tsjen tshei da nji tsje-nam la

Suuri ihmeellinen Myötätunto ja Toiminta, kaikkien olentojen suojelijat ja turva

 

osoittaa kunnioitusta sydämestä turvaudun         keho   ja    omaisuus         tarjota

tsja-tshal njing-ne tsjab-su-tshi / ly dang long-tsjö tshö-pa-bul.

jotka olette Rakkauden ja Viisauden ruumiillistuma, kunnioitan ja sydämestäni turvaudun Teihin.

Annan ruumiini ja omaisuuteni lahjan.

 

minä ja lukemattomat olennot        (mon.)     aina    myötätunto     turva tehdä pyydän

Da dang tha-je sem-tsen nam / tag-tu thu-dze tsjab dze sol.

Rukoilen, että myötätunnolla aina annatte turvan itselleni ja kaikille loppumattomille olennoille.

 

sairaus ja       vaiva  rauhoittaa    ja         elämä    ja       ansio        vallita            ja

Ne dang nö-pa shi-va dang / tshe dang sö-nam phel-va dang

Antakaa siunauksenne, että kaikki sairaus ja vaivat loppuisivat, että elämä ja hyvä onni kasvaisivat,

 

ajatuksen    toive (mon.) poikkeuksetta kaikki dharman mukainen toteutua   siunaa

sam-pai dön-nam ma-ly kyn / tshö-shin drub-par tsjin-tsji-lob.

että kaikki mitä toivotaan, poikkeuksetta toteutuu sopusoinnussa Dharman kanssa.

 

 

Kutsu ja yleisluontoiset lahjat

Sitten lahjojen anto kolmasti erityisesti Jetsumalle ja ylistävän mantran lausuminen:

 

oma     itse hetkessä ajatus täydellinen -ssä     Jetsun         Aryan        kehona kirkkaasti

Rang nji ke-tsig dren dzog su / dze-tshun pha-mei kur sal-ve

Minä ilmestyn Jetsun Aryan Kehona elävästi ja kerralla "Täydellisenä ajatuksella":

                     

sydämessä kuu istua TAM   vihreä          siitä  säteet lukemattomat säteilevät

thu-kar da teng TAM dzang gu / de le ö-zer pa-je drö

vihreä TAM kuunkiekon päällä sydänkeskuksessa, mittaamattomat valonsäteet säteilevät siitä,

 

Arya   (monikko) ilmestys          21          ja            Jalokivi               merien          pilvi     levitä

pha-ma nam drul njer-tsig dang / kön-tshog tsja-mtshoi drin drö-va

21 Aryan ilmentymää ja ulosvirranneet pilvijoukot Jalokivien meriä

 

eteen           avaruuteen      kutsutaan       

dyn-tsji nam-khar tsjen-drang tsjur.

kutsutaan avaraan tilaan edessäni.

 

TAM (Taran siementavu)

 

syntyä ei   valo kirkas dharmakayan laajuus  esteetön   Arya    viisaus kehona

tsje-me ö-sal tshö-ku jing / gag-me pa-me je-she kur

Syntymätön Dharmakayan Kirkkaan Valon laajuus nousee Aryan esteettömänä viisauskehona,

 

minä tahansa kesyttää     ilmestyy verkkona       tänne  tule   Arya  Tara

gang dul tsju drul dra-var shar / tshur she aria ta-re dza.

ilmentymien verkkona, minä tahansa, mikä kesyttää (olentoja). Tule tänne Arya Tara dza: Tule Arya Tara.

 

minua  ja    olentoja myötätunto  tähden       minun       ihmeteko       voima 

Da dang dro-la thu-tshe tshjir / nji-tsji dzju-drul thu-ji ni

Minua ja olentoja kohtaan tuntemasi rakkauden tähden, ihmetekojesi voiman kautta

 

niin kauan kuin uhraan              tämä aika Bhagavani        jää   pyydän

zi si tshö-pa da tsji pa / de si tshom-den shu su-sol.

niin kauan kuin uhraan lahjoja, Bhagavani pyydän että jäät,

 

lootus       istuin                   tarjoan

Pe-ma ka-ma-la-ja sa-tom.

lootusistuin Sinulle.

 

Yleiset uhrilahjat Taralle

 

todellinen eri suuntiin  mielestä noussut             Samantabhadra          lahjapilvi

Om. Ngö tsjor ji le dzjung-va ni / kun-tu-zang-po tshö-drin tsji

Om. Täytettyäni Dharmadhatun kokonaan Samantabhadran lahjapilvillä

 

Dharmadhatu täydellisesti täyttää tehtyä           jalo    äiti vapauttajatar seurue yhdessä uhrata

tshö-jing tsje-par kang dsje te / pha ma drol-ma khor tse tshö.

mielen manifestaatioita ja todellista omaisuutta, uhraan ne Arya Taralle ja hänen seuralaisilleen.

 

          Aria     Tara      seurue                      vajra      juomavesi hyväksy ole hyvä

Om a-ria ta-re sa-pa-ri-va-ra ben-za argham tra-tit-sa so-ha.

Om Arya Tara ja Sinun seurueesi, hyväksy tämä vajra vesi suuta varten svaha.

 

          Aria     Tara      seurue                      vajra    jalkojen pesuvesi hyväksy ole hyvä

Om a-ria ta-re sa-pa-ri-va-ra ben-za pa-dam tra-tit-sa so-ha.

Om Arya Tara ja Sinun seurueesi, hyväksy tämä vajra vesi jalkoja varten svaha.

 

          Aria     Tara      seurue                      vajra        kukat        hyväksy ole hyvä

Om a-ria ta-re sa-pa-ri-va-ra ben-za pupe tra-tit-sa so-ha.

Om Arya Tara ja Sinun seurueesi, hyväksy nämä vajra kukat svaha.

 

          Aria     Tara      seurue                      vajra       suitsuke  hyväksy ole hyvä

Om a-ria ta-re sa-pa-ri-va-ra ben-za dupe tra-tit-sa so-ha.

Om Arya Tara ja Sinun seurueesi, hyväksy tämä vajra suitsuke svaha.

 

          Aria     Tara      seurue                      vajra         valo       hyväksy ole hyvä

Om a-ria ta-re sa-pa-ri-va-ra ben-za aloke tra-tit-sa so-ha.

Om Arya Tara ja Sinun seurueesi, hyväksy tämä vajra valo svaha.

 

          Aria     Tara      seurue                      vajra       parfyymi    hyväksy ole hyvä

Om a-ria ta-re sa-pa-ri-va-ra ben-za gende tra-tit-sa so-ha.

Om Arya Tara ja Sinun seurueesi, hyväksy tämä vajra tuoksuvesi svaha.

 

          Aria     Tara      seurue                      vajra        ruoka         hyväksy ole hyvä

Om a-ria ta-re sa-pa-ri-va-ra ben-za nevide tra-tit-sa so-ha.

Om Arya Tara ja Sinun seurueesi, hyväksy tämä vajra ruoka svaha.

 

          Aria     Tara      seurue                      vajra        musiikki     hyväksy ole hyvä

Om a-ria ta-re sa-pa-ri-va-ra ben-za shapta tra-tit-sa so-ha.

Om Arya Tara ja Sinun seurueesi, hyväksy tämä vajra musiikki svaha.

 

 

Erityinen mandalalahja Taralle

 

                        maailma     3   rikkaus mahla loisto            ja     minä keho omaisuus hyvän karman kertymä kaikki                     

Om ah hum. Kham sum nö tsy pal-dzjor dang / da ly long-tsjö ge-tsho kyn

Om ah hum. Kolmen alueen maailmoiden ja niiden olentojen loiston ja varallisuuden, kehoni,

omaisuuteni ja hyvän karmani kertymän

 

myötätunnon minä (mon.) -lle tarjota   ottaa vastaan siunaus              pyydän

thu-dze da nji nam la bul / she ne dsjin-tsji-lab tu sol.

tarjoan myötätunnon ruumiillistumille. Rukoilen että hyväksytte ne ja annatte siunauksenne.

 

            kaikki    Tathagata            arvokas    mandala

Om sar-va ta-tha-ga-ta ret-na men-da-la pu-dza ho

Om arvokkaan mandalan lahjoitus kaikille Tathagatoille Ho.

 

 

Lausu sitten kahdesti 21 kunnianosoitusta "Ylistysten kuninkaan tantrasta".

 

 

Ylistys 21 Taralle

(Lyhennös Tara pujasta; se sisältää varsinaisen ylistyksen ja hyödyt.)

 

Varsinainen ylistys  - yksinkertaistettu suomennos Bokar Rinpochen mukaan

 

om        Jetsunma              jalo    äiti    pelastaja -lle kumartaa kunnioittavasti

Om dze-tshun-ma pha ma drol-ma la tshja-tshal-lo

Om. Kumarran kunnioittavasti Taraa, jalosyntyistä, Aryaa.  (4

 

kunnia                 tare     nopea           sankaritar    tuttare    tavu    pelon   poistaja  

tshja-tshal ta-re njur-ma pa-mo / tu-tta-re ji dzi-pa sel-ma

Kunnia. Tare, hän joka on nopea, sankaritar, hän joka poistaa kaiken pelon Tuttare(lla),

 

ture       hyöty kaikki    antaja   vapauttajatar      svaha   tavulla    sinua  kumarran

tu-re dön kyn dzjin-pe drol-ma / so-ha ji-ge tsjö-la dy dö.

Pelastajatar, joka antaa kaiken hyödyn Ture(lla), kumarran Sinua maahan asti, svaha.

 

kunnia            vapauttajatar    nopea    sankaritar       silmät         hetki          salama     kuin

Tsja-tshal drol-ma njur-ma pa-mo / tsjen-ni ke-tsig lo-dang dra-ma

Kunnia. Tara, hän joka on nopea, sankaritar, hän, jolla on silmät kuin salamanvälähdys,

 

maailma       3    herra     vesi syntynyt kasvot              kukka     syntyä        -sta     ilmestynyt

dzi-ten sum-gön tshu-tsje shal-tsji / ge-sar tsje-va le-ni dsjung-ma.

hän joka ilmestyi kolmen maailman herran (Chenrezi) lootuskasvojen avautuneesta kukasta.

