1.12.2019

Oikeinkirjoitusohjeita news-kirjoittajille ja web-sivujen ylläpitäjille

Sorry, foreigners, this page contains only writing instructions for people conversant with Finnish.


Tällä sivulla ei ole mitään syvällisiä ohjeita - ei pilkkusääntöjä tai tyyliohjeita. Luonnollisesti en myöskään puutu kirjoitus-, siis lyöntivirheisiin, niitä tulee kaikille ja jokainen huolehtikoon siltä osin korjausluvustaan itse. Täältä löydät ainoastaan tyypillisiä news-kirjoituksissa ja web-sivuilla esiintyviä sanojen ja ilmausten oikeinkirjoitusvirheitä.

Lisäksi sivulla on yleisten lyhenteiden taulukko sekä linkkejä aihetta käsitteleville sivuille. Erillisenä sivuna on nyt myös News-lyhenteiden luettelo.

Tämän sivun ohjeet ovat tietenkin soveltuvia vain, jos sinulla on pyrkimys kirjoittaa hyvää yleiskieltä. Jos tarkoituksesi on kirjoittaa murteella tai tyylitellä, niin tee sekin sitten hallitusti. Jos taas viis veisaat oikeinkirjoituksesta, olet selvästikin väärässä paikassa. News-ryhmissä esiintyy silloin tällöin henkilöitä, jotka jonkinlaisen ilmaisuvapaudeksi puetun narsismin vallassa tahallisesti käyttävät korostettua puhekielisyyttä ja esiteinikirjepalstoilta tutuksi tullutta x-kirjaimilla maustettua kieltä. He tekevät tuolla tyylillään eniten vahinkoa itselleen, koska aikuisempaan henkiseen ikään kasvaneet keskustelijat ohittavat heidän kirjoituksensa niitä lukematta ja näin nuo vielä alamittaiset kirjoittajat karkottavat monta potentiaalista avun antajaa. Onneksi nuoruus on tauti, jonka aika parantaa.

Haluan myös huomauttaa, että vaikka jotkin väärinkirjoitukset näyttävät suorastaan uskomattomilta, olen ne poiminut verkosta ja vielä yrittänyt arvioida, ettei kyseessä ole vain satunnainen lyöntivirhe. Nyttemmin olen poiminut mukaan myös virheitä television suomennoksista, jotka tuntuvat huonontuvan laadultaan.

Sivu on rakenteeltaan mahdollisimman yksinkertainen niin, että sen voi tallettaa kovalevylle jatkuvaa käyttöä varten ilman sen kummallisempia temppuja (tiedosto|tallenna nimellä... tai file|save as...). Käy kuitenkin ajoittain noutamassa tuorein versio täältä.


Verbejä eli teonsanoja yleisesti koskevat ohjeet on esitetty tehdä-verbin avulla.
Adjektiiveja eli laatusanoja yleisesti koskevat ohjeet on esitetty
suuri-adjektiivin avulla.

NSSK = Nykysuomen sanakirja, SKP = Suomen kielen perussanakirja.

