3.11.2007

Raimo Suonio, freeware-ohjelmia [freeware programs]

This page contains some English information, too.Käytän runsaasti monenlaisia verkosta löytämiäni ilmaisohjelmia erilaisiin tarkoituksiin, lähinnä harrastuskäyttöön. Internet on antanut tällaisen mahdollisuuden saada suorastaan loistavia ohjelmatuotteita ilmaiseksi. Tämän mahdollisuuden käyttäminen edellyttää myös vastuuta, vastuuttomuus nakertaa sen perusteita. Olen pitänyt tarkoin huolen siitä, etten käytä mitään ohjelmia ilman oikeuksia. Se on yksi tapa kantaa tuota vastuuta. Toinen tapa on ymmärtää, että saatavaa ei ole, jos ei ole antajia. Tämän vuoksi panen jakoon joitakin omia ohjelmiani.

Tarjontani ei ole kovin laajaa eikä komeata. Suurin osa ohjelmistani on tehty tilaustyönä, eikä niitä ole tietenkään mahdollista jakaa. Ohjelmat, joita tulen tällä sivulla jakamaan, ovat DOS-ohjelmia, jotka olen tavalla tai toisella tehnyt omiksi työkaluikseni tai hyödyllisiksi osoittautuneiksi testipenkeiksi. Ne ovat siis syntyneet tarpeesta, joten luulen, että muillakin saattaa olla niille tarvetta.

Ohjelmat eivät kaipaa muuta asentamista kuin purkamisen zip-tiedostosta ja sijoittamisen sopivaan hakemistoon. Jos olet aloittelija Internetistä ladattujen ohjelmien asentamisessa, voit varmaan saada hyötyä sitä koskevasta asennusohjeestani.

Kaikki ohjelmat ovat copyright (c) Raimo Suonio tai copyright (c) Suokulainen Tmi, joka on tällä hetkellä jäissä oleva toiminimeni. Ohjelmia saa siis vapaasti käyttää ja jakaa ilmaiseksi eteenpäin, mutta niiden myyminen tai muuttaminen ei ole sallittua.

Olisi oikein mukava kuulla, jos jonkin ohjelman tiimoilta syntyy menestystarina.

These programs are my own freeware programs, but they are in Finnish only. If you are able to utilize them, feel free to do so. Just remember that they are copyright (c) Raimo Suonio or copyright (c) Suokulainen Tmi, so you are allowed to distribute them for free but not allowed to sell or modify them.

Kuvaus

Tiedosto

Koko

Code2Code-paketti sisältää kuusi ohjelmaa, joilla voi kätevästi muuntaa tekstitiedostoja koodijärjestelmästä toiseen. Kustakin ohjelmasta saat lyhyet ohjeet käynnistämällä sen ilman parametreja.

DOS2ANSI.EXE Muuntaa DOS-tekstitiedoston Windowsiin sopivaksi ANSI-tekstitiedostoksi.
DOS2ASC.EXE Muuntaa 8-bittisen DOS-tekstitiedoston 7-bittiseksi ASCII-tiedostoksi.
DOS2TTYP.EXE Muuntaa DOS-tekstitiedoston Windowsiin sopivaksi TrueType-tekstitiedostoksi. Muunnos on muuten sama kuin DOS2ANSIssakin, mutta TrueTypessä on määritelty muutamia merkkejä enemmän.
TXT2WRI.EXE Poistaa tekstitiedostosta kappaleen sisäiset rivinvaihtomerkit, jolloin tiedosto sopii paremmin ladattavaksi tyypillisiin Windows-tekstieditoreihin. Alkuperäisessä tiedostossa oleva vasen marginaali voidaan eliminoida.
WIN2DOS.EXE Muuntaa Windowsin ANSI- tai TrueType-tekstitiedoston DOS-tekstitiedostoksi.
WS2DOS.EXE Muuntaa WordStar-tiedoston tavalliseksi DOS-tekstitiedostoksi.
Code2Code.zip

62 kt

Laske on päällisin puolin yksinkertainen ohjelma, vaikka sisältääkin melko pitkälle kehitetyn ja mietityn järjestelmän. Se oli itse asiassa vain testipenkki, kun kehitin yleistä parse-menetelmääni ja kirjoitin sen pohjalta yleisen lausekkeen tulkinta- ja suoritusjärjestelmän.

Laske ottaa parametrina lausekkeen ja tulostaa sen vastauksen. Valmiiden funktioiden joukko on erittäin kattava ja matemaattinen laskentatarkkuus suuri. Valmiiden funktioiden joukossa on sellainen erityisfunktio, jolla voidaan laskea monenlaisia viivakoodien ja muiden numerosarjojen tarkistusnumeroita, esimerkkeinä EAN, pankkiviivakoodi ja pankkitilinumero.

Erityistä on kehittämäni menetelmä, jolla lausekkeessa voidaan hyvin joustavasti sekoittaa keskenään matemaattisia ja merkkijono-osia (havaitsin juuri ilokseni, että Perl-kielen lausekkeet on toteutettu täsmälleen samalla tavalla). Samoin kannattanee huomata matemaattisen tuloksen automaattinen muotoilu sopivimmalla mahdollisella tavalla. Tarkat ohjeet saa käynnistämällä ohjelman ilman parametria.

Laske.zip

40 kt

Peek oli vain testialusta, kun suunnittelin yleistä tiedostonvalintarutiinia. Kun tiedostonvalintaan lopulta sisältyi mukava määrä toiminnallisuutta, ohjelmasta tuli myös varsin käyttökelpoinen perustyökalu. Ohjelmassa on ikään kuin hyötykuormana yksinkertainen tekstieditori, jossa on käsiteltävien tiedostojen kokorajoituksena 64 kt. Se käynnistyy viemällä väripalkki halutun tiedoston päälle ja painamalla Enter-näppäintä. Editorin näppäinkomennot noudattavat pääosin vanhan WordStarin komentoja.

Sama tiedostonvalintarutiini on käytössä kaikissa ikkunatyyppisellä käyttöliittymällä varustetuissa ohjelmissani. Rutiinin erikoisempana lisänä on Wipe-komento (Alt-W), joka pyyhkii tiedoston levyltä. Se ei siis ainoastaan deletoi sitä, vaan kirjoittaa sen ensin täyteen tyhjää ja tyhjentää vielä viimeisen muistilohkon käyttämättömän loppuosankin. Sillä siis voidaan varmistaa, että tiedostoa ei voi palauttaa millään normaalilla tavalla.

Tässä, kuten useimmissa ohjelmissani, on joukko dokumentoimattomia ominaisuuksia. Saatan joku päivä kirjoittaa niistä kuvauksen tähän sivustoon. Yksi ominaisuus, joka ei varsinaisesti tarvitsekaan dokumentointia, on sisäänrakennettu automaattisesti toimiva virusvalvonta. Se havaitsee itseensä tarttuneen viruksen ja varoittaa siitä. Se ei havaitse muun tyyppisiä kuin EXE-tiedostoihin tarttuvia viruksia eikä myöskään tunnista virusta.

Peek.zip

100 kt

Roto on terminaaliohjelmani, jota ei ole niinkään tarkoitettu normaaliin yhteydenpitoon isäntätietokoneeseen. Olen kirjoittanut sen sellaisiin tarpeisiin, joissa pitää testata tai tutkia jotakin sarjaliityntäistä laitetta tai mahdollisesti itse sarjaliityntää. Erityisenä harvinaisuutena sarjaliikenneasetuksissani on nopeuden hienosäätö, jonka lisäsin kerran, kun epäilin erään vaa'an liikennöintinopeuden poikkeavan standardista (vika ei ollut siinä vaan lähistöllä olleiden sähkölaitteiden aiheuttamissa häiriöissä, minkä selvitin DScope-ohjelmallani). Roto.zip

101 kt

DScope on ohjelma, jonka avulla PC toimii sarjaliikenneanalysaattorina. Sillä voidaan analysoida monipuolisesti kaksisuuntaista sarjaliikennettä, jossa eri suuntaiset liikenteet voivat tapahtua eri asetuksin, jopa eri nopeuksilla. Analysointi on mahdollista liipaista kummallekin suunnalle erikseen siirtovirheestä tai datan sisällöstä niin, että DScope voi valvoa ja kerätä harvoin esiintyviä tilanteita. Ohjelma vaatii PC:ltä kaksi vapaata sarjaporttia, joilla on eri keskeytykset - käytännössä pariton ja parillinen COM-portti. Lisäksi testausta varten on tehtävä erityinen testikaapeli, jonka ohjeet löytyvät zip-tiedostossa olevasta tekstitiedostosta DScope.doc. Tiedosto on tarkoitettu katsottavaksi DOSissa vaikka type-komennolla paremman puutteessa ja sen kaaviot saattavat näkyä hieman vääristyneinä riippuen koneen asetuksista. DScope.zip

