Lääkäribuddhan harjoitus

– otteita Khenchen Thrangu Rinpochen opetuksista

 

Buddhalaisuuden lopullisena päämääränä on buddhuuden saavuttaminen ja dharmaa harjoitetaan siihen saakka, kunnes tavoitteeseen päästään. Niin tehdäksemme tarvitsemme hyvän kehon tueksemme. Ilman oikeanlaista kehoa dharmaa ei voi harjoittaa. Tueksi sopii ihmiskeho, mutta ei mikä tahansa ihmiskeho. Sen täytyy olla sellainen, jonka avulla pääsemme yhteyteen dharmaopetusten kanssa, sellainen, jossa voimme mietiskellä ja kuunnella opetuksia jne. Tällaisen kallisarvoisen ihmiskehon luomalla perustalla voimme harjoittaa dharmaa.

 

Dharmaharjoitusta varten meillä täytyy olla ihmiskeho ja pitkä elämä. Lisäksi tulisi pystyä välttämään sairastumista ja muita harjoituksen tielle tulevia esteitä. Ja jos tarkastellaan nykyhetkeä, me kaikki haluamme olla myös onnellisia, ja suurin osa siitä on fyysistä hyvänolon tunnetta. Lääkäribuddhan harjoitus voi vapauttaa sairauksista ja tehdä onnelliseksi ruumiillisella tasolla.

 

Lääkäribuddhalla on voima vapauttaa meidät sairauksista, sillä hänellä on suuri myötätunto. Kauan sitten hän esitti myös kaksitoista suurta toivetta, jotka toimivat samansuuntaisesti. Kun rukoilee lääkäribuddhaa ja tekee hänen harjoitustaan, niin jos on terve, pysyy terveenä kauan ja elää pitkään. Jos taas on sairas, niin lääkäribuddhan rukoileminen auttaa parantumaan. Niiden kohdalla, jotka tarvitsevat lääkkeitä tai muuta hoitoa, lääkkeet ja hoidot ovat tehokkaita ja toimivat odotetusti.

 

Lääkäribuddhan harjoituksesta on siis ajallista hyötyä. Dharmaharjoituksena se on tehokas keino edetä dharman polulla ja saavuttaa tuon tien lopullinen päämäärä. Se on tärkeä syy, miksi tätä harjoitusta kannattaa tehdä.

 

Lääkäribuddhan kaksitoista suurta lupausta

(Otteita mahayanasutrasta nimeltä

Jalon Voittajan, lääkkeen jumaluuden, lasuurikiven valon

aiemmin lausumien suurten toivomusrukousten tuntomerkit.)

 

Näin olen kuullut: kerran Buddha Shakyamuni, kunnioitettu, matkusti halki maan opettaen ihmisille dharmaa. Kun hän saapui Vaisaliin, hän lepäsi bodhipuun alla yhdessä kahdeksantuhannen munkin kanssa. Käsittämättömän suuri joukko olentoja: 36 000 suurta bodhisattvaa, kuninkaita, ministerejä, bramiineja ja maallikko-oppilaita, kahdeksaa eri tyyppiä olevia jumaluuksia ja muita inhimillisiä ja ei-inhimillisiä olentoja kokoontui kunnioittavasti kuulemaan Buddhan saarnatessa dharmaa.

 

Tuolloin Bodhisattva Manjushri, dharmaprinssi, vastaanotti Buddhan suuren voiman ja nousi istuimeltaan. Hän järjesti kaapunsa paljastaakseen olkapäänsä ja polvistui oikean polvensa varaan. Hän kumarsi syvään ja kunnioittavasti pyysi Buddhalta näin: "Oi kunnioitettu, saanko pyytää, että kertoisit meille edellisten Buddhien nimet ja heidän ottamansa suuret valat ja heidän hyvät tekonsa, jotta kuulijasi vapautuisivat karmisista esteistään ja vielä tulevaisuudessakin, kun dharma on muuttunut pinnalliseksi, olennot saisivat siitä hyötyä ja iloa."

 

Buddha ylisti Bodhisattva Manjushria sanoen: "Erinomaista, erinomaista, Manjushri! Suuressa myötätunnossasi olet kehottanut minua selittämään menneitten Buddhien nimet, ansiot ja valat, jotta karmisten esteiden sitomat olennot vapautuisivat, ja jotta aikana, jolloin dharma on muuttunut pinnalliseksi, olennot hyötyisivät ja heidän mielensä saisi rauhan ja ilon. Kuuntele nyt tarkkaan ja pohdiskele sanojani."