Oikein

Väärin

Lisätietoja

aboriginaali aborginaali Alku-, kanta-asukas, erityisesti Australian alkuasukas.
absorboida; absorptio absorpoida; absorbtio Imeä itseensä, pidättää; imeytyminen, pidätys
(argumentum) ad hominem ad hominim Väitteen sijasta väitteen esittäjään kohdistuva argumentti.
adrenaliini adredaliini Lisämunuaisen ydinkerroksen hormoni, lat. ad = lisä-, renes = munuaiset.
aggressiivinen agressiivinen Hyökkäävä, vihamielinen.
aiemmin aijemmin
aika lailla, käy myös aikalailla
aikaan (ks. saada aikaan)
aion (kantasana aikoa) aijon, aijjon
aivan kuin aivankuin
ajan tasalla; ajantasainen ajantasalla; ajan tasainen
aksiooma; aksiomi aksioma Perusolettamus, selviö.
alaspäin, alas päin
albiino albino Normaaleja väriaineita vailla oleva.
alkaa tehdä (mutta ruveta tekemään) alkaa tekemään Kaikille verbeille
alla mainittu allamainittu
alla oleva allaoleva
allitteraatio alliteraatio Alkusointu.
aloit|taa, -us, -ella, -telu alot|taa, -us, -ella, -telu
alun alkaen alunalkaen
alun perin, alkuperin alunperin, alumperin
alun pitäen alunpitäen
ameba ameeba Alkueläin.
Amerikka Ameriikka Useimmiten tämä virhe varmaan tehdään pilke silmäkulmassa.
ampeeri amppeeri Sähkövirran yksikkö.
ani harvoin, ani varhain aniharvoin, anivarhain (mieluummin ei näin) NSSK: ani adv. aivan, erittäin, hyvin, sangen.
aparaatti apparaatti Laite, koje.
aplodi aploodi
appelsiini appelssiini
approksimaatio aproksimaatio Likiarvo
areena arena
arkeologia argeologia Muinaistiede, muinaistutkimus
arveluttaa arvelluttaa
arvottaa arvoittaa SKP: sijoittaa arvoasteikkoon, antaa tietynsuuruinen arvo, määrittää jnk arvo, arvioida.
aseme|ssa, -sta asema|ssa, -sta (mieluummin ei näin)
asiaan kuulu|maton, -va, asiaankuulu|maton, -va
asiakas asijakas
asteittain asteettain
-astelainen, -asteelainen Esim. ala-astelainen, yläasteelainen. Kielikello 2/1990.
atrappi attrappi Reaktion laukaisevan ärsykkeen jäljitelmä.
attribuutti atribuutti Lisämäärite, olennainen ominaisuus.
avoimuus avoimmuus
balladi ballaadi
baptismi, baptisti babtismi, babtisti
baramini baramiini Kreationismin eli luomisopin termi, luotu alkulaji.
binaari|, -nen, -sena, binääri|, -nen, -senä Lukuun 2 perustuva. Säilytä vokaalisointu taivutuksissa, siis a:n kanssa a ja ä:n kanssa ä.
dekadi dekaadi Kymmenluku.
debatti debaatti (Julkinen) väittely, keskustelu, sanomalehtikiista.
diplomi diploomi, diblomi Todistus, kunniakirja.
dogmi dogma Opinkappale, oppilause, uskonkappale.
edellä mainittu edellämainittu
edellä oleva edelläoleva
ehdoin tahdoin ehdointahdoin
elektroni|, -nen elektrooni|, -nen
eli elikkä, elikä Yleensä aina tarpeeton lauseen alussa
elämäkerta, elämänkertomus elämänkerta
enempää enenpää
ennen kuin ennenkuin, ennenkun, ennen kun
ennen kuulumaton, ennen näkemätön ennenkuulumaton, -näkemätön (mieluummin ei näin)
ennen pitkää ennenpitkää (mieluummin ei näin), ennen pitkään
ennen vanhaan ennenvanhaan (mieluummin ei näin)
enpä empä
ensimmäinen ensinmäinen
ensin mainittu ensinmainittu, ensimainittu
entsyymi entsymi Katalyyttinen valkuaisaine, käyte.
enää enään
epäilys, epäilyttää epäillys, epäillyttää
erikokoinen eri kokoinen
eri lailla, eri tavalla erilailla (mieluummin ei näin), eritavalla
erilainen erillainen, eri lainen, erinlainen
eriste eristin, eristäjä Eristävä aine
eristin eriste, eristäjä Eristysaineinen valmiste
eristäjä Eristystyön tekijä
erot|taa, -us, -ella, -telu eroit|taa, -us, -ella, -telu
eteen päin, eteenpäin
etummainen, etumainen Suomen kielen lautakunta 1999. Välttäisin kuitenkin jälkimmäistä muotoa harhaanjohtavana.
falsifioida falsifoida, falsivoida, falsivioida Todeta tai todistaa vääräksi, kumota
fileerata, fileoida fileroida
floora flora Kasvisto, kasvilajisto, erityisesti määritellyn alueen.
fluoresoida fluorisoida Tuottaa loistevaloa eli fluoresenssia.
folio foolio Ohut kalvo.
foorumi forumi Tapahtumapaikka, näyttämö
gallup gallub Gallup-yhtiön kyselytutkimus. Mm. Suomessa rekisteröity tavaramerkki.
gepardi gebardi
-gogi, -gogia, -goginen -googi, -googia, -googinen
graafinen graaffinen