 

kunnia                syksy        kuu      kokonaan täysi  täysi          100      päällekkäin    kasvot

Tshja-tsal tön-ke da-va kun-tu / gang-va tsju-ni tshe-pe shal-ma

Kunnia. Hän, jolla on kasvot kuin sata kokonaan täyttä syksyistä kuuta toinen toisensa päälle pinottuina,

 

tähti            1000                paljous    (monikko)           täysin      leviävä valo voimakas säteilevä hän

kar-ma tong-drag tsho-pa nam-tsji / rab-tu tsje-vei ö rab bar ma.

hän, joka loistaa voimakkaasti tuhansien tähtien paljouden täysin leviävällä valolla.

 

Kunnia            kultainen sininen vedestä syntynyt          lootus        käsi     täydellisesti  koristettu

Tshja-tshal ser-ngo tshu-ne tsje-tsji / pe-me tsja-ni nam-par tsjen-ma

Kunnia. Hän, jonka Käsi on täydellisesti koristettu kultaisella ja sinisellä lootuksella, (5, vedestä syntyneellä,

 

anteliaisuus ahkeruus          asketismi rauha         kärsivällisyys dhyana harjoituskenttä hän

dzjin-pa tshön-drub ke-tu shi-va / zö-pa sam-ten tsjö-jul nji-ma.

hän, joka on antamisen, ahkeruuden, asketismin, rauhan, kärsivällisyyden ja

dhyanan harjoituksen ruumiillistuma.

 

kunnia                 Tathagata                 ushinisha       raja       kokonaan       voittoisa        tekijä

Tshja-tshal de-shin-she-pe tsu-tor / tha-je nam-par tsjal-var dzjö-ma

Kunnia. Hän, jolla on täydellisen äärettömän voiton toiminta Tathagatojen ushinisojen päällä,

 

poikkeuksetta paramita                  saavuttaneet       voittajien     perijät kokonaan riippuvaisia

ma-ly pha-rol-dzhjin-pa thob-pei / tsjal-vei se-tsji shin-tu ten-ma.

hän, josta buddhaperijät, jotka ovat saavuttaneet kaikki paramitat poikkeuksetta, ovat täysin riippuvaisia.

 

kunnia                  tuttara     hung     tavu       halu  ja       suunta  ja       avaruus        täyttää hän

Tshja-tshal tuttara hung ji-ge / dö dang tsjo dang nam-kha gang-ma

Kunnia. Hän, joka täyttää Mielihalun, Suunnan ja Avaruuden (6 Tuttaralla ja Hum tavulla,

 

maailma     7                 jaloilla       polkea        poikkeus ilman        kutsua   voimalla

dzi-ten dyn-po shab-tsji nen-te / ly-pa me-par gu-pa ny-ma.

hän, jolla on voima polkea alas jaloillaan seitsemän maailmaa (7 ja kutsua kokoon kaikki ilman poikkeusta.

 

kunnia                   Indra           tuli jumala   Brahma              tuuli jumala monenlaiset   voimakkaat      uhraavat     

Tshja-tshal tsja-dzjin me-lha tshang-pa / lung-lha na-tshog vang-tshjug tshö-ma

Kunnia. Hän, jolle Indra, Agni (tulen jumala), Brahma, Pavana (tuulen jumala) ja monet suuret jumaluudet (8 uhraavat,

 

henki             haamu   gandharva     ym.                     yaksha        joukko  läsnäolollaan ylistävät

dzjun-po ro-lang dri-za nam-dang / nö-dzjin tsho-tsji dyn-ne tö-ma.

hän, jota ylistävät hänen eteensä kokoontuneet bhutien, vetaloiden, gandharvojen ja yakshojen joukot. (9

 

kunnia                  tre:lla      tehdä     ja      phe:llä              maaginen keksintö      kokonaan kukistaa

Tshja-tshal tre-tse dzja-dang peh-tsji / pha-rol drul-khor rab-tu dzom-ma

Kunnia. Hän, joka kokonaan kukistaa vastustajien maagiset keksinnöt sillä, mitä kutsutaan nimellä TRE ja PHE,

 

oikea sisään vasen ojennettu jaloillaan    polkea      tuli leimuaa pyörivä    kovasti     leiskuva

je-kum jön-tsjang shab-tsji nen-te / me-bar dru-pa shin-tu bar-ma.

hän, joka musertaa alas jaloillaan, oikea sisään vedettynä, vasen ojennettuna

ja leimuaa kiihkeästi leiskuvin tulipyörtein.

 

kunnia                  turen     pelko        suuri                maran       soturi       täysin          voittaa

Tshja-tshal tu-rei dzi-pa tshen-mö /dy-tsji pa-wo nam-par dzom-ma

Kunnia. Ture, Suuri Raivotar, joka voittaa Mara-soturit täysin.

 

vedestä syntyneet kasvot vihaisesti irvistäen omistaa tehdä / viholliset kaikki poikkeuksetta tappaa

tshu-tsje shal-ni dro-njer den dze / dra-wo tham-tse ma-ly sö-ma.

Hän, jolla on vihaisesti irvistävät Lootuskasvot, joka lyö kaikki viholliset poikkeuksetta.

 

kunnia                     Jalokivi          3    etusormi mudra merkki         sormet     sydämellä täydellisesti koristaa

Tshja-tshal kön-tshog sum-tshön tshja-tsjii / sor-mo thu-kar nam-par tsjen-ma

Kunnia. Hän, jonka Sydäntä koristavat täydellisesti hänen sormensa Kolmea Jalokiveä kuvaavassa asennossa,

 

poikkeuksetta suuntien pyörä        kaunistaa          oman      valonsa paljous (monikko) pyörittäjä

ma-ly tsjo-tsji khor-lo tsjen-pei / rang-gi ö-tsji tshog-nam dru-ma.

hän, joka pyörittää oman valonsa paljoutta kaunistaen kaikkien ilmansuuntien pyörän ilman poikkeusta. (10

 

kunnia              täydellisen   ilon       loisto          päänkoriste valon   helminauha    leviää

Tshja-tshal rab-tu ga-ve dzi-pei / u-dzjen ö-tsji dreng-va pel-ma

Kunnia. Hän jolla on loiston ja täydellisen ilon tiara yhä uusia valonsäteitä luoden,

 

nauru täydellinen nauru tuttara tavu voittaa ja     maailma valloittaa         tekijä

she-pa rab-she tuttara ji / dy dang dzi-ten vang-dy dze-ma.

hän joka nauraen, Tuttaran täydellisellä naurulla voittaa marat ja maailmat.

 

kunnia               maaperä   suojelija        joukko (mon.)         kaikki            kutsua      voima       hän

Tshja-tshal sa-shi tsjong-vei tsho-nam / tham-tse gu-par ny-pa nji-ma

Kunnia. Hän, jolla on voima kutsua kaikki maailmaa suojelevat joukot, (11

 

irvistäjä        liikkua      tavu     hung:lla           kurjuus          kaikki           kokonaan   vapauttaa

dro-njer jo-vei ji-ge hung-gi / phong-pa tham-tse nam-par drol-ma.

hän, joka täysin vapauttaa kaikesta kurjuudesta Vihaisen Irvistäjän Hung tavulla.

 

kunnia                  kuun        pieni osa päänkoriste     koristeet       kaikki      voimakkaasti loistaa

Tshja-tshal da-vei dum-bu u-tsjen / tsjen-pa tham-tse shin-tu bar-ma

Kunnia. Hän jonka päänkoriste, joka on vuoltu kuusta, ja kaikki hänen koristeensa, loistavat voimakkaasti,

 

nuttura       tukka       Amitabhasta          ikuinen    voimakas   valo     luoja

ral-pei drö-na ö-pa-me le / tag-par shin-tu ö-ni dze-ma.

hän, joka luo ikuisen voimakkaan valon Amitabhasta kootun tukkansa keskellä.

 

kunnia                 kalpa     loppu ilman tulen kaltainen leiskuva köynnös   keskuksessa asuva

Tshja-tshal kal-pe tha-mei me-tar / bar-vei dreng-vei u-na ne-ma

Kunnia. Hän, joka asuu liekkiköynnöksen keskellä, tuli kuin maailmanlopun

(universumin tuhoutumisen) päivinä,

 

oikea ojennettu vasen sisään täyd. pyörityksen ilo vihollisen joukot         kokonaan    voittava

je-tsjang jön-kum kun-ne kor ge / dra-ji pung-ni nam-par dzom-ma.

hän, joka kokonaan lyö vihollisjoukot, oikea jalka ojennettuna,

vasen sisäänvedettynä täydellisen pyörityksen ilolla. (12

 

kunnia             maa maa    pinta       käsillä         alas              musertaa   jaloillaan astuu  hän

Tshja-tshal sa-shi ngö-la tsja-gi / thil-tsji nyn-tsing shab-tsji dung-ma

Kunnia. Hän joka astuu Jaloillaan ja musertaa alas käsillään maan pinnan,

 

vihainen irvistys omistaa tehdä kirjain hung         taso           7           kaikki        voittaja

dro njer tsen dzö ji-ge hung-gi / rim-pa dyn-po nam-ni gem-ma.

hän, joka ilmestyy Bhirkutina (Bhirkuti – Vihainen Irvistäjä)

ja hung tavun avulla voittaa kaikki seitsemän tasoa. (13

 

kunnia                  autuus   hyvyys        rauha      helvetti nirvana rauha harjoituskenttä juuri hän

Tshja-tshal de-ma ge-ma shi-ma / nja-ngen de shi tsjö-jul nji ma

Kunnia. Hän, joka on Autuus, hän joka on Hyvyys, hän joka on Rauha,

hän joka on Nirvanan rauhan kokemuskentän ruumiillistuma,

 

svaha      om       ja      totisesti         omistaa         paha      suuri            voittaa      juuri hän

so-ha om dang jang-dag den-pe / di-pa tshen-po dzom-pa nji ma.

hän, joka sen myötä, että hänellä totisesti on svaha ja om (Taran mantra),

on suuren pahan karman voittamisen ruumiillistuma.