 

Sitten Buddha sanoi Bodhisattva Manjushrille: "Itään tästä maailmasta, lukemattomien buddhamaailmojen tuolla puolen (useampien kuin kymmenessä Ganges-joessa on hiekanjyväsiä) on maailma, jotka kutsutaan Puhtaaksi lasuurikiveksi. Tuon maailman buddhaa kutsutaan lääkäribuddhaksi, lasuurikiven säteileväksi tathagataksi, arhatiksi, täysin valaistuneeksi, täydelliseksi mieleltään ja teoiltaan, toiselle puolen päässeeksi, maailman tietäjäksi, korkeimmaksi olennoksi, himojen kesyttäjäksi, jumalten ja ihmisten opettajaksi, maailman kunnioittamaksi buddhaksi.

 

Manjushri, kun maailman kunnioittama lääkäribuddha kulki bodhisattvan tietä, hän teki kaksitoista pyhää lupausta antaa tunteville olennoille sen, mitä he toivoivat."

 

Ensimmäinen suuri toive:

"Tulevina aikoina, kun olen saavuttanut korkeimman, äärettömän ja kokonaan täydellisen valaistumisen, kun olen herännyt kokonaan, muuttakoon kehostani virtaava valo loistaviksi, vakaiksi ja erityisen säteileviksi tämän maailmankaikkeuden maailmat, joita on lukematon ja mittaamaton määrä, niin että niitä ei voi millään laskea. Olkoon kaikilla tuntevilla olennoilla 32 merkkiä ja 80 piirrettä, jotka koristavat suuria ja jaloja olentoja. Näin tulkoon kaikista olennoista juuri sellaisia kuin minä olen." Näin hän rukoili.

 

Toinen suuri toive:

"Tulevina aikoina, kun olen saavuttanut korkeimman, äärettömän ja kokonaan täydellisen valaistumisen, kun olen herännyt kokonaan, muistuttakoon kehoni arvokasta lasuurikiveä, olkoon se äärimmäisen puhdas niin sisältä kuin ulkoa ja säteilkööt se kirkkaana ja tahrattomana, täynnä tarmoa kaikissa teoissa, leimuavan loistokas ja upea, fyysisesti symmetrinen ja valonsäteiden ympäröimä, kirkkaampi kuin aurinko ja kuu. Heille, jotka ovat syntyneet tässä maailmassa ja niille, jotka ovat menneet omia teitään yön pimeisiin syövereihin, säteilköön valoni onnea ja tyytyväisyyttä joka suunnasta. Saakoon se aikaan myös hyviä tekoja." Näin hän rukoili.

 

Kolmas suuri toive:

"Tulevina aikoina, kun olen saavuttanut korkeimman, äärettömän ja kokonaan täydellisen valaistumisen, kun olen herännyt kokonaan, olkoon tuntevien olentojen lukemattomissa maailmoissa loppumattomia rikkauksia minun viisauteni ja käyttämieni mittaamattomien taitavien menetelmien johdosta. Älköön keneltäkään puuttuko mitään." Näin hän rukoili.

 

Neljäs suuri toive:

"Tulevina aikoina, kun olen saavuttanut korkeimman, äärettömän ja kokonaan täydellisen valaistumisen, kun olen herännyt kokonaan, johdatan heräämiseen johtavalle polulle jokaisen huonoille teille joutuneen tuntevan olennon. Kaikki sharavaka- ja pratyekabuddhapoluilla olevat tahdon ohjata mahayanan piiriin." Näin hän rukoili.

 

Viides suuri toive:

"Tulevina aikoina, kun olen saavuttanut korkeimman, äärettömän ja kokonaan täydellisen valaistumisen, kun olen herännyt kokonaan, pysykööt kaikki minua lähellä olevat tuntevat olennot selibaatissa. Voimani kautta, nimeni kuultuaan, pitäkööt muut tuntevat olennot, joita on mittaamattoman paljon, kolme valaansa, älköön heidän itsekurinsa heikentykö. Älkööt ne, joiden itsekuri on höltynyt, joutuko alempiin maailmoihin." Näin hän rukoili.