Oikein

Väärin

Lisätietoja

hahmot|taa, -us, -ella, -telu hahmoit|taa, -us, -ella, -telu
hajot|taa, -us hajoit|taa, -us
harjoit|taa, -us, -ella, -telu harjot|taa, -us, -ella, -telu
hauskuttaa hauskuuttaa
heprea hebrea
hellyttävä hellyyttävä
helpot|taa, -us helpoit|taa, -us
hierarkia hierarkkia Arvoasteikko, -järjestys.
hierarkkinen hierarkinen Hierarkiaa noudattava.
hiha, hihat hiat
homogeenisuus homogeenisyys Tasalaatuisuus, -rakenteisuus.
humanitaari|nen, -sena, humanitääri|nen, -senä Ihmisystävällinen, hyväntekeväisyyteen liittyvä. Säilytä vokaalisointu taivutuksissa, siis a:n kanssa a ja ä:n kanssa ä.
huomioida (ks. ottaa huomioon)
huuhkaja huuhkaaja
hädin tuskin hädintuskin
hylätä, hyljätä (vanhahtava)
hälytys hälyytys
iankaikkinen iänkaikkinen (mieluummin ei näin)
iiris iris Silmän värikalvo.
ikään kuin ikäänkuin (mieluummin ei näin)
ikäsyrjintä ikärasismi (ikärotusorto? mieluummin ei näin)
ilman muuta ilmanmuuta
ilmaus (yksittäinen sanonta), ilmaisu (tapa tai tyyli sanoa)
ilmoit|taa, -us, -ella, -telu ilmot|taa, -us, -ella, -telu
inhot|taa, -tava inhoit|taa, -tava
innoit|taa, -tava innot|taa, -tava
Internet, Internetiin, Internet-yhteys internet, internettiin, internetyhteys Tekniikan Sanastokeskuksen termisuositus. Harvinaisissa tapauksissa voidaan kuitenkin kirjoittaa pienellä alkukirjaimella, jos halutaan tehdä ero muiden verkkojen välisten verkkojen ja tämän maailmanlaajuisen Internetin välillä.
intuitiivisuus intuitiivisyys Näkemyksellisyys.
invalidi invaliidi Vammainen.
irrot|taa, -us, -ella, -telu irroit|taa, -us, -ella, -telu
itse asiassa itseasiassa
itse kukin, itse kullekin itsekukin, itsekullekin
itsekin, itsekään itsekkin, itsekkään
jalapeño, jalapeno jalopeno, jalopeeno, jalapeeno Voimakasmakuinen maustekasvi.
jaot|taa, -us, -ella, -telu jaoit|taa, -us, -ella, -telu
joka ainoa, jok'ainoa joka-ainoa (mieluummin ei näin)
joka ikinen, jok'ikinen jokaikinen (mieluummin ei näin)
joka kohdassa, joka tapauksessa jokakohdassa, jokatapauksessa
jollekin jollekkin
jollakulla, jolloinkulloin, jommankumman, jomminkummin, jompikumpi, jonnekunne, jotenkuten jolla kulla, jolloin kulloin, jomman kumman, jommin kummin, jompi kumpi, jonne kunne, joten kuten
jonkalainen jonka lainen
jonkinlainen jonkillainen, jonkin lainen
jonnekin jonnekkin
joskaan (ei ole niin), joskin (on niin) Eri sana lauseen myönteisyyden tai kielteisyyden mukaan.
jotensakin jotensakkin
joukkue joukkoe
joukoittain joukottain
joutua tekemään joutua tehdä Kaikille verbeille
juurikään, juur'ikään
järjestään (kautta linjan) järjestäen (luoden järjestystä)
jäähtyä jähtyä (murteellinen)
kaiken kaikkiaan kaikenkaikkiaan
kaiutin, kaiuttaa kaijutin, kaijuttaa
kakso|nen, -set kaksoi|nen, -set
kaksos|veli, kaksois|kappale
kalkkiutua kalkkeutua
kampanja kamppanja
kandidaatti kanditaatti Kandidaatin tutkinnon suorittanut henkilö, ehdokas.
kantarelli kanttarelli
karkot|taa, -us karkoit|taa, -us
kartoit|taa, -us kartot|taa, -us