 

kunnia           täydellisesti ympäröitynä täyd. ilolla vihollistensa kehot täysin kukistaa hän

Tshja-tshal kün-ne kor rab ga-wei / dra-ji ly-ni rab-tu gem-ma

Kunnia. Hän joka täysin kukistaa (heidän?) vihollistensa kehot täydellisellä ilolla täydellisesti ympäröitynä. (14

 

tavu      10:n          puheen järjestetty       viisaus      hung -sta pelastajatar juuri hän

ji-ge tsu-pei ngag-ni kö-pe / rig-pa hung-le drol-ma nji ma.

hän joka on järjestetyn kymmentavuisen puheen viisaus-HUM:sta ilmestynyt Pelastajatar.

 

kunnia                     ture      jalat        tömistää       hung:n     luonto            siemen   juuri hän

Tshja-tshal tu-rei shab-ni dab-pe / hung-gi nam-pei sa-pön nji-ma

Kunnia Ture, joka jalkojaan tömistäen, (15 hän, joka on siemenen luonto HUMin muodossa,

 

Sumeru     Mandara          ja     Vindhya          maailma    3      kaikki vavisuttaa juuri hän

ri-rab men-da-ra dang bi-dzje / dzi-ten sum nam jo-va nji-ma.

vavisuttaa Sumeru, Mandara ja Vindhya vuoria ja kaikkia kolmea maailmaa.

 

kunnia               devojen järven        täyteys       antilooppi merkki omistaa käsissä pidellä hän

Tshja-tshal lha-ji tsho-ji nam-pei / ri-tag ta tsen tshja-na nam ma

Kunnia. Hän joka pitää käsissään sitä millä on villieläimen merkki ja jolla on Devojen järven muoto, (16

 

tara        2  lausua peh           tavu            myrkyt    poikkeuksetta  poistaa hän

ta-ra nji dzö peh tsji ji-ge / dü-nam ma-ly-pa ni sel ma.

hän, joka poistaa kaikki myrkyt poikkeuksetta lausumalla kaksi Taraa ja tavun Peh.

 

kunnia                devojen       joukot      kuningas        deva     ja      kimnara             luottaa

Tshja-tshal lha-ji tsho-nam tsjal-po / lha dang mi-am-tsi ji ten-ma

Kunnia. Hän johon Deva-kuninkaiden, Devojen ja kimnaroiden joukot luottavat (17

 

kaikesta      haarniska    riemun  loiston             riita       ja       uni            paha      poistaa hän

kün-ne go-tsha ga-vei dzi-tsji / tshö-dang mi-lam ngen-pa sel ma.

hän, joka poistaa riidat ja pahat unet oman varustuksensa riemullisen täydellisellä majesteettisuudella.

 

kunnia                  aurinko   kuu                                 silmä    2            valo voimakas kirkas

Tshja-tshal nji-ma da-va tsja-pei / tsjen nji po la ö rab sal-ma

Kunnia. Voimakkaan eloisa täyden auringon ja täysikuun valo molemmissa silmissä,

 

hara         2  lausua tuttaren kanssa erittäin raivokas sairaus poistaa hän

ha-ra nji dzo tuttare ji / shin-tu dra-po rim-ne sel ma.

hän, joka poistaa erittäin raivokkaat sairaudet lausumalla kaksi Haraa ja Tuttaren. (18

 

kunnia      tuollaisuus 3 monikko järjestys                    rauhan   voima     ja       totisesti  omistaa hän

Tshja-tshal de-nji sum-nam kö-pe / shin-pei thu dang jang-dag den ma

Kunnia. Hän jolla totisesti on Rauhan voima, Kolmen Tuollaisuuden järjestyksen kautta, (19

 

avahara ja    vetala         yaksa            joukot             valloittaja   ture      täysin paras juuri hän

dö dang ro-lang nö-tsjin tsho-nam / dzom-pa tu-re rab-tsho nji ma.

hän, joka on täysin ylittämätön Ture, avaharojen, vetaloiden ja yaksojen joukkojen valloittaja.

 

juuren          mantran         ylistys tämä ja             kunnianosoitus               21   

Tsa-vei ngag-tsji tö-pa di dang / tshja-tshal-va ni nji-shu-tsa-tsig.

Tämä juurimantra, ylistys ja 21 kunniaa. (20

 

Tämä ylistys (+ hyödyt) 21 kunnianosoituksen kautta on Tantroista ja sen sepitti Maha Vairocana.

Symboliikkaan liittyviä selityksiä Bokar Rinpochen mukaan.

 

Yleiset uhrilahjat Taralle

 

todellinen eri suuntiin  mielestä noussut             Samantabhadra          lahjapilvi

Om. Ngö tsjor ji le dzjung-va ni / kun-tu-zang-po tshö-drin tsji

Om. Täytettyäni Dharmadhatun kokonaan Samantabhadran lahjapilvillä

 

Dharmadhatu täydellisesti täyttää tehtyä           jalo    äiti vapauttajatar seurue yhdessä uhrata

tshö-jing tsje-par kang dsje te / pha ma drol-ma khor tse tshö.

mielen manifestaatioita ja todellista omaisuutta, uhraan ne Arya Taralle ja hänen seuralaisilleen.

 

          Aria     Tara      seurue                      vajra      juomavesi hyväksy ole hyvä

Om a-ria ta-re sa-pa-ri-va-ra ben-za argham tra-tit-sa so-ha.

Om Arya Tara ja Sinun seurueesi, hyväksy tämä vajra vesi suuta varten svaha.

 

          Aria     Tara      seurue                      vajra    jalkojen pesuvesi hyväksy ole hyvä

Om a-ria ta-re sa-pa-ri-va-ra ben-za pa-dam tra-tit-sa so-ha.

Om Arya Tara ja Sinun seurueesi, hyväksy tämä vajra vesi jalkoja varten svaha.

 

          Aria     Tara      seurue                      vajra        kukat        hyväksy ole hyvä

Om a-ria ta-re sa-pa-ri-va-ra ben-za pupe tra-tit-sa so-ha.

Om Arya Tara ja Sinun seurueesi, hyväksy nämä vajra kukat svaha.

 

          Aria     Tara      seurue                      vajra       suitsuke  hyväksy ole hyvä

Om a-ria ta-re sa-pa-ri-va-ra ben-za dupe tra-tit-sa so-ha.

Om Arya Tara ja Sinun seurueesi, hyväksy tämä vajra suitsuke svaha.

 

          Aria     Tara      seurue                      vajra         valo       hyväksy ole hyvä

Om a-ria ta-re sa-pa-ri-va-ra ben-za aloke tra-tit-sa so-ha.

Om Arya Tara ja Sinun seurueesi, hyväksy tämä vajra valo svaha.

 

          Aria     Tara      seurue                      vajra       parfyymi    hyväksy ole hyvä

Om a-ria ta-re sa-pa-ri-va-ra ben-za gende tra-tit-sa so-ha.

Om Arya Tara ja Sinun seurueesi, hyväksy tämä vajra tuoksuvesi svaha.

 

          Aria     Tara      seurue                      vajra        ruoka         hyväksy ole hyvä

Om a-ria ta-re sa-pa-ri-va-ra ben-za nevide tra-tit-sa so-ha.

Om Arya Tara ja Sinun seurueesi, hyväksy tämä vajra ruoka svaha.

 

          Aria     Tara      seurue                      vajra        musiikki     hyväksy ole hyvä

Om a-ria ta-re sa-pa-ri-va-ra ben-za shapta tra-tit-sa so-ha.

Om Arya Tara ja Sinun seurueesi, hyväksy tämä vajra musiikki svaha.

 

 

Erityinen mandalalahja Taralle

 

                        maailma     3   rikkaus mahla loisto            ja     minä keho omaisuus hyvän karman kertymä kaikki                     

Om ah hum. Kham sum nö tsy pal-dzjor dang / da ly long-tsjö ge-tsho kyn

Om ah hum. Kolmen alueen maailmoiden ja niiden olentojen loiston ja varallisuuden, kehoni,

omaisuuteni ja hyvän karmani kertymän

 

myötätunnon minä (mon.) -lle tarjota   ottaa vastaan siunaus              pyydän

thu-dze da nji nam la bul / she ne dsjin-tsji-lab tu sol.

tarjoan myötätunnon ruumiillistumille. Rukoilen että hyväksytte ne ja annatte siunauksenne.

 

            kaikki    Tathagata            arvokas    mandala

Om sar-va ta-tha-ga-ta ret-na men-da-la pu-dza ho

Om arvokkaan mandalan lahjoitus kaikille Tathagatoille Ho.

 

Käsi  oikea paras antaa käsi merkki            turva      antaa käsi merkki tulla joksikin

Tshja je tsho dzjin tshja tsja nji / tsjab dzjin tshja tsja tsjur pe o

Oikean käden "ylivertaisen antamisen mudra" alhaalla muutettuna "Turvan antamisen mudraksi".

 

minä ja       suojelu tehdä kaikki kaivaa      pelko   kaikista   vapautus tulla joksikin

da dang sung dzja kun tshy ne / dzig pa kyn le u dzjung tsjur.

Minä ja kaikki jotka tarvitsevat suojelua ovat tulleet sisäpuolelle ja löytäneet vapautuksen kaikista peloista.