117 kt

LogDrive on ohjelma, jonka avulla yhtä PC:n rinnakkais- eli kirjoitinporttia voi käyttää monipuolisena ohjelmoitavana logiikkaohjaimena. Rinnakkaisportista on käytettävissä 17 linjaa, tosin osa vain lähtö- ja osa vain tulolinjoina. Kaikkien linjojen loogiset tilat nähdään koko ajan kuvaruudulla sikäli kuin kuvaruudun näyttönopeus antaa myöten. Jokaiselle linjalle voidaan ohjelmoida 10 erillistä koodisekvenssiä, jotka voivat kutsua toisiaan. Samoin jokaiselle linjalle voidaan valita kaksi näppäintä ja niiden laukaisemat sekvenssit. Lisäksi ohjelmassa on erillinen 50 sekvenssin varasto, jota voi myös kutsua linjojen sekvensseistä. Kaikki linjat toimivat toisistaan riippumatta, mutta ne voidaan ohjelmallisesti synkronoida toisiinsa kahdella eri tavalla: yhden linjan koodi voi laukaista käyntiin toisen linjan jonkin sekvenssin taikka yhden linjan sekvenssi voi odottaa toisen linjan jotakin tilaa tai tilanvaihdosta. Ohjelmakoodilla voidaan määritellä lyhimmillään 0,1 millisekunnin pituisia pulsseja. Sisääntulevien linjojen pulsseja voidaan laskea kahteen miljardiin asti ja niistä voidaan mitata aikoja 0,01 millisekunnin tarkkuudella tai taajuuksia 0,0001 hertsin tarkkuudella.

LogDrive-ohjelman tyypillisiä sovellusalueita voisivat olla prototyyppivaiheen toiminnallisuus- ja kestotestaukset sekä valmistusvaiheen lopputarkastus ja sisäänajo.

Vaikka LogDrive toimiikin ilmeisesti Windowsin ikkunassa ongelmitta, ainakin jos sen prioriteetti pidetään korkeana, on tehokkainta ajaa sitä puhtaassa DOSissa. Muistutan myös niistä vaaroista, joita rinnakkaisportin kytkentä ulkoisiin sähkölaitteisiin aiheuttaa. En vastaa mahdollisista vahingoista. Turvallisinta on rakentaa jonkin sopivan ohjeen mukaan optisesti eristetty liitäntälaite porttiin. Sellaisista on ollut kotimaisissakin tietokonelehdissä ohjeita.

LogDrive.zip

119 kt

Kello-paketti sisältää kaksi ohjelmaa, jotka liittyvät siihen tosiasiaan, että PC:n DOSissa tai Windowsissa näkyvä kellonaika (RAM-kello) ei ole tarkkaan ottaen sama kuin koneen kellopiirissä (Real Time Clock) oleva kellonaika (RTC-kello). Koneen käynnistyksen yhteydessä DOS noutaa kellopiirissä olevan ajan RAM-muistiin ja alkaa käyttää sitä keskeytysten kautta. Mitä todennäköisimmin nämä kaksi kelloa käyvät kuitenkin ainakin hieman eri nopeuksilla. Niinpä, mitä kauemmin kone on yhtäjaksoisesti päällä, sitä kauemmas toisistaan kellonajat liukuvat. Kyse on kuitenkin käytännössä vain muutamista sekunneista, joten miksi asiaan pitäisi puuttua?

Olen havainnut joidenkin DOS-ohjelmien, etenkin pelien, muuttavan omavaltaisesti keskeytyksiä niin, että RAM-kello joko kokonaan pysähtyy tai se alkaa käydä totaalisti väärällä nopeudella. Tällaiset ohjelmat kyllä päättyessään yleensä palauttavat keskeytykset kuntoon, mutta RAM-kello voi olla siirtynyt kymmeniä minuutteja väärään aikaan. Normaalisti tilanteen voi korjata vain asettamalla ajan uudelleen käsin tai käynnistämällä koneen uudelleen.

CHECKCLK.EXE Ohjelmalla voi tarkistaa RTC-kellon ja RAM-kellon välisen eron. Tällä ohjelmalla on helppo varmistaa epäillyn ohjelman vaikutus RAM-kelloon.
RESETCLK.EXE Ohjelma noutaa RTC-kellosta oikean ajan RAM-kelloon. Jos olet CHECKCLK-ohjelman avulla havainnut jonkin ohjelman kääntävän RAM-kellon väärään aikaan, käynnistä ohjelma BAT-tiedostolla ja sijoita RESETCLK-komento BAT-tiedoston viimeiseksi komennoksi.

Kello.zip

42 kt

Kysy on pieni ohjelma, jolla voi tehdä BAT-työjonoihin yksinkertaisia kysymyksiä vastattavaksi. Tyypillinen käyttö on AUTOEXEC.BATissa käynnistysvaihtoehtojen valinnassa. Toki vastaavanlaisia ohjelmia on muitakin ja nykyään BAT-komentoihinkin kuuluu vastaava toiminto. Kysy-ohjelman e|uihin kuitenkin kuuluu, että se tallettaa vastauksen tietyn nimisenä nollapituisena tiedostona C-aseman juureen. Näin vastausta voidaan testata milloin tahansa ja kuinka monta kertaa tahansa kysymyksen jälkeen. Tarkemmat ohjeet saa käynnistämällä ohjelman ilman parametreja. Kysy.zip

17 kt

Odota on BAT-tiedostoihin tarkoitettu ohjelma, joka yksinkertaisesti odottaa pyydetyn ajan tai pyydettyä kellonaikaa. Odotusajan voi määritellä sekunteina, minuutteina tai tunteina. Odotusajan suurin mahdollinen pituus on noin 68 vuotta, mutta kellonaikaa voi luonnollisesti odottaa vain alle yhden vuorokauden, koska vuorokausien määrää ei voi antaa. Käskyn saa helposti luettavaan muotoon ja jos ohjelman nimeksi muuttaa Wait, käskyn saa täysin englanninkieliseen muotoon. Se on siis BAT-tiedostossa itsensä dokumentoiva. Odotusaikana se käyttää prosessoria mahdollisimman vähän, mikä on tärkeää erityisesti Windows-ympäristössä. Odota.zip

20 kt

ComInfo on pieni ohjelma, joka vain kirjoittaa kuvaruutuun taulukkoon koneeseen asennettujen sarjaporttien (RS-232) tilan DOS-tilassa. Siitä voi olla apua sarjaporttiongelmien selvittelyssä. ComInfo.zip

15 kt

ResetCom on pieni ohjelma, joka korjaa toisten ohjelmien puutteellisen toiminnan jälkiä. Sarjaportin OUT2-bitti ottaa keskeytyslinjan (IRQ3 tai IRQ4) piirin käyttöön. Jos kaksi piiriä varaa saman keskeytyslinjan, keskeytys ei toimi. Jotkin ohjelmat jättävät OUT2-bitin resetoimatta, eikä lämmin boottikaan sitä tee. Tällöin esimerkiksi sarjahiiri saattaa jäädä toimimatta, ennen kuin kone on ensin sammutettu ja sitten käynnistetty uudelleen. ResetCom resetoi kaikki ne OUT2-bitit, jotka näyttävät olevan "jälkeen jätettyjä". ResetComilla voit myös väkisin resetoida halutun OUT2-bitin. Koneen kaikkien sarjaporttien OUT2-bittien tilan voi tarkistaa ComInfo-ohjelmalla. ResetCom on kuitenkin alunperin suunniteltu puhtaaseen DOSiin, se ei välttämättä toimi kaikin osin loogisesti Windowsin alaisuudessa, koska Windowsin prosessit voivat milloin tahansa puuttua tilanteeseen. Ohjelman ohjeet saa antamalla parametriksi kysymysmerkin. ResetCom.zip

4 kt

AutoDemo AutoDemo on ohjelma, jolla voidaan pyörittää tietokoneessa automaattisesti demonstraatio-ohjelmien sarjaa. "Demonstraatio-ohjelman" voi käsittää hyvin väljästi, sillä AutoDemo pystyy ajamaan periaatteessa kaikenlaisia ohjelmia, jotka toimivat joko itsenäisesti vaatimatta käyttäjän ohjauksia tai näppäinohjauksen alaisina (hiiriohjausta AutoDemo ei pysty simuloimaan). Tällaisia ohjelmia ovat esimerkiksi varsinaiset demo-ohjelmat, sovellusohjelmat ja jopa DOSin sisäiset komennot. AutoDemo.zip

28 ktSuosituksiani freeware-ohjelmiksi [My recommendations for freeware programs]

Esittelen tässä osastossa joitakin freeware-ohjelmia, jotka olen havainnut hyvin toimiviksi ja ainakin itselleni hyödyllisiksi nyt tai tulevaisuudessa. Koska itse käytän Windowsia, suositukseni koskevat Windows-ohjelmia. Joistakin niistä tosin saattaa olla versioita myös muille käyttöjärjestelmille, asia selviää niiden kotisivuilta.