katalyysi|a; katalyytti|a; katalyyttinen, katalyyttista katalyysiä, katalyyttiä, katalyyttistä Reaktiota kiihdyttävä vaikutus; reaktiota kiihdyttävä aine; reaktiota kiihdyttävä.
katastrofi katastroofi Romahdus, mullistus, suuronnettomuus, tuho.
katolinen (kirkko) katollinen (katolla varustettu)
kauan kauaa (mieluummin ei näin), kauvan
kehot|taa, -us, -ella, -telu kehoit|taa, -us, -ella, -telu
kenties ken ties
kerta kaikkiaan kertakaikkiaan (mieluummin ei näin)
keskinkertainen keskenkertainen
kielitaju kielikorva (mieluummin ei näin)
kiihottaa kiihoittaa
kiikari kiikarit Itse uhmaan tätä ohjetta, koska on olemassa myös monokulaari (kuin prismakiikarien puolikas), mikä on monikkomuodolle parempi peruste kuin housuilla tai saksilla on.
kiillot|taa, -us, -ella, -telu kiilloit|taa, -us, -ella, -telu
kiinni|, -ttää kiini|, -ttää
kiisto kiistö Kiistäminen.
kiivi kivi, kiwi, kiiwi Hedelmä, lintu
kilpailuttaa kilpailluttaa
kirjasin kirjaisin
kirjoit|taa, -us, -ella, -telu kirjot|taa, -us, -ella, -telu
koe (testi) koje (laite)
koettaa (yrittää) koittaa (esim. aamu) Subjektiivisten havaintojeni mukaan yleisin virhe news-kirjoittelussa. Ja nykyään myös TV-ohjelmien tekstityksissä, laulujen sanoituksissa, lehtien teksteissä ja toimittajien puheissa.
kohtalainen (melkoinen), kohtuullinen (sopiva)
koko ajan kokoajan
koko lailla kokolailla (mieluummin ei näin)
kokona, kokonsa (koko) koona, koonsa
kollega kolleega Virkaveli.
kollegio kolleegio Viraston päätöksentekoon osallistuva jäsenistö.
kolonia kolonnia Siirtokunta, yhdyskunta.
kompassi kompanssi
konkreettinen kongreettinen Esineellinen, aineellinen, kouriintuntuva, havainnollinen, todellinen.
ko'oilla, ko'oissa (koko) koilla, kooilla, kokoilla, koissa, kooissa, kokoissa
koommin (ks. sen koommin)
koon (koko) kokon
korottaa koroittaa
koska (esim: koska näin on) kerta (esim: kerta näin on)
kouraista kourasta
kraatteri kraateri Tulivuoren purkausaukko tai meteoriitin maahan iskeytyessään tekemä kuoppa.
kuka (esim: onko kukaan nähnyt) ketä (esim: onko ketään näkynyt)
kummemmin (ks. sen kummemmin)
kunpa kumpa
kutakuinkin kuta kuinkin
kuulemma kuulema, kuullemma
kuullottaa kuullostaa Maalata läpikuultavalla maalilla; keittää kuultavapintaiseksi, glaseerata.
kuulostaa kuullostaa
kuvaannollinen kuvainnollinen
kyetä tekemään kyetä tehdä
käsitys (näkemys t. mielikuva jstkn) käsite (jtkn edustava ajatus t. mielle)
laittaa (ks. panna)
laji lajike (kasvilajista jalostamalla tehty viljelymuoto)
laser laaser
leopardi leobardi
lienee liennee
liipaisin, liipaista, liipaisu liipasin, liipasta, liipasu
likaantua, likautua likastua
liu'u (kantasana liukua, esim. ei liu'u) liu, liuu
-logi, -logia, -loginen -loogi, -loogia, -looginen
lopultakaan, lopultakin loppupeleissä, loppupelissä, lopunpeleissä
luiska (kalteva pinta), liuska (kaistale)
lukija, lukijoiden (mutta lukio, lukioiden) lukia, lukioiden
lukuun ottamatta lukuunottamatta
luumen lumen (mieluummin ei näin) Valovirran yksikkö.
lyhytjännitteinen lyhytjänteinen (esim. silta)
lähestulkoon lähes tulkoon
läsnä oleva läsnäoleva