 

(Näin kuvitellen lausu 21 kunnianosoitusta kolmasti)

 

Yleiset uhrilahjat Taralle

 

todellinen eri suuntiin  mielestä noussut             Samantabhadra          lahjapilvi

Om. Ngö tsjor ji le dzjung-va ni / kun-tu-zang-po tshö-drin tsji

Om. Täytettyäni Dharmadhatun kokonaan Samantabhadran lahjapilvillä

 

Dharmadhatu täydellisesti täyttää tehtyä           jalo    äiti vapauttajatar seurue yhdessä uhrata

tshö-jing tsje-par kang dsje te / pha ma drol-ma khor tse tshö.

mielen manifestaatioita ja todellista omaisuutta, uhraan ne Arya Taralle ja hänen seuralaisilleen.

 

          Aria     Tara      seurue                      vajra      juomavesi hyväksy ole hyvä

Om a-ria ta-re sa-pa-ri-va-ra ben-za argham tra-tit-sa so-ha.

Om Arya Tara ja Sinun seurueesi, hyväksy tämä vajra vesi suuta varten svaha.

 

          Aria     Tara      seurue                      vajra    jalkojen pesuvesi hyväksy ole hyvä

Om a-ria ta-re sa-pa-ri-va-ra ben-za pa-dam tra-tit-sa so-ha.

Om Arya Tara ja Sinun seurueesi, hyväksy tämä vajra vesi jalkoja varten svaha.

 

          Aria     Tara      seurue                      vajra        kukat        hyväksy ole hyvä

Om a-ria ta-re sa-pa-ri-va-ra ben-za pupe tra-tit-sa so-ha.

Om Arya Tara ja Sinun seurueesi, hyväksy nämä vajra kukat svaha.

 

          Aria     Tara      seurue                      vajra       suitsuke  hyväksy ole hyvä

Om a-ria ta-re sa-pa-ri-va-ra ben-za dupe tra-tit-sa so-ha.

Om Arya Tara ja Sinun seurueesi, hyväksy tämä vajra suitsuke svaha.

 

          Aria     Tara      seurue                      vajra         valo       hyväksy ole hyvä

Om a-ria ta-re sa-pa-ri-va-ra ben-za aloke tra-tit-sa so-ha.

Om Arya Tara ja Sinun seurueesi, hyväksy tämä vajra valo svaha.

 

          Aria     Tara      seurue                      vajra       parfyymi    hyväksy ole hyvä

Om a-ria ta-re sa-pa-ri-va-ra ben-za gende tra-tit-sa so-ha.

Om Arya Tara ja Sinun seurueesi, hyväksy tämä vajra tuoksuvesi svaha.

 

          Aria     Tara      seurue                      vajra        ruoka         hyväksy ole hyvä

Om a-ria ta-re sa-pa-ri-va-ra ben-za nevide tra-tit-sa so-ha.

Om Arya Tara ja Sinun seurueesi, hyväksy tämä vajra ruoka svaha.

 

          Aria     Tara      seurue                      vajra        musiikki     hyväksy ole hyvä

Om a-ria ta-re sa-pa-ri-va-ra ben-za shapta tra-tit-sa so-ha.

Om Arya Tara ja Sinun seurueesi, hyväksy tämä vajra musiikki svaha.

 

 

Erityinen mandalalahja Taralle

 

                        maailma     3   rikkaus mahla loisto            ja     minä keho omaisuus hyvän karman kertymä kaikki                     

Om ah hum. Kham sum nö tsy pal-dzjor dang / da ly long-tsjö ge-tsho kyn

Om ah hum. Kolmen alueen maailmoiden ja niiden olentojen loiston ja varallisuuden, kehoni,

omaisuuteni ja hyvän karmani kertymän

 

myötätunnon minä (mon.) -lle tarjota   ottaa vastaan siunaus              pyydän

thu-dze da nji nam la bul / she ne dsjin-tsji-lab tu sol.

tarjoan myötätunnon ruumiillistumille. Rukoilen että hyväksytte ne ja annatte siunauksenne.

 

            kaikki    Tathagata            arvokas    mandala

Om sar-va ta-tha-ga-ta ret-na men-da-la pu-dza ho

Om arvokkaan mandalan lahjoitus kaikille Tathagatoille Ho.

 

kehosta nektarin      vesi     virta laskeutua  oma       ja      tuoksu tekevän päälaki paikka

Ku le dy-tsi-i tshu tsjyn bab / rang dang sung tsjei tsji-vo ne

Amritan virta on laskeutunut Hänen kehostaan, virrannut sisään päälaen kautta

 

            keho kaikki     täyttää              siunaus  poikkeuksetta olla      tulla joksikin

shu-te ly kyn gang-va ji / dzin-lab ma-ly shu-par tsjur.

ja täyttänyt minun ja kaikkien niiden ruumiit, jotka tarvitsevat suojelua,

niin että jokainen yksittäinen siunaus on meissä.

 

(Näin kuvitellen lausu 21 kunnianosoitusta seitsemän kertaa ja myös hyödyt)

 

Liite: Yhden lauseen harjoitus

 

Jetsun         jalo äiti      pelastaja   sinä      muista               pelko  ja      kärsimys    kaikesta    turvaa  pyydän

Je-tsun pha-ma drol-ma tsje tsjen-no / dzig dang du-gnal kün-le tsjab-tu sol.

Jalo äiti, pelastaja, muista minua ja suo turva kaikista peloista ja kärsimyksestä. (Lausutaan 21 kertaa)

 

Hyödyt

 

jumalattarelle hartaus todellinen omistaa       äly omistaa kenellä   paras    ja      lausua

Lha-mo-la gü jang-dag den-pe / lo den gang-gi rab dang dzö-pe

Kuka lausuneekaan, se jolla on ymmärrystä ja todellista alttiutta Jumalattarelle,

                           

ilta     ja       aamu         noustuaan ylös                                   ei   pelko     kaikki       täysin

sö dang to-rang lang-par tsje te / dren-pe mi-dzig tham-tse rab ter

jos hän muistaa iltahämärissä ja aamulla noustuaan, kaikki pelottomuus annetaan täydellisesti,

                     

synti        kaikki         kokonaan    tyyntyy       alempi tila       kaikki             voittaa    itse

di-pa tham-tse rab-tu shi va / ngen-drö tham-tse dzom-pa nji do.

kaikki paha karma tyyntyy kokonaan, kaikki alemmat olemassaolon muodot voitetaan.

 

voittaja      10 miljoonaa kertaa 7 (monikko)                  pian       initiaatio   antaa        joutua

Tsjal-va dzje-va drag dyn nam tsji / njur-du vang-ni kur-var tsjur la

Seitsemän kertaa miljoona Buddhaa antaa nopeasti voimanvirtauksen, niin että

 

tämä     elämä     itse juuri saavuttaa               buddhuus    taso            raja   sydän sinne kulkea

di la tshe-va nji ni thob tsing / sang-tsje go-pang thar thug der dro.

enemmän, kuin on nyt olemassa, saavutetaan ja buddhuuden ääretöntä tasoa lähestytään.

 

tämä juuri myrkky raivokas suuri                        istuin paikka               joko                elävä

De ji du-ni drag-po tshen-po / ten-la ne-pa-am shen-jang dro-va

Tämä suuri raivokas myrkky, olipa se elottomassa tai elollisessa,

 

syödä        ja               juoda                                   muistaa    kokonaan    poistaa  saavuttaa            

zö-pa dang ni thung-pa nji tsjang / dren-pe rab-tu sel-va nji thob.

sen tultua syödyksi tai juoduksi, sen täydellinen poistaminen saavutetaan muistamalla.

 

demoni ja     sairaus  ja       myrkky   tuska              kärsimys      monet       kokonaan    poistua

Dön dang rim dang du-gi zir-vei / dug-nal tshog-ni nam-par pong te

Demonien, sairauksien ja myrkkyjen moninaisten tuskien kärsimykset poistuvat täydellisesti

                                                        

olento                 muilta                   kokonaan               2      3        7           vilpittömästi lausua jos

sem-tsen shen-pa nam-la jang ngo. / Nji sum dyn du ngön-par dzö na

myös muilta olennoilta. Jos vilpittömästi lausuttuna kahden, kolmen tai seitsemän ryhmissä

 

lapsi toivoa    lapsi saada toteutua ja        varallisuus toivoa      varoja             saada

u dö-pe ni u thob tsjur shing / nor dö-pe ni nor-nam nji thob.

lasta toivotaan lapsi saadaan, varallisuutta toivotaan, varallisuutta saadaan.

 

toivottu           kaikki       saadaan       toteutua           esteet       ilman ja    jokainen kukistetaan

Dö-pa tham-tse thob-par tsjur te / geg-nam me tsin so-sor dzom tsjur.

Kaikki mitä toivotaan, saavutetaan, kaikki esteet poistetaan, yksilöllisesti kukistetaan.

 

 

Torma-lahja

 

Amrita kundalin mantra:

 

             vajra   nektari     lainehtiva  tapa      tapa

Om benza amrita kundali hana hana hung peh.

Om vajra lainehtiva nektari tapa tapa hum peh (Amrita kundalin mantra)

 

Sisäisen puhtauden mantra:

 

             luonto      puhdas      kaikki      ilmiöt        luonto           minä      olen

Om sobhava shudda sarva dharma sobhava shuddo ham.

Om kaikkien ilmiöiden puhdas luonto, luonnollisen täydellisen puhtauden ruumiillistuma.

 

tyhjyyden       sisältä          om   tavu           arvokas       astia paras       laajan     sisällä

Tong-pe ngang-le om jig-le / rin-tshen nö tshog jang-pe nang

Om -tavusta tyhjyydestä suuri arvokas ja korkein astia,

 

kirjain  3     :sta    syntyä   uhrikakku          tahraton       viisaus    nektariksi muuttua

dru sum le tsjung tor-ma ni / zag-me je-she dy-thir tsjur.

sen sisällä kolmesta tavusta torma, josta tulee tahratonta viisausnektaria.

 

Om ah hum (lausu kolmasti)

 

Tarjoa pääjumaluudelle lausuen kolme kertaa:

        Arya       Tara        seurue                      syö        uhrikakku        kuluta       kuluta

Om a-ria ta-re sa-pa-ri-va-ra i-dam ba-lin-ta kha-kha kha-hi kha-hi.

