Family Group Pedigree Chart People Surname

Mikko (Johaninpoika)

Gustaf Andersinpoika Anna Maria (Maja) Johannestytär
Johan Gustafinpoika Leena (Lena) Johanintytär
Mikko (Johaninpoika)

Isä [Father]: Johan Gustafinpoika
Äiti [Mother]: Leena (Lena) Johanintytär


Family Group Pedigree Chart People Surname
Created by Paul Rawlins' WebbedGed Gedcom to HTML converter v:1.16,
adapted to Finnish use by Raimo Suonio, v:Fin 1.02.
Henkilötietolomake [Personal data form]