Kymmenettä Karmapaa kuvaava thangka on maalattu karma gadri -tyyliin. Photo © Karmapa 900

 

Karma gadri Karmapan suuren leirin maalaustyyli

 

Vuosisatojen kuluessa Tiibetissä kehittyi kolme erilaista thangkamaalauksen perinnettä. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen ”tiibetiläisen” maalaustyylin. Yksi perinteistä kehittyi luovuudelle erityisen suotuisassa ympäristössä Karmapan suurella leirillä. Se tunnetaan nimellä Karmapan leirityyli tiibetiksi karma gadri.

Ensimmäinen Karmapan leirityyliin yhdistetty taiteilija oli Namkha Tashi, jonka sanotaan olleen
8. Karmapan, Mikyö Dorjen ilmestyskeho. 1900-luvulle saakka kaikki Tiibetissä syntynyt taide oli käytännöllisesti katsottuna uskonnollista, ja parhaita taiteilijoita pidettiin yleisesti tulkuina (tunnistettuina jälleensyntyminä) tai suurten buddhalaisten mestarien ilmestyskehoina. Se antaa hyvän kuvan arvostuksesta, jota taiteilijat tiibetiläisessä yhteiskunnassa nauttivat.

 

Karmapan leirityyli tunnistetaan sen tavasta kuvata hahmot intialaisittain eri mittasuhteissa ja noudattaen intialaisia maalaustapoja, kiinalaistyylisesti kuvatussa maisemassa.
 

Tämä tyylien yhdistely oli selvästi tarkoituksellista. Kaksi karma kagyu -perinteen lamaa viides Shamar Rinpoche ja neljäs Goshir Gyaltsab Rinpoche neuvoivat aikaista leirityylin mestaria ”piirtämään hahmojen kehot intialaisen perinteen mukaan, maalaamaan värit ja varjot kiinalaisittain ja maiseman tavalla, jota kutsuttiin tiibetiläiseksi, näin yhdistellen kolmen erinomaisen maan hienot ominaispiirteet,” kirjoittaa David Jackson teoksessa History of Tibetan Painting karma gadri -tyyliä käsittelevässä luvussa sivulla 173.

 

Leirityyli levisi karma Kagyu -koulukunnan ulkopuolelle ja vaikutti erityisesti Itä-Tiibetin Khamin maakunnan maalaustapoihin. Lisäksi Karmapoiden suojeuksessa kehittyi patsaiden veiston leirityyli, garlug.
 

Lisätietoa karma Kagyu -perinteen vaikutuksesta tiibetiläiseen taiteeseen, ks.

David Jackson:

Patron and Painter: Situ Panchen and the Revival of the Encampment Style  (2009, Rubin Museum of Art)

History of Tibetan Painting (1979, Verlag der Österreischen Akademie der Wissenschaften)

 

Lähde / Source: Karmapa900

 

Esimerkkejä karma gadri -maalaustyylistä

Kotisivu / Home