Family Group Pedigree Chart People Surname

Runo Aatos Vartiainen

Syntynyt [Birth]: (Yksityistietoa [Private])

Perttu Tapio Vartiainen Sirpa Laura Anneli Moilanen
Mikko-Ville Vartiainen Liisi Vuorjoki
Runo Aatos Vartiainen

Isä [Father]: Mikko-Ville Vartiainen
Äiti [Mother]: Liisi Vuorjoki


Family Group Pedigree Chart People Surname
Created by Paul Rawlins' WebbedGed Gedcom to HTML converter v:1.16,
adapted to Finnish use by Raimo Suonio, v:Fin 1.02.
Henkilötietolomake [Personal data form]