Om Arya Tara ja seurueesi syö, syö, kuluta, kuluta tämä torma.

 

Tarjoa niille jotka ovat vieraina lausuen kolmasti:

                                                  kaikki    ilmiöt

Om a ka ro mu kham sarva dharma nam a dja nu pen na to om a hung peh soha.

Om ovi nimeltä "A" alkuperäinen kaikkien ilmiöiden syntymättömyys. Om ah hung phat svaha.

 

A syntymättömyyden tavu

Om ah hum – ruumis puhe ja mieli muuntuneina Buddhien ruumiiksi, puheeksi ja mieleksi

Phat – käsitteellisyyksien ylittäminen

Svaha luo perustan mielen tyyntymiseen Tuollaisuudessa

 

 

Rukous toiveitten täyttämiseksi

 

         tarjota  lahja    torma        pyhä     tämä     viisaus       suuri         jälkeen ajatella

Om tshö dzjin tor-ma dam-pa di / je-she tshen-pö dze gong la

Om. Tämän tarjotun lahjan, täydellisen torman tähden, suuren viisauden näkemyksellä

 

    ilo          suuressa       kuluttaa        ja              siddhi        poikkeus   taata     pyydän

de-va tshen-por she-ne tsjang / ngö-drub ma-ly tsal-du sol.

kuluta se suuressa autuudessa ja myöskin takaa minulle joka ainut siddhi.

 

          Aria     Tara      seurue                      vajra      juomavesi hyväksy ole hyvä

Om a-ria ta-re sa-pa-ri-va-ra ben-za argham tra-tit-sa so-ha.

Om Arya Tara ja Sinun seurueesi, hyväksy tämä vajra vesi suuta varten svaha.

 

          Aria     Tara      seurue                      vajra    jalkojen pesuvesi hyväksy ole hyvä

Om a-ria ta-re sa-pa-ri-va-ra ben-za pa-dam tra-tit-sa so-ha.

Om Arya Tara ja Sinun seurueesi, hyväksy tämä vajra vesi jalkoja varten svaha.

 

          Aria     Tara      seurue                      vajra        kukat        hyväksy ole hyvä

Om a-ria ta-re sa-pa-ri-va-ra ben-za pupe tra-tit-sa so-ha.

Om Arya Tara ja Sinun seurueesi, hyväksy nämä vajra kukat svaha.

 

          Aria     Tara      seurue                      vajra       suitsuke  hyväksy ole hyvä

Om a-ria ta-re sa-pa-ri-va-ra ben-za dupe tra-tit-sa so-ha.

Om Arya Tara ja Sinun seurueesi, hyväksy tämä vajra suitsuke svaha.

 

          Aria     Tara      seurue                      vajra         valo       hyväksy ole hyvä

Om a-ria ta-re sa-pa-ri-va-ra ben-za aloke tra-tit-sa so-ha.

Om Arya Tara ja Sinun seurueesi, hyväksy tämä vajra valo svaha.

 

          Aria     Tara      seurue                      vajra       parfyymi    hyväksy ole hyvä

Om a-ria ta-re sa-pa-ri-va-ra ben-za gende tra-tit-sa so-ha.

Om Arya Tara ja Sinun seurueesi, hyväksy tämä vajra tuoksuvesi svaha.

 

          Aria     Tara      seurue                      vajra        ruoka         hyväksy ole hyvä

Om a-ria ta-re sa-pa-ri-va-ra ben-za nevide tra-tit-sa so-ha.

Om Arya Tara ja Sinun seurueesi, hyväksy tämä vajra ruoka svaha.

 

          Aria     Tara      seurue                      vajra        musiikki     hyväksy ole hyvä

Om a-ria ta-re sa-pa-ri-va-ra ben-za shapta tra-tit-sa so-ha.

Om Arya Tara ja Sinun seurueesi, hyväksy tämä vajra musiikki svaha.

 

 

Ylistys

          

                  Amitabha         lootuksen perhe    maailma     herra                 kasvoilta      syntyi

Om nang-va-tha-je pe-mei rig / dzi-ten vang-tshjug shal-le dzjung

Om. Osoitan kunnioitusta ja ylistän Arya Taraa joka omaa kaikkien Buddhien toiminnan,

 

buddha          kaikkien    toiminta puhdas      jalo äiti  vapauttajatarta kunnioittaa ylistää

sang-tsje kyn-tsi drin-le dag / pha ma drol-mar tshja-tshal-tö.

joka nousi Maailman Herran (Avalokiteshvaran) kasvoilta, Amitabhan Lootusperhe.

 

ylistys     arvoinen   kaikki        -lle    maailmahiukkanen kaikkien luku miten monta

Tö-par ö pa tham-tse la / shing dul kun-tsi drang nje tsi

Osoitan kunnioitusta täydellisellä uskolla jatkuvasti kaikille niille, jotka ovat ylistyksen arvoisia

 

keho kumartaa (mon.)  kaikki          täydellinen usko         kunnioittaa  ylistää

ly ty pa ji nam kun-tu / tsho tu dang-pe tshja-tshal-tö.

niin monella kumarruksia tekevällä keholla kuin maailmoissa on hiukkasia.

 

 

Toivomusrukous (Erityinen rukous Taralle toiveitten täyttämiseksi)

 

jetsun          jalo  äiti  seurue     ja   mukana  katsoa ei myötätunto rakkauden ajatella -a

Je-tsun pha ma khor dang tse / mi me thu-dze tsher gong la

Jetsun Arya Tara ja seurueesi katso minua rakkaudella puolueettoman myötätunnon kautta.

 

minun      täten     rukoukseni hyöty     este ei    saavuttaa     anna siunauksesi

Da-gi dzi-tar sol-vei dön / ge me drub-par dzjin-tsji lob.

Mikä onkaan rukoukseni sisältö, anna siunauksesi, että se täyttyy esteettä.

 

Buddha        opetus  laajentaa   ja   levittää    opetuksen haltija sydän samaa mieltä kunnioittaa

Sang-tsje ten-pa dar shing tsje / ten-dzin thu thyn shab-pe ten.

Laajenna ja levitä Buddhan opetuksia, saata opetusten haltijat elämään pitkään ja harmoniassa.

 

henk.koht. vaara este        kaikki rauha    ja           opetus harjoitus toiminta levittää tehdä

Njer-tshei bar-tshe kyn shi shing / she drub drin-le phel-var dzö.

Lopeta kaikki pahat esteet, lisää opetusten ja harjoituksen toimintaa.

 

sairaus epätoivo taistelu riita rauha   ja     Dharma omistaa loisto            arvo           lisätä

Ne mug drug tsö shi-wa dang / tshö den pal-dzjor gong du phel.

Lopeta sairaus, nälänhätä, taistelu ja riita, lisää Dharmanharjoittajien varallisuutta ja loistokkuutta.

 

Dharma suojella  kuninkaiden valta      hetki  lisätä   kuningaskunta     raja keskus iloinen tehdä

Tshö tsjong tsjal-poi mang tang tsje / tsjal-kham tha u de-var dzö.

Lisää Dharmaa suojelevien kuninkaiden voimaa rajoilta keskuksiin, tee voiton maista onnellisia.

 

pelko       10        6    aika    ei kuolema  uni          enne merkki    paha          ja

Dzi-pa tsu drug dy min tsi / mi-lam tshen te ngen-pa dang

Turvaa kuudeltatoista pelolta, ennenaikaiselta kuolemalta, pahoilta merkeiltä, enteiltä ja unilta,

 

samsara       paha mennyt    kärsimys    jne.    paikka tilanne äärimmäinen  pelosta  apu

khor-va ngen song du-gnal sog / ne kab thar-thug dzi le tsjob.

samsaralta, alemmilta olemassaolon muodoilta, kärsimykseltä, kaikilta suhteellisilta ja äärettömilta peloilta.

 

elämä lisätä voima  hetki   kokemus oivallus lisätä  ei hyveen oivallus    ei nousta         ja

Tshe sö wang thang njam tog phel / mi gei tog-pa mi dzjung shing

Lisää elämää, hyvää onnea, voimaa, kokemusta ja oivallusta,

saa kielteiset näkemykset jäämään ilmenemättä,

 

valaistumis              mieli  2  ponnistus ei syntyä      toive hyöty Dharma mukainen toteuttaa tehdä

dzjang-tshub-sem nji tsol me tsje / sam dön tshö shin drub-par dzö.

kun kaksi bodhimieltä taas nousevat ponnistuksetta ja mitä toivotaan täyttyy sopusoinnussa Dharman kanssa.

 

tämä aika valaistuminen     sydän          asti     lapsi 1               äiti kuten

Di ne dzjang-tshub njing-pö bar / u tsi po la ma shin tu

Tästä ajasta lähtien, valaistuksen sydämeen saakka, katso minua myötätunnon katseellasi

 

erossa ei  myötätunnon silmin katsoa  itse      2      ja        ero  ei   tehdä   pyydän

dral me thu-dzei tsjen tsi zig / nji dang jer-me dze tu sol.

koskaan eroamatta, kuin äiti ainoasta lapsestaan, rukoilen että teet minusta erottamattoman Itsesi kanssa.

 

(Pyydettyäni Taran samayaa avuksi tällä erityisellä toivomusrukouksella)

 

Edessä olevan mietiskelyjumaluuden sulautuminen

 

edessä vis.  valo sulaa itseeni sulautua erottamaton 2              siunaus

Dyn-tsje ö shu rang-la tim / jer-me nji dy dzin-lab pe.

Visualisaatio edessäni sulaa valoon ja sulautuu itseeni.

 

oma (kehoni)   Arya             Taran   keho      ilmentymä oma  luonto ilman tulla joksikin

Rang-nji pha-ma drol-mei ku / nang la rang shin me-par tsjur.

Tultuani siunatuksi erottamattomuudella minusta tulee Arya Taran Keho, ilmentymä ilman omaa (erillistä) olemusta.

