4.6.2010

Vanhat suomalaiset elokuvat [Old Finnish movies], 1950

Asteriski (*) elokuvan nimen edessä: Tiedot muistitietoa.
Ei asteriskia: Tiedot suoraan filmiltä.
Asteriski näyttelijän nimen edessä: Ei mainittu alkuteksteissä.
Kysymysmerkki nimen edessä: Epävarma tunnistus.
Kysymysmerkki nimen perässä: Epävarma kirjoitusasu.
An asterix (*) ahead the name of movie: Information from my head.
No asterix: Information directly from the film.
An asterix ahead a name of an actor: Not mentioned in the film.
A question mark ahead a name: An uncertain recognition.
A question mark behind a name: An uncertain spelling.

Amor hoi!


Valmistamo     Suomi Filmi
Ohjaus Hannu Leminen
Alkuteos Börje Larsson: alkuperäisaihe
Kuvaus Eino Heino
Äänitys Hugo Ranta
Lavastus Ville Hänninen
Musiikki George de Godzinsky
Leikkaus Armas Laurinen
Tunnettuja lauluja Amor hoi! [George de Godzinsky, Usko Kemppi]
Kuunsäteiden laulu [George de Godzinsky, Usko Kemppi]


Roolit:

Maisteri Tuula Vihervo     Birgit Kronström
Charles Thompson Jr. Tauno Palo
Opiston johtajatar Irja Helve Aino Lohikoski
Aurora Kemppilä Salli Karuna
Vahtimestari Napoleon Söderberg Aku Korhonen
Maisteri Esko Helminen Kullervo Kalske
Ravintolan johtaja Elias Johansson Reino Valkama
Tohtori Heikki Arvi Tuomi
Rauha Rentola
Leena Häkinen
Lehtinainen Rauni Luoma
Tiina Rinne
Laura Suonio
Mailis Vaaja
Leevi Linko
Lehtimies Oiva Sala
Konna Heikki Savolainen
Konna Oke Tuuri
Laulajatar
Valokuvaaja
Lehtimies
Auroran tanssittaja * Veikko Linna

Härmästä poikia kymmenen


Valmistamo     Suomi-Filmi Oy
Ohjaus Ilmari Unho
Käsikirjoitus Artturi Leinonen
Kuvaus Eino Heino
Äänitys Hugo Ranta
Lavastus Ville Hänninen
Musiikki Ahti Sonninen
Leikkaus Armas Laurinen
Murreasiantuntija Alli Häjänen
Tunnettuja lauluja []


Roolit:

Isoo-Antti     Tauno Palo
Iisakki Nukari-Rannanjärvi Yrjö Kantoniemi
Anssin Jukka Kalervo Nissilä
Nimismies Kalle Kirjavainen
Pouttula Jussi Oksa
Hilkka Helinä
Kauko Helovirta
Tauno Pyhälahti
Ernst Salomäki
Kustaa Kosola
Aaro Harju
Elias Sarvikas
Bruno Visti
Kaisa Pihlgren
Irene Keltikangas
Ville Ritamäki
Arvi Tuomi
Tellervo Vasa
Verner Plukka
Paavo Keto
Juho Hannuksela
Jussi Luomala
Helena Haavisto
Annele Saarentaus
Teuvo Pulkkinen
Alli Häjänen
Jussi Lanamäki
Matti Kankaanpää
Kyllikki Väre
Annikki Latvala
Väinö Alanen
Jalmari Salo
Emmi Heikkilä
Arvo Ketola
Jussi Haavisto
Jussi Ritola
Matti Asunmaa
Frans Pihlgren
Helmi Kujala
Ilmari Mäntylä
Kaarlo Korpinen
Siiri Ilkkala
Oskari Jaakonmäki

Isäpappa ja keltanokka

Anekdootti: Elokuvassa käydään muotiateljeessa, jona toimii avoimesti nimi esitellen Mannerheimintiellä toiminut Salon Marguerite, jonka omisti Margarita Särkkä, T. J. Särkän puoliso.
Valmistamo     Oy Suomen Filmiteollisuus
Ohjaus Edvin Laine
Käsikirjoitus Topias (Teuvo Kauppinen)
Kuvaus Kalle Peronkoski
Äänitys Kurt Vilja
Lavastus Aarre Koivisto
Musiikki Heikki Aaltoila
Leikkaus Armas Vallasvuo


Roolit:

