Turvautuminen

Suomennos 17. Karmapan Ogyen Trinley Dorjen opetuksista Bodhgayassa Monlam-tapahtuman yhteydessä joulukuussa 2004.

 

23.12.2004

Puhumme turvautumisesta ja turvautumisen tarpeesta. Olen ymmärtänyt, että ihmiskunnan kehityshistoriassa on ollut aika, jolloin ihmisten mielentila oli nykyistä vakaampi ja enemmän ennakoitavissa. Kun nähtiin jonkun olevan vaikeuksissa, riennettiin auttamaan. Niin on joskus ollut, mutta aikojen kuluessa ihmisten mieli on muuttunut epävakaaksi ja samalla turvattomuus on lisääntynyt. Kun joku näyttää kärsivän, muut eivät enää aseta itseään niin helposti vaaralle alttiiksi, vaan etsivät tapoja välttää sekaantumasta toisen ongelmiin.

 

Tässä turvattomuuden ja yksinäisyyden tilassa ihmiset tuntevat kuitenkin olevansa avun tarpeessa, ja jonkinlainen turva olisi hyödyksi. Niinpä ryhdyttiin etsimään turvaa jostakin, millä tuntui olevan voimaa. Ihmiset kääntyivät auringon, kuun tai niitäkin suurempien ilmiöiden puoleen. Sitten ihmiset kehittivät ajatuksen jostakin jumaluudesta tai jumalasta, jonka puoleen voi hädässä kääntyä ja jolta pyytää suojelusta vaaran uhatessa. Edelleen ajateltiin, että tuon jumalallisen hahmon täytyisi olla ikuinen, luonteeltaan pysyvä, koska se on onnen lähde, eikä onnen tahdottu katoavan. Näin ajatus turvautumisesta näyttää kehittyneen.

 

Turvautumista ei tapahdu pelkästään hengellisissä yhteyksissä, se ei ole pelkästään uskonnollinen asia. On selvää, että turvallisuutta tarvitaan sekä maallisissa että hengellisissä toimissa. Se tarkoittaa jonkinlaista tukea ja ohjausta. Joskus eteemme tulee maallisia asioita, jotka pitäisi saada tehdyksi, eikä siihen pysty yksin; silloin täytyy pyytää muita avuksi. On luotettava joihinkin ihmisiin, jotta voisi saavuttaa maalliset tavoitteensa. Ja jotta voisi kehittyä henkisesti, erilaiset henkiset perinteet ovat synnyttäneet ajatuksen luottamuksesta henkisiin kohteisiin.

 

Eri perinteillä on erilaisia turvautumisen kohteita. Buddhalainen perinne tunnistaa Kolmen jalokiven merkityksen tässä mielessä. Ne ovat Buddha, Dharma (Buddhan opetukset) ja Sangha (opetusten piirissä oleva yhteisö). Luottamus Kolmeen jalokiveen – Buddhaan, Dharmaan ja Sanghaan – on buddhalaisuuden erityispiirre.

 

Turvautuminen Kolmeen jalokiveen on tärkeää ja sen merkkinä jotkut ihmiset tulevat luokseni pyytäen minulta turvaa. Se tarkoittaa turvautumisvalojen vannomista Kolmelle jalokivelle. Jotkut jopa sanovat haluavansa turvautua minuun. Pidän itseäni henkilönä, joka on vielä itse polulla, minulla on pyrkimys olla hyödyksi muille, mutta en tunnista itsessäni lopullisen saavutuksen merkkejä. Näin ollen en kykene olemaan täydellinen turva muille. Joka tapauksessa voitte turvautua Kolmeen jalokiveen, ja jos minä voin täyttää turvanantajan tehtävästä hitusenkaan, se sisältyy siihen, että turvaudutte Kolmeen jalokiveen.

 

Kun Kolmeen jalokiveen turvaudutaan, ihannetapauksessa se ei tarkoita yksilöllistä henkilöä. Ei tule ajatella, että yksilö turvautuu toiseen yksilöön, että toinen antaa toiselle turvan ja suojan vapautumismielessä. Yleisesti ottaen Buddhia on myös hyvin monia kolmessa ajassa ja kymmenessä ilmansuunnassa, mutta kun me puhumme Buddhasta, keskitymme lähinnä Buddha Shakyamuniin. On myös monia pitkälle kehittyneitä, arvostettuja ja tunnettuja bodhisattvoja kuten Tara ja Vajrapani. Joskus ihmiset luulevat turvautuvansa esimerkiksi Taraan tai Vajrapaniin ilman että siihen sisältyy Buddha. Se on puutteellista, koska on tärkeää tunnistaa tämän ajan Buddha ja meidän aikanamme opetukset ovat tulleet Buddha Shakyamunilta. Mitä buddhaan tulee, Buddha Shakyamunin täytyy siis olla turvautumisen pääkohde, eikä kukaan muu voi ottaa hänen paikkaansa.