Jos sinulla on jonkin ohjelmatyypin kohdalta esittää jokin mielestäsi parempi freeware-ohjelma, voit tehdä ehdotuksesi sähköpostilla tai sähköpostilomakkeen kautta. Tutkin asian ja tarvittaessa vaihdan suositusta. Muistutan kuitenkin, että nämä ohjelmat edustavat henkilökohtaisia mieltymyksiäni; valitusoikeutta ei ole.

In this section I'll introduce some freeware programs I have found to be very functional and useful to me now or in the future. Because I use Windows myself, the recommendations concern Windows programs. Some of them may of course have versions for other operating systems, too, you'll find the information on the homepages of them.

If you have some better program to introduce instead of any program here, please feel free to inform me via e-mail. I'll then check it and possibly change my recommendation. But I remind that these programs are my personal favorities; there is no right of appeal.

Osa suosittelemistani ohjelmista on niin kutsuttuja adware-ohjelmia. Ne ovat käyttäjälle ilmaisia, mutta niiden teko rahoitetaan mainostuksella. Mainostus tapahtuu siten, että ohjelman asennuksen yhteydessä koneeseen asentuu myös mainosohjelma. Mainosohjelma käy aina Internet-yhteyden auki ollessa noutamassa verkosta mainoksia, joita se näyttää yleensä joko asianomaisen ohjelman tai selaimen ikkunassa.

Mainosohjelmat ovat herättäneet ristiriitaisia tunteita. Niiden on epäilty kuormittavan verkkoyhteyttä, aiheuttavan ongelmia tietokoneessa ja jopa lähettävän salaa verkkoon käyttäjän koneeseen liittyviä tietoja. Näiden epäilyjen vuoksi noita ohjelmia kutsutaan myös badware- ja spyware-ohjelmiksi. Valitettavasti nuo epäilyt ovat pitäneet ainakin jossakin määrin paikkansa. Toisaalta mainosyhtiöt ovat sittemmin puhdistaneet kilpeänsä ja kertovat avoimesti mitä heidän ohjelmansa tekevät.

Minun mielipiteeni on, että jos mainostajat maksavat hyvien ilmaisten ohjelmien tekemisen, niin kyllä heille oikeuden mukaan kuuluu saada oma hyötynsä.

Jokaisen mainosyhtiön nimi on linkki yhtiön sivustoon. Siellä voitte tutustua yhtiön toimintaan ja periaatteisiin ja päättää, haluatteko käyttää yhtiön sponsoroimaa ohjelmaa.

Some of the programs I introduce are so called adware programs. They are free for the user but the development is financed by advertisement. The advertisement is carried out by installing an advertisement program along with the utility program itself. Anytime the Internet connection is open, the advertisement program fetches some advertisement posters from the web, and then displays them in the window of the said utility or the browser.

The advertisement programs have caused mixed feelings. They have been suspected to load excessively the web connection, to cause troubles in the PC and even to secretly send out private information about your computer. Because of those suspections those programs are called also badware and spyware programs. It is unfortunate that at least some of those suspections have been justified. On the other hand, the advertisement companies have since shined their shields and they tell openly what their programs do.

My opinion is, that if the advertisers finance making of good, free programs, they surely earn to have their own benefit.

The name of every advertiser company is a link to the site of that company. On those sites you can become familiar with the activities and principles of the companies and make your own decision if you are willing to use a program sponsored by them.

Tässä vielä muutamia linkkejä sivuille, joissa on käsitelty adware-asiaa. Here you have a few links to sites that handle the adware business.


Nimi, linkki, valmistaja
Name, link, manufacturer

Kuvaus
Description

Mainostaja
Advertiser

602Pro PC SUITE

Software602 Inc.

Tiedän tällä hetkellä kolme ilmaista Microsoft Office -paketin korviketta, jotka ovat laajudeltaan järjestyksessä (suluissa asennustiedoston koko 5.10.2006):

At this moment I know three free substitutes for Microsoft Office Suite. In the order of the extent they are (the install file size of the writing moment in parenthesis):

602Pro PC Suite (27.5 MB)
Easy Office Freeware (85 MB)
OpenOffice (93 MB)

Miksi ostaisit Microsoft Office -ohjelmiston yksityiskäyttöön, kun voit verkosta ladata ilmaisia tiedostoiltaan yhteensopivia korvikkeita? Yksityiskäytössä Office-paketin tekstinkäsittelyohjelma eli Word on todennäköisesti se eniten tarvittu komponentti. Ja toiseksi tarvituin on todennäköisesti Excel. Muita komponentteja ei ehkä yksityiskäytössä tarvitakaan. Siksi esittelen tässä tarjolla olevista korvikkeista suppeimman.

602Pro PC SUITE sisältää tekstinkäsittelyn (Word), taulukkolaskennan (Excel), valokuvien käsittelyohjelman, jossa myös valokuvakansio-ominaisuus, sekä faksisovelluksen. En ole koskaan tutustunut Microsoft Office -pakettiin, joten en pysty kunnolla vertaamaan. Mutta koska paketti on tiedostoiltaan yhteensopiva ja olen ohjelmilla pystynyt avaamaan Wordin ja Excelin tiedostoja, ominaisuudetkin lienevät melko tarkoin samat. Sikäli kuin olen ymmärtänyt, tekstinkäsittelyssä ei kuitenkaan ole makroja.

Why would you buy Microsoft Office Suite for private use, when you can download free substitutes using intercompatible files from Internet? In private use the word processing program Word of Office Suite is probably the most needed component. And the second most needed is probably Excel. Other components might not be even needed in private use. That's why I'll introduce the most concise of the substitutes mentioned.

602Pro PC SUITE contains word processing (Word), spreadsheet (Excel), photo editing including album and fax sending programs. I have never become acquainted with Microsoft Office, so I am not able to compare these two suites. But since this suite is file compatible and I have been able to open files of Word and Excel, the properties are probably nearly same. As far as I have understood, the word processor does not include macros.

 
Adobe Acrobat Reader

Adobe Systems Incorporated

Tämä ohjelma kuuluu jokaisen Windows-koneen perusvarustukseen. Sillä katsotaan ja tulostetaan hyvin yleisesti dokumentteihin käytettyjä PDF-tyyppisiä tiedostoja.

This program is a basic tool for every Windows PC. It is used to view and print PDF files that are very commonly used for documents.

 
Ad-aware

Lavasoft

Huolimatta siitä, mitä kirjoitin mainosohjelmista, Ad-aware alkaa nykyään olla lähes välttämätön ohjelma. Siihen on kaksi pääsyytä. On olemassa mainosohjelmia, jotka todella aiheuttavat ongelmia. Ja osa mainosvetoisista ohjelmista ei poistettaessa poista mainosohjelmia ollenkaan tai ainakaan täydellisesti. Lisäksi osa mainosohjemista tekee asennettaessa sellaisia muutoksia Windowsiin, että ohjelmien normaali poistaminen saattaa jättää Windowsin jopa osittain toimimattomaksi.

Ad-aware etsii ja tunnistaa levyiltä kaikki mainosohjelmat ja antaa mahdollisuuden poistaa ne. Se osaa tehdä poistamisen oikein niin, että Windowsille ei aiheudu ongelmia. Ohjelman toiminta pohjautuu päivitettävään mainosohjelmien kuvaustiedostoon, joten Ad-aware pysyy kehityksessä mukana.

In spite of what I wrote about advertisement programs, Ad-aware is almost viable program nowadays. There is two main reasons for that. There do exist advertisement programs which really cause problems. And when uninstalling some of the adware programs the advertisement programs are removed only partly or left totally intact. And, in addition to that, some of the advertisement programs make such modifications to Windows itself that normal uninstall may leave Windows partly unoperable.

Ad-aware searches and recognizes all advertisement programs on the hard disks and lets you to remove them. It is capable to remove the programs in the way which cause no problems to Windows. The operation of the program is based on an updateable description file of advertisement programs, so Ad-aware keeps up with the progress.