 

 

 

        

                Tam

 

 

 

 

       

 

OM TARE TUTTARE TURE SVAHA

Om Pelastajatar! Rakastava! Nopea! Svaha

(Kaikki kolme nimeä huudahdusmuodossa.)

 

Pitäen mielessäsi Arya Taran selkeän muodon ja itsetunnon lausu kymmentä tavua. Lopuksi, minkä määrän harjoitusta oletkaan tehnyt, lausu sadan tavun mantra kolme kertaa.

 

Sadan tavun mantra

 

          vajra        olento    sitoumus                                                  vajra    olento                              vakaa

Om ben-za sa-to sa-ma-ja / ma-nu pa-la-ja / ben-za sa-to te-no-pa / ti-tra dri-to me-bha-va.

Om Vajrasattva sitoumuksesi tähden suojele minua huolenpidollasi, pysy vakaana minussa,

 

Su-to ka-jo me-bha-va / su-po ka-jo me-bha-va / a-nu rak-to me-bha-va

johdata minut täyteen tyydytykseen, auta minua kehittymään terveellä tavalla, tue minua rakkaudellasi,

 

kaikki             kyvyt                                          kaikki         toiminta 

sar-va sidd-hi me-ntra ja-tsa / sar-va kar-ma su-tsa-me.

anna minulle kaikki kyvyt ja kaiken toiminnan mestaruus.

 

mieleni        loisto                                                           transsendenttinen voittaja

Tsi-tam shi-ri ja gu-ru hum / ha-ha-ha-ha-ho bha-ga-van

Luo mieleni loistokkuus Hum (Vajrasattvan tavu) ha ha ha ha (Neljä rajattomuutta) hoh (hyvillään olemista kuvaava naurunääni niistä iloittaessa) (2

 

kaikki          tathagatat             vajra                                             vajra                          suuri      sitoumus       olento

Sar-va ta-tha-ga-ta ben-za ma-me-mun-tsa ben-za bha-va ma-ha sa-ma-ja sa-to ah.

Transsendenttinen saavuttanut voittaja, kaikkien Tathagatojen ruumiillistuma.

Älköön tuhoutumaton koskaan erotko minusta. Tulkoon minusta tuhoutumattoman haltija.

Sellainen suuri sitoumus. ah (Vajrasattvan perusolemus).

 

Virheiden tunnustaminen

 

ei  saavuttaa kokonaan ei asumus    ja            mitä tahansa  voima      ei   kyky

Ma nje jong-su ma tshan dang / gang jang ny-pa ma tshi pe

Mitä virheitä onkaan tehty tässä, puutteita, olematta kokonaan täydellinen,

 

tänne    tehty       mikä  aiheuttaa       tämä  kaikki   sinun    kärsivällisesti ymmärtää

dir ni tsi-va gang nong pa / de kyn tsjo-tsji zö-dze rig.

mikä tahansa kykenemättömyys, pyydän että annat ne kaikki anteeksi.

 

(Sen mukaan onko olemassa kuva vaiko ei lausu

kumpi tahansa näistä jäämis- ja lähtörukouksista, kumpi sopii tilanteeseen.)

 

Rukous jäädä

 

         tänne    tuki      ja  samanaikaisesti         samsara olemassaoleva asua

Om dir-ni ten dang lhen-tsi tu / khor-va si du shu-ne tsjang

Om, rukoilen että jäät tänne, yhtenä tämän kuvan kanssa niin kauan kuin samsara kestää,

 

sairaus ei elämä   ja voimakas        rikas    ja          paras  (mon)   parhaalla   anna   pyydän

ne me tshe dang vang tshjug dang / tsho nam leg-par tsal du sol.

ja että annat myös erinomaisella tavalla terveyttä, elämää, voimaa ja kaikkea parasta.

 

                      vakaa vajra      olkoon

Om su dra titra benza je soha.

Om Seisova tukeva Vajra Svaha.

 

Rukous lähteä (ellei ole edustavaa kuvaa)

 

       Dharman  opetus suuri näyttää kaikki tehdä                                     siddhi         pyydän

Om tshö-tsi ten tshen tön kun dze / je su tyn pe ngön-drub tshol.

Om, takaa siddhi, sama kuin se, että täytät kaikkien olentojen hyödyn.

 

Buddhakentälle                                                uudelleen         palata   tehdä  pyydän

Sang-tsje-jul-du she ne tshang / lar-jang jön-par dze tu sol.

Vaikka palaat Buddhakentille rukoilen että tulet takaisin.

 

Benza mu.

Vajra lähtö.

 

Itsevisualisaation sulauttaminen

 

jumaluus ja      oma   mieli  erottamaton      Dharmadhatu    sisäinen luonnollinen

Lha dang rang sem jer-me-pa / tshö-jing njug-mei ngang du sha.

Mietiskelyjumaluuden ja oman mieleni erottamattomuus lepää luonnollisessa tilassa Dharmadhatussa. (Viljele täten luonnollisen tilan näkemystä.)

 

Omistusrukous

 

hyvä    tämä juuri pian                          Arya       Tara       saavuttaa tulla joksikin

Ge-va di ji njur-du dag / pha-ma drol-ma drub tsjur ne.

Tämän hyvyyden kautta tulkoon Arya Taran Saavutuksesta nopeasti minun saavutukseni.

 

olennot  yksikään          ilman poikkeusta   tuo juuri tasolle toivon tuovani

Dro-va tsig tsjang ma-ly-pa / de ji sa-la gö-par sho.

Toivon tuovani kaikki olennot ilman yhtäkään poikkeusta juuri tuolle tasolle.

 

Tällä seuraavalla rukouksella ja muilla lausu hyvän onnen toivotukset samalla kun ripottelet kukkia.

 

Hyvän onnen rukous

 

toiveet täyttävä jalokivi ja malja          hyvä     kuten      olentojen   hyöty kaikki este  ei     taata tehdä

Ji-shin-nor dang bum-pa zang-po tar / sem-pei dön kyn tho me tsol dze pa

Jetsun Tara ja Voitokkaat perillisineen, he jotka takaavat kaikkien toiveitten täyttymisen esteettä,

 

jetsun       vapauttajatar     voittaja poika yhdessä         ei erossa myötätunto  suojeluksen     hyvä onni olkoon

dze-tsun drol-ma tsjal-va se tse tsji / mi dral thu-dze tsjong-vei dra-shi-sho.

kuten Toiveet täyttävä jalokivi ja erinomainen malja, vallitkoon Sinun erottamattoman myötätuntoisen suojeluksesi onni.

 

Toivomusrukouksia

 

jetsun                Bhagavani      neito myötätuntoinen       minä ja      loputon     olento            kaikki         

Dze-tsun tsom-den-de ma thu-dze tse / da dang tha-je sem-tsen tham-tse tsji

Myötätuntoinen jalo neito, Bhagavani, rukoilen, että sinun kauttasi minä ja kaikki loputtomat määrät olentoja

 

verho  2    puhdistaa    ja    kertymä   2    pian täydellistää täydellinen buddhuus         saavuttaa tehdä  pyydän

drib nji dzjang shing tsho nji njur dzo te / dzo-pe sang-tsje thob-par dze du sol.

puhdistamme nopeasti kaksi verhoavaa estettä,

täydellistämme kaksi kertymää ja saavutamme täydellisen Buddhuuden.

 

tämä ei    saavuttaa    elämä paras   kaikissa                 jumala  ja     ihmis-   onnen    paras saavuttaa

De ma thob-tsji tshje rab kun-tu jang / lha dang mi ji de-vei tsho thob ne

Kunnes se on saavutettu, rukoilen

 

kaikki               tietävä       saavuttaa      tekijä                   este          harmi vahinko kulkutauti ja sairaus jne.

tham-tse tsjen-pa drub-par tsje-pa la / bar-tshe dön geg rim dang ne le sog

että kaikkina elinaikoinamme rauhoitat ja poistat nopeasti kaikenlaisen ennenaikaisen kuoleman vaaran,

 

aika ei     kuoleman     tuleva       monenlainen     ja           uni           paha      ja        merkki           paha              ja

dy min tshi-var tsjur-va na-tshog dang / mi-lam ngen dang tshen-ma ngen-pa dang

pahat unet, pahat enteet, kahdeksan pelkoa ja kaiken muun vahingollisen

mukaan lukien demonit ja estävät henget, taudit ja sairaudet,

 

pelko            8     jne.    lähestyä      vaarat                       pian     rauhoittaa ja     ilman      tehdä   pyydän

dzig-pa tsje sog nje-var tshe-va nam / njur-du shi shing me-par dze du sol.

kaiken mikä estää kaikkein täydellisimpien onnentilojen toteutumista,

sekä ihmisten että jumalten, ja kaiken tietävän viisauden toteuttamista.

 

maailman    maailmasta                              onni       ilo  hyvä armo+loisto+rikkaus 3 kertymät

Dzi-ten dzi-ten le ni de pa ji / tra-shi de leg phun sum tshog-pa nam

Rukoilen että autat joka ikisen hyvän asian toteutumista

itsestään ja ponnistuksetta, mikä lisää ja moninkertaistaa

 

lisätä      ja moninkertaistaa hyödyt          poikkeuksetta ponnistus ei välitön       saavutus    tehdä      pyydän

phel shing tsje-pei dön-nam ma-ly-pa / be me hlyn-tsji drub-par dze du sol.

mitä täydellisimmän hyvän onnen ja korkeimman onnellisuuden runsautta

sekä tässä maailmassa että sen tuolla puolen.