 

Ihmisen ei pitäisi pitää ketään toista yksilöä omana pelastajanaan ja suojelijanaan. Siinä mielessä jokainen dharmanharjoittaja on Buddhan opetusten mukaan oma suojelijansa. Se merkitsee, että kukin voi johtaa itsensä vapautukseen. Jokainen on itsensä todellinen turva. Se synnyttää tietenkin välittömästi kysymyksen, kuinka samsaran harhan ja heikkouksien vallassa oleva itse pystyisi siihen. On kuin uimataidoton yrittäisi auttaa hukkuvaa. Tässä ei kuitenkaan tarkoiteta, että olisimme kukin oma turvamme harhan vallassa ollessamme, vaan että harjoittamalla Buddhan keskeistä sanomaa eli dharmaa voimme saavuttaa vapautumisen. Sillä tavalla jokaisesta tulee oma suojelijansa.

 

Buddha on osoittanut tien ja sen verran hän on epäilemättä turvanamme, mutta todellinen turvautumisen kohde on dharma, jota yksilön täytyy soveltaa käytäntöön. Sitä kautta hän voi toteuttaa omat mahdollisuutensa sanghan tuella. Näin ymmärtäen jokainen on loppujen lopuksi oma suojelijansa, jokaisen on raivattava itse oma tiensä.

 

Annan teille nyt turvautumisvalan siunauksen. Suuren ja pienen kulkuneuvon mukaisia kaavoja on erilaisia, mutta käytän tässä yleisintä kaavaa. Motivaationne on tärkeä, ja teillä tulee olla jonkinlainen käsitys siitä, mitä turvautuminen merkitsee; mihin sitoudutte. Sydämessänne teillä tulisi olla tunne siitä, että voitte täysin luottaa turvautumisen kohteisiin; että ne ovat parhaat välineet, kuin paras ystävä kulkiessanne kohti vapautumisen oivallusta. Menneinä aikoina kuninkaan tai valtaapitävän päällikön alamaiset joutuivat turvautumaan päällikköönsä pakosta. He pelkäsivät seurauksia, elleivät tottelisi käskyä. Kolme jalokiveä ei käske teitä turvautumaan, vaan teette niin vapaasta tahdostanne, siksi, että se ilmaisee aidon luottamuksenne turvautumisen kohteisiin parhaina tuen antajina vapautumista kohti kuljettaessa.

 

Turvautumisvala annetaan lahjana, se pitäisi nähdä suurena lahjana. Sitä on luultavasti vaikea arvostaa sellaisena, koska olemme tottuneet aineellisiin lahjoihin jouluna ja syntymäpäivinä. Opetuksissa sanotaan, että vala on eräänlainen muoto. Se on lahja siinä mielessä, että siihen sisältyy asenteen muutos. Tuota asennetta täytyy sitten vaalia. Asenne on siis lahja ja sitä tulee kehittää jatkossa.

 

********

Kääntäjä: Hänen pyhyytensä on nyt johtanut lyhyen turvautumisseremonian kaikkine rukouksineen.

 

Oletteko vastaanottaneet valan vai ette, riippuu teistä. Olen antanut lahjan teille, se ei ole aineellisessa muodossa ja onko se tehnyt teihin vaikutusta vai ei, riippuu teistä. Toivon, että on.

 

Turvautuminen sinänsä ei ole tarpeeksi. Turvautumisen tarkoituksena on, että elää sen mukaisesti ja soveltaa siihen liittyviä elämänohjeita. Se on ensimmäinen dharmaharjoitus.

 

Käyn seuraavaksi läpi nämä ohjeet. Ne on hyvä muistuttaa mieleen. Vasta-alkajien tulee tutustua ohjeisiin erilaisten dharmatekstien avulla ja soveltaa niitä parhaansa mukaan. Teistä useimmat ovat ilmeisesti turvautuneet jo aiemmin, mutta ne, joille tämä oli ensimmäinen kerta, saavat perinteen mukaan myös turvautumisnimen tilaisuuden lopuksi.

 

Vaikka turvautumisseremonia olikin lyhyt, koska aikamme on rajallinen, se ei ollut ilman sisältöä. Siksi se voi tuottaa hedelmää ja myös seremoniaan osallistuminen sinänsä on suuren ansion lähde. Omistamme kaiken keräämämme ansion vapautumisen polulle, jotta se auttaa kaikkia olentoja saavuttamaan suhteellisen onnen ja lopullisen vapautumisen. Tämä omistusrukous on tärkeä.

 

 

24.12.2004

Turvautumisen jälkeen on pyrittävä omaksumaan muutamia tärkeitä periaatteita. Nämä ovat kolme pääperiaatetta:

  • Turvauduttuasi Buddhaan älä turvaudu harhan vallassa maallisiin kohteisiin.