Oikein

Väärin

Lisätietoja

maallikko maalikko
markeerata markkeerata
media meedia Tiedotusväline.
metafora metafoora Kielikuva, vertaus.
meteori meteoori Avaruudesta maan ilmakehään saapunut (luonnollinen) kappale tai hiukkanen.
meteoriitti, meteoriittia meteoriittiä Maan pinnalle asti saapunut meteori.
meteoroidi Avaruudessa lentävä (luonnollinen) kappale tai hiukkanen.
mielin määrin mielinmäärin
mieluusti, mieluummin, mieluimmin mielusti, mielummin
mihin mihinkä, mihkä
mikrofoni mikrofooni
minkälainen minkä lainen
missäpäin, mistäpäin, minnepäin, missä päin, mistä päin, minne päin
mitali, mitalin mitalli, mitallin
modeemi (mutta mopedi) modemi
moduuli moduli
moiré moire, moirè Moaree, läikekangas, päällekkäisten rastereiden aiheuttama näennäinen 'korkeuskäyrästö'.
monoliittinen, monoliittisena monoliittisenä
monopoli monopooli
monta montaa (voi käyttää, jos selvä merkitysero)
montako monta (kysymyssanana)
mormoni mormooni Puhekielinen nimitys Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon eli MAP-kirkon jäsenistä.
mukaan lukien mukaanlukien (mieluummin ei näin)
muun muassa muunmuassa
muunlainen muullainen, muun lainen
myi (perusmuoto myydä) möi (perusmuoto myödä, vrt. syödä, söi; voi käyttää, mutta sävyltään vanhahtava) Verbin yksikön kolmannen persoonan imperfekti.
määritellä (kuvailla yksilöivästi), määrittää (ottaa selville tai todeta jksik)
naiivi naivi
nauhoit|taa, -us, -ella, -telu nauhot|taa, -us, -ella, -telu
negatiivinen, negatiivisena negatiivisenä
nestemäinen nestemmäinen
niin kauan kuin niin kauan kun Vaikka verrataan aikaa, kyse on vertauksesta. Vrt. "niin pitkä kuin" / "niin pitkä kun" ja "silloin kun" / "silloin kuin".
niin kuin niinkuin
niin kutsuttu niinkutsuttu (mieluummin ei näin)
niin sanottu niinsanottu (mieluummin ei näin)
niinpä niimpä
nimenomaan nimen omaan
nipin napin nipinnapin
-nomi, -nomia, -nominen -noomi, -noomia, -noominen
nykyisin, nykyään, nykypäivänä nyky päivänä
näemmä näymmä
näin ollen näinollen
näyttää (jltkn) näyttäytyä (jltkn)
objektiivisuus objektiivisyys Ulkokohtaisuus, asiallisuus, puolueettomuus, yleispätevyys.
oheinen, ohellinen oheellinen
ohessa oheessa
oikaisuluku, korjausluku oikoluku
oksidi oksiidi Alkuaineen ja hapen yhdiste.
oksymoron oksymoroni, oxymoron Keskenään ristiriitaiset väitteet sisältävä ilmaus.
olemassa oleva olemassaoleva
olemassaolo olemassa olo
-oli-, -omi-, -oni-, -ori- ja -ovi-loppuiset sanat -ooli, -oomi, -ooni, -oori ja -oovi
olot olosuhteet (mieluummin ei näin)
omatunto, omassatunnossa oma tunto, omassa tunnossa, omatunnossa
ompi onpi
onpa ompa
originelli, originellia originelliä Omituinen, omalaatuinen, erikoinen.
ottaa huomioon huomioida (tehdä huomioita)
-pa, -pä-pääte liitetään sanaan ilman astevaihtelua Testaa poistamalla pääte, esim: "niinpä" > "niin" (oikein), "kumpa" > "kum" (väärin). Vrt. "ompi".
paikkansapitämätön, paikkansapitävä, pitää paikkansa, ei pidä paikkaansa paikkaansapitämätön, paikkaansapitävä, pitää paikkaansa
paikoittain paikottain
painot|taa, -us painoit|taa, -us
paneeli paneli
panna (jonnekin, älä kaihda arvovärityksen vuoksi) pistää (terävällä esineellä), laittaa (ruokaa) (mieluummin ei näin)
paraikaa, parastaikaa par'aikaa, parast'aikaa
pelot|taa, -us, -ella, -telu peloit|taa, -us, -ella, -telu
perin pohjin perinpohjin
peräkanaa perä kanaa
perä perää, perä perään peräperää, peräperään
pistää (ks. panna)
piilot|taa, -us, -ella, -telu piiloit|taa, -us, -ella, -telu
piirustus, piirros piirrustus
piisami biisami
pitkäjännitteinen pitkäjänteinen (esim. silta)
pitkällä tähtäyksellä, pitkälle tähdäten, kauas tähdäten, pitkän päälle, ajan oloon, ajan mittaan pitkällä tähtäimellä, pitkässä juoksussa
pitää paikkansa, ei pidä paikkaansa pitää paikkaansa
plagioida plakioida, blagioida Varastaa kirjallisesti tai taiteellisesti.
poispäin, pois päin
pompöösi pömpöösi Pramea, mahtipontinen.
potentiaalinen potenttiaalinen Mahdollinen.
probleema propleema Ongelma.
propaganda probakanda (ja muut variaatiot)
propelli propeli
psyykkinen psyykinen Sielullinen, henkinen.
pudota (kappaleesta tai kokonaisuudesta) tippua (nesteestä) (mieluummin ei näin)
puhde (iltahämärän aika) puhde (iltahämärän aikaan tehtävä askar) Käytetään nykyään paljon väärässä merkityksessä.
puolustaa puollustaa
purkamo purkaamo
pyramidi pyramiidi
pyrkiä tekemään pyrkiä tehdä Kaikille verbeille
pystyä tekemään pystyä tehdä Kaikille verbeille
pyörätuoli rullatuoli
päinvastoin, päin vastoin
päällekkäin päälekkäin
päällikkö päälikkö
päällimmäinen päälimmäinen

