Family Group Pedigree Chart People Surname

Tuomas Heikki Juhani Lahti

Syntynyt [Birth]: (Yksityistietoa [Private])

Rauno Akseli Sole Mirjam Wollti Jelekäinen
Jouni Lahti Suvi Marja-Riitta Sole
Tuomas Heikki Juhani Lahti

Isä [Father]: Jouni Lahti
Äiti [Mother]: Suvi Marja-Riitta Sole


Family Group Pedigree Chart People Surname
Created by Paul Rawlins' WebbedGed Gedcom to HTML converter v:1.16,
adapted to Finnish use by Raimo Suonio, v:Fin 1.02.
Henkilötietolomake [Personal data form]