 
AntiVir Personal Edition

H+BEDV Datentechnik GmbH

Tämä on tällä hetkellä yksi parhaista ilmaisista virusvalvontaohjelmistoista. Sen komponentteja ovat koko ajan ajettava virusvalvonta ja haluttaessa tai automaattisesti ajettava virusskannaus.

HUOM: AntiVirin päivitys halusi juuri asentaa uusimman version 7 ohjelmasta. Minulla ei ollut mitään syytä estää sen asentamista enkä sitä mitenkään kadukaan, mutta pienen yllätyksen se toi varoittamatta. Uusi versio sisältää nyt automaattisen päivityksen, alla oleva päivitysohjeeni jää siis tarpeettomaksi. Automaattinen päivitys on uudessa versiossa toteutettu siten, että AntiVirin erillinen ajastusohjelma on rakennettu ohjelman sisään ja se suorittaa oletuksena päivityksen. Mutta ajastusohjelma on samalla muutettu siten, että sillä voi ajastaa ainoastaan päivityksiä ja täysskannauksia. Vanhan ajastusohjelman asennus hävitti, samoin siinä olleet omat ajastustoimet. Kannattaa siis kirjata omat ajastuksensa muistiin ennen kuin antaa uuden version asentua.

Tarpeettomaksi jäävä päivitysohje:

Ohjelmiston käyttöliittymä ja toiminnallisuus paranee koko ajan. Koska virustietokannan päivitys tarvittaessa myös päivittää itse ohjelmistoakin, koko ohjelmisto tuoreutuu hyvin luontevasti. Nyt päivityksen automatisointikin onnistuu mukavasti AntiVirin omalla ajastimella. Lähde liikkeelle tehtäväpalkin ikonista hiiren oikealla napilla:

 • Tehtäväpalkin ikonista: Start AntiVir Main Program
 • Options | Configuration
 • Internet Updater
 • Ruksaa: Allow automatic internet update downloads
 • Settings
 • Ruksaa: Install automatic after download (minulla tämä ei tosin pysy päällä, mutta tuntuisi silti toimivan)
 • Sulje Main Program
 • Käynnistä ajastinohjelma kaksoisklikkaamalla sen ikonia tehtäväpalkissa
 • Insert
 • Program: Inetupd.exe
 • Path (esimerkiksi): C:\Ohjelmatiedostot\AVPersonal\
 • Schedule: Kerran päivässä haluamaasi aikaan

Jos päivityksessä on mukana uusi ohjelmaversio (Program), automatiikka ei tee sen päivitystä. Tarkasta tilanne silloin tällöin (tehtäväpalkin ikonista Start Internet Update) ja päivitä manuaalisesti, jos tarvetta. Virustietokanta ja skanneri (Scan engine) päivittyy kuitenkin aina.

This is one of the best free virus detecting program at the moment. The components included are real time virus guard and manually or automatically run virus scanner.

NOTE: AntiVir update just wanted to install a new version 7 of the program. I did not have any reason to prevent it doing that and I do not regret it, but it came with a little surprise and never even warning about it. The new version contains now automatic update function, my update instruction below will thus become obsolete. The automatic update has been put into effect by including the separate scheduler into the program.itself and that new scheduler executes the automatic update by default. But the scheduler has in the process been altered so that it can only schedule automatic updates and total scannings. The installation destroyed the old scheduler and all my scheduled items, too. You are better to write down your own schedules before letting the installation run.

Update instructions becoming obsolete:

The user interface and the functionality improves all the time. Because the update of the virus database updates the program when necessary, the software freshens very naturally. Now the virus database updating can be easily done with the scheduler. Start from the tray icon by right click:

 • On tray icon: Start AntiVir Main Program
 • Options | Configuration
 • Internet Updater
 • Check: Allow automatic internet update downloads
 • Settings
 • Check: Install automatic after download (it does not seem to stay on, but I suppose it still works)
 • Close Main Program
 • Start scheduler by double click on tray icon
 • Insert
 • Program: Inetupd.exe
 • Path (e.g.): C:\Program Files\AVPersonal\
 • Schedule: Daily at a time of your choice

If the update contains a new version of the Program, the automated process does not update it. You are better to check the situation at times (from tray icon Start Internet Update) an update manually if necessary. The virus database and Scan engine gets always updated.

 
Anvil Studio

Willow Software

Tämä on yllättävän monipuolinen ja laadukas ohjelma MIDI-musiikin tuottamiseen ja editointiin. Yhteen musiikkitiedostoon voi kuulua rajoittamaton määrä MIDI- ja rytmiraitoja sekä yksi yksiminuuttinen mono- tai stereofoninen audioraita. Maksullisilla (mutta edullisilla) lisäosilla saa esimerkiksi useita 60-minuuttisia audioraitoja tai mahdollisuuden tulostaa musiikin valmiiksi nuottilehdeksi.

This is a suprisingly comprehensive program for creating and editing MIDI music. One music file may contain an unlimited number of MIDI and rhythm tracks and one one-minute mono or stereo audio track. With commercial (but inexpensive) accessories you may have several 60-minute audio tracks or be able to print nice music sheets of your music.

 
AOLpress 2.0

America Online, Inc

Valitettavasti AOL on kokonaan lopettanut tämän ohjelman tarjoamisen. Ohjelman saa kuitenkin vielä täältä.

Unfortunately AOL has totally ceased to provide this program anymore. The program is however still available here.

Toistaiseksi paras löytämäni ilmainen WYSIWYG-tyyppinen web-sivujen editointiohjelma (nämäkin sivut on tehty sillä). Versiota 2.0 uudemmat ovat maksullisia. On totta, että monet arvostavat enemmän tekstipohjaista HTML-editointia, mutta tällä ohjelmalla voi myös muokata käsiteltävää sivua värikoodatulla HTML-editorilla erittäin joustavasti. Tämä takaa sen, että ohjelmalla voi tehdä kaiken senkin, mitä ohjelmaa kehitettäessä ei ole vielä ollut olemassakaan. HTML-ominaisuudet yltävät listoihin (list), lomakkeisiin (form), taulukkoihin (table) ja kehyksiin (frame) asti. Ohjelman graafinen editointiruutu toimii myös tavallisena selaimena, mikä jo kertoo siitä, kuinka WYSIWYG se on.

Jotta osaisit heti käyttää AOLPressiä oikealla tavalla, olen kirjoittanut sivullisen ohjeita.

Olen juuri siirtynyt Windows XP -käyttöjärjestelmään ja ainakin alustavasti näyttää siltä, että AOLpress sittenkin toimii siinä. Asennustiedoston pitää olla aolp20_32.exe. Toistaiseksi ainoa puute on, että hiiren rulla ei tunnu toimivan.

Up to now this is the best free WYSIWYG web page editor I have found (these pages are done with it). Newer versions than 2.0 are commercial. It is true that many people value more text based HTML editing, but with this program you may flexibly edit the same page you are editing in graphic mode in color coded text mode, too. This guarantees, that with this program you can do anything that wasn't even invented at the time this program was created. The HTML properties achieve lists, forms, tables and frames. The graphic edit screen of the program serves also as a normal browser, which reveals the level of WYSIWYG.

So that you would be able to use AOLPress immediatelly the right way, I have written some instructions.

I just have migrated to Windows XP and it looks like AOLpress would after all run under it. The installation file must be aolp20_32.exe. As for now only the wheel of the mouse have ceased to function.

 
Art Plus EasyNoter 2.5

Art Plus Marketing & Publishing

Toistaiseksi paras muistutus- ja kalenteriohjelma, vaikka minulla olisi kyllä paljon parannusehdotuksiakin.

The best reminder and calendar program so far, although I have a long wish list.

Timesink/
Conducent Inc
CacheSentry

EnigmaticSoftware

Internet Explorerissa, Microsoftin selaimessa, on ainakin versioissa 3, 4 ja 5 virheitä, joiden vuoksi se ei oikealla tavalla poista vanhentuvia tiedostoja historia- ja evästekansioista. CacheSentry ottaa tuon tehtävän hoitaakseen. Ja tekee sen oikein. Ohjelman mukana tulee erittäin seikkaperäinen dokumentointi aiheesta.

In Internet Explorer, the browser of Microsoft, there are bugs at least in versions 3, 4 and 5, that prevent it from correctly discarding aging files in history and cookie folders. CacheSentry takes responsibility of that task. And it does it correctly. There is a very comprehensive documentation with the program.