Oikein

Väärin

Lisätietoja

rajoit|taa, -us rajot|taa, -us
rangaista rankaista
rauhoit|taa, -us, -ella, -telu rauhot|taa, -us, -ella, -telu
reagoida reakoida Vastata ärsykkeeseen.
reiän (kantasana reikä) reijän
renessanssi renesanssi Kulttuuri-, taidevirtaus. Elpyminen, uudistuminen, uudelleen syntyminen.
resoluutio resolutio Päätös, ratkaisu (erityisesti viranomaisen).
riepot|taa, -us, -ella, -telu riepoit|taa, -us, -ella, -telu
rinta rinnan rintarinnan
romani (mustalainen) romaani (kirja) (mieluummin ei näin) Suomen kielen lautakunta 9.11.1992.
ruoan, ruuan (kantasana ruoka)
ruoikko, ruo'ikko, ruoisto, ruo'isto ruovikko Usein, kun puhutaan kaislikosta (kaisla), kyseessä onkin ruoikko (ruoko).
ruutana (kala) ruuttana
ryväs, rypään, rypääseen rypäs, ryppään, ryppääseen (joissakin murteissa)
röntgen röngten
saada aikaan saada aikaiseksi (siis ei myöhäiseksi)
saada tehdyksi saada tehtyä Kaikille verbeille
saanut saannut
saati, saatikka saatika
sairausloma sairasloma (mieluummin ei näin)
sakottaa sakoittaa
samankokoinen saman kokoinen
samanlainen saman lainen, samallainen
samantapainen saman tapainen
saman tien samantien (mieluummin ei näin)
samastaa, samaistaa, samastua, samaistua
samalla kun samalla kuin
sampoo samppoo
samppanja sampanja Ranskalainen, Champagnen alueella valmistettu kuohuviini.
sapeli sapelli
seepra seebra
sekoittaa sekottaa
sekunti, sekunnin sekuntti, sekuntin
sen hetkinen sen hetkellinen
sen koommin (sen jälkeen kun) sen kummemmin
sen kummemmin (sen enempää kuin) sen koommin
sen kun, sen kuin senkun, senkuin (mieluummin ei näin)
sen sijaan sensijaan
sen verran senverran (mieluummin ei näin)
senhetkinen, käy myös sen hetkinen (ja vastaavat)
siilin (kantasana siili) siilen
sikäli kuin sikäli kun
sillä hetkellä, sillä lailla, sillä tavalla sillähetkellä, sillälailla, sillätavalla
sinne päin, sinnepäin
sinänsä sinäänsä
sisäänpäin, sisään päin
sitä mukaa sitä mukaan, sitämukaa
sitä mukaa kuin sitä mukaa kun
sitä paitsi sitäpaitsi
siviili sivili
skalpeerata skalppeerata Nylkeä päänahka viholliselta.
skenaario skenario
skeptisismi skeptismi, skepsismi Epäilevyys, epäilyn filosofia.
sponsoroida bonsoroida Tukea yl. taloudellisesti.
spontaani sponttaani Itsestään syntyvä, tahaton, vaistomainen, omaehtoinen, oma-aloitteinen.
standardi standarti
suomen kieli suomenkieli, Suomen kieli
suomenkielinen suomen kielinen
suomennos (tuotos), suomennus (työ) Suomennos, Suomennus
suomenruotsi suomen ruotsi, Suomenruotsi, Suomen ruotsi Kielikello 3/1989
suomi (kieli), Suomi (maa)
(puhua) suulla suuremmalla suuta suuremmalla Sanonta, joka tarkoittaa esiintymistä suuremmalla itsevarmuudella kuin mihin on edellytyksiä.
suurellinen suureellinen
suurempi suurenpi Kaikille adjektiiveille
suurestikin suurestikkin Kaikille adjektiiveille
suurin piirtein suurinpiirtein
sveitsinsaksa sveitsin saksa, Sveitsinsaksa, Sveitsin saksa Kielikello 3/1989
sydämellinen sydämmellinen
symbioosi sympioosi Molemminpuolisesti hyödyllinen yhteiselämä.
synonyyminen, synonyymisena synonyymisenä Samamerkityksinen.
synteesi, synteesinä synteesina Yhdistävä menetelmä, yhdistäminen.
säie säije
sääolot, sääsuhteet sääolosuhteet
taaksepäin, taakse päin taakseppäin
taimmainen, taaimmainen, takimmainen Suomen kielen lautakunta 1999.