 

saavutuksessa harjoitus ja  pyhä Dharma   lisätä          ja            aina    Dharma saavutus kasvot paras nähdä          ja

Drub-la tsön shing dam-tshö phel-va dang / tag-tu tsjö drub shal tshog tong-pa dang

Pyydän Sinulta ahkeruutta itselleni harjoituksessa ja Dharman kasvamista,

 

tyhjyys       hyöty oivaltaa valaistumismieli kallisarvoinen       luonnon     kuun lailla lisääntyä ja       levitä     tehdä

tong-nji dön tog dzjang-sem rin-po-tshe / jang-ngö da tar phel shing tsje-par dzö.

ja rukoilen että jatkuvasti mietiskelisin Sinua, jotta näkisin Sinun ylivertaiset kasvosi,

 

voittajien      mandala        hyvä       ja        hyve    noista      lootus       pyhä     kaltainen lumoavasta syntyä

tsjal-vei tsjil-khor zang shing ga-va der / pemo dam-pa shin-tu dze-le tsje

ja että saatat bodhimielen ja tyhjyyden oivalluksen kasvamaan ja laajenemaan kuin kasvava kuu.

 

Amitabha                      voittaja       ennustus                 käsky selitys       myös  minun sinne päästä olkoon

nang-va-tha-je tsjal-va ngön-sum tu / lung ten pa jang da-gi der thob sho.

Tapahtukoon syntymäni noista syvän kauniista mahtavista lootuksista

tuolla ihmeellisellä ja autuaallisella buddhakehällä,

 

minun    elämä paras  kaikki         saavutus  jumala    aika  3         Buddha      kaikkien     toiminta     äiti

Da-gi tsher rab kun-tu drub-pei lha / du sum sang-tsje kun-tsi drin-le ma.

ja vastaanottakaamme siellä Buddha Amitabhan suorassa läheisyydessä

hänen ennustuksensa (buddhuudestani).

 

sini  vihreä     kasvot    1        käsi     2   pian                   rohkea äiti tulla   utpalaa   pitävän        onni     olkoon

Ngö dzang shal tsig tsja nji njur shing pe / jum tsjur utpal nam-pei tra-shi sho.

Vallitkoon Utpala-kukkaa pitelevän Äidin hyvä onni, mietiskelyjumaluus, jota harjoitan kaikissa elämissäni, sini-vihreä, yhdet Kasvot, kaksi Kättä, nopea ja rohkea, kaikkien kolmen ajan Buddhien toiminnan emäntä.

 

voittaja    äiti vapauttajatar sinun keho kaltainen ja           seurue  ja      keho elämän koko    ja         maailma             ja

Tsjal jum drol-ma dsje ku tsi dra dang / khor dang ku tshei tshe dang shing-kham dang

Tulkoon minusta ja kaikista muista kuten Sinä ainoastaan,

olkoon meillä Sinun kaltaisesi Keho, Seurue, Elinaika,

 

sinun          merkki    paras       hyvä      mikä  kaltainen   tämä kaltainen hän  heti minä jne. tulkoot

dzje-tsi tshen tshog zang-po tsi dra-va / de da kho nar da sog tsjur-var sho.

Puhdas valtakunta ja ihmeellinen uljas nimi, täsmälleen kuten Sinulla Tara, Buddhien Äiti.

 

sinua      ylistää    ja      rukoilla                             minä  jne. miten monta paikka maa suunta --ssa

Dsjö-la tö tsing sol-va-tab-pe thu / da sog gang du ne-pei sa tsjo su

Rukoilen, että missä suunnassa ja paikassa minä ja kaikki muut olemmekaan,

tämän Sinulle osoitetun rukouksen ja ylistyksen voimalla

 

sairaus este köyhyys     taistelu riita rauhoittaa   ja        Dharma   ja        onni             lisätä      tehdä    pyydän

ne dön ul-phong thab tsö shi-wa dang / tshö dang dra-shi phel-var dze du sol.

rauhoitat sairauden, demonit, köyhyyden ja taistelun ja lisäät hyvää onnea ja Dharmaa.

 

Jalokivi               arvokas         3     -lle     kunnioittaa             hyve   tämä juuri              symboliksi

Kön-tshog rin-tshen sum la tsja-tshal-lo / ge-va di ji nji-var tshen-ne ni

Kumarran kunnioittavasti Kolmelle kallisarvoiselle Jalokivelle.

Tämä hyvä teko muodostuu vertauskuvaksi kaikelle "tahraiselle",

 

olento          (mon.)  (gen.) aika   3      kertymä         tahra mukana tahra ilman keskittyminen hyve   (mon.)

sem-tsen nam tsji dy sum sak-pa ji / zag tse zag me zung-dzug ge-va nam

"tahrattomalle" ja "sekoitetulle" hyvyydelle, jonka olennot ovat keränneet kolmessa ajassa,

 

korkeampaa ei valaistuminen suurelle           omistaa              olento kaikki   kaikki             tieto         saavuttakoot

la-me dzjang-tshub tshen-por ngö-var tsji. / Dro kyn tham-tse tsje-pa thob-par sho.

ja omistan sen korkeimman valaistuksen päämäärälle. Saavuttakoot kaikki olennot kaikenkattavan tiedon.

 

Dharmadhatu     bodhicitta                   (gen.)  mandalassa       minä  jne.      olento         kaikki

Tshö-jing tsjang-tshub-sem tsji tsjil-kor du / da sog sem-tsen tham-tse tsji

Minun ja kaikkien muiden olentojen kertymän ja menneitten, nykyisten ja tulevaisuuden oivallusten tähden

 

aika  3      kertyä    ja     oivaltaa        olento   6        olento          poikkeuksetta

dy sum sag dang to-pa ji / dro drug sem-tshen ma-ly-pa

saavuttakoot kaikki kuudenlaisessa olemassaolossa olevat olennot

 

keho 5   kokonaan täydellinen Buddha saavuttakoot

ku nga jong dzog sang-tsje tob-par sho.

poikkeuksetta viisi Kayaa kokonaan täydellisen Buddhuuden Dharmadhatun Bodhicitta mandalassa.

 

Buddha        keho     3     nektari      siunaus           ja    Dharma luonto ei muuttua  omistaa   siunaus        ja

Sang-dze ku sum nje-pe dzin-lab dang / tshö nji mi dzjur den-pe tsin-lab dang

Buddhan kolmen Kayan saavuttamisen siunauksen kautta Dharmaluonnon muuttumattoman Totuuden siunauksen kautta

 

sangha   horjumaton pyrkimys     siunaus             sillä tavoin   omistus pyyntörukous   täyttyköön

ge-dyn mi-tsje dyn-pe tsin-lab tsi / dzi tar ngo-wo mön-lam dru-par sho.

ja Sanghan horjumattoman pyrkimyksen siunauksen kautta

täyttyköön jokainen lausumani omistusrukous ja pyyntö.

 

 

Selityksiä

 

Gunan Cholingin Mieli-Termasta säännölliseksi harjoitukseksi järjestämä. Ensimmäinen Choling Rinpoche (Chogyur Dechen Shipo Lingpa) 1829-1870 oli kuningas Trison Detsenin pojan Kung Mune Tsenpon emanaatio. Hän oli Jamgon Kongtrulin ja Jamgyan Khyentsen oppilas ja yhdessä heidän kanssaan levitti Rime liikettä Tiibetissä. Hän oli terton joka löysi "uusien termojen" kokoelman, joka sisältää yhteensä kaikki seitsemänlaista termaa. Mieliterma jonka hän sai Tara-näyn kautta on "Taran syvällisyyden bindu". Guna on sanskritin kielinen sana, joka vastaa sanaa ´jönten´ (ominaisuudet) Jamgon Kongtrulin nimestä Lodro Thaye (1811-1899). Hän kokosi kaikki Cholingin termat Rinchen Terdzoon ja järjesti monta hänen termoistaan harjoituksiksi.

 

Viitteet

 

1. Tämä usein käytetty seitsenosainen rukous on käännetty tiibetiksi sanskritista ja siinä on säilytetty merkillinen lauseoppi ja hiukan enigmaattiset ilmaukset alkuperäistekstistä. Se löytyy Avatamsaka sutran 45. ja viimeisessä luvussa,(tiib.: phal.po che´i.mdo) "Suurten määrien sutra", joka on Dharman pyörän kolmannen kääntämisen pääsutra. Sanskritinkielinen otsikko tälle rukoukselle on Arya Bhadracharya Pranidhana Raja (tiib.: phags.pabzang.po.spyod.pa´i.smon.lam.gyi.rgyal.po). Suomeksi: Arya (samanta) Bhadran toiminnan toivomusrukousten kuningas. Tämä käännös tehtiin Jamgyan Khyentse Wangpon oppilaan Drakpa Gyaltsenin kommentaarin "Kaikkien erinomaisten saarnojen unioni" mukaan. Jamgyan Khyentse Wangpo itse veti yhteen aikaisemmat pääselitykset Taranathalta, Yeshe De:ltä, Khenchen Choal Gyamtsolta ja Changkya Rolpe Dorjelta. Kommentaari

 

2. Neljä Rajattomuutta: rakkaus, myötätunto, ilo ja tasapuolisuus. Myös neljä voimanvirtausta: malja, salainen, prajna-jnana (viisaus) ja sana. Neljä iloa: ilo, täydellinen ilo, lakkaamisen ilo ja samanaikaisesti noussut ilo. Neljä kayaa: Nirmanakaya, Sambhogakaya, Dharmakaya, Svabhavikakaya

 

3. Mt Meru yhdessä neljän maanosan kanssa muodostaa yhden maailman. Tuhat näitä rautavuorten kehän ympäröimänä muodostaa ´Yksi tuhat´ -järjestelmän, tuhat näitä rautavuorten kehän ympäröimänä muodostaa ´Kaksi tuhatta´ -järjestelmän eli miljoona maailmaa. Samalla tavoin tuhat näitä muodostaa ´Kolme tuhatta´ -järjestelmän eli 1000 miljoonaa maailmaa. 1000 miljoonaa näitä muodostaa ´loputtoman rajan´-järjestelmän, 1000 miljoonaa näitä muodostaa ´loputtoman jatkuvuuden´-järjestelmän,1000 miljoonaa näitä muodostaa ´loputtoman valtameren´-järjestelmän.

