Family Group Pedigree Chart People Surname

Eeva Elisa Kirjalainen

puoliso [spouse] Pentti Olavi Eskola

Riitta Johanna Eskola


Ulla Kristiina Eskola


Liisa Katariina Eskola

Avioitunut [Married] Pentti Olavi Eskola [on] 1944
Lapsi [Child] 1: Riitta Johanna Eskola
Lapsi [Child] 2: Ulla Kristiina Eskola
Lapsi [Child] 3: Liisa Katariina Eskola


Family Group Pedigree Chart People Surname
Created by Paul Rawlins' WebbedGed Gedcom to HTML converter v:1.16,
adapted to Finnish use by Raimo Suonio, v:Fin 1.02.
Henkilötietolomake [Personal data form]