Tohtori Yrjö Tammela     Joel Rinne
Tohtori Salmi Mirjam Novero
Aimo Tammela Lasse Pöysti
Ulla Tammela Eila Peitsalo
Lauri Tammela Matti Ranin
Birgit Alanne Siiri Angerkoski
Maisteri Juurinen Aarne Laine
Preparaattori Miettinen Oiva Sala
Professori Salmi, johtokunnan puheenjohtaja Topo Leistelä
Museon johtokunnan jäsen Jalmari Rinne
Museon johtokunnan jäsen Arvo Lehesmaa
Museon johtokunnan jäsen Veikko Linna
Museon johtokunnan jäsen Eino Kaipainen
Eläinmuseon työntekijä Mauri Jaakkola
Lehti-ilmoitusnainen Rakel Laakso
Kotiapulainen 2 Enni Rekola
Museon johtokunnan jäsen Urho Lahti
Olga Tainio
Matti Lehtelä
Siviä, kotiapulainen 1 Saimi Vuolle
Irja Viherpuu
Rauha Puntti
Esteri Kasurinen
Vappu Jurkka
Tiina Rinne
Irja * ? Rauha Puntti
Tohtori Salmen kotiapulainen * ? Irja Kuusla

Katarina kaunis leski


Valmistamo     Oy. Suomen Filmiteollisuus
Ohjaus Toivo Särkkä, Eddie Stenberg
Käsikirjoitus SERP (Seere Salminen)
Kuvaus Kalle Peronkoski
Äänitys Kurt Vilja
Lavastus Karl Fager
Musiikki Heikki Aaltoila
Leikkaus Armas Vallasvuo
Tunnettuja lauluja []


Roolit:

    Eeva-Kaarina Volanen
Martti Katajisto
Rauha Rentola
Jalmari Rinne
Henny Valjus
Tyyne Haarla
Unto Salminen
Rakel Laakso
Arvo Lehesmaa
Jorma Nortimo
Paul Budsko
Thure Bahne
Leo Riuttu
Eero Kilpi
Aarne Laine
Matti Aulos
Leevi Linko
Annie Sundman
Rauni Luoma
Aino Lehtimäki
Terttu Saastamoinen
Inkeri Tuunanen
Laina Laine
Ida Salmi
Kaarlo Aavajoki
Joel Asikainen
Osmo Saarnio
Gösta Holmström
Mauri Jaakkola
Varma Lahtinen
Harry Sinijärvi
Oiva Sala
Irja Kuusla
Heimo Lepistö
Ruth Luoma-Aho
Kauko Vuorensola
Woldemar Wohlström
Vitaly Ketterer

Kaunis Veera eli Ballaadi Saimaalta


Valmistamo     Oy Suomen Filmiteollisuus
Ohjaus Ville Salminen
Käsikirjoitus Tatu Pekkarinen
Kuvaus Osmo Harkimo
Äänitys Yrjö Saari
Lavastus Ville Salminen
Musiikki Harry Bergström
Leikkaus Armas Vallasvuo
Tunnettuja lauluja Kaunis Veera eli Ballaadi Saimaalta [Matti Jurva, Tatu Pekkarinen]
Oi Susanna [S. C. Foster, S. C. Foster, Tapio Lahtinen]


Roolit:

Veera     Assi Nortia
Darja ?, mustalaisakka Elna Hellman
Ruhtinatar ? Elsa Turakainen
Zingali, komea mustalaismies Veikko Uusimäki
Rikhard, Venäjän armeijan luutnantti Rolf Labbart
Kippari Kalle Viherpuu
Laivamies Uuno Laakso
Laivamies Hannes Häyrinen
Salomon, mustalaisukko Eero Roine
Laivamies Olavi Virta
Susanna Mäkilä Tuija Halonen
Hannes Kallio
Matti Aro
Karkuri Siperiasta Eino Kaipainen
Venäläisen poliisin urkkija Kaarlo Vilska
Kaarlo Hiltunen
Mirjam Manelius (Mirja Mane)
Kaarlo Karppanen
Neljäs laivamies * ? Matti Aro
Johannes
Kipparin lauluosuudet * Teijo Joutsela
Hanskin lauluosuudet * Auvo Nuotio
Uuno Laakson lauluosuudet * Kauko Käyhkö
Neljännen laivamiehen lauluosuudet
Susannan tanssiinhakija
Tukkilaisjuhlien juontaja * ? Kaarlo Hiltunen
Mustalaisten kuningas Hagert * Kauko Käyhkö
Juliska, mustalaisnainen
Mustalaisviulisti
Masinisti
Masinistin lauluosuus
Pietarilainen kapakoitsija
Venäläinen sotilas Pietarin satamassa
Venäläinen poliisiupseeri * Kauko Käyhkö
Sähkösanomapoika

Köyhä laulaja


Valmistamo     Oy Suomen Filmiteollisuus
Ohjaus Ville Salminen
Käsikirjoitus Lauri Yrjänä
Kuvaus Kalle Peronkoski
Äänitys Yrjö Saari, Björn Korander
Lavastus Ville Salminen
Musiikki Toivo Kärki
Leikkaus Armas Vallasvuo
Tunnettuja lauluja Köyhä laulaja [Toivo Kärki, Tapio Lahtinen]