  • Turvauduttuasi Dharmaan, jonka olemus on väkivallattomuus, kehitä kaikin voimin tapaa olla muille hyödyksi ja pyri välttämään muiden vahingoittamista.

  • Turvauduttuasi Sanghaan vältä sellaisia ystäviä, joilla on sinuun kielteinen vaikutus ja jotka vievät sinut pois dharman tieltä.

Se, ettei turvaudu maallisiin kohteisiin tarkoittaa esimerkiksi ikivanhojen perinteiden jumalkäsityksiä: ajatusta hengistä, joilla on voimia tehdä jotain vahingollista tai hyödyllistä. Vaikka suhteellisesti onkin joitakin ulkoisia tekijöitä, mikään ulkoinen tekijä ei voi olla suojelijamme eikä auttaa meitä kohti täydellisen vapautumisen oivallusta. Opetusten mukaan kukaan yksilö, edes Buddha, tavallisista maallisista olennoista puhumattakaan, ei voi suoda meille vapautumista. Vapautuminen täytyy hankkia dharmaharjoituksen kautta. Toisinaan ihmiset yrittävät lepyttää jotakin ulkoista voimaa, heittäytyä jonkin ulkoisen tekijän huomaan tai armoille. Se on taikauskoa ja tietämättömyyttä. Buddhalainen turvautuminen sisältää siis ajatuksen siitä, ettei turvaudu maallisiin kohteisiin tässä mielessä.

 

Kun on turvautunut Dharmaan, täytyy lakata vahingoittamasta muita. Vahingoittaminen ei merkitse pelkästään tappamista. Tappaminen on tietenkin äärimmäistä vahingoittamista, mutta monet luulevat, että niin kauan kuin ei tapa, ei vahingoita. On niin monia tapoja vahingoittaa muita. Olentoja voi huijata tai lyödä tai pitää vankeudessa. Eläimiä pidetään häkeissä vankeina ja ajatellaan, ettei sillä ole väliä, koska ne ovat vain eläimiä, mutta eläimet eivät itse valitsisi vankeutta. Se ei ole niiden luonnollinen ympäristö. Jos käyttää hyödyksi valta-asemaansa muihin nähden, se on vahingoittamista. Itse pidän linnuista ja olisi mukavaa, jos voisin pitää lemmikkieläintä, mutta minulla olisi hyvin vähän aikaa sille. Linnut täytyisi laittaa häkkiin ja silloin tällöin katselisin niitä ja sanoisin miten paljon niistä pidän. Siitä ei kuitenkaan olisi linnuille mitään hyötyä, joten ehkä on parasta antaa niiden olla vapaina omassa ympäristössään. Jos tahdon, voin mennä metsään katsomaan niitä. Pitäisi siis pohtia kaikkia mahdollisia tapoja, joilla vahingoittaa muita, ja pyrkiä vähitellen muuttamaan tapojaan.

 

Kun on turvautunut Sanghaan, pitäisi välttää ns. huonoa seuraa. Tämä täytyy ymmärtää oikein. Ihmiset, jotka elävät tavallista elämää maailmassa tapaavat monenlaisia ihmisiä esimerkiksi työpaikoillaan. Toiset ovat suhteellisen hyviä, toiset pahoja; eikä tämä tarkoita, että olisi jätettävä työpaikkansa ja ruvettava välttelemään kaikkia. Se ei myöskään tarkoita sitä, että luokittelisi ihmiset hyviin ja huonoihin eikä enää ollenkaan välittäisi huonoista tai auttaisi heitä. Perheen sisälläkin voi joutua lähelle erilaisia ihmisiä, eikä kyse ole siitä, että lakkaisi asumasta tai syömästä heidän kanssaan. Tämä tarkoittaa sitä, että dharman tien kulkijan ei pidä joutua muilta tulevien huonojen vaikutteiden valtaan, muiden ihmisten huonojen tapojen ei saa antaa vaikuttaa itseen. Vältä siis henkilöitä joilla on voimaa houkutella sinut esimerkiksi petoksen tielle.

 

Vaikka nämä ohjeet ja niihin liittyvä seremonia olivat lyhyet, minusta tuntuu, että olemme luoneet niiden avulla tärkeän yhteyden. Elämme vaikeita aikoja, maailma on myllerrysten kourissa ja jokaisen mieli on vaarassa järkkyä. Toivon vilpittömästi, että turvautumisvalan siunaus lisää vakautta mielessänne ja ympäristössänne. Ja vielä enemmän: toiveeni ja rukoukseni on, että tämä turvautuminen antaa teille horjumattoman rohkeuden matkalla kohti vapautumista, että vapaudutte ja myös myötävaikutatte muiden vapautumiseen.

 

17. Karmapa

Kotisivu