 

Kuudes suuri toive:

"Tulevina aikoina, kun olen saavuttanut korkeimman, äärettömän ja kokonaan täydellisen valaistumisen, kun olen herännyt kokonaan, nimeni kuullessaan parantukoot kaikki heikot ja vammaiset, ulkonäöltään rumat ja ne, joilla on tarttuva tauti, epämuodostuneet raajat tai kyttyräselkä, kaikki raajarikot, sokeat, kuurot, mieleltään sairaat tai muuten vaivaiset." Näin hän rukoili.

 

Seitsemäs suuri toive:

"Tulevina aikoina, kun olen saavuttanut korkeimman, äärettömän ja kokonaan täydellisen valaistumisen, kun olen herännyt kokonaan, rauhoittukoot kaikkien niiden olentojen sairaudet, jotka kuulevat nimeni; heidän, joiden kehoja riivaa erilaisten sairauksien aiheuttama tuska, heidän, joilla ei ole turvaa eikä suojelijaa, heidän, joilla ei ole omaisuutta, ei lääkkeitä eikä sukulaisia auttamassa, ja heidän, jotka ovat köyhiä ja kärsivät. Nauttikoot he aineellisesta runsaudesta ja mielenrauhasta heräämiseensä asti vapaina sairauksista ja vahingoittumina." Näin hän rukoili.

 

Kahdeksas suuri toive:

"Tulevina aikoina, kun olen saavuttanut korkeimman, äärettömän ja kokonaan täydellisen valaistumisen, kun olen herännyt kokonaan, jos joku joutuu kovasti kärsimään alhaisesta syntymästä ja on halveksittu ja tahtoo vapautua siitä, älköön hän syntykö sellaisiin oloihin uudestaan. Syntyköön hän siitä lähtien aina myönteisiin olosuhteisiin, kunnes hän valaistuu." Näin hän rukoili.

 

Yhdeksäs suuri toive:

"Tulevina aikoina, kun olen saavuttanut korkeimman, äärettömän ja kokonaan täydellisen valaistumisen, kun olen herännyt kokonaan, vapautan tuntevat olennot paholaisen verkosta. Oikaisen heitä, joilla on vääriä näkemyksiä ja johdatan heidät vähitellen bodhisattvan tielle." Näin hän rukoili.

 

Kymmenes suuri toive:

"Tulevina aikoina, kun olen saavuttanut korkeimman, äärettömän ja kokonaan täydellisen valaistumisen, kun olen herännyt kokonaan, vapauttakoon ansioitteni voima olennot kaikesta, mikä heitä vahingoittaa. Vapauttakoon se heidät, jotka pelkäävät diktaattorimaista hallitsijaa, heidät, jotka on sidottu ja joita lyödään, heidät, jotka ovat langenneet ansaan, heidät, jotka on tuomittu kuolemaan, heidät, joita petetään, heidät, jotka eivät menesty ja heidät, joiden ruumista, puhetta ja mieltä kärsimys vaivaa." Näin hän rukoili.

 

Yhdestoista suuri toive

"Tulevina aikoina, kun olen saavuttanut korkeimman, äärettömän ja kokonaan täydellisen valaistumisen, kun olen herännyt kokonaan, toivon voivani auttaa niitä, joiden vatsaa nälkä ja jano polttaa ja niitä, jotka tekevät huonoja tekoja yrittäessään löytää itselleen ruokaa; toivon että voin tyydyttää heidän nälkänsä miellyttävän näköisillä, maukkailla ja herkullisen tuoksuisilla ruoilla. Sen jälkeen annan heidän maistaa mitä autuainta dharmaa.

 

Kahdestoista suuri toive

"Tulevina aikoina, kun olen saavuttanut korkeimman, äärettömän ja kokonaan täydellisen valaistumisen, kun olen herännyt kokonaan, heille, jotka kärsivät öin ja päivin liian vähäisestä vaatetuksesta ja ovat kylmissään tai kuumissaan, heille, joita hyttyset ja muut hyönteiset vaivaavat annan runsain mitoin kaikkea, mitä he tarvitsevat, kuten kauniita vaatteita. Täytän kaikki heidän toiveensa koruja, hajuvesiä ja voiteita myöten. Nauttikoot he myös musiikista ja viihteestä sydämensä kyllyydestä." Näin hän rukoili.

 

"Manjushri, nämä ovat kaksitoista toivetta, jotka voittaja, tathagata, arhat, täydellinen buddha, lääkkeen lasuurinsininen valo esitti, kun hän teki bodhisattvan tekoja."

 

Aiheeseen liittyviä linkkejä

Kotisivu