Family Group Pedigree Chart People Surname

Mikko-Ville Vartiainen

Syntynyt [Birth]: (Yksityistietoa [Private])

Martti Oiva Vartiainen Maire Hynynen
Perttu Tapio Vartiainen Sirpa Laura Anneli Moilanen
Mikko-Ville Vartiainen
puoliso [spouse] Liisi Vuorjoki

Runo Aatos Vartiainen


Alku Aate Vartiainen

Isä [Father]: Perttu Tapio Vartiainen
Äiti [Mother]: Sirpa Laura Anneli Moilanen

Avioitunut [Married] Liisi Vuorjoki
Lapsi [Child] 1: Runo Aatos Vartiainen
Lapsi [Child] 2: Alku Aate Vartiainen


Family Group Pedigree Chart People Surname
Created by Paul Rawlins' WebbedGed Gedcom to HTML converter v:1.16,
adapted to Finnish use by Raimo Suonio, v:Fin 1.02.
Henkilötietolomake [Personal data form]