Yhteistyövisio

Osapuolten tarkoituksena on muodostaa maatilojen keskeinen yhteistyömalli, jonka perusteella maatilat tuottavat hallinnassaan olevilla pelloilla rehua ja käyttävät tiloilla olevat rakennukset, konekannan ja viljelijöiden työpanoksen mahdollisimman tehokkaasti naudanlihan tuotantoon.

Toimintamalli

Päätila hankkii vasikat ja suorittaa alkukasvatuksen noin 1/2 vuoden ikään asti. Yhteistyötilat vuokraavat tarvittavat eläinpaikat päätilan navetasta.

Yhteistyötilat ostavat noin 6 kk ikäiset, korvamerkeistään tunnistettavat eläimet itselleen. Eläimet kasvatetaan päätilan navetassa noin 1 vuodessa teuraskypsiksi.

• Kaikkien yhteistyötilojen pelloilla tuotetaan eläinten rehua.
• Eläinten ruokinta ja hoito tehdään yhteistuumin päätilalla.
• Eläimet myydään teuraiksi yhteistyötilojen tiliin.
• Kukin yhteistyötila hakee toimintansa mukaiset EU-tuet itse.

Yleisiä edellytyksiä yhteistoiminnasta
 • Toimintamalli oltava selkeä
 • Viranomaisten hyväksyntä välttämätöntä maatalouden tukien kannalta
 • Taloudellisen tuloksen jakautumisen tulee olla kannusva kaikille yhteistoiminnan osapuolille
 • Kaikilta mukana olevilta vaaditaan avointa yhteistyöhalua ja tiettyä suurpiirteisyyttä.


Mitä hyötyä yhteistoiminnasta päätilan kannalta
 1. Tilan rakennuskanta täydessä käytössä
 2. Navetasta vuokratuloja
 3. Rehuntuotannossa rationalisointia
 4. Sähkö, vesi, korjaus- ja huoltokustannuksissa säästöjä
 5. Vasikoiden hankinta ja alkukasvatus suurina yksiköinä edullisempaa
 6. Yhteistyötiloilta koneita työhuippuihin
Mitä hyötyä yhteistoiminnasta toimintatilojen kannalta
• Vaihtoehto maatilan toiminnan lopettamiselle jos..
 1. Tilan tuotantorakennukset vaatisivat investointeja
 2. Harjoitettavan tuotannon laajuus ei anna toimeentuloa
 3. Viljelijän työkunto ei mahdollista täysipainoitteista yrittämistä
 4. Tähänastista tuotantoa ollaan muusta syystä lopettamassa
• Mahdollistaa vuoimassaolevien resulssien hyödyntämisen.
 1. Olevaa rakennuskantaa voidaan käyttää muuhun tarkoitukseen
 2. Viljeliöden työpanosta voidaan myydä päätilalle mahdollisuuksien ja taloudellisten tavoitteiden mukaan.
 3. Tilalla oleville koneille saadaan järkevää käyttöä oman käytön lisäksi myös päätilalla
 
Etusivu - Tila numeroina - Yhteistyötoiminta - Yhteystiedot
Majoituspalvelut - Ackermen Oy - Palaute