Roolit:

Laulaja Harju     Henry Theel
Säveltäjä Keitele Aku Korhonen
Alma Lehtimaa Siiri Angerkoski
Aili Ranta Sirkka Sipilä
Neiti Ranta Sirkka Hirvonen
Viulisti Yrjö Siintola Rolf Labbart
Esko Saha
Aarne Laine
Osmo Saarnio
Martta Kinnunen
Seija Niemi
Sylva Rossi
Tarjoilijatar
Tarjoilijatar
Tarjoilijatar
Isännöitsijä * Arvo Lehesmaa
Marakasin soittaja
Kitaristi
Hanuristi
Klarinetisti
Herra Vahvaniska
Rouva Vahvaniska
Osakuntaillan juontaja
Osakuntalainen
Osakuntalainen
Osakuntalainen
Osakuntalainen
Viulisti Kyllikki Pikkarainen
Pianisti
Valittava mies kahvilassa * Mauri Jaakkola
Keittäjätär Mari * Senni Nieminen
Kirjanpitäjä Jyrki
Lääkäri Siintola
Konttoripäällikkö

Maija löytää sävelen


Valmistamo     Oy Suomen filmiteollisuus
Ohjaus Matti Kassila
Kuvaus Osmo Harkimo
Äänitys Taisto Lindegren
Lavastus Aarre Koivisto
Musiikki Ahti Sonninen
Leikkaus Armas Vallasvuo


Roolit:

Maija Lehtinen     Leena Häkinen
Erkki Orasto, Ewaldin poika Martti Katajisto
Elna Orasto, Ewaldin vaimo Rakel Laakso
Konserttimestari Ewald Orasto Arvo Lehesmaa
Ester Orasto, Ewaldin sisar Eine Laine
Kapellimestari Reino Rautela Thure Bahne
Isoisä Orasto Kaarlo Halttunen
Parfyymi-Anna Tyyne Haarla
Oolannin-Åke Uljas Kandolin
Inkeri Rauha Rentola
Sirkka-Liisa Oksanen
Kyllikki Väre
Tuomari Arvi Tammisto ? Jalmari Rinne
Tohtori Lauri Jääskeläinen Matti Aulos
Insinööri Veikko Pertama Kauko Käyhkö
Matti Lehtelä
Anna Lindholm, matkustajakodin pitäjä Irja Kuusla
Veikko Uusimäki
Hanurinsoittaja
Lempi
Kyllikki Orasto, Ewaldin tytär
Juopunut kuppilassa * Pentti Irjala
Konstaapeli
Ylikonstaapeli * ? Kullervo Kalske
Keijo, Kyllikin heila
Konstaapeli Johansson
Konservatorion ovimies * Mauri Jaakkola

Orpopojan valssi

"SF esittää elokuvan kuplettien kuninkaasta J. Alfr. Tanner'ista"

Kuplettimestari J. Alfred Tannerin (1884—1927) elämäntarinaa mukaellen.


Valmistamo     Oy Suomen Filmiteollisuus
Ohjaus Ville Salminen
Käsikirjoitus Inkeri Marjanen
Kuvaus Kalle Peronkoski
Äänitys Taisto Lindegren
Lavastus Ville Salminen
Musiikki Harry Bergström
Leikkaus Armas Vallasvuo
Tunnettuja lauluja []


Roolit:

J. Alfred Tanner     Sakari Halonen
Milda Eija Inkeri
Säestäjä Aku Korhonen
Veikko Linna
Martti Katajisto
Sinikka Koskela
Ture Ara
Aarne Laine
Irja Rannikko
Jalmari Parikka
Birger Kortman
Tannerin lauluääni Teemu Grönberg

Professori Masa


Valmistamo     Oy. Suomen Filmiteollisuus
Ohjaus Matti Kassila
Käsikirjoitus Arijoutsi, Topias
Kuvaus Osmo Harkimo
Äänitys Yrjö Saari
Lavastus Aarre Koivisto
Musiikki Nisse Rinkama
Leikkaus Armas Vallasvuo
Tunnettuja lauluja []


Roolit:

Professori Mathias Kaarivaara alias Matti Vaara     Tauno Palo
Ansa Ikonen
Leo Riuttu
Eija Inkeri
Lasse Pöysti
Siiri Angerkoski
Unto Salminen
Tarmo Manni
Joel Asikainen
Mauri Jaakkola
Aarne Laine
Rafael Pihlaja
Urho Lahti
Matti Aulos
Veikko Linna
Kalle Viherpuu
Aino Lehtimäki

