Henkilötietolomake [Personal data form]

 • Tämä lomake koskee yhtä henkilöä.
 • Täytä jokaisesta henkilöstä oma lomake. Lapsi kytkeytyy vanhempiinsa oman lomakkeensa Isä- ja Äiti-kenttien kautta.
 • Jos et tiedä jotakin seikkaa, jätä se pois. Vajavaisetkin henkilötiedot kelpaavat.
 • Jos et tiedä jotakin osaa päivämäärästä, täydennä se kysymysmerkein.
 • Suvun jäsenen aviopuolison vanhempia ei tarvitse ilmoittaa.
 • Jos puolisoita on ollut useampia kuin kaksi, ne voi ilmoittaa Lisätieto-kohdassa.
 • Sukunimellä tarkoitetaan kaikissa tapauksissa syntymänimeä.
 • Jos henkilöllä on yleisesti tunnettu lempinimi, lisää se Etunimet-kenttään sulkeissa.
 • Aviosuhdetta "Satunnainen suhde" tarvitaan vain, jos suhteesta on yhteinen lapsi.

 • This form deals with one person.
 • Fill an own form for every person. A child will be linked to his/her parents via Father and Mother fields of his/her own form.
 • If you don't know some data, leave it away. Incomplete information is as good as any.
 • If you don't know some part of a date, fill it with question marks.
 • You don't have to state the parents of a spouse of a family tree member.
 • If the person has had more than two spouses, you can state them in the Extra information item.
 • In every case Last name means the name one has born with.
 • If the person has a commonly known nickname, add it in parenthesis to the First names field.
 • The marital status "Temporary relation" is needed only, if the relation led to a common child.


Ilmoittaja [Informant]

S-posti [E-mail]

Muu yhteys [Other connection]


Etunimet [First names]

Sukunimi [Last name]

Ammatti [Occupation]

Sukupuoli [Gender]

Syntynyt [Birth]

pp.kk.vvvv [dd.mm.yyyy]

Synnyinpaikka [Place of birth]

Kuollut [Death]

pp.kk.vvvv [dd.mm.yyyy]

Kuolinpaikka [Place of death]

Kuolinsyy [Cause of death]

Hautapaikka [Place of grave]


Puoliso 1 [Spouse 1]


Etunimet, Sukunimi, Syntymäaika<, Kuolinaika>
[First names, Last name, Birth date<, Death date>]

Aviosuhde 1 [Marital status 1]

Vihitty 1 [Married 1]

pp.kk.vvvv [dd.mm.yyyy]

Eronnut 1 [Divorced 1]

pp.kk.vvvv [dd.mm.yyyy]

Puoliso 2 [Spouse 2]


Etunimet, Sukunimi, Syntymäaika<, Kuolinaika>
[First names, Last name, Birth date<, Death date>]

Aviosuhde 2 [Marital status 2]

Vihitty 2 [Married 2]

pp.kk.vvvv [dd.mm.yyyy]

Eronnut 2 [Divorced 2]

pp.kk.vvvv [dd.mm.yyyy]

Isä [Father]


Etunimet, Sukunimi, Syntymäaika
[First names, Last name, Birth date]

Äiti [Mother]


Etunimet, Sukunimi, Syntymäaika
[First names, Last name, Birth date]

Lisätietoa [Extra information]

 


Yhteystietoni, My contact information

Minä, me (photo: Marja-Leena Koskela) Raimo Suonio

Kotisivuni [My home site]

Sukutietosivu, Family tree page

Postiosoite, mail address Kauppalankatu 23 A 2
FIN-05800
Hyvinkää, Finland
Puhelinnumero, phone number +358 19 433 959
+358 40 525 1645
Sähköpostiosoite, email address raimo.suonio@nic.fi

Sähköpostilomake

Faksinumero, fax number