Ote17. Karmapan, Ogyen Trinley Dorjen haastattelusta  

20.9.2009 Delhissä Intiassa


Tyler Dewar: Meille opetetaan [vajrayanassa], että tavanomaisten kolmen turvautumisen kohteen, Buddhan, dharman ja sanghan lisäksi meidän tulee turvautua myös guruun, jidamiin ja dakiniin.

 

Luulen että useimmat Bodhi-lehden lukijat tietävät mitä guru ja jidam tarkoittavat: guru on vajrayanaopettaja ja jidam on mietiskelyjumaluus, johon vetoamme harjoituksessamme. Mutta voi olla että joillekin ei ole selvää mitä dakini tarkoittaa. Mikä on dakiniin turvautumisen perusta? Miten vajrayanan harjoittajina turvaudumme dakiniin arjen keskellä?

 

Hänen pyhyytensä 17. Karmapa: Turvautumisen yleiset kohteet ovat Buddha, dharma ja sangha. Sangha jakaantuu (peruskulkuneuvojen mukaan) kahdeksaan eri tyyppiin jaloja oivaltaneita olentoja. Mitä tavallisiin olentoihin tulee, on sanottu, että siellä missä neljä täyden luostarivihkimyksen saanutta olentoa kohtaa, ryhmää voi oikeutetusti kutsua sanghaksi.

 

Salainen mantra [vajrayana] sisältää kuitenkin tiettyjä viittauksia, joissa kumpaakin sukupuolta kunnioitetaan erityisillä tavoilla, jolloin miehiä kutsutaan ”dakoiksi” (sanskritiksi vira) ja naisia ”dakineiksi” (sanskritiksi viraa). Ennen vanhaan näin kutsuttiin miehiä ja naisia, jotka olivat yltäneet korkealle tasolle vajrayana-harjoituksissa. Taitavimpia naisia kutsuttiin siis dakineiksi ja dakinit ovat yksinkertaisesti erityinen osa salaisen mantran harjoittajien muodostamaa sanghaa.

Voidaan kysyä, miksi dakinit on erotettu yhdeksi erityiseksi turvautumisen kohteeksi? Miksi emme sano myös: ”Turvaudun dakohin?” Syy on siinä, että kauan sitten, kun vajrayana alun perin levisi, oli erityisiä paikkoja, kuten Jalandhara ja Uddiyana, joita pidettiin salaisen mantran opetusten alkulähteinä. Sanotaan, että näiden suurenmoisten paikkojen sisältämien opinaarteiden vartijat, hallussapitäjät ja harjoittajat ilmestyivät fyysisesti enimmäkseen naisina. Noihin aikoihin ”dakini” ei ollut välttämättä kohteliaisuus. Tavalliset ihmiset kutsuivat heitä lihaa syöviksi naisiksi, naisiksi jotka lausuvat loitsuja – hyvin kummallisiksi naisiksi, jopa pahoiksi!

 

Nämä naiset pitivät hallussaan salaisen mantran dharmaa. Koska koko perinne oli heillä, heitä alettiin pitää hyvin erityisinä ja kohdella turvautumisen kohteina. Nykyisin emme oikeasti näe sellaisia dakineita. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että vajrayana-sanghassa on erilaisia dakoja ja dakineita. Voimme turvautua myös näihin yksilöihin – salaisen mantran joogeihin ja joogineihin.

 

 

12. Kenting Tai Situpa

 

Dakat ja dakinit

 

Rinchen terzod (termaopetusten kokoelma) sisältää joukon dakini-initiaatioita, joten selitän mikä dakini on. Mukana on Vajravarahin, Taran ja Yeshe Tsogyalin initiaatiot – he kaikki ovat toistensa ilmentymiä. Vajravarahi on jumaluuden raivoisa puoli, Tara rauhallinen ja Yeshe Tsogyal on ihmishahmo. Tekstissä sanotaan myös selvästi, että Yeshe Tsogyal ja Guru Rinpoche eivät ole kaksi erillistä ihmistä vaan toistensa ilmentymiä.

 

Mitä dakat ja dakinit ovat? Tiibetiksi daka on pawo ja dakini pamo. Bodhisattva on changchub sempa. Tavu -pa merkitsee kaikissa näissä sanoissa pelotonta. Pelottomuudella on tässä erityismerkitys: bodhisattva tahtoo vapauttaa kaikki olennot kärsimyksestä ja auttaa heitä oivaltamaan rajattoman viisauden. Se on hyvin suuri sitoumus. Kun bodhisattva saavuttaa lopullisen tavoitteensa, se on muodoton ja rajaton dharmakaya, joka ilmentyy sambhogakayana [valotaso] ja nirmanakayana [fyysinen taso] aivan itsestään. Pyhissä paikoissa on dakoja ja dakineita, lopullisen vapautumisen sambhogakaya-ilmentymiä. Sitten on muita olentoja, jotka tulevat heidän siunaamikseen ja saavat heiltä initiaation ja saavuttavat samat ominaisuudet korkeatasoisen oivalluksen ja kehittymisen myötä.

 

Dakoja voidaan myös pitää jumaluuksien miespuolisina aspekteina ja dakineita naispuolisina. Dakat edustavat viisauden oivaltamisen menetelmää ja dakinit ikuista viisautta, ääretöntä bodhimieltä ja tyhjyyttä. Se on potentiaalimme ja päämäärämme. Kunnes oivallamme sen, vaellamme samsarassa. Vajravarahi on kagyu-linjan pääjumaluus, koska se edustaa ikuista viisautta.

 

Lähde: Nectar of Dharma by The 12th Kenting Tai Situpa, Vol 1

 

 

Jidamit

Turvautuminen

Kotisivu