 
Change of Address 2

PC Magazine

Jos sinulle tulee syystä tai toisesta tarve siirtää jokin asennettu ohjelma uuteen hakemistoon, jäät Windowsin puolelta vaille kaikkea apua. Ainoa turvallinen mahdollisuus on poistaa ohjelma kokonaan ja asentaa se uudelleen uuteen paikkaan.

Tämän ohjelman avulla voit tehdä siirron turvallisesti ja täydellisesti. Coa2 etsii kaikki viitteet ohjelmaan ja muuttaa ne osoittamaan uuteen sijaintiin. Siirrettävään ohjelmaan kuuluvia tiedostoja Coa2 ei siirrä, mutta se onkin yleensä helppo yhden kokonaisen kansion siirto.

Jos haluat ladata ohjelman PC Magazinen sivuilta, joudut rekisteröitymään jäseneksi. Rekisteröityminen on ilmainen, vaikkakin monivaiheinen toimenpide. Jos yrität etsiä ohjelmaa muualta verkosta, löydät varmasti ohjelman Coa32. Se on tämän ohjelman vanhempi versio.

If, for any reason, you have to move an installed program into a new directory, Windows leaves you with no help. The only safe procedure is to uninstall the program totally and reinstall it into the new location.

With this program you may accomplish the transfer safely and completely. Coa2 searches all references pointing to the program and changes them to point to the new location. Coa2 does not move the files belonging to the program to be moved, but that part is usually easily done by moving one whole directory.

If you want to load the program from PC Magazine site, you have to register yourself to be a member. The registration is free, though somewhat complicated procedure. If you try to find the program elsewhere in the Web, you will probably find a program named Coa32. It is an older version of this program.

 
Copernic Agent Basic

Copernic Technologies Inc.

Etsintäohjelma, joka suorittaa etsinnän samanaikaisesti parillakymmenellä hakukoneella ja säilyttää hakujen tulokset myöhempääkin käyttöä varten. Web-hakujen lisäksi sillä voi tehdä etsintöjä myös news-varastopalvelimissa sekä sähköpostiluetteloissa. Kytkeytyy haluttaessa suoraan Internet Explorerin etsintäsivuun. Päivittää hakukonetietonsa automaattisesti. Hyödyllinen modeemiyhteyksillä.

A search program which executes searches simultaneously in about twenty search engines and saves the results for later use, too. In addition to the searches in web you can execute searches in news storage servers and email catalogs, too. If you prefer so, it integrates itself into the search page of Internet Explorer. It is able to update the search engine info automatically. Useful when using Internet through modem.

Flycast
Digita Wordworth

Digita International Limited

En enää suosittele tätä ohjelmaa, koska tarjolla on useampia ilmaisia Microsoft Office -paketin korvikkeita (ks. 602Pro PC SUITE) ja tämän ohjelman tiedostot eivät ole yhteensopivia minkään kanssa.

I discontinue to recommend this program because there are several free substitutes for Microsoft Office -suite (see 602Pro PC SUITE) and the files of this program are not compatible with anything.

 
Dimension 4

Thinking Man Software

Ensimmäinen löytämäni, joka hoitaa tehtävän sillä lailla kuin haluan. Ohjelma päivittää PC:n kellon Internetistä automaattisesti. Kun se on kerran asetettu toimimaan, siihen ei tarvitse enää kajota ja koneen kello pysyy ajassa yleensä vähintään muutaman sekunnin tarkkuudella.

Ohjelmassa on laaja luettelo aikapalvelimia, mutta kannattaa kokeeksi lisätä oman palveluntarjoajan (ISP) aikapalvelin muodossa ntp.ISP tai time.ISP, esimerkiksi ntp.saunalahti.fi. Kun olet lisännyt uuden palvelimen, ohjelma ilmoittaa oletuksena ajan synkronoinnista dialogi-ikkunalla. Tuon saa pois Advanced-asetuksista.

The first that handles the task just as I want it to do. The program updates the PC clock automatically from Internet. When it has once been set to operate, it won't need any further attention and the PC clock will stay within few seconds from the right time.

The program contains a large list of time servers, but it is worth of trying to add the time server of your own service provider (ISP) in the form of ntp.ISP or time.ISP, e.g. ntp.saunalahti.fi. After you have added a new server, the program defaults to announce the synchronizing event with a dialog. You may inhibit that in Advanced settings.

 
Download Wonder

Forty Software, L.L.C.

Toistaiseksi paras löytämäni ja testaamani ilmainen latausohjelma. Erityinen etu muihin vastaaviin nähden on, että tämä käyttää resursseja varsin säästeliäästi. Ohjelmalla voi ladata montaa tiedostoa yhtä aikaa, ja se osaa jatkaa kesken jäänyttä latausta, joten isojakin tiedostoja voi ladata modeemiyhteydellä. Ohjelma pitää myös kirjaa tehdyistä latauksista, mikä on kätevää etenkin paljon ohjelmia latailevalle. Pari pientä ongelmaa ohjelmassa on. Kun uuden ohjelman lataus on aloitettu, on parasta kerran keskeyttää lataus, tallettaa tilanne ja jatkaa sitten latausta. Muutoin mahdollisen esim. Windowsin kaatumisen tapahtuessa latauksesta ei jää mitään merkkiä ja se on aloitettava kokonaan alusta. Tähän ongelmaan on luvassa korjaus. Kun tuo välitalletus on tehty, ohjelma on täysin tunteeton kaikille häiriöille. Toinen ongelma on, että ainakin minun koneessani se silloin tällöin kaatuilee ilman näkyvää syytä. Mutta tuon edellisen huomion jälkeen siitä on hyvin vähän haittaa.

Up to now this is the best free download program I have found and tested. A special benefit is that it uses resources very sparingly. You can load many files simultaneously, and an interrupted load may be continued. The program keeps a record of the loaded files. I've discovered two slight problems. When you have started a new download, you've better to interrupt, save and restart the loading once. Otherwise, if e.g. Windows halts, there will be no sign of the download and it has to be started all over. There is a promise to fix this. When you have done that saving, the program is secure as a rock against all interruptions. Another problem is that at least in my PC the program crashes at times without any visible reason. But regarding the previous it is not a big harm.

Aureate/
Radiate
EditPad Lite,
EditPad Classic

JGsoft, Jan Goyvaerts

Windowsin mukana tulee yksinkertainen tekstitiedostojen käsittelyohjelma Muistio (NotePad). Se on kuitenkin kovin puutteellinen. Pahin puute on, että sillä voi käsitellä korkeintaan 64 kilotavun kokoisia tiedostoja. Sen vuoksi on tehty paljon sitä korvaavia ohjelmia. Tämä on toistaiseksi miellyttänyt minua eniten.

Included into Windows there is a simple text file editor NotePad. Anyhow, it is very insufficient. The worst deficiency is that it can handle only files no more than 64 kilobytes in size. That's why there are a number of replacements for it. This one has pleased me best so far.

 
Finale NotePad

MakeMusic! Inc.

Ilmaiseksi nuottikirjoitusohjelmaksi tämä on erinomainen ja varsin miellyttävä käyttää. Sen lisäksi, että sillä voi kirjoittaa nuotteja ja tulostaa niistä laadukkaita paperikopioita, se osaa myös soittaa kirjoitetut nuotit. Vaikkei se noudatakaan esimerkiksi kertausmerkintöjä, se on osoittautunut käteväksi harjoituskumppaniksi ja säestäjäksi. Erittäin hyödyllinen ominaisuus on mahdollisuus transponoida sävellys.

Ei niin hyvää, ettei jotakin huonoakin. Ohjelmassa on kolme selvää puutetta. Sävel- ja tahtilajia ei voi vaihtaa kesken kappaleen ja lyriikkaa ei voi kirjoittaa kuin yhdelle riville. Viimeisen ongelman voi korvata tavallisella tekstikirjoituksella, mutta se ei sitten mukaudu joustavasti sävellyksen muutoksiin. Pieni puute on myös, että uutta dokumenttia luotaessa joudutaan lyömään lukkoon tahtilaji ja paperikoko, joita ei voi sitten enää muuttaa.

Olen löytänyt joukon huonosti tai ei ollenkaan dokumentoituja ominaisuuksia. Kirjoitan niistä ja ohjelman käytöstä yleensä myöhemmin oman sivun.

English version later.

