Jurvan Rotariklubi

RI 24.6.1971 / 9827

Kummiklubi: Kauhajoki

Kokousaika: Keskiviikko klo 18.00

Kokouspaikka: Kokoustila, Liiketie 5,66300 Jurva, presidentti puh +358 500 267 336

sähköpostia klubilleROTARYN PERUSPERIAATTEET

Rotaryn tavoite

Rotaryn tavoitteena on vaalia palvelemisen ihannetta kaiken arvossapidetyn yritteliäisyyden perustana  

 1. edistämällä tuttavuussuhteiden syntymistä ja siten luomalla tilaisuuksia palvelemiseen 
 2. vaalimalla liike- ja ammattimoraalia ja arvostamalla kaikkea hyödyllistä työtä sekä opastamalla jokaista rotaria näkemään oma ammattinsa tilaisuutena palvella yhteiskuntaa 
 3. innostamalla jokaista rotaria toteuttamaan palvelemisen ihannetta yksityiselämässään, ammatissaan ja yhteiskunnan jäsenenä 
 4. edistämällä kansojen keskeistä ymmärrystä, hyvää tahtoa ja rauhaa palvelemisen ihanteen yhdistämien työn ja toiminnan ihmisten keskeisen ystävyyden avulla. 

Palveluväylät

 1. Klubipalvelu - auttaa rotaryklubia toimimaan tehokkaasti toverillisessa ilmapiirissä. 
 2. Ammattipalvelu - toteuttaa korkeaa liike- ja ammattimoraalia käytännössä rotarien työelämässä. 
 3. Yhteiskuntapalvelu - ottaa selvää rotaryklubin toimintapaikkakunnan tarpeista ja vastaa niihin palveluprojekteilla. 
 4. Kansainvälinen palvelu - toimii kansainvöäälisen yhteisymmärryksen ja rauhan hyväksi edistämällä hyvää tahtoa kaikkien ihmisten kesken. 
 5. Nuorisotoiminnot - Council On Legislationin kokouksessa 28.4.2010 Chicagossa tehtiin historiallinen päätös, Viides palveluväylä Nuorisotoiminnot. Uuden palveluväylän tarkoitus on tehostaa työtämme ja sitoutumistamme Rotary nuorisoon. 

 

Neljän kysymyksen koe

Neljän kysymyksen koe on yksinkertainen mutta ytimekäs. Tutki ajatuksesi, sanasi ja tekosi kysymällä itseltäsi 

 1. Onko tämä TOTTA
 2. Onko tämä OIKEUDENMUKAISTA kaikkia asianosaisia kohtaan ? 
 3. Luoko tämä HYVÄÄ TAHTOA ja parantaako tämä YSTÄVYYSSUHTEITA
 4. Onko tämä kaikkien osapuolten EDUN MUKAISTA
ROTARYJÄRJESTÖN TOIMINTAA JO 100 VUOTTA
Rotaryjärjestö toimii paikallisen ympäristön parantamiseksi, tarjoaa mahdollisuuksia ammattipalveluihin, myöntää kansainvälisiä opiskeluapurahoja, kustantaa kulttuurivaihtoa eri elämänaloilta tulevien ihmisten kesken, lähettää ja vastaanotta vaihto-oppilaita kouluttaa ja tutustuttaa tulevia johtajia eri maiden kulttureihin ja toimintaympäristöihin, organisoi työskentelyä vapaa- ehtoispalvelussa kehitysmaiden sairaaloissa ja järjestää poliorokotuskampanjaa miljoonille lapsille. 
Luettelo voisi olla melkein miten pitkä hyvänsä. Palveluprojekteja on yhtä paljon kuin klubeja niitä toteuttamassa. Kuten luettelosta käy ilmi, voivat projektit olla paikallisia, kansallisia tai maailmanlaajuisia 
Paikallisten klubiprojektien lisäksi 
 • rotaryn nuorisovaihtoon osallistuu noin 7 000 nuorta vuosivaihdon ja kesävaihdon kautta joka vuosi
 • kansainvälinen yhteiskuntapalvelu tuo kahden tai useamman maan rotaryklubeja yhteen tukemaan projekteja
 • interact ja rotaract ovat rotaryn tukemia palveluklubeja teini-ikäisiä ja nuoria aikuisia varten
 • kansainväliset harrastustoiminnat saattavat yhteen samoja harrastuksia omaavia rotareita eri puolilta mailmaa
Rotary Internationalin Rotarysäätiö antaa rotareille tilaisuuden toimia maailman yhteisymmärryksen ja rauhan hyväksi. 
Rotarysäätiö perustettiin vuonna 1917, ja se toimii rotarien ja rotaryn ystävien antamien vapaaehtoisten lahjoitusten turvin. Säätiönsä kautta rotarit myöntävät kansainvälisiä opiskeluapurahoja, kustantavat kulttuurivaihtoa ja toteuttavat suuria ja pieniä humanitaarisia projekteja, jotka parantavat miljoonien eri puolilla maailmaa asuvien ihmisten elämänlaatua. 
Säätiönsä kautta rotarit kustantavat PolioPlus-ohjelman, jossa rotary toimii yhteistyössä maatakäsittävien ja kansainvälisten terveysjärjestöjen kanssa polion poistamiseksi maailmasta rotaryn 100-vuotispäivään mennessä vuonna 2005. Yli 500.000.000 lasta on rokotettu poliota vastaan kehitysmaissa PolioPlus-apurahojen turvin. 

ylläpito: Markku Antila, email: antila.markku@outlook.com
Sivut päivitetty 02/09/2019