Rakkaus on nopeampi Piiroisen pässiäkin


Valmistamo     Oy Suomen Filmiteollisuus
Ohjaus Wilho Ilmari
Alkuteos Tiitus (Ilmari Kivinen)
Kuvaus Sulo Tammilehto
Äänitys Taisto Lindegren
Lavastus Aarre Koivisto
Musiikki Heikki Aaltoila
Leikkaus Armas Vallasvuo
Tunnettuja lauluja []


Roolit:

    Leena Häkinen
Kullervo Kalske
Lasse Pöysti
Rakel Laakso
Kauko Vuorensola
Arvo Lehesmaa
Litja Ilmari
Leo Riuttu
Uljas Kandolin
Urho Lahti
Heimo Lepistö
Veikko Linna
Otto Noro
Joel Asikainen
Mauri Jaakkola
Leo Mikander
Kirsti Ortola
Ilmi Parkkari
Aarne Laine
Oiva Sala
Helvi Aunio
Raila Halmevaara
Annikki Niira

Ratavartijan kaunis Inkeri


Valmistamo     Fennada Filmi Oy
Ohjaus Hannu Leminen
Kuvaus Esko Töyri
Lavastus Hannu Leminen
Musiikki Ahti Sonninen
Tunnettuja lauluja []


Roolit:

    Helena Kara
Erkki Viljos
Eino Kaipainen

Tanssi yli hautojen


Valmistamo     Oy Suomen Filmiteollisuus
Ohjaus Toivo Särkkä
Käsikirjoitus Mika Waltari
Kuvaus Kalle Peronkoski
Äänitys Kurt Vilja
Lavastus Karl Fager
Musiikki Nils-Eric Fougstedt
Leikkaus Armas Vallasvuo
Tunnettuja lauluja []


Roolit:

Keisari Aleksanteri I     Leif Wager
Ulla Möllersvärd Eila Peitsalo
Maaherra Möllersvärd Ossi Korhonen
Rouva Möllersvärd Siiri Angerkoski
Sihteeri Antti Karppanen Mauri Jaakkola
Gaganin Arvo Lehesmaa
Sprengtporten Eino Kaipainen
Araktschejew Unto Salminen
Speransky Kaarlo Halttunen
Kenraali Kauko Käyhkö
de Geer Thure Bahne
Ratsumestari Möllersvärd Matti Ranin
Nybomska Tyyne Haarla
Mamselli Holm Rauha Rentola
Vanhapiika Emma Väänänen
Adolf Ivar Arvidsson Alpo Vammelvuo
Ylioppilas Mikko Niskanen
Annie Sundman
Verna Piponius
Oke Tuuri
Joel Asikainen
Matti Aulos
Voldemar Wohlström
Vilho Ruuskanen
Osmo Saarnio
Aarne Laine
Åke Lindman
Seppo Wallin
Helinä Svensson-Timari
Yrjö Vuorensola
Uljas Kandolin
Erik Häggblom
Kaisu Leppänen
Kalle Rouni
Mauno Hyvönen
Leo Mikander
Gösta Holmström
Rauni Mollberg
Arvo Kuusla
Aino-Inkeri Notkola
André Groen
Vitaly Ketterer
Matti Lehtelä
Tabe Laetvirta (Laesvirta, Slioor)
Matti Talola
Edvin Kajanne
Lennart Lauramaa
Martti Romppanen
Antti Hiekkamies
Valter Säilä

Tapahtui kaukana


Valmistamo     Oy Suomen Filmiteollisuus
Ohjaus Edvin Laine
Käsikirjoitus Ensio Rislakki
Kuvaus Osmo Harkimo, Sulo Tammilehto
Äänitys Yrjö Saari
Lavastus Aarre Koivisto
Musiikki Heikki Aaltoila
Leikkaus Armas Vallasvuo


Roolit:

Maire Lehtinen     Helena Kara
Insinööri Antti Juvas Joel Rinne
Insinööri Sarkonen Kullervo Kalske
Sotka-Jussi Aku Korhonen
Johtaja Filip Lehtinen Helge Ranin
Kerttu, Filipin morsian Martta Kontula
Posti-Uula Kalle Viherpuu
Erakko Kaarinen Topo Leistelä
Päivi Kosonen
Hotellin portieeri Aarne Laine
Hotellivieras Pentti Irjala
Tauno Sorvisto
Uulan eukko
Nimismies * Urho Lahti
Hotellin keittäjätär * Irja Kuusla


Yhteystietoni [My contact information]

Minä, me (photo: Marja-Leena Koskela) Raimo Suonio

Kotisivuni [My home site]

Postiosoite, mail address Kauppalankatu 23 A 2
FIN-05800
Hyvinkää, Finland
Puhelinnumero, phone number +358 19 433 959
+358 40 525 1645
Sähköpostiosoite, email address raimo.suonio@nic.fi

Sähköpostilomake

Faksinumero, fax number