 
GenoPro

Daniel Morin

Sukupuuohjelma, jossa käyttöliittymänä on selkeä graafinen sukupuu. Juuri tämä käyttöliittymä on ylivoimainen muihin tuntemiini ilmaisiin ja moniin maksullisiinkin sukupuuohjelmiin nähden. Puun voi tulostaa haluamansa kokoiseksi seinäkartaksi. Henkilötietoihin voi liittää valokuvia. Tuottaa haluttaessa yleisen standardin mukaisen GEDCOM-tiedoston. GenoPro-tiedoston voi panna web-serveriin, jolloin sitä on mahdollista tutkia verkon kautta Internet-selaimella, kunhan koneeseen on asennettu GenoPro-ohjelma. Puutteina on paikkatietojen puuttuminen tapahtumatiedoista (luvassa tuleviin versioihin), valokuvien näkyminen vain henkilötietoja editoitaessa (eivät tulostu seinäkarttaan) sekä lokalisoinnin puuttuminen (päiväykset, kieli). Mutta tekijän innostuneisuus lupaa tämän ohjelman nousevan parhaimpien joukkoon.

GenoPro on nyt shareware-ohjelma, siis maksullinen. Mutta sitä voi käyttää ilmaiseksi rajoituksetta, jos sietää toistuvat muistutukset.

A genealogy program with a clear graphic family tree interface. It is this interface that is superior to any other freeware program I know and to many commercial ones, too. You may print the tree as a wall chart of the size of your choice. You may add photographs to the member data. You may export the data as a standard GEDCOM file. You can put the GenoPro file on a web server, then anyone with installed GenoPro program may examine the file with an Internet browser. The shortcomings are the lack of place information of events (promised for future versions), the display of photographs only while editing member data (won't show on the wall chart) and the lack of the possibility to localize the tree (dates, language). But the enthusiasm of the designer promises this program to become one of the greatest.

GenoPro is now a shareware program, i.e. a small fee is expected. But one may use it freely without limits, if one can tolerate repeated reminders.

 
GraphCalc

GraphCalc

Ilouutisena voin kertoa, että GraphCalc, jonka aikoinaan ehdin jo esitellä, mutta joka sitten muuttui maksulliseksi, on nyt taas saatavana freewarena. Ei uusin versio, mutta kuitenkin sitä aiempaa monipuolisempi versio 3.1b, joka osaa myös 3D-plottauksen.

GraphCalc on lähinnä luokiteltavissa graafiseksi tieteislaskimeksi, jossa on laajat erilaisten vakioiden ja laatumuunnosten kirjastot. Erittäin käyttökelpoiseksi sen tekee, että vakiot ja laatumuunnokset ovat kahdessa tekstitiedostossa, joita voi itse kasvattaa mielin määrin.

I am happy to announce that GraphCalc, which I earlier already introduced but which then turned to be shareware, is now again available as freeware. Not the most recent version but a version 3.1b, which is more versatile than the old version. This new version is able to plot in 3D, too.

I would characterize GraphCalc as a graphical scientific calculator. It contains rather comprehensive libraries for constants and unit conversions. What makes it very usable, is the fact, that these libraries are in two text files, you are allowed to edit and grow at your will.

 
Hamster "Classic"

Jürgen Haible, Thomas G. Liesner et al.

Tämä on erittäin suositeltava ohjelma kaikille, jotka käyttävät newsejä (usenet) ja joilla ei ole kiinteää Internet-yhteyttä. Sellaisessa tapauksessahan on niin, että yhteysaika maksaa ja newsien lukeminen ja niihin vastaaminen yhteyden auki ollessa (on-line) tulisi kalliiksi. Niinpä silloin mielellään ladataan kiinnostavien ryhmien kaikki uudet viestit yhteysaikana ja ne luetaan ja niihin vastataan vasta yhteyden katkettua (off-line). Valitettavasti kuitenkin vain harvoissa news-lukijoissa (news reader) on off-line-ominaisuudet eivätkä juuri nuo edes satu kuulumaan lukijoiden parhaimmistoon.

Hamster "Classic" on omalla koneellasi ajettava news- ja email-palvelinohjelma. Sen sijaan, että ottaisit news-lukijallasi verkon kautta yhteyden palveluntarjoajasi (ISP) news-palvelimeen (news server), kytkeydytkin omalla koneellasi olevaan news-palvelimeen (Hamster "Classic"), jolloin välissä ei ole verkkoa eikä siis myöskään mitään erityistä yhteysaikaa. Hamster "Classic" puolestaan kytkeytyy Internet-yhteyden aikana palveluntarjoajasi news-palvelimeen ja vaihtaa kaikki tarvittavat viestit sen kanssa, jolloin Hamster "Classic" on taas ajan tasalla. Omalla koneellasi oleva Hamster "Classic" siis liittyy yhtenä news-palvelimena koko maailman kattavaan, toisiaan päivittävien news-palvelimien verkkoon.

Tästä on monta hyötyä. Ensinnäkin sinun ei tarvitse etsiä off-line-kelpoista news-lukijaa, koska olet yhteydessä omaan news-palvelimeesi on-line. Vaikka news-lukijasi olisikin off-line-kelpoinen, kannattaa käyttää sitä on-line-muotoisena, muutoin kaikki viestit ovat kovalevylläsi sekä Hamster "Classic"in että news-lukijasi tietorakenteissa. Kokemukseni on opettanut, että joidenkin news-lukijoiden tietorakenteet ovat ihmeen haavoittuvia. Hamster "Classic" on puolestaan osoittautunut käytössä täysin vuorenvarmaksi. Niinpä ei ole huolta news-lukijan mahdollisesta tietorakennehataruudesta.

Hamster "Classic"in avulla on myös helppoa ja nopeaa kokeilla erilaisia news-lukijoita oman lempiohjelman löytämiseksi. News-lukijoitahan voi ajaa vapaasti rinnakkain, koska viestit ovat koko ajan Hamster "Classic"in tietorakenteissa ajan tasalla. Uudella kokeiltavalla news-lukijalla ei siis tarvitse ladata viestejä Internet-verkon kautta.

Katso myös ohjelman Hamster Run esittelyä sekä Marko Eskolan sivuilla olevia suomenkielisiä asennus- ja konfiguraatio-ohjeita.

I strongly recommend this program for anyone who uses news (usenet) and who don't have a permanent Internet connection. In such a case the connection time pays money and reading news messages and writing replies to them while the connection is open (on-line) would become expensive. So, one would like to download all new messages of all interesting groups while on-line and read and answer them only after disconnection (off-line). Unfortunately only rare news reader programs do have off-line properties and those programs do not happen to belong to the best programs available.

Hamster "Classic" is a news and e-mail server program, you run on your own computer. Instead that you would connect your news reader program to the news server of your Internet service provider (ISP) through the network, you will connect onto the news server running on your own computer (Hamster "Classic"). Thus there is no network involved and no expensing connection time either. On it's part Hamster "Classic" connects to the news server of your ISP at the time of Internet connection and transfers all waiting messages both ways achieving up-to-date state. So, Hamster "Classic" running on your computer will become a tiny part of the network of news servers updating each other world wide.

This approach has many benefits. Firstly, you don't have to search an off-line capable news reader because you'll be connected on-line to your own news server. Even if your news reader is off-line capable, you are better to use it in an on-line mode, otherwise all the messages will be on your hard drive in the data structures of both Hamster "Classic" and your news reader. I have learned by an experience that the data structures of some news reader programs are surprisingly vulnerable. On the other half, Hamster "Classic" has proved to be rock steady. So, there is no need to worry about the unsafeness of the data structure of a news reader.

With the aid of Hamster "Classic" it is easy and quick to test several kinds of news readers to find one's favourite program. You are well able to run more than one news reader parallel, because the messages are all the in the data structures of Hamster "Classic" and up-to-date. You don't have to download the messages through the network when testing a new news reader.

See also the introduction of Hamster Run.

 
Hamster Run

Hendrik Friedel

Tällä ohjelmalla voi täydellisesti automatisoida Hamster "Classic" -ohjelman (katso esittelyä) toiminnan Internet-yhteyden avautumisen ja sulkeutumisen mukaan. Ohjelma on täysin toimiva, mutta siinä on pieni kosmeettinen ongelma. Jos kuvaruutusi asetuksissa on valittuna jokin muu kuin Pienet fontit (Small fonts), ohjelman konfiguraatiolomakkeet eivät näy automaattisesti säätyvässä ikkunassaan kokonaan. Konfiguraatiota varten on siis valittava Pienet fontit ja bootattava kone. Ja konfiguraatiota on muutettava yleensä aina, kun muutat Hamster "Classic"in ryhmäluetteloa. Ohjelman tekijä ei luvannut korjausta asiaan.