tarkoit|taa, -us tarkot|taa, -us
tasoit|taa, -us, -ella, -telu tasot|taa, -us, -ella, -telu
tavuittain tavuttain
teekään teekkään Kaikille verbeille
teenpä, teinpä, teenpäs, teinpäs teempä, teimpä, teempäs, teimpäs Kaikille verbeille
teepä. teepäs teeppä, teeppäs Kaikille verbeille
tehdä johtopäätös, päätellä vetää johtopäätös
tehdä|kin, -kään tehdä|kkin, -kkään Kaikille verbeille
tehdäänpä tehdäämpä Kaikille verbeille
tehnee, ei tehne tekenee, ei tekene Mahdollisesti tekee, luultavasti ei tee.
tehtäneen, ei tehtäne tehtänee Kaikille verbeille
tekemättä ilman tekemättä (kaksoiskielto) Kaikille verbeille
tekijä tekiä Kaikille verbeille
teroit|taa, -in terot|taa, -in
terve tuloa, käy myös tervetuloa
Thaimaahan Thaimaaseen
tiedot|taa, -us tiedoit|taa, -us
tieteiden välinen, tieteidenvälisyys poikkitieteellinen, poikkitieteellisyys (mieluummin ei näin)
tinnitus tinnitys Korvien soiminen.
tippua (ks. pudota)
toisin kuin, toisin sanoen toisinkuin, toisinsanoen
toisinpäin, toisin päin
totta kai tottakai (mieluummin ei näin)
totuudenmukainen totuuden mukainen
tuiki tavallinen tuikitavallinen NSSK: tuiki adv. erittäin, ylen, kerrassaan, täysin, tyystin.
tukkeutua tukkiutua
tulla tehdyksi tulla tehtyä Kaikille verbeille
tuskinpa tuskimpa
tutkija tutkia
tyhjiö tyhjö (erit. fysiikka, tekniikka, ei suositeltava)
tähänastinen tähän astinen
täkyn (kantasana täky) tädyn
tällainen tälläinen
tällä hetkellä, tällä lailla, tällä tavalla tällähetkellä, tällälailla, tällätavalla
tämänhetkinen, käy myös tämän hetkinen (ja vastaavat)
tänne päin, tännepäin
tässä kohtaa, tässä tapauksessa, tässä yhteydessä tässäkohtaa, tässätapauksessa, tässäyhteydessä
ulkomaalainen ulkolainen Myös adjektiivina, Suomen kielen lautakunta 1999.
ulkomainen (vrt. kotimainen) ulkolainen (vrt. kotilainen)
ulospäin, ulos päin
useimmiten useinmiten, usein miten
vaientaa, vaieta vaijentaa, vaijeta
vaijeri vaieri
vain (esim: tule vain) vaan (ei yleiskielessä, esim: tule vaan)
vajavainen vajaavainen
valhe vale
valokiila valokeila
valot|taa, -us valoit|taa, -us
vanilja vanilija, vanillija, vanilia, vanillia
varmaan, varmasti (epäilyksettä), varmaankin, varmastikin (luultavasti) varmastikkin
varta vasten vartavasten
varoittava (jkn, joka varoittaa), varottava (jkn, jota pitää varoa)
vastikään, vast'ikään
veloit|taa, -us velot|taa, -us
vielä viellä
vieri vieressä vierivieressä (mieluummin ei näin)
vihkiäiset (mutta vihkijä) vihkijäiset
viikoittain viikottain
viimeisin (toistaiseksi viimeinen) Suomen kielen lautakunta 1999.
viimeksi mainittu viimemainittu
viipeen, viiveen; viivettä (kantasana viive) viipettä Suomen kielen lautakunta 1995.
viitoit|taa, -us viitot|taa, -us
viivoit|taa, -in viivot|taa, -in
virus viirus
vuor|i, -en (maastossa), vuor|i, -in (vaatteessa)
vuoroittain, vuoroittainen vuorottain, vuorottainen
vähintään vähintäin
yhtä aikaa, yhtaikaa yhtäaikaa
yhtä kaikki, yhtäkaikkinen yhtäkaikki (mieluummin ei näin)
yhtä kuin yhtäkuin
yhtäkkiä, yht'äkkiä (lähinnä lyriikassa) yhtä äkkiä (eri merkitys)
yksiniitinen yksiniittinen
yksinomaan yksin omaan
yksioikoinen yksioikeinen
yleensäkin yleensäkkin
yleiskieli (yl. hyvä yleiskieli) kirjakieli (väistyvä termi)
yllin kyllin yllinkyllin
yllä mainittu yllämainittu
yllä oleva ylläoleva
ylöspäin, ylös päin