 

4. Eri tiibetinkieliset käännökset ja painokset näistä ylistyksistä vaihtelevat hiukan ja selitysteokset antavat vaihtelevia tulkintoja merkityksestä, joten tätä käännöstä ei tule pitää pätevänä muita pois sulkien. Se on tehty joko Taranathan (synt.1575) tai Ngulchu Dharmabhadran (1772-1851) selityksen mukaan. Ensimmäinen värssy on Atishalta ja seuraavat 21 sekä niiden lausumisen hyötyjen selitys ovat Ylistystantrasta.

 

5. Taranathan selityksessä se on Tara joka on kultainen ja sininen.

 

6. Mielihalun ja Suunnan (muodon) ja Avaruuden (muodoton) maailmat: samsaran kolme aluetta.

 

7. Seitsemän maailmaa: Seitsemän toisiaan seuraavaa maanalaista maailmaa joissa asuu ei-inhimillisiä olentoja.

 

8. Kaksi ensimmäistä riviä viittaavat kymmenen ilmansuunnan suojelijoihin joista neljä on nimetty. Agni: tulen jumala, Pavana: tuulen jumala.

 

9. Kaksi viimeistä riviä viittaavat heidän seurueisiinsa taas nimeten neljä: Vetalat ovat henkiä, jotka luovat zombeja (kuolleista nousseita ruumiita), Gandharvat ovat jumalmuusikkoja, Yakshat ja Bhutat ovat henkien luokkia.

 

10. Taranathan mukaan tässä viitataan Buddhakentille kaikissa kymmenessä ilmansuunnassa, jotka Tara kaunistaa valollaan. Dharmabhadran mukaan se on khor.los eikä khor.lo, kaikki ilmansuunnat täyttyvät valosta joka leviää hänen oikeasta kädestään, jota kaunistaa pyörä, yksi Buddhan fyysisistä merkeistä.

 

11.  Suojelijat: ks. viite 8.

 

12. Täydellinen pyöritys: täysi leikki (Taranatha). Dharmabhadran mukaan nuo rivit viittaavat niiden (olentojen) vihollisten voittoon, jotka iloitsevat Dharman pyörän pyörittämisestä.

 

13.  Seitsemän tasoa ovat seitsemän maailmaa, viite 7.

 

14. Ilo Dharman pyörän kääntymisestä (Dharmabhadra) tai ne, jotka ilolla ympäröivät Taraa hänen seurueenaan (Taranatha).

 

15.  Kaksi ensimmäistä riviä ovat tarkoituksella pois järjestyksestä.

 

16. Kaksi ensimmäistä riviä kuvaavat sitä, että kuun sanotaan omaavan pinnallaan jäniksen kuvan (villieläin) ja kuu on pyöreä (kuten jumalten järvi).

 

17. Kimnara: Gandharvojen hevosenpäinen johtaja (Dharmabhadra). Taranathan mukaan nämä kaksi riviä viittaavat Devoihin, ihmiskuninkaisiin, paikallisiin henkiin ja voimakkaisiin ei-ihmisiin (Kimnarat).

 

18. Kaksi Haraa: Raivoisan Taran mantra om namah tare namo hare hum hare svaha. Svaha ja tuttare: rauhallinen mantra.

 

19. Kolmen tuollaisuuden järjestys: om ah hum päässä, kurkussa ja sydämessä.

 

20. Ylistys juurimantran kautta. Taran mantra (Taranatha) tai 21 säettä vastaten rauhallisen ja raivokkaan mantra eri tavujen lukumäärää (Dharmabhadra).

 

21. Seitsemän kertaa jokaisen kolmen istunnon aikana päivällä ja kolmen istunnon aikana yllä tekee 42 kertausta. Pujissa tätä edustaa ylistysten kertaaminen kahdesti, kolmesti ja sitten seitsemän kertaa.

 

22. Sahalokadhatu (sanskrit): Tuhat miljoonaa meidän universumimme maailmaa, jossa olennot kärsivät kleshoista. Tässä rukouksessa kuvattuna Nirmanakaya Gurun puhtaana valtakuntana.

 

 

Tulku Urgyen: Termatekstien luonteesta

 

Ennen kuin Guru Rinpoche lähti Tiibetistä hän ennusti monia asioita ja piilotti monia opetuksia jotka paljastettaisiin myöhemmin. Hän siunasi läheiset oppilaansa, niin että he olisivat hänestä erottamattomat. Tulevissa inkarnaatioissa he paljastaisivat piilotetut opetukset. Maailmanhistorian muutoksissa kukin terton ilmestyisi tiettynä aikana hyödyttämään vaikeuksissa olevia olentoja. Tietoisena tulevaisuuden ongelmista Guru Rinpoche piilotti erityisiä harjoituksia, jotka sopivat juuri siihen ajanjaksoon jolloin ne löydetään. Tertonit jotka löytävät ne, saavat silloin käsiinsä täysin tuoreen opetuksen joka on tarkoitettu tuohon tiettyyn aikaan ja tilanteeseen. Termateksteillä on lyhyt perimyslinja jota ei katkaise mikään samayarikkomus; termatekstejä ei myöskään ole väärennetty lisäyksillä tai muutoksilla. Piilotetut opetukset tulevat suoraan Guru Rinpochelta ja ne tuodaan päivänvaloon hänen oppilaittensa toimesta tulevissa inkarnaatioissa. Sitten ne levitetään kansalle välitöntä harjoitusta varten.

 

Guru Rinpochen piilottamat termaopetukset luovat tuloksen tuottavan menetelmän joka sukupolvelle, ajanjaksolle ja yksilölle, joka kohtaa ne. Joka terton paljastaa tuoreita opetuksia, joita määrätyt henkilöt harjoittavat. Vanhat termat saattavat olla rikkoontuneen samayan huonontamia, mikä viivyttää saavutuksen merkkien ilmentymistä. Siksi, nopean tuloksen saavuttamiseksi uusilla termoilla on suurempi siunaus. Edelleen, suurimmalla osalla ihmisistä tiibetiläiset mukaan lukien on uutuudenviehätys. Uudet termat ovat mielenkiintoisempia! Tiibetiläiset uskovat hiukan vähemmän vanhoihin termoihin ja harjoituksen tulos on jossain määrin viivytetty. Tuoreisiin virheettömiin termoihin liittyvä usko luo ahkeruutta harjoituksessa ja sen siunauksena nopeammat tulokset. Nämä ovat tekijät jotka sattuvat yhteen, jotta uusi terma ilmestyy. Muuten yksi terma jokaiselle Kolmelle Juurelle, gurulle, jidamille ja dakinille riittäisi. Mutta uusi viehättää ihmisiä, uusi terton, jolla on uusi paljastettu termaopetus saa aikaan suuren ilon ja hämmästyksen. Se sinällään on yksi Guru Rinpochen käyttämistä taitavista keinoista.

 

Lisätietoa terma-aarteista Tai Situ Rinpochen opetuksissa tiibetinbuddhalaisuuden historiasta.

 

 

Symboliikkaan liittyviä selityksiä Bokar Rinpochen ja Thrangu Rinpochen mukaan:

 

Usko erilliseen itseen, egoon on pelkojen lähde. Vihreän Taran harjoitusohjeissa mainitaan seuraavat vaarat, joilta Tara suojelee:

  Kahdeksan pelkoa (ulkoinen / sisäinen vaara)     Kuusitoista pelkoa = 5 elementtiä ja 11 muuta pelonaihetta:
 

1. norsut / tietämättömyys

2. leijonat / ylpeys

3. tuli / viha

4. käärmeet / kateus

5. varkaat / väärät näkemykset

6. vankeus / ahneus, saituus

7. vesi / halu

8. demonit / epäilykset

   

1. maa

2. vesi

3. tuli

4.. ilma (tuuli)

5. tilaelementti

6. aseet

7. hirmuhallitsijat

8. rikolliset

9.   henget

10. norsut

11. villieläimet

12. myrkylliset eläimet

13. sairaudet

14. onnettomuudet ja ennenaikainen kuolema

15. köyhyys

16. toiveiden ja suunnitelmien kariutuminen

 

Ylistysten toiseksi viimeinen säkeistö:

Kunnia. Hän jolla totisesti on Rauhan voima, Kolmen Tuollaisuuden järjestyksen kautta,

hän, joka on täysin ylittämätön Ture, avaharojen, vetaloiden ja yaksojen joukkojen valloittaja.

 

yksinkertaistettu käännös:

Kunnia sille, joka kolmen periaatteen kautta

omaa rauhan aikaansaamisen taidon täydellisesti,

kunnia sinulle TURE,

henkien, verenimijöiden ja paikallisten jumaluuksien mahtavin voittaja.

 

Kolme periaatetta 

kirjaimellinen merkitys:

1. perusta - tyhjyys

2. polku - ilmiöiden todellisuuteen liittyvän uskomuksen poissaolo

3. tulos - pyrkimättömyys, odotusten poistuminen

 

tavanomainen merkitys:

om, ah ja hung Taran otsa- kurkku- ja sydänkeskuksessa

 

salainen merkitys:

näkyvä ilmentymä, laajeneminen ja saavutus (Naropan kuuteen joogaan sisältyvän Kirkkaan valon harjoitukseen liittyvät kolme vaihetta.)

 

ääretön merkitys:

vajrakeho, vajrapuhe ja vajramieli

 

henget:

kirjaimellinen merkitys: kahdeksan sairauksia ja muita vaikeuksia aiheuttavaa henkien luokkaa

salainen merkitys: kehon energiakanavat (nadit)

ääretön merkitys: kärsimys

 

verenimijät, verta juovat henget, vetalat:

kirjaimellinen merkitys: musta magia

salainen merkitys: energiakanavissa kiertävät energiapisarat (bindut)

ääretön merkitys: karma

 

paikalliset jumaluudet:

kirjaimellinen merkitys: yakshat (sanskrit)

salainen merkitys: ajatukset

ääretön merkitys: ristiriitaiset tunteet

 

© Rokpa Finland ry 2013

 

kotisivulle