With this program you are able to fully automatize the operation of Hamster "Classic" program (see the introduction) according to the opening and closing of Internet connection. The program is fully functional but it has one cosmetic flaw. If you have selected something else than Small Fonts for your desktop, the configuration dialogs are not fully visible in the automatically resizing windows. So, for configuration, you have to select Small Fonts and reboot the computer. And you are forced to change the configuration every time you change the list of groups in Hamster "Classic". The programmer did not promise to fix the flaw.

 
IrfanView

Irfan Skiljan

Erittäin hyvä kaikenlaisten kuva-, audio- ja video-tiedostojen katseluohjelma. Pitää kuulua jokaisen Windows-koneen varusteisiin.

A very good viewing program of all kinds of picture, audio and video files. A must in every Windows PC.

 
Lazy Mirror

WStudios

Varmuuskopio-ohjelma, joka on erittäin kätevä ja helppokäyttöinen. Lähtökohtana on, että koneessa on kaksi mielellään erillistä kovalevyasemaa, esimerkiksi C ja D, että D on mielellään vähintään yhtä iso kuin C ja että levyasemat ovat niin isot, että normaali toimintasi mahtuu kokonaan C-levylle. Lazy Mirror päivittää säädetyin valiajoin D-levyn niin, että se sisältää täydellisen kopion C-levystä - halutut tiedostot ja kansiot voi kuitenkin sulkea pois päivityksestä. Samalla se käyttää D-levyn jäljelle jäävän tilan ylläpitämällä muutoshistoriaa. Kun ohjelma on asetettu toimimaan, sen voi unohtaa. Se ei häiritse koneen muuta toimintaa millään tavoin edes päivitystä tehdessään. Jos D-aseman tekee buuttaavaksi, C-aseman vioittuessa voi yksinkertaisesti vaihtaa D-aseman sen tilalle ja jatkaa koneen käyttämistä.

Ohjelman ajastusjärjestelmää ei saa mukavasti toimimaan haluttuun aikaan vuorokaudesta. Asian voi kuitenkin mukavasti korjata käyttämällä jotakin erillistä ajastusohjelmaa, joista AntiVir-virusvalvontaohjelmistoon kuuluva kevyt ajastusohjelma on oikein sopiva tarkoitukseen.

A backup program, which is very easy to use. You should have in your PC two preferably separate hard disk drives for instance C and D, D should preferably be at least as big as C and the drives should be big enough to handle all your work in only C drive. At preset intervals Lazy Mirror updates D drive so that it contains a full copy of C drive - you may outclude any files and folders you want. It also uses the rest of D drive to keep a history of changes. When you once have set the program to operate, you can forget it. It does not interfere the operating of the PC even during the update process. If you make D drive bootable and C drive fails, you may simply switch D drive in the place of C drive and continue your work.

It is not possible to get the scheduling system of the program to operate at a fixed time of a day. You may use an external scheduling program to do that. A light scheduler of AntiVir is very convinient for that.

 
MikeyZip

Mikey Damato

Yksinkertainen ja toimiva zip-tiedostojen pakkaus- ja purkuohjelma, joka osaa tehdä myös itsepurkautuvia zip-tiedostoja. Sillä voi helposti tehdä registry-määrityksen niin, että zip-tiedostojen klikkaus avaa tiedoston automaattisesti MikeyZipiin. Kun sille luo työpöydälle ikonin, myös itsepurkautuvan .exe-päätteisen zip-tiedoston voi pudottaa ikonin päälle ja näin tarkastella sen sisältöä. Sisältöä tarkasteltaessa voi lukea hlp-, doc-, txt-, htm- ja html-tiedostoja ilman että tiedostoa on purettu.

A simple and functional packing and unpacking program for zip files. It can also make self-extracting zip files. It allows easily to change the registry so that clicking a zip file will automatically open it into MikeyZip. If you create an icon on the desktop, you can drop a self-extracting zip file with an .exe extension on it and thus investigate the contents of the file. When doing that you can read the hlp, doc, txt, htm and html files without unpacking the file.

 
MiniTuner

Árvai László

Helppokäyttöinen kitaran viritysohjelma, joka vaatii luonnollisesti äänikortin ja akustisen kitaran tapauksessa mikrofonin. Ohjelma tunnistaa säveltason hämmästyttävän hyvin jopa pienessä taustamelussakin. Ohjelma on tehty varsinaisesti kitaralle, mutta se voidaan helposti sovittaa viritykseltään toisenlaisillekin soittimille ja sillä voidaan virittää myös kromaattinen äänisarja.

A very easy-to-use tuning program for a guitar. Naturally it requires a sound card and a microphone if you are using an acoustic guitar. The program does recognize the tone level extremely well even when there is some background noise. The program is made for a guitar but it can be adapted for other instruments with other kind of tuning. It can even be used for chromatic tuning.

 
Opera

Opera Software AS

Mitäpä tästä voisi sanoa. Vaihdoin Internet Explorer -selaimen Opera-selaimeen, enkä ole katunut hetkeäkään. Operaan siirtyminen tekee luonnollisesti CacheSentryn tarpeettomaksi, eikä erillistä popup-ikkunoiden suodatinohjelmaakaan tarvitse.

What can I say. I changed Internet Explorer browser to Opera browser and I haven't regretted a moment. Migrating to Opera of course makes CacheSentry unnecessary. Also an external popup window remover is not necessary.

Opera Software, Cydoor
Rain

Leading Wintech

Sivusto on muuttanut uuteen osoitteeseen ja palvelin ei näytä olevan toiminnassa! Ohjelma on kuitenkin saatavissa Tweak Filesilta.

The site has moved and the server seems to be down right now! The program is however available at Tweak Files.

Jos käyttöjärjestelmäsi on Windows 95 tai jos se on Windows 98 ACPI-tuki asentamattomana (ks. ohjeita) ja jos koneesi on ylikellotettu tai se muusta syystä tuntuu kärsivän liiasta lämpimyydestä, tästä ohjelmasta voit saada hyvän avun. Uudemmat Windows-käyttöjärjestelmät sisältävät jo tämän ohjelman toiminnon. Ohjelma on pieni, helppokäyttöinen ja hyvin toimiva. Se yksinkertaisesti panee prosessorin vähän virtaa kuluttavaan lepotilaan aina, kun mikään muu prosessi ei tarvitse prosessoria. Pieninä haittapuolina on, että prosessorin kuormitusta mittaavat ohjelmat näyttävät aina sataa prosenttia ja että sellaiset aina toimivat taustaprosessit kuin SETI-ohjelma mitätöivät Rainin hyödyn.

If your operating system is Windows 95 or if it is Windows 98 with ACPI support not installed (see instructions) and if your PC is overclocked or for some other reason it seems to suffer of too high temperature, this program may give you a good aid. More resent Windows versions contain the same function. The program is small, easy to use and very reliably. It simply puts the processor in a power saving sleep state every time no other process needs the processor. There is two slight drawbacks. Programs that measure the load of the processor will show full hundred percent and such processor intensive background programs like SETI will nullify the effect of Rain.

 
RegClean 4.1a

Microsoft

RegCleaner

Jouni Vuorio

Registry Cleaner

N.I.T. ltd.

Windowsin registry on monimutkainen tietorakenne, johon sekä Windows itse että useimmat ohjelmat tallettavat hierarkkiseen muotoon monenlaista tietoa järjestelmän ja ohjelmien asetuksista ja tilasta. Valitettavasti se tuntuu olevan hyvin arka kaikenlaisille häiriöille ja väärille toimenpiteille. Erityisesti ohjelmien poisto (uninstall) koneesta jättää useimmiten jälkeensä kaikenlaista vanhentunutta tietoa registryyn. Ja registryn virheet puolestaan aiheuttavat monenlaisia ongelmia Windowsin ja ohjelmien käytössä.

Nämä käytössäni olevat kolme ohjelmaa lähestyvät registryn ongelmia kolmesta hyvin erilaisesta suunnasta. Sen vuoksi käytän niitä kaikkia varusohjelmana olevan RegEditin lisäksi. RegClean analysoi ja korjaa registryä mitään kysymättä ja mitään kertomatta. Se myös paljastaa registryn haavoittuvuuden, sillä lähes joka kerta se löytää jotakin korjattavaa. RegCleaner keskittyy kertomaan registryssä olevista sovellusohjelmien asennustiedoista ja antaa mahdollisuuden niiden poistamiseen. Se tosin jättää vielä jälkiä muihin registryn pääryhmiin, joten RegEditin käyttö senkin jälkeen on tarpeellista. Registry Cleaner pyrkii havaitsemaan puutteellista informaatiota, kuten viitteitä olemattomiin tiedostoihin, ja raportoi niistä.