Oikein

Väärin

Lisätietoja


Yleiset lyhenteet. tunnukset ja symbolit

Laajempi lyhenneluettelo löytyy Kotuksen sivulta

aamupäivällä, alempi palkkausluokka ap.
aiemmin tapahtuneen kokemus déjà-vu (jo nähty)
alkuaan, alkaen alk.
also known as, tunnetaan myös nimellä aka
anno Domini, Herran vuonna a.D., A.D.
ante meridiem, ennen puoltapäivää a.m.
arkisto, arkisin ark.
arkki ark
asianomainen ao.
asukas, asunto, asema as.
asunto-osakeyhtiö as.oy.
care of, osoitteessa, jnkn luona c/o
circa, noin ca, c:a
desibeli dB
edellä mainittu em.
edustaja, edellinen, edellä ed.
eli (mieluummin lyhentämättä) l.
ennen ajanlaskun alkua eaa.
ennen Kristuksen syntymää eKr.
entinen e., ent.
et cetera, muita, ym., jne. etc.
euro (mieluummin lyhentämättä. ks. myös) [euron merkki], e
exempli gratia, esimerkiksi e.g.
high fidelity, mahdollisimman luonnonmukainen (yleensä äänentoistosta) Hifi, hifi
honoris causa, kunnian vuoksi, kunnia- h.c.
huomautus, huomaa huom.
iltapäivällä ip.
inch, tuuma in.
ja niin edelleen jne.
jatkoa, jatkuu jatk.
jonkin tapaan, mukaan, mukainen à la jokin
jälkeen ajanlaskun alun jaa.
jälkeen Kristuksen syntymän jKr.
kansainvälinen kv.
kansainvälinen yksikkö ky
kappale kpl
katso ks.
kello klo
kihlakunta, kirkonkylä kk.
kommandiittiyhtiö ky.
kuukausi kk
kyseessä oleva, kysymyksessä oleva ko.
lisensiaatti, lisätty, lisäys lis.
luokka lk.
lyhenne, lyhennetty lyh.
lähettäjä, lähemmin läh.
mieluummin, mieluiten miel.
mukaan luettu, moottorilaiva ml.
muun muassa mm.
niin kutsuttu nk.
niin sanottu, nuorisoseura ns.
nimimerkki nimim.
nimittäin, nimitetty nim.
noin n.
nota bene, huomaa N.B.
numero nro
omaa sukua o.s.
oman toimen ohella oto.
omistaja, omistaa om.
osakeyhtiö oy.
osoite, osasto os.
palkkausluokka, pääluokka, puolilihava(a) (kirjap.) pl, pl.
paremmin par.
parsek (pituuden yksikkö, parallaksisekunti) pc
pascal (paineen yksikkö) Pa
per annum, vuodessa p.a.
personal computer, mikrotietokone PC
pinta-ala pa.
pitää olla po.
pluralis, monikko pl.
post meridiem, puolenpäivän jälkeen p.m.
post scriptum, jälkikirjoitus PS
puheenjohtaja pj.
puheenjohtajisto pjsto
puolesta psta
päivämäärä pvm.
päivänä pnä
rekisteröity yhdistys ry.
ruokalusikallinen rkl
sama s:a
samoin s:n
sentti (euron sadasosa, mieluummin euron osina, tilanne vielä epävakaa) snt, c
seurakunta srk.
syntynyt synt.
tai (mieluummin lyhentämättä) t.
tai jotain sellaista tjs.
tai muu tm.
tai muu sellainen tms.
televisio TV, tv
toiminimi tmi
toisin sanoen ts.
unidentified flying object, tunnistamaton lentävä esine UFO
usein, usea us.
vakinainen, vakuutus vak.
valokuvannut valok.
vastausta pyydetään Vp, VP
vertaa vrt.
viikko vk
viime kuu vk.
viimeksi mainittu vm.
vuonna v.
vuorokausi vrk
vuosi v
väliaikainen va.
yhdistys yhd.
yhteensä, yhteinen, yhteisesti yht.
yksikköhinnan merkki à
yksityinen yksit.
yleinen, yleisesti, yleensä yl.
ylimääräinen ylim.
ynnä muuta ym.


Linkkejä muille suomen kieltä ja news-kirjoittamista koskeville sivuilleYhteystietoni

Jos sinulla on mielessäsi jokin korjaus, lisäys, kritiikki tai vaikka vain mielipide, otan sen mielelläni vastaan sähköpostiosoitteeseeni tai jos et voi lähettää sähköpostia, voit tehdä sen myös tämän lomakkeen kautta.

Minä, me (photo: Marja-Leena Koskela) Raimo Suonio

Kotisivuni [My home site]

Postiosoite, mail address Kauppalankatu 23 A 2
FIN-05800
Hyvinkää, Finland
Puhelinnumero, phone number +358 19 433 959
+358 40 525 1645
Sähköpostiosoite, email address raimo.suonio@nic.fi

Sähköpostilomake

Faksinumero, fax number