Family Group Pedigree Chart People Surname

Leena (Lena) Johanintytär

Syntynyt [Birth]: 9 JAN 1828

puoliso [spouse] Johan Gustafinpoika

Huugo (Johaninpoika)


Henrig (Johaninpoika)


Mikko (Johaninpoika)


Juho (Johaninpoika) Jäplin


Hilda (Johanintytär)

Avioitunut [Married] Johan Gustafinpoika [on] 20 APR 1854
Lapsi [Child] 1: Huugo (Johaninpoika)
Lapsi [Child] 2: Henrig (Johaninpoika)
Lapsi [Child] 3: Mikko (Johaninpoika)
Lapsi [Child] 4: Juho (Johaninpoika) Jäplin
Lapsi [Child] 5: Hilda (Johanintytär)


Family Group Pedigree Chart People Surname

Lisätietoa [Notes]:

Synnyinpaikka: Torppi, Pyyppölän talo.

Kastettu: 12.1.1828.


Family Group Pedigree Chart People Surname
Created by Paul Rawlins' WebbedGed Gedcom to HTML converter v:1.16,
adapted to Finnish use by Raimo Suonio, v:Fin 1.02.
Henkilötietolomake [Personal data form]