Microsoft on poistanut RegCleanin kokonaan ohjelmastaan. Viimeistä julkaistua versiota saa kuitenkin useasta paikasta verkosta. Oheinen linkki johtaa ZDNetin asianomaiselle sivulle.

The registry of Windows is a complicated data structure that is used by Windows itself and most of the programs to store all kinds of information about the settings and the state of both the system and the programs in a hierarchical form. Unfortunately it seems to be very sensitive to all kinds of disturbance and incorrect actions. Especially uninstalling programs usually leaves all kinds of obsolete information into registry. And the faults of the registry will cause many kinds of troubles in using Windows and the programs.

These three programs, I am using, approach the problems of registry from three very different angles. That's why I am using all of them in addition to the utility program RegEdit. RegClean analyzes and fixes the registry without asking or reporting anything. It also reveals the vulnerability of the registry by finding somethig to fix almost every time. RegCleaner concentrates to list the installing information of application programs and allows to remove them. In fact it leaves traces of those programs to the other main groups of the registry, so using RegEdit after it is still necessary. Registry Cleaner aims to discover incomplete information such as references to missing files and reports them.

Microsoft has removed RegClean totally from its repertoire. Anyhow, the last published version is available in several locations in the web. The link herewith points to the appropriate page of ZDNet.

 
SiSoft Sandra

Catalin-Adrian Silasi
SiSoftware

Erittäin monipuolinen ja yksityiskohtainen tietokonelaitteiston analyysi-, diagnosointi- ja raportointiohjelma. Sandra kertoo koneestasi luultavasti enemmän kuin mikään muu yksittäinen ohjelmatuote. Standard-versio on ilmainen yksityisille ja osa toiminnoista ei ole mukana. Pro-versio on sharewarea.

One very versatile and detailed program to analyse, diagnose and report the features of your computer equipment. Sandra will reveal probably more about your computer than any other single software product. The Standard version is free for individuals and some of the features are inactive. The Pro version is shareware.

 
Skype

Skype Technologies

Tämän ohjelman avulla voit soittaa kahden välisiä puheluja kenelle tahansa Skypen käyttäjälle missä tahansa maailmassa ilman mitään lisäkustannuksia nettiyhteyden lisäksi. Puheensiirto on kaksisuuntaista, voitte siis puhua päällekkäin. Lisäominaisuuksia ovat sähköpostiakin kätevämmät tekstiviestit, tekstimuotoinen keskustelu ja ääniviestit eli puhelinvastaaja.

Ohjelman asennuksessa on pieni vika. Ohjelman voi pyytää käynnistymään Windowsin käynnistyessä. Käynnistyskomennon se sijoittaa rekisterin (registry) Run-ryhmään. Komento osoittaa kuitenkin aina C-levyn Program files -kansioon, vaikka Skype olisikin asennettu johonkin muuhun kansioon, niin kuin muukielisissä koneissa yleensä tapahtuu. Väärän viittauksen voi korjata Windowsiin kuuluvalla RegEdit-ohjelmalla. Asianomainen avain on HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\Skype.

English version later.

Start Menu Cleaner

Mithril Software

Hyödyllinen pikku ohjelma, jos kokeilet runsaasti erilaisia ohjelmia. Ohjelmia poistettaessa Käynnistä-valikkoon (Start menu) sekä työpöydälle (desktop) jää usein linkkejä ja pikakuvakkeita, jotka eivät enää viittaa minnekään, sekä tyhjiä kansioita. Tällä ohjelmalla löydät ne ja voit poistaa saman tien.

A very useful little program if you use to test several programs. When you remove those programs, they very often leave obsolete links and shortcuts and empty folders in the Start menu and the desktop. With the aid of this program you can locate and remove them easily.

 
Super Magnify

Kevin Solway

Toistaiseksi eniten minua miellyttänyt suurennuslasiohjelma.

This is the magnifier program that has most pleased me so far.

 
TVS 2000

Juho Salonen

Ohjelman palvelu on lakannut. Valitettavasti.

This program is for Finnish use only.

 
Wocar

Cyril Cambien

Ainoa löytämäni ilmainen OCR-ohjelma (optinen kirjaimien tunnistus). Edullisesta hinnastaan huolimatta kohtuullisen toimiva. Sen tunnistamaan merkkivalikoimaan kuuluu ilmoituksen mukaan englantilainen ja ranskalainen merkistö, joka tapauksessa se tunnistaa skandinaaviset kirjaimet.

The only free OCR program (optical character recognition) I've found. Despite of the affordable price this is a reasonably operational program. It is told to recognize English and French character sets, in any case, it recognizes Scandinavian characters.

 
Volume tray

Slava Glory

Volume tray on yksi monista korvikkeista Windowsin audiomikserille. Volume trayn hyödyllisin ominaisuus on, että äänenvoimakkuuksia voidaan ohjata komentoriviltä, siis esimerkiksi ajastusohjelmalla. Käytän sitä muun muassa vaimentamaan automaattisesti tietokoneen äänet yöksi.

Volume tray is one of the audio mixer substitutes for Windows. The most useful feature is the possibility to control sound volumes via command line, e.g. with a scheduler program. I use it to automatically turn the volume down for night.

WordWeb

Antony Lewis

Oikein hyvä englannin kielen thesaurus, jonka sanasto on peräisin Princetonin Yliopiston tietokannasta.

A very nice English thesaurus using a dictionary database of Princeton University.

 
WS-FTP LE

Ipswitch, Inc.

Monien kokeilujen jälkeen palasin takaisin tähän FTP-ohjelmaan - nyt kun se on selvinnyt Y2K-taudistaan.

After many other experiments I have returned to this FTP program - now that it has passed its Y2K disease.

 
ZoneAlarm

Zone Labs, Inc.

Sygate Personal Firewall

Sygate technologies, Inc.

Tiny Personal Firewall

Tiny Software

ZoneAlarm on erittäin laadukas ja hyödyllinen yksittäisen, Internet-yhteydessä olevan tietokoneen palomuuriohjelma. Palomuuri ei ole virusohjelma, mutta se suojaa tietokonettasi kahdenlaisilta verkon kautta tapahtuvilta hyökkäyksiltä. ZoneAlarm kysyy sinulta luvan jokaiselle ohjelmalle ottaa yhteyden verkkoon tai toimia palvelimena. Jos tällainen pyyntö tulee ohjelmalle, jota et tunne, älä anna lupaa. Tämä estää Troijan hevosiksi kutsuttujen vakoiluohjelmien toiminnan. Lisäksi ZoneAlarm katkaisee tien niin kutsutulta porttiskannaukselta, jolla vakoilevat koneet etsivät sisäänpääsyä verkossa oleviin koneisiin.

Kahta muuta palomuuria en ole testannut toistaiseksi, mutta niitä on kehuttu hyviksi.

ZoneAlarm is a very good quality and useful firewall program for a single PC connected to the Internet. A firewall program is not a virus protecting program, but it protects your PC from two kind of attacks made through the web. ZoneAlarm will ask your permission for every program that wants to connect to the web or act as a server. If such a query is made for a program you do not recognize, do not grant a permission. This will prevent the operation of spy programs called Trojan horses. Also, ZoneAlarm prevents so called port scanning, which is used by spying computers to search an entrance to the computers in the web.

The two other firewalls I have not tested yet, but they are told to be good.

 


Linkkejä freeware- ja shareware-sivuille [Links to freeware and shareware sites]

Tämä on kokoelma löytämiäni freeware- ja shareware-sivuja. Joukossa on myös joitakin linkkisivuja ja ehkä lähes asiaan kuulumattomia sivuja, koetan siivota turhat linkit aikanaan pois. Olen lisännyt kysymysmerkin ? niiden osoitteiden perään, jotka toistaiseksi ovat syystä tai toisesta tavoittamattomissa. Luulen, että TUCOWSin ja NONAGSin selaajat saattavat yllättyä, mitä kaikkea verkosta todella löytyy. These links are my findings in the area of freeware and shareware program sites. Among them there is also some link sites and also almost irrelevant pages, I'll try to clean the list with time. The links with ? are not currently operable, but I will work to remove all the question marks. If you have searched cheap programs only in TUCOWS and NONAGS, check these, you might be surprised.Yhteystietoni [My contact information]

Minä, me (photo: Marja-Leena Koskela) Raimo Suonio

Kotisivuni [My home site]

Postiosoite, mail address Kauppalankatu 23 A 2
FIN-05800
Hyvinkää, Finland
Puhelinnumero, phone number +358 19 433 959
+358 40 525 1645
Sähköpostiosoite, email address raimo.suonio@nic.fi

Sähköpostilomake

